เริ่มต้นใช้งานผู้บรรยาย

โปรแกรมผู้บรรยายเป็นแอปการอ่านหน้าจอที่อยู่ใน Windows 10 คำแนะนำนี้อธิบายวิธีการใช้โปรแกรมผู้บรรยายกับการอัปเดตในโอกาสวันครบรอบของ Windows 10 ในพีซีเดสก์ท็อป ซึ่งให้ข้อมูลแก่คุณมากเพียงพอที่จะช่วยให้เริ่มต้นสำรวจ WIndows ใช้แอป และเลือกดูเว็บได้ ซึ่งเขียนขึ้นมาสำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเป็นประจำ

ใช้คู่มือนี้ เลือกลิงค์จากสารบัญต่อไปนี้ เมื่อคุณอ่านบทหรือภาคผนวกเสร็จแล้ว ให้เลือกปุ่มย้อนกลับในเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อย้อนกลับไปที่หน้านี้แล้วเลือกบทอื่น และยังมีลิงก์อยู่ท้ายของแต่ละบทและภาคผนวกเพื่อไปที่บทถัดไปหรือย้อนกลับไปที่สารบัญได้

สารบัญ

บทมีอะไรอยู่ข้างใน
บทที่ 1: การแนะนำโปรแกรมผู้บรรยายภาพรวมของโปรแกรมผู้บรรยายรวมถึงวิธีการเริ่มต้นใช้งานและวิธีหยุดโปรแกรม
บทที่ 2: การเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานของโปรแกรมผู้บรรยายวิธีการเลื่อนไปรอบๆ หน้าจอ ค้นหาและเปิดแอป เปลี่ยนสิ่งที่โปรแกรมผู้บรรยายอ่าน และปรับความเร็วเสียงและระดับเสียง
บทที่ 3: การใช้โหมดการสแกนวิธีใช้โหมดสแกนเพื่อนำทางแอป อีเมล และเว็บ
บทที่ 4: การอ่านข้อความวิธีการอ่านและรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อความ เช่น แบบอักษร สีข้อความ และเครื่องหมายวรรคตอน
บทที่ 5: การใช้โปรแกรมผู้บรรยายด้วยการสัมผัสวิธีการใช้โปรแกรมผู้บรรยายด้วยการสัมผัส รวมถึงรูปแบบลายเส้นพื้นฐาน
บทที่ 6: การปรับแต่งโปรแกรมผู้บรรยายวิธีเปลี่ยนแปลงวิธีเริ่มโปรแกรมผู้บรรยาย กำหนดจำนวนผลตอบกลับที่คุณได้ยินเมื่อพิมพ์ เปลี่ยนคำสั่งโปรแกรมผู้บรรยาย และใช้ซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนข้อความเป็นคำพูด (TTS) ของบริษัทอื่น
ภาคผนวก A: ภาษาที่รองรับรายการของภาษาที่รองรับในโปรแกรมผู้บรรยาย
ภาคผนวก B: คำสั่งคีย์บอร์ดของโปรแกรมผู้บรรยายและรูปแบบลายเส้นการสัมผัสรายการของคำสั่งคีย์บอร์ดของโปรแกรมผู้บรรยายและรูปแบบลายเส้นการสัมผัส
ภาคผนวก C: เสียงพูดจากการแปลงข้อความเป็นคำพูดรายการของเสียงการเปลี่ยนข้อความเป็นเป็นคำพูด (TTS) ที่พร้อมใช้งานในโปรแกรมผู้บรรยาย
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 22798 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม