KB2280390-การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณสอบถามคอลัมน์ชนิดข้อมูล XML ในตาราง SQL บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server ๒๐๐๘หรือ SQL Server ๒๐๐๘ R2: "ดัชนีอยู่ภายนอกขอบเขตของอาร์เรย์"

นำไปใช้กับ: SQL Server 2008SQL Server 2008 R2

อาการ


พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสร้างคอลัมน์ชนิดข้อมูลแบบ XML ในตาราง SQL บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft SQL Server ๒๐๐๘หรือ Microsoft SQL Server ๒๐๐๘ R2
 • คุณแทรกข้อมูลในเขตข้อมูลของคอลัมน์ชนิดข้อมูล XML
 • คุณดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อส่งกลับข้อมูลจากคอลัมน์ชนิดข้อมูล XML
สถานการณ์ที่ 1
 • คุณเรียกใช้คิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลเพื่อส่งกลับข้อมูลจากคอลัมน์ชนิดข้อมูล XML โดยใช้ Microsoft SQL Server Management Studio ๒๐๐๘
ในสถานการณ์สมมตินี้คิวรีไม่เสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะกำลังดำเนินการชุดงาน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดคือ: ดัชนีอยู่นอกขอบเขตของอาร์เรย์
หมายเหตุ นอกจากนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณเรียกใช้คิวรีเดียวกันโดยใช้ SQL Server Management Studio ๒๐๐๕สถานการณ์ที่ 2
 • คุณสร้างแอปพลิเคชันที่ยึดตาม Microsoft .NET Framework ๒.๐เพื่อส่งกลับข้อมูลจากคอลัมน์ชนิดข้อมูล XML โดยใช้คลาXmlReader และจากนั้นคุณเรียกใช้แอปพลิเคชัน
ในสถานการณ์สมมตินี้แอปพลิเคชันจะไม่ส่งกลับข้อมูลจากคอลัมน์ชนิดข้อมูล XML นอกจากนี้คุณจะได้รับข้อยกเว้นต่อไปนี้:
[IndexOutOfRangeException: Index อยู่นอกขอบเขตของอาร์เรย์] ระบบ. Xml XmlSqlBinaryReader (โทเค็น BinXmlToken) + 1207761System GetXsdKatmaiTokenLength (โทเค็น XmlSqlBinaryReader, บูลีน ScanOverAnyValue, บูลีน BinXmlToken) + Attr. checkChars (โทเค็น 524System, บูลีน XmlSqlBinaryReader, บูลีน ScanOverValue) + BinXmlToken attr (checkChars 159System) + XmlSqlBinaryReader. ImplReadData () + BinXmlToken (TokenType) + ๒๐๑

สาเหตุ


ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาที่ทราบแล้วในชั้นเรียน XmlReader ของ .net Framework ๒.๐

การแก้ไข


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปยังคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้แอปพลิเคชันเพื่อส่งกลับข้อมูลจากคอลัมน์ชนิดข้อมูล XML เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้ดูที่ส่วน "วิธีแก้ไขปัญหา"

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งาน อย่างไรก็ตามโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้เราขอแนะนำให้คุณรอการอัปเดตซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ถ้าโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดคุณจะพบส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดพร้อมใช้งาน" ที่ด้านบนสุดของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ ถ้าส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้นให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่นๆเกิดขึ้นหรือจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาชั่วคราวคุณอาจต้องสร้างคำขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนหรือเมื่อต้องการสร้างคำขอบริการแยกต่างหากให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ ฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดพร้อมใช้งาน" จะแสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณอาจเป็นเพราะว่าโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

รายการต่อไปนี้มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
 • คุณต้องมี .NET Framework ๒.๐ Service Pack 2 (SP2) หรือ .NET Framework ๓.๕ Service Pack 1 (SP1) ที่ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
 • คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2

การรีสตาร์ตข้อมูล

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้

ข้อมูลไฟล์

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ไฟล์ (หรือแอตทริบิวต์ไฟล์เวอร์ชันที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้จะแสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลไฟล์จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่นให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

