คุณลักษณะใดบ้างที่ Lumia ของฉันซึ่งใช้ Windows Phone 8.1 สามารถรองรับได้


แอพและคุณลักษณะของโทรศัพท์ที่พร้อมให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภาษา ภูมิภาค ผู้ให้บริการ หรือรุ่นของโทรศัพท์ รายการนี้อาจไม่ครอบคลุม และอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ คุณลักษณะจะแสดงอยู่ด้านล่าง ตามด้วยรุ่นของโทรศัพท์ที่รองรับคุณลักษณะนั้นๆ หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่รองรับบนโทรศัพท์ Lumia ที่ใช้ Windows 10 Mobile คลิกที่นี่

เสียง
  • เสียงสเตอริโอแบบกำหนดทิศทาง: Lumia 930, 1520 และไอคอน 
  • ตัวปรับแต่งเสียง Dolby: Lumia 620, 625, 720, 720T, 820, 830, 920, 920T, 925, 925T, 930, 1020, 1320, and 1520 
  • ระบบเสียงรอบทิศทาง Dolby: Lumia 830, 930, 1520 และ Icon 
  • วิทยุ FM: Lumia 430 Dual SIM, 435, 435 Dual SIM, 435 Dual SIM DTV, 520, 520T, 521, 525, 526, 530, 530 Dual SIM, 532, 532 Dual SIM, 532 Dual SIM DTV, 535, 535 Dual SIM, 540 Dual SIM, 625, 630, 630 Dual SIM, 635, 636, 636 4G, 638 4G, 640 Dual SIM, 640 Dual SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Dual SIM, 640 XL, 640 XL Dual SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Dual SIM, 720, 720T, 730 Dual SIM, 735, 820, 830, 920, 920T, 925, 925T, 930, 1020, 1320, 1520 และไอคอน

กล้อง
  • โฟกัสของกล้อง: Lumia 520, 520T, 521, 525, 526, 535, 535 Dual SIM, 540 Dual SIM, 620, 625, 630, 630 Dual SIM, 635, 636, 636 4G, 638 4G, 640 Dual SIM, 640 Dual SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Dual SIM, 640 XL, 640 XL Dual SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Dual SIM, 720, 720T, 730 Dual SIM, 735, 820, 830, 920, 920T, 925, 925T, 930, 1020, 1320, 1520 และ Icon
  • การซูมกล้อง: Lumia 520, 520T, 521, 525, 526, 620, 625, 630, 630 Dual SIM, 635, 636, 636 4G, 638 4G, 640 Dual SIM, 640 Dual SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Dual SIM, 640 XL, 640 XL Dual SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Dual SIM, 720, 720T, 730 Dual SIM, 735, 820, 830, 920, 920T, 925, 925T, 930, 1020, 1320, 1520 และไอคอน 
  • รูปแบบ Digital Negative (DNG): Lumia 830, 930, 1020, 1520 และไอคอน 
  • บันทึกวิดีโอ 4K: Lumia 930, 1520 และไอคอน 
  • กล้องหน้า: Lumia 430 Dual SIM, 435, 435 Dual SIM, 435 Dual SIM DTV, 532, 532 Dual SIM, 532 Dual SIM DTV, 535, 535 Dual SIM, 540 Dual SIM, 620, 625, 640 Dual SIM, 640 Dual SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Dual SIM, 640 XL, 640 XL Dual SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Dual SIM, 720, 720T, 730 Dual SIM, 735, 820, 830, 920, 920T, 925, 925T, 930, 1020, 1320, 1520 และไอคอน 
  • บันทึกวิดีโอ Full HD: Lumia 640 Dual SIM, 640 Dual SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Dual SIM, 640 XL, 640 XL Dual SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Dual SIM, 820, 830, 920, 925, 930, 1020, 1520 และไอคอน 
  • ภาพเคลื่อนไหว: Lumia 640 Dual SIM, 640 Dual SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Dual SIM, 640 XL, 640 XL Dual SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Dual SIM, 730 Dual SIM, 735, 830, 930, 1520 และไอคอน 
  • Lumia Moments: Lumia 640 Dual SIM, 640 Dual SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Dual SIM, 640 XL, 640 XL Dual SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Dual SIM, 830, 930, 1520 และไอคอน
  • กล้องของ Microsoft เท่านั้น: Lumia 430 Dual SIM 
  • การค้นหาด้วยภาพ: Lumia 430 Dual SIM, 520, 520T, 521, 525, 526, 535, 535 Dual SIM, 540 Dual SIM, 620, 625, 630, 630 Dual SIM, 635, 636, 636 4G, 638 4G, 640 Dual SIM, 640 Dual SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Dual SIM, 640 XL, 640 XL Dual SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Dual SIM, 720, 720T, 730 Dual SIM, 735, 820, 830, 920, 920T, 925, 925T, 930, 1020, 1320, 1520 และไอคอน

