บทที่ 4: การอ่านข้อความ

บทนี้อธิบายวิธีการอ่านข้อความด้วยโปรแกรมผู้บรรยายและวิธีการดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อความ เช่นแบบอักษร สีข้อความ และเครื่องหมายวรรคตอน

มีหลายวิธีในการอ่านข้อความด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย วิธีแรกและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางข้อความหากคุณโต้ตอบกับเอกสารในตัวประมวลผลคำ เช่น Microsoft Word

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้โหมดสแกนเพื่ออ่านข้อความได้ เมื่อต้องการเปิดโหมดสแกน ให้กด Caps lock + Spacebar จากนั้นใช้แป้นลูกศรขึ้นและแป้นลูกศรลงเพื่ออ่านแต่ละบรรทัดและแป้นลูกศรซ้ายและขวาเพื่ออ่านที่ละอักขระ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดสแกน ให้ดู บทที่ 3: การใช้โหมดการสแกน

เมื่อคุณต้องการควบคุมข้อความที่คุณอ่านมากขึ้น โปรแกรมผู้บรรยายให้ชุดคำสั่งการอ่านข้อความที่จะช่วยนำทางและอ่านข้อความในเว็บเพจและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้

 • เมื่อต้องการอ่านเอกสารหรือเว็บเพจที่สมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้น ให้กด Caps lock + H
 • เมื่อต้องการอ่านเอกสารตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงตำแหน่งเคอร์เซอร์ปัจจุบัน ให้กด Caps lock + วงเล็บปิด (])
 • เมื่อต้องการอ่านอย่างต่อเนื่องจากตำแหน่งปัจจุบันในเอกสารหรือเว็บเพจ ให้กด Caps lock + M
 • เมื่อต้องการย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของเอกสารหรือเว็บเพจ ให้กด Caps lock + Y
 • เมื่อต้องการย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งสิ้นสุดของเอกสาร ให้กด Caps lock + B

ทำงานร่วมกับย่อหน้า บรรทัด คำ และอักขระ

โปรแกรมผู้บรรยายให้วิธีในการอ่านข้อความทีละหน้า ย่อหน้า บรรทัด คำ และอักขระ

เมื่อต้องการอ่านทีละหน้า

 • เมื่อต้องการอ่านหน้าปัจจุบัน ให้กด Caps lock + Ctrl + U
 • เมื่อต้องการอ่านหน้าถัดไป ให้กด Caps lock + U
 • เมื่อต้องการอ่านหน้าก่อนหน้า ให้กด Caps lock + Shift + U

เมื่อต้องการอ่านทีละย่อหน้า

 • เมื่อต้องการอ่านย่อหน้าปัจจุบัน ให้กด Caps lock + Ctrl + I
 • เมื่อต้องการอ่านย่อหน้าถัดไป ให้กด Caps lock + Ctrl + I
 • เมื่อต้องการอ่านย่อหน้าก่อนหน้า ให้กด Caps lock + Ctrl + I

เมื่อต้องการอ่านทีละบรรทัดข้อความ

 • เมื่อต้องการอ่านบรรทัดปัจจุบัน ให้กด Caps lock + Ctrl + O
 • เมื่อต้องการอ่านบรรทัดถัดไป Caps lock + O
 • เมื่อต้องการอ่านบรรทัดก่อนหน้า Caps lock + Shift + O

เมื่อต้องการอ่านทีละคำ

 • เมื่อต้องการอ่านคำปัจจุบัน ให้กด Caps lock + Ctrl + P
 • เมื่อต้องการอ่านคำถัดไป ให้กด Caps lock + P
 • เมื่อต้องการอ่านคำก่อนหน้า ให้กด Caps lock + Shift + P

เมื่อต้องการอ่านทีละอักขระ

 • เมื่อต้องการอ่านอักขระปัจจุบัน ให้กด Caps lock + Ctrl + วงเล็บเปิด ([)
 • เมื่อต้องการอ่านอักขระถัดไป ให้กด Caps lock + วงเล็บเปิด ([)
 • เมื่อต้องการอ่านอักขระก่อนหน้า ให้กด Caps lock + Shift + วงเล็บเปิด ([)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความ

โปรแกรมผู้บรรยายให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของข้อความที่เรียกว่าคำฟุ่มเฟือย ในระดับที่แตกต่างกัน เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับคำฟุ่มเฟือย ให้กด Caps lock + A จนกว่าคุณได้ยินระดับที่คุณต้องการ

 • คำฟุ่มเฟือยระดับ 0 ฟังข้อความเท่านั้น
 • คำฟุ่มเฟือยระดับ 1 ฟังข้อมูลพื้นฐาน เช่น ระดับของส่วนหัว และข้อผิดพลาดในเอกสาร เช่น การสะกดและไวยากรณ์
 • คำฟุ่มเฟือยระดับ 2 ฟังการจัดรูปแบบที่พบบ่อยในหน้าเว็บและในอีเมล เช่น ลักษณะของสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ข้อความตัวหนา ขีดเส้นใต้ ตัวเอียง ตัวห้อย ตัวยก และสี
 • คำฟุ่มเฟือยระดับ 3 ฟังคำอธิบายประกอบเพิ่มเติม เช่น ส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสาร
 • คำฟุ่มเฟือยระดับ 4 ฟังการจัดรูปแบบเพิ่มมากขึ้น เช่น ชื่อแบบอักษร ขนาด และลักษณะอื่น ๆ ของรายการ
 • คำฟุ่มเฟือยระดับ 5 ฟังข้อมูลเค้าโครงและภาพเคลื่อนไหว เช่น ชนิดของภาพเคลื่อนไหว ย่อหน้าเริ่มต้นด้วยการเยื้องหรือไม่ และอื่น ๆ

ฟังเครื่องหมายวรรคตอน

โปรแกรมผู้บรรยายให้คุณสามารถควบคุมได้ว่าคุณต้องการฟังระดับของการอ่านเครื่องหมายวรรคตอนอยู่ในระดับใดเมื่ออ่านข้อความ กด Caps lock + Alt + เครื่องหมายบวก (+) หรือ Caps lock + Alt + เครื่องหมายลบ (-) จนกว่าคุณได้ยินโหมดเครื่องหมายวรรคตอนที่คุณต้องการใช้ ค่าเริ่มต้น เครื่องหมายคณิตศาสตร์ บางเครื่องหมาย เครื่องหมายส่วนใหญ่ หรือเครื่องหมายทั้งหมด

 • ค่าเริ่มต้น ฟังเครื่องหมายวรรคตอนเล็กน้อยไปจนถึงไม่ฟังเลย การหยุดอย่างเป็นธรรมชาติจะเป็นการระบุรายการต่าง ๆ เช่น จุลภาคและมหัพภาค
 • เครื่องหมายคณิตศาสตร์ ฟังสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่
 • บางเครื่องหมาย ฟังเครื่องหมายวรรคตอนเชิงสนทนา เช่น จุลภาคและและมหัพภาค
 • เครื่องหมายส่วนใหญ่ ฟังสัญลักษณ์เพิ่มเติม เช่น วงเล็บ
 • หมายทั้งหมด ฟังเครื่องหมายวรรคตอนทั้งหมด รวมถึงสัญลักษณ์พิเศษทั้งหมด


ถัดไป: บทที่ 5: การใช้โปรแกรมผู้บรรยายด้วยการสัมผัส

ย้อนกลับไปที่ สารบัญ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 22799 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 8

คำติชม