ข้อมูลไฟล์ windows Vista และ Windows Server ๒๐๐๘

สำหรับเวอร์ชัน Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่ใช้ x86 ทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของไฟล์ขนาดไฟล์วันที่เวลาแพลตฟอร์ม
System.data.sqlxml.dll2.0.50727.4471๗๔๕,๔๗๒13-Aug-201011:25x86
System.xml.dll2.0.50727.4471๒,๐๔๘,๐๐๐13-Aug-201011:25x86
สำหรับเวอร์ชัน Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่ใช้ x64 ทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของไฟล์ขนาดไฟล์วันที่เวลาแพลตฟอร์ม
System.data.sqlxml.dll2.0.50727.4471๗๔๕,๔๗๒13-Aug-201011:25x64
System.xml.dll2.0.50727.4471๒,๐๔๘,๐๐๐13-Aug-201011:25x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-๖๔-เวอร์ชันที่ใช้ Windows Server ๒๐๐๘
ชื่อไฟล์รุ่นของไฟล์ขนาดไฟล์วันที่เวลาแพลตฟอร์ม
System.data.sqlxml.dll2.0.50727.4471๗๔๕,๔๗๒13-Aug-201011:25IA-64
System.xml.dll2.0.50727.4471๒,๐๔๘,๐๐๐13-Aug-201011:25IA-64

ข้อมูลไฟล์ windows 7 และ Windows Server ๒๐๐๘ R2

สำหรับ Windows 7 เวอร์ชันที่ใช้ x86 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ชื่อไฟล์รุ่นของไฟล์ขนาดไฟล์วันที่เวลาแพลตฟอร์ม
System.data.sqlxml.dll2.0.50727.5025๗๔๕,๔๗๒21-Aug-201000:58x86
System.xml.dll2.0.50727.5025๒,๐๔๘,๐๐๐21-Aug-201000:58x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 เวอร์ชัน x64 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของไฟล์ขนาดไฟล์วันที่เวลาแพลตฟอร์ม
System.data.sqlxml.dll2.0.50727.5025๗๔๕,๔๗๒21-Aug-201000:59x64
System.xml.dll2.0.50727.5025๒,๐๔๘,๐๐๐21-Aug-201000:59x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-๖๔-เวอร์ชันที่ใช้ Windows Server ๒๐๐๘ R2
ชื่อไฟล์รุ่นของไฟล์ขนาดไฟล์วันที่เวลาแพลตฟอร์ม
System.data.sqlxml.dll2.0.50727.5025๗๔๕,๔๗๒21-Aug-201000:17x86
System.xml.dll2.0.50727.5025๒,๐๔๘,๐๐๐21-Aug-201000:17x86

วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราว


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1

ใช้ฟังก์ชัน CONVERT เมื่อคุณสอบถามคอลัมน์ชนิดข้อมูล XML ตัวอย่างเช่นถ้า XmlDoc คือชื่อของคอลัมน์ชนิดข้อมูล XML อย่าใช้คิวรีที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
SELECT XmlDoc from dbo.Table1
ใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะดังต่อไปนี้แทน
SELECT CONVERT(XML, CONVERT(varchar(max), XmlDoc)) from dbo.Table1

วิธีที่ 2

สร้างแอปพลิเคชันที่ยึดตาม .NET Framework ๔.๐เพื่อสอบถามคอลัมน์ชนิดข้อมูล XML

สถานะ


Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่เว็บไซต์ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
การใช้XML ในชั้นเรียนของ SQL Server XmlReader

ข้อมูลไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

ไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ar-sa_66a339ac18f741b0.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:36
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_cs-cz_c06b777255a103be.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:58
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_da-dk_ee6677ec732775f7.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:36
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_de-de_eeab589c72f333ad.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)18:38
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_el-gr_1b90a64c9146280f.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:36
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_en-us_1b87f188914c4ed0.manifest
File versionNot applicable
File size๕๗๗
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:40
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_es-es_1b8cd49a9147fb13.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_fi-fi_4959c7c8aeefc3b9.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:36
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_fr-fr_49017b16af30a341.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)18:38
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_he-il_a40b0676eaeb6a43.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:36
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_hu-hu_a3b9b9e4eb25fe05.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:58
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_it-it_d12e6061090ea633.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ja-jp_feb1716d26ef3270.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:17
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ko-kr_2c14ac7b44e2aa8a.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:13
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_nb-no_b4689d0b9ea5a5ae.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:36
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_nl-nl_b4930fb39e844f41.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:58
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_pl-pl_0f68bd67da640a2d.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:58
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_pt-br_0f2fc59bda8da469.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๘๕
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_pt-pt_0f1a4057da9db46d.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๘๒
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:58
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ru-ru_69e61e6a1684a4a1.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_sv-se_97fef44e33f1dc5e.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:58
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_tr-tr_c4d93b04524ebfb5.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:58
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_zh-cn_d57b554305d6c4ce.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๘๘
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:17
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_zh-tw_d51a263d061f8fde.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๘๘
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:13
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_1a8c0375bef37b25.manifest
File versionNot applicable
File size๓,๗๔๕
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:45
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ar-sa_ab75c461c1b4b00e.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:36
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_cs-cz_053e0227fe5e721c.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:58
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_da-dk_333902a21be4e455.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:36
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_de-de_337de3521bb0a20b.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)18:38
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_el-gr_606331023a03966d.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:36
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_en-us_605a7c3e3a09bd2e.manifest
File versionNot applicable
File size๕๖๑
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:40
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_es-es_605f5f503a056971.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_fi-fi_8e2c527e57ad3217.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:36
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_fr-fr_8dd405cc57ee119f.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)18:39
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_he-il_e8dd912c93a8d8a1.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:37
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_hu-hu_e88c449a93e36c63.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:58
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_it-it_1600eb16b1cc1491.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ja-jp_4383fc22cfaca0ce.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:17
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ko-kr_70e73730eda018e8.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:13
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_nb-no_f93b27c14763140c.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:36
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_nl-nl_f9659a694741bd9f.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:59
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_pl-pl_543b481d8321788b.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:58
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_pt-br_54025051834b12c7.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๕๓
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_pt-pt_53eccb0d835b22cb.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๕๐
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:58
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ru-ru_aeb8a91fbf4212ff.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_sv-se_dcd17f03dcaf4abc.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:58
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_tr-tr_09abc5b9fb0c2e13.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:58
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_zh-cn_1a4ddff8ae94332c.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๕๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:17
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_zh-tw_19ecb0f2aedcfe3c.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๕๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:13
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_6ab3ef3b63468fad.manifest
File versionNot applicable
File size๓,๔๐๙
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:46
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size๓๘,๖๑๒
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_0986a1d1e9ed949ffd0c7c882df0183e_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_3a700b65b37d68f8.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_1180429db46a5d4150734591a50765a2_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_e7015d590986860c.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_14158c22351cc1d664e882dea9e06730_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_2efe11b468725082.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_1f2dd4494f8dc1b4b0eb21f731579a7d_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_0d5a06c837523567.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_26dbdd44b0d0a27dfd181122d804f44a_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_79c8fd2fd4b3ecb5.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_2903d343548c6eebf9014774d0c16632_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_80b01ea576e70bd4.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_2991d2fc59b6bcb1bd5ed74e4e85d654_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_6b4612aadf98fb5e.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_2f7be38555c91d4c10e1dbab47d26b3d_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_3f3688ebc17b01b5.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_2fb67456e2a5d0dda520d74798be8a4d_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_aad7b6583c138441.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_3198a64dd1a685e0987da4216f98081c_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_1b6a7e826f20d534.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_3916f5f193c971c562a124df90970b96_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_33056657523f5412.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_414fa381b08b3d7ca7bb353174e14c0e_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_2da5d2758577b53b.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_43df048b66829ce9b45c911dae95fbed_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_c1fe65fb6698001c.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_450f99a8707ec9c3917a3e60d9e9eed9_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_8c047e0ac281ef02.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_51cf7a013500958ed82fa29ef645ab29_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_e14f110258996a24.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_53668f87686e5c2c41a3b3a28b938777_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_e8a5e24c2b4f14d0.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_5ae8df8772a1bb384917a736be4703b1_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_e000191e49a8be7b.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_5fe4ed23167d2d9c938d72ee1c1b2feb_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_cef86e540cd299c2.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_6bb917c7e74ab262e088369b1b4c2d1a_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_3363fed2ebf9486c.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_7246ecaad43436d65d42f4519086a8f4_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_2f9785f024968e3f.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_78eb74e56e997ba407d9137c13ff5662_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_5ba24a227df2fb58.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_7cbe27a4d317b28308d5cf3db783ba61_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_0191bc80165925d1.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_7e757d31b3df1fdaa2a5c4eaf7bc860f_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_a572f92a8dc69f15.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_809e730fc1330a3c4df7bc5c185d8ce4_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_28ac93729c5b5070.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_88bc21255fe1a55cb3226c2646730897_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_28a3ba9668f11ba3.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_89bcd6e65ea1341537334419b40bb1ce_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_67b6109eaf2dd984.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_8b6f02b1363dccda6e4cc8a7a7409f2d_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_30aba7d374e26387.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_8ce6bb00df04da2bc37f4ff4aab002cc_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_05e044e3094768dd.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_913a1aece81a3fb1a0eeaf58daef9ee8_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_550f6115e9d6ff36.manifest
File versionNot applicable
File size๖๑๙
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_9258646219d073176243c2724ffdca10_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_212bd7caead15665.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_99533782e29418fbb1a28621baf0779a_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_229be94f3724cf84.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_a1531f544e04aa3c50e4f73f71ab8740_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_6321b3380d077d48.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_a29b33ae1ddd1a379aa07a3c65ab80f3_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_b0b035046751a2f8.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_a4ebb388b4f7691671a241470a37a432_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_1528d0d607867c4d.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_a92b12ec3537c36ba2d1bdc21f314e00_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_32a46731305a7c63.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_acbaf0b115a6d6eff27823f35ee54236_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_a49aa2f5fa434db9.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_b36e57aa7c0998234ac3f051d423217e_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_5982226746328c5f.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_b4ae625fcd56d2c7a0c5005c70945470_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_f7d897c390c6cbbd.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_b963e91a28bb9c283b8878e84ab5063f_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_9794f5f386ed9c55.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_bc366c0db40216ff9b12203fc64a606e_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_c38d75fe259fc7f3.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_bce22377541e7313f929a69a0c834441_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_f62f05bae151e375.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_c1172288f6182d3008c20c0ed70a4fab_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_d163b30f3b1dd349.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_c5f1e8b565ac6fd74aed2ab8d0693c8b_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_e14042602e8593dc.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_cad9c7abe36182e263ff9236eaca7aac_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_4899f385db69160e.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_cc2a7f80b592c1c02372c8a0915276cb_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_a4a0441c67b799dd.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_d3af355416d1a3ecf4d886ffe1e8341c_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_19081a04a2823b70.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_d778e9776d604de19196d2d93a144830_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_b56275e87846ae3f.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_dd4021b2dc214e40bd385762e3207536_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_f6300396b6cfa57b.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_f9b11655e53fda31dfaa29cc180354df_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_71b00f0e2c0753c4.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameX86_ffa9d0cc8a3c79ff5b9a1d1f52dbeacc_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_ae1bd5e63ffc043e.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
ไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด และสำหรับ Windows Server 2008
File nameAmd64_0986a1d1e9ed949ffd0c7c882df0183e_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_968ea6e96bdada2e.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_1180429db46a5d4150734591a50765a2_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_431ff8dcc1e3f742.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_14158c22351cc1d664e882dea9e06730_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_8b1cad3820cfc1b8.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_1f2dd4494f8dc1b4b0eb21f731579a7d_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_6978a24befafa69d.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_26dbdd44b0d0a27dfd181122d804f44a_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_d5e798b38d115deb.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_2903d343548c6eebf9014774d0c16632_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_dcceba292f447d0a.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_2991d2fc59b6bcb1bd5ed74e4e85d654_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_c764ae2e97f66c94.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_2f7be38555c91d4c10e1dbab47d26b3d_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_9b55246f79d872eb.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_2fb67456e2a5d0dda520d74798be8a4d_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_06f651dbf470f577.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_3198a64dd1a685e0987da4216f98081c_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_77891a06277e466a.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_3916f5f193c971c562a124df90970b96_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_8f2401db0a9cc548.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_414fa381b08b3d7ca7bb353174e14c0e_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_89c46df93dd52671.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_43df048b66829ce9b45c911dae95fbed_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_1e1d017f1ef57152.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_450f99a8707ec9c3917a3e60d9e9eed9_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_e823198e7adf6038.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_51cf7a013500958ed82fa29ef645ab29_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_3d6dac8610f6db5a.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_53668f87686e5c2c41a3b3a28b938777_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_44c47dcfe3ac8606.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_5ae8df8772a1bb384917a736be4703b1_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_3c1eb4a202062fb1.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_5fe4ed23167d2d9c938d72ee1c1b2feb_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_2b1709d7c5300af8.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_6bb917c7e74ab262e088369b1b4c2d1a_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_8f829a56a456b9a2.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_7246ecaad43436d65d42f4519086a8f4_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_8bb62173dcf3ff75.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_78eb74e56e997ba407d9137c13ff5662_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_b7c0e5a636506c8e.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_7cbe27a4d317b28308d5cf3db783ba61_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_5db05803ceb69707.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_7e757d31b3df1fdaa2a5c4eaf7bc860f_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_019194ae4624104b.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_809e730fc1330a3c4df7bc5c185d8ce4_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_84cb2ef654b8c1a6.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_88bc21255fe1a55cb3226c2646730897_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_84c2561a214e8cd9.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_89bcd6e65ea1341537334419b40bb1ce_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_c3d4ac22678b4aba.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_8b6f02b1363dccda6e4cc8a7a7409f2d_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_8cca43572d3fd4bd.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_8ce6bb00df04da2bc37f4ff4aab002cc_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_61fee066c1a4da13.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_913a1aece81a3fb1a0eeaf58daef9ee8_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_b12dfc99a234706c.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๑
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_9258646219d073176243c2724ffdca10_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_7d4a734ea32ec79b.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_99533782e29418fbb1a28621baf0779a_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_7eba84d2ef8240ba.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_a1531f544e04aa3c50e4f73f71ab8740_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_bf404ebbc564ee7e.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_a29b33ae1ddd1a379aa07a3c65ab80f3_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_0cced0881faf142e.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_a4ebb388b4f7691671a241470a37a432_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_71476c59bfe3ed83.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_a92b12ec3537c36ba2d1bdc21f314e00_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_8ec302b4e8b7ed99.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_acbaf0b115a6d6eff27823f35ee54236_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_00b93e79b2a0beef.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b36e57aa7c0998234ac3f051d423217e_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_b5a0bdeafe8ffd95.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b4ae625fcd56d2c7a0c5005c70945470_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_53f7334749243cf3.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b963e91a28bb9c283b8878e84ab5063f_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_f3b391773f4b0d8b.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_bc366c0db40216ff9b12203fc64a606e_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_1fac1181ddfd3929.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_bce22377541e7313f929a69a0c834441_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_524da13e99af54ab.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_c1172288f6182d3008c20c0ed70a4fab_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_2d824e92f37b447f.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_c5f1e8b565ac6fd74aed2ab8d0693c8b_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_3d5edde3e6e30512.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_cad9c7abe36182e263ff9236eaca7aac_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_a4b88f0993c68744.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_cc2a7f80b592c1c02372c8a0915276cb_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_00bedfa020150b13.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_d3af355416d1a3ecf4d886ffe1e8341c_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_7526b5885adfaca6.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_d4279cf23b157923287d5ef3c018eead_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22466_none_6c88dd2ce56ce127.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๖
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_d778e9776d604de19196d2d93a144830_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_1181116c30a41f75.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_dd4021b2dc214e40bd385762e3207536_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_524e9f1a6f2d16b1.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e574509fd53db844f5cfc4c79c42d941_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22466_none_ab04bb9abb3093e1.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๘
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f9b11655e53fda31dfaa29cc180354df_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_cdceaa91e464c4fa.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_ffa9d0cc8a3c79ff5b9a1d1f52dbeacc_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_0a3a7169f8597574.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameAmd64_netfx-system.data.sqlxml_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22466_none_28d2882d810201d2.manifest
File versionNot applicable
File size๓,๗๘๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:54
PlatformNot applicable
File nameAmd64_netfx-system.xml_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22466_none_76093a27997ab3ba.manifest
File versionNot applicable
File size๓,๗๑๘
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:55
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ar-sa_66a339ac18f741b0.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:10
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_cs-cz_c06b777255a103be.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:26
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_da-dk_ee6677ec732775f7.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:10
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_de-de_eeab589c72f333ad.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_el-gr_1b90a64c9146280f.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:10
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_en-us_1b87f188914c4ed0.manifest
File versionNot applicable
File size๕๗๗
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:47
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_es-es_1b8cd49a9147fb13.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:14
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_fi-fi_4959c7c8aeefc3b9.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:10
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_fr-fr_49017b16af30a341.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:47
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_he-il_a40b0676eaeb6a43.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:10
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_hu-hu_a3b9b9e4eb25fe05.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:26
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_it-it_d12e6061090ea633.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:12
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ja-jp_feb1716d26ef3270.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:24
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ko-kr_2c14ac7b44e2aa8a.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:24
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_nb-no_b4689d0b9ea5a5ae.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:10
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_nl-nl_b4930fb39e844f41.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:27
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_pl-pl_0f68bd67da640a2d.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:26
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_pt-br_0f2fc59bda8da469.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๘๕
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:12
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_pt-pt_0f1a4057da9db46d.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๘๒
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:26
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ru-ru_69e61e6a1684a4a1.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:12
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_sv-se_97fef44e33f1dc5e.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:26
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_tr-tr_c4d93b04524ebfb5.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:27
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_zh-cn_d57b554305d6c4ce.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๘๘
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:24
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_zh-tw_d51a263d061f8fde.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๘๘
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:24
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_1a8c0375bef37b25.manifest
File versionNot applicable
File size๓,๗๔๕
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:45
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ar-sa_ab75c461c1b4b00e.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:11
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_cs-cz_053e0227fe5e721c.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:27
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_da-dk_333902a21be4e455.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:11
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_de-de_337de3521bb0a20b.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_el-gr_606331023a03966d.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:11
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_en-us_605a7c3e3a09bd2e.manifest
File versionNot applicable
File size๕๖๑
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:47
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_es-es_605f5f503a056971.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:15
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_fi-fi_8e2c527e57ad3217.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:11
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_fr-fr_8dd405cc57ee119f.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:47
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_he-il_e8dd912c93a8d8a1.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:11
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_hu-hu_e88c449a93e36c63.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:27
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_it-it_1600eb16b1cc1491.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:13
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ja-jp_4383fc22cfaca0ce.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:24
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ko-kr_70e73730eda018e8.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:24
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_nb-no_f93b27c14763140c.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:11
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_nl-nl_f9659a694741bd9f.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:28
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_pl-pl_543b481d8321788b.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:27
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_pt-br_54025051834b12c7.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๕๓
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:12
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_pt-pt_53eccb0d835b22cb.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๕๐
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:27
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ru-ru_aeb8a91fbf4212ff.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:12
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_sv-se_dcd17f03dcaf4abc.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:27
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_tr-tr_09abc5b9fb0c2e13.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:28
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_zh-cn_1a4ddff8ae94332c.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๕๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:24
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_zh-tw_19ecb0f2aedcfe3c.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๕๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:24
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_6ab3ef3b63468fad.manifest
File versionNot applicable
File size๓,๔๐๙
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:46
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size๓๙,๐๑๖
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
ไฟล์เพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-๖๔เวอร์ชันที่ใช้ Windows Server ๒๐๐๘
File nameIa64_1180429db46a5d4150734591a50765a2_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_e703014f09848f08.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๘
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameIa64_1f2dd4494f8dc1b4b0eb21f731579a7d_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_0d5baabe37503e63.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๘
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameIa64_2991d2fc59b6bcb1bd5ed74e4e85d654_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_6b47b6a0df97045a.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๘
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameIa64_2f7be38555c91d4c10e1dbab47d26b3d_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_3f382ce1c1790ab1.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๘
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameIa64_3f9cadcd8cd073e9da9dc0c95cf7262d_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22466_none_140a8aee02f1f285.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๔
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameIa64_477d7acfbdcc68d44ad619cb94983002_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22466_none_f25b45c79a055605.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๖
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameIa64_5ae8df8772a1bb384917a736be4703b1_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_e001bd1449a6c777.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๖
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameIa64_6bb917c7e74ab262e088369b1b4c2d1a_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_3365a2c8ebf75168.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๖
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameIa64_78eb74e56e997ba407d9137c13ff5662_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_5ba3ee187df10454.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๘
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameIa64_8b6f02b1363dccda6e4cc8a7a7409f2d_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_30ad4bc974e06c83.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๖
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameIa64_8ce6bb00df04da2bc37f4ff4aab002cc_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_05e1e8d9094571d9.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๖
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameIa64_913a1aece81a3fb1a0eeaf58daef9ee8_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_5511050be9d50832.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๐
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameIa64_9258646219d073176243c2724ffdca10_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_212d7bc0eacf5f61.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๘
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameIa64_a29b33ae1ddd1a379aa07a3c65ab80f3_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_b0b1d8fa674fabf4.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๖
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameIa64_bc366c0db40216ff9b12203fc64a606e_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_c38f19f4259dd0ef.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๖
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameIa64_c5f1e8b565ac6fd74aed2ab8d0693c8b_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_e141e6562e839cd8.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๘
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameIa64_cad9c7abe36182e263ff9236eaca7aac_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_489b977bdb671f0a.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๖
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameIa64_f9b11655e53fda31dfaa29cc180354df_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_71b1b3042c055cc0.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๘
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameIa64_netfx-system.data.sqlxml_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22466_none_707f9cc6957e62bc.manifest
File versionNot applicable
File size๓,๗๗๘
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:15
PlatformNot applicable
File nameIa64_netfx-system.xml_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22466_none_bdb64ec0adf714a4.manifest
File versionNot applicable
File size๓,๗๑๒
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:17
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_de-de_eeab589c72f333ad.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:19
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_en-us_1b87f188914c4ed0.manifest
File versionNot applicable
File size๕๗๗
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:17
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_fr-fr_49017b16af30a341.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:20
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ja-jp_feb1716d26ef3270.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:46
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ko-kr_2c14ac7b44e2aa8a.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๗๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:45
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_zh-cn_d57b554305d6c4ce.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๘๘
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:45
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_zh-tw_d51a263d061f8fde.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๘๘
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:45
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_1a8c0375bef37b25.manifest
File versionNot applicable
File size๓,๗๔๕
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:45
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_de-de_337de3521bb0a20b.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:19
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_en-us_605a7c3e3a09bd2e.manifest
File versionNot applicable
File size๕๖๑
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:17
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_fr-fr_8dd405cc57ee119f.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:20
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ja-jp_4383fc22cfaca0ce.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:46
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ko-kr_70e73730eda018e8.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๔๔
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:45
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_zh-cn_1a4ddff8ae94332c.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๕๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:45
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_zh-tw_19ecb0f2aedcfe3c.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๔๕๖
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:45
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_6ab3ef3b63468fad.manifest
File versionNot applicable
File size๓,๔๐๙
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:46
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size๕,๓๓๐
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable

ข้อมูลไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server ๒๐๐๘ R2

ไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ar-sa_3b48ea50d4f73b0a.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:10
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_cs-cz_9511281711a0fd18.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:19
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_da-dk_c30c28912f276f51.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:09
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_de-de_c35109412ef32d07.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:19
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_el-gr_f03656f14d462169.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:11
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_en-us_f02da22d4d4c482a.manifest
File versionNot applicable
File size๔๗๕
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:16
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_es-es_f032853f4d47f46d.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:03
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_fi-fi_1dff786d6aefbd13.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:11
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_fr-fr_1da72bbb6b309c9b.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:19
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_he-il_78b0b71ba6eb639d.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:10
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_hu-hu_785f6a89a725f75f.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:18
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_it-it_a5d41105c50e9f8d.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:19
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ja-jp_d3572211e2ef2bca.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ko-kr_00ba5d2000e2a3e4.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)08:27
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_nb-no_890e4db05aa59f08.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:10
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_nl-nl_8938c0585a84489b.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:19
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_pl-pl_e40e6e0c96640387.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:18
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_pt-br_e3d57640968d9dc3.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๒๗
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:01
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_pt-pt_e3bff0fc969dadc7.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๒๔
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:18
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ru-ru_3e8bcf0ed2849dfb