การเชื่อมต่อ
  • LTE / 4G: Lumia 625 (RM-941, RM-942), 635, 636, 636 4G (in PRC only), 638 4G (in PRC only), 640 LTE, 640 LTE Dual SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Dual SIM, 735, 820, 830, 920, 925 (RM-892, RM-893), 930 (RM-1045), 1020 (RM-875, RM-877), 1320 (RM-994, RM-995), 1520 (RM-937, RM-938) และไอคอน 
  • NFC: Lumia 620, 640 LTE, 640 LTE Dual SIM, 640 XL, 640 XL Dual SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Dual SIM, 720, 720T, 730 Dual SIM, 735, 820, 830, 920, 920T, 925, 925T, 930, 1020, 1520 และไอคอน 
  • การแสดงหน้าจอของคุณผ่าน Wi-Fi: Lumia 630, 630 Dual SIM, 635, 636, 636 4G, 638 4G, 640 Dual SIM, 640 Dual SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Dual SIM, 640 XL, 640 XL Dual SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Dual SIM, 730 Dual SIM, 735, 830, 930, 1520, และไอคอน 
  • NFC ที่ปลอดภัย: Lumia 620, 640 LTE, 640 LTE Dual SIM, 640 XL, 640 XL Dual SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Dual SIM, 720, 720T, 730 Dual SIM, 735, 820, 830, 920, 920T, 925, 925T, 930, 1020, 1520 และไอคอน

ฮาร์ดแวร์
  • วิธีการรีเซ็ตปุ่ม 1: Lumia 430 Dual SIM, 435, 435 Dual SIM, 435 Dual SIM DTV, 530, 530 Dual SIM, 532, 532 Dual SIM, 532 Dual SIM DTV, 535, 535 Dual SIM, 540 Dual SIM, 625, 630, 630 Dual SIM, 635, 636, 636 4G, 638 4G, 640 Dual SIM, 640 Dual SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Dual SIM, 640 XL, 640 XL Dual SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Dual SIM, 730 Dual SIM, 735, 830, 930, 1320, 1520 และไอคอน 
  • วิธีรีเซ็ตปุ่ม 2: Lumia 520, 520T, 521, 620, 720, 720T, 820, 920, 920T, 925, 925T และ 1020 
  • SIM คู่: Lumia 430 Dual SIM, 435 Dual SIM, 435 Dual SIM DTV, 530 Dual SIM, 532 Dual SIM, 532 Dual SIM DTV, 535 Dual SIM, 540 Dual SIM, 630 Dual SIM, 640 Dual SIM, 640 Dual SIM DTV, 640 LTE Dual SIM, 640 XL Dual SIM, 640 XL LTE Dual SIM และ 730 Dual SIM 
  • การ์ดหน่วยความจำ: Lumia 430 Dual SIM, 435, 435 Dual SIM, 435 Dual SIM DTV, 520, 520T, 521, 525, 526, 532, 532 Dual SIM, 532 Dual SIM DTV, 535, 535 Dual SIM, 530, 530 Dual SIM, 540 Dual SIM, 620, 625, 630, 630 Dual SIM, 635, 636, 636 4G, 638 4G, 640 Dual SIM, 640 Dual SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Dual SIM, 640 XL, 640 XL Dual SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Dual SIM, 720, 720T, 730 Dual SIM, 735, 820, 830, 1320 และ 1520 
  • ข้อมูลการเคลื่อนไหว: Lumia 630, 635, 640 Dual SIM, 640 Dual SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Dual SIM, 640 XL, 640 XL Dual SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Dual SIM, 730, 735, 830, 930, 1520 และไอคอน 
  • แบตเตอรี่ที่ไม่ใช่แบบถอดได้: Lumia 625, 720, 720T, 920, 920T, 925, 925T, 930, 1020, 1320, 1520 และไอคอน 
  • แบตเตอรี่แบบถอดได้: Lumia 430 Dual SIM, 435, 435 Dual SIM, 435 Dual SIM DTV, 520, 520T, 521, 525, 526, 530, 530 Dual SIM, 532, 532 Dual SIM, 532 Dual SIM DTV, 535, 535 Dual SIM, 540 Dual SIM, 620, 630, 630 Dual SIM, 635, 636, 636 4G, 638 4G, 640 Dual SIM, 640 Dual SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Dual SIM, 640 XL, 640 XL Dual SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Dual SIM, 730 Dual SIM, 735, 820 และ 830 
  • ฝาครอบด้านหลังแบบถอดได้: Lumia 430 Dual SIM, 435, 435 Dual SIM, 435 Dual SIM DTV, 520, 520T, 521, 525, 526, 530, 530 Dual SIM, 532, 532 Dual SIM, 532 Dual SIM DTV, 535, 535 Dual SIM, 540 Dual SIM, 620, 625, 630, 630 Dual SIM, 635, 636, 636 4G, 638 4G, 640 Dual SIM, 640 Dual SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Dual SIM, 640 XL, 640 XL Dual SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Dual SIM, 730 Dual SIM, 735, 820, 830 และ 1320 
  • การชาร์จแบบไร้สาย: Lumia 735, 830, 920, 920T, 930, 1520 (RM-937, RM-938, RM-939) และไอคอน 
  • การชาร์จแบบไร้สายครอบคลุมรุ่นต่อไปนี้: Lumia 720, 720T, 735, 820, 925, 925T, 1020 และ 1520 (RM-940)

