ลดขนาดตัวอักษรของใบปะของ Windows 7

ข้อความสั้น

บทความนี้อธิบายวิธีลดขนาดตัวอักษรของใบปะของ Windows 7

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-wonder.gif

ฉันรู้สึกว่าใบปะของ Windows 7 มีประโยชน์มาก โดยเฉพาะเมื่อต้องการจดบันทึกช่วยจำ แต่มีสิ่งหนึ่งที่กวนใจ ก็คือขนาดตัวอักษร ฉันหวังว่าจะลดขนาดตัวอักษรได้

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-notice.gif

คุณหมายถึง ใบปะ ที่พบเมื่อคลิก โปรแกรมทั้งหมด และ เบ็ดเตล็ด
ขนาดตัวอักษรสามารถเปลี่ยนได้ โดยคุณจะต้องใช้ปุ่มทางลัด 

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-exclamation.gif

อะไรนะ? ทำอย่างไร?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif

ก่อนอื่น ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนขนาด


แล้วจึงกด Ctrl + Shift + < ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มดังกล่าว ตัวอักษรจะมีขนาดเล็กลง


ถ้าต้องการให้ตัวอักษรใหญ่ขึ้น กด Ctrl + Shift + >.


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif

ไม่นึกเลยว่าใบปะจะมีฟังก์ชันปุ่มทางลัดที่สลับซับซ้อนอย่างนี้ 

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif

ยังมีปุ่มทางลัดที่มีประโยชน์อื่นๆ อีก ก่อนอื่น คุณจะต้องเลือกข้อความ เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนขนาดตัวอักษร และถ้าคุณต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลง ให้กดปุ่มทางลัดเดิม

Ctrl + B : ข้อความเน้น


Ctrl + I : ตัวเอียง (ใช้ได้เฉพาะตัวอักษรและตัวเลข)


Ctrl + U : ข้อความขีดเส้นใต้


Ctrl + T : ขีดฆ่า


Ctrl + Shift + L : รายการแบบมีเครื่องหมาย (มีอยู่หกประเภท กดทางลัดแป้นพิมพ์อีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนเป็นรายการแบบตัวเลข)
  

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-smile.gif

ขอบคุณนะ ฉันได้เรียนรู้ปุ่มทางลัดตั้งหลายอย่าง

  • ข้อความเน้น Ctrl+B
  • ตัวเอียง Ctrl+I
  • ข้อความขีดเส้นใต้ Ctrl+U
  • ขีดฆ่า Ctrl+T
  • รายการแบบมีเครื่องหมาย Ctrl+Shift+L
  • เพิ่มขนาดตัวอักษร Ctrl+Shift+>
  • ลดขนาดตัวอักษร Ctrl+Shift+<

ฉันจะได้ใช้ใบปะของ Windows 7 ให้สนุกมากขึ้น
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2278365 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 ต.ค. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม