บทที่ 4: การอ่านข้อความ

นำไปใช้กับ: Windows 10

บทนี้อธิบายสองสามวิธีที่คุณสามารถเริ่มการอ่านข้อความด้วยโปรแกรมผู้บรรยายได้ นอกจากนี้ คุณสามารถรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบของข้อความที่คุณกำลังอ่านได้

วิธีแรกและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการอ่านด้วยโปรแกรมผู้บรรยายคือการใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางข้อความหากคุณโต้ตอบกับเอกสารในตัวประมวลผลคำ เช่น Microsoft Word

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้โหมดสแกนเพื่ออ่านข้อความได้ เมื่อต้องการเปิดโหมดสแกน ให้กด ผู้บรรยาย + Spacebar จากนั้นใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่ออ่านแต่ละย่อหน้า และแป้นลูกศรซ้ายและขวาเพื่ออ่านทีละอักขระ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดสแกน ให้ไปที่ บทที่ 3: การใช้โหมดสแกน

เมื่อคุณต้องการควบคุมข้อความที่คุณอ่านมากขึ้น โปรแกรมผู้บรรยายมีชุดคำสั่งการอ่านข้อความที่จะช่วยนำทางและอ่านข้อความ ด้านล่างนี้คือข้อมูลพื้นฐานบางอย่างที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน เมื่อต้องการดูคำสั่งการอ่านทั้งหมด ไปที่ ภาคผนวก B: คำสั่งแป้นพิมพ์และรูปแบบการสัมผัสของโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หากต้องการหยุดอ่าน ให้กด Ctrl
 • เมื่อต้องการอ่านชื่อหน้าต่าง ให้กด ผู้บรรยาย + T
 • เมื่อต้องการอ่านหน้าต่าง ให้กด ผู้บรรยาย + W 

ทำงานร่วมกับย่อหน้า บรรทัด คำ และอักขระ

โปรแกรมผู้บรรยายมีวิธีในการอ่านข้อความทีละหน้า ย่อหน้า บรรทัด คำ และอักขระ

อ่านจากตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน

 • หากต้องการอ่านตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน ให้กด ผู้บรรยาย + Tab
 • เมื่อต้องการอ่านจากตำแหน่งที่เคอร์เซอร์อยู่ กด ผู้บรรยาย + R
 • เมื่อต้องการเริ่มอ่านเอกสารตั้งแต่เริ่มต้น กด ผู้บรรยาย + Ctrl + R หรือ ผู้บรรยาย + ลูกศรลง
 • เมื่อต้องการอ่านข้อความตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตำแหน่งที่เคอร์เซอร์อยู่ กด ผู้บรรยาย + Shift + J หรือ ผู้บรรยาย + Alt + Home

เมื่อต้องการอ่านข้อความทีละบรรทัด

 • เมื่อต้องการอ่านบรรทัดปัจจุบัน กด ผู้บรรยาย + I หรือ ผู้บรรยาย + ลูกศรขึ้น
 • เมื่อต้องการอ่านบรรทัดถัดไป กด ผู้บรรยาย + O
 • เมื่อต้องการอ่านบรรทัดก่อนหน้า กด ผู้บรรยาย + U

เมื่อต้องการอ่านทีละคำ

 • เมื่อต้องการอ่านคำปัจจุบัน กด ผู้บรรยาย + K หรือ ผู้บรรยาย + Ctrl + 5 (แป้นพิมพ์ตัวเลข) ถ้าคุณกด ผู้บรรยาย + K สองครั้ง โปรแกรมผู้บรรยายจะสะกดคำ
 • เมื่อต้องการอ่านคำถัดไป กด ผู้บรรยาย + L หรือ ผู้บรรยาย + Ctrl + ลูกศรขวา
 • เมื่อต้องการอ่านคำก่อนหน้า กด ผู้บรรยาย + J หรือ ผู้บรรยาย + Ctrl + ลูกศรซ้าย

เมื่อต้องการอ่านทีละอักขระ

 • เมื่อต้องการอ่านอักขระปัจจุบัน กด ผู้บรรยาย + เครื่องหมายจุลภาค (,) หรือ 5 (แป้นพิมพ์ตัวเลข)
 • เมื่อต้องการอ่านอักขระถัดไป กด ผู้บรรยาย + เครื่องหมายมหัพภาค (.)
 • เมื่อต้องการอ่านอักขระก่อนหน้า กด ผู้บรรยาย + M

เมื่อต้องการอ่านทีละหน้า

 • เมื่อต้องการอ่านหน้าปัจจุบัน ให้กด ผู้บรรยาย + Ctrl + I
 • เมื่อต้องการอ่านหน้าถัดไป ให้กด ผู้บรรยาย + Ctrl + O
 • เมื่อต้องการอ่านหน้าก่อนหน้า ให้กด ผู้บรรยาย + Ctrl + U

เมื่อต้องการอ่านทีละย่อหน้า

 • เมื่อต้องการอ่านย่อหน้าปัจจุบัน ให้กด ผู้บรรยาย + Ctrl + K
 • เมื่อต้องการอ่านย่อหน้าถัดไป ให้กด ผู้บรรยาย + Ctrl + L
 • เมื่อต้องการอ่านย่อหน้าก่อนหน้า ให้กด ผู้บรรยาย + Ctrl + J

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความ

โปรแกรมผู้บรรยายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของข้อความที่เรียกว่าคำฟุ่มเฟือย ในระดับที่แตกต่างกัน เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับคำฟุ่มเฟือย ให้กด ผู้บรรยาย + V หรือ ผู้บรรยาย + Shift + V จนกว่าคุณได้ยินระดับที่คุณต้องการ

 • คำฟุ่มเฟือยระดับ 0 ฟังข้อความเท่านั้น
 • คำฟุ่มเฟือยระดับ 1 ฟังข้อมูลพื้นฐาน เช่น ระดับของส่วนหัว และข้อผิดพลาดในเอกสาร เช่น การสะกดและไวยากรณ์ นี้คือระดับเริ่มต้น
 • คำฟุ่มเฟือยระดับ 2 ฟังการจัดรูปแบบที่พบบ่อยในหน้าเว็บและในอีเมล เช่น ลักษณะของสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ข้อความตัวหนา ขีดเส้นใต้ ตัวเอียง ตัวห้อย ตัวยก และสี
 • คำฟุ่มเฟือยระดับ 3 ฟังคำอธิบายประกอบเพิ่มเติม เช่น ส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสาร
 • คำฟุ่มเฟือยระดับ 4 ฟังการจัดรูปแบบเพิ่มมากขึ้น เช่น ชื่อแบบอักษร ขนาด และลักษณะอื่น ๆ ของรายการ
 • คำฟุ่มเฟือยระดับ 5 ฟังข้อมูลเค้าโครงและภาพเคลื่อนไหว เช่น ชนิดของภาพเคลื่อนไหว ย่อหน้าเริ่มต้นด้วยการเยื้องหรือไม่ และอื่นๆ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ

โปรแกรมผู้บรรยายให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ เช่นชื่อแบบอักษร ขนาดแบบอักษร และการจัดแนวข้อความ เมื่อต้องการได้ยินแอตทริบิวต์การจัดรูปแบบ กด ผู้บรรยาย + F เมื่อต้องการได้ยินกลุ่มของแอตทริบิวต์การจัดรูปแบบถัดไป กด ผู้บรรยาย + F อีกครั้ง เมื่อต้องการได้ยินกลุ่มของแอตทริบิวต์การจัดรูปแบบก่อนหน้า กด ผู้บรรยาย + Shift + F

ข้อมูลการจัดรูปแบบจะแบ่งออกเป็นกลุ่มต่อไปนี้

 • ข้อมูลแบบอักษร ชื่อแบบอักษร น้ำหนัก ขนาด ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ สีขีดเส้นใต้ ขีดทับ สีพื้นหลัง สีพื้นหน้า
 • ข้อมูลแบบอักษรขั้นสูง ไฮเปอร์ลิงก์ ลักษณะ ลักษณะสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ตัวห้อย ตัวยก ลักษณะตัวพิมพ์ใหญ่ ลักษณะเค้าร่าง สีเส้นเหนือข้อความ ภาษา
 • สีวัตถุและข้อมูลเค้าร่าง ชนิดการเติม (ไม่มี สี ไล่ระดับสี รูปภาพ หรือลวดลาย) สีสำหรับการเติม สีเค้าร่าง ความหนาเค้าร่าง
 • ข้อมูลระยะห่างย่อหน้า ระยะห่างบรรทัด ระยะห่างก่อนย่อหน้า ระยะห่างหลังย่อหน้า
 • ข้อมูลระยะขอบของหน้า ระยะขอบบน ระยะขอบล่าง ระยะขอบด้านหน้า ระยะขอบด้านท้าย
 • ข้อมูลการจัดแนว การจัดแนวข้อความแนวนอน ทิศทางการจัดเรียงข้อความ การเยื้องบรรทัดแรก การเยื้องด้านหน้า การเยื้องด้านท้าย
 • ข้อมูลลักษณะการแสดงผล ลักษณะภาพเคลื่อนไหว ลักษณะการแสดงผล (ภาพสะท้อน เรืองแสง พองลม และยกนูน)
 • ข้อมูลเค้าโครงวัตถุ จุดศูนย์กลาง ขนาด การหมุน
 • ข้อมูลคำอธิบายประกอบ คำอธิบายประกอบเช่นคำแนะนำการสะกดคำและไวยากรณ์ และข้อคิดเห็น

ฟังเครื่องหมายวรรคตอน

โปรแกรมผู้บรรยายให้คุณสามารถควบคุมได้ว่าคุณต้องการฟังระดับของการอ่านเครื่องหมายวรรคตอนอยู่ในระดับใดเมื่ออ่านข้อความ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีอ่านเครื่องหมายวรรคตอน กด:
 • ผู้บรรยาย + Alt + ลบ (แป้นพิมพ์ตัวเลข)
 • ผู้บรรยาย + Alt + เครื่องหมายลบ (-)
 • ผู้บรรยาย + Alt + บวก (แป้นพิมพ์ตัวเลข)
 • ผู้บรรยาย + Alt + เครื่องหมายบวก (+)
คุณสามารถเลือกระดับของคำอธิบายต่อไปนี้ได้
 • ค่าเริ่มต้น ฟังเครื่องหมายวรรคตอนเล็กน้อยไปจนถึงไม่ฟังเลย การหยุดอย่างเป็นธรรมชาติจะเป็นการระบุรายการต่างๆ เช่น จุลภาคและมหัพภาค
 • เครื่องหมายคณิตศาสตร์ ฟังสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่
 • บางเครื่องหมาย ฟังเครื่องหมายวรรคตอนเชิงสนทนา เช่น จุลภาคและและมหัพภาค
 • เครื่องหมายส่วนใหญ่ ฟังสัญลักษณ์เพิ่มเติม เช่น วงเล็บ
 • หมายทั้งหมด ฟังเครื่องหมายวรรคตอนทั้งหมด รวมถึงสัญลักษณ์พิเศษทั้งหมด

อ่านข้อความในภาษาอื่น

เมื่อต้องการอ่านข้อความในภาษาอื่น โปรแกรมผู้บรรยายจะเลือกเสียงพูดจากการแปลงข้อความเป็นคำพูด (TTS) สำหรับภาษานั้นโดยอัตโนมัติหากมีการติดตั้งไว้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งเสียงพูดจากการแปลงข้อความเป็นคำพูดเพิ่มเติม ให้ไปที่ ภาคผนวก A: ภาษาและเสียงที่รองรับ

หากไม่ได้ติดตั้งเสียงพูดจากการแปลงข้อความเป็นคำพูดสำหรับภาษาหนึ่ง โปรแกรมผู้บรรยายจะระบุชื่อของภาษา และอ่านข้อความโดยใช้เสียงพูดจากการแปลงข้อความเป็นคำพูดค่าเริ่มต้น

 

ถัดไป: บทที่ 5: มุมมองของโปรแกรมผู้บรรยาย

ย้อนกลับไปที่ สารบัญ