หน้าจอ
  • แตะสองครั้งเพื่อเริ่มการทำงาน: Lumia 430 Dual SIM, 435, 435 Dual SIM, 435 Dual SIM DTV, 520, 520T, 521, 525, 526, 532, 532 Dual SIM, 532 Dual SIM DTV, 535, 535 Dual SIM, 540 Dual SIM, 620, 625, 640 Dual SIM, 640 Dual SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Dual SIM, 640 XL, 640 XL Dual SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Dual SIM, 720, 720T, 730 Dual SIM, 735, 820, 830, 920, 920T, 925, 925T, 930, 1020, 1320 และ 1520 
  • หน้าจอสรุปรวม: Lumia 532, 532 Dual SIM, 532 Dual SIM DTV, 620, 640 Dual SIM, 640 Dual SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Dual SIM, 640 XL, 640 XL Dual SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Dual SIM, 720, 720T, 820, 830, 920, 920T, 925, 925T, 1020, 1320 และ 1520 
  • เซนเซอร์แสง: Lumia 430 Dual SIM, 435, 435 Dual SIM, 435 Dual SIM DTV, 520, 520T, 521, 525, 526, 532, 532 Dual SIM, 532 Dual SIM DTV, 535, 535 Dual SIM, 540 Dual SIM, 620, 625, 640 Dual SIM, 640 Dual SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Dual SIM, 640 XL, 640 XL Dual SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Dual SIM, 720, 720T, 730 Dual SIM, 735, 820, 830, 920, 920T, 925, 925T, 930, 1020, 1320, 1520 และไอคอน 
  • การซ่อนแถบนำทาง: Lumia 535, 535 Dual SIM, 540 Dual SIM, 640 Dual SIM, 640 Dual SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Dual SIM, 640 XL, 640 XL Dual SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Dual SIM, 730 Dual SIM, 735 
  • ระบบสัมผัสที่ตอบสนองรวดเร็ว: Lumia 520, 520T, 521, 525, 526, 620, 625, 720, 720T, 730 Dual SIM, 735, 820, 830, 920, 920T, 925, 925T, 930, 1020, 1320, 1520 และ 
  • แสดงไทล์เพิ่มเติม: Lumia 430 Dual SIM, 435, 435 Dual SIM, 435 Dual SIM DTV, 520, 520T, 521, 525, 526, 530, 530 Dual SIM, 532, 532 Dual SIM, 532 Dual SIM DTV, 620, 625, 630, 630 Dual SIM, 635, 636, 636 4G, 638 4G, 720, 720T, 820, 920, 920T, 925, 925T และ 1020 

อื่นๆ
  • ทีวีดิจิตอล (บราซิล): Lumia 435 Dual SIM DTV, 532 Dual SIM DTV, 630 Dual SIM (RM-979), 640 Dual SIM DTV 
  • หวัดดี Cortana: Lumia 930, 1520 และไอคอน

บทความนี้ใช้กับ โทรศัพท์ Lumia ทุกรุ่นที่ใช้ Windows Phone 8.1

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 22795 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 19 ก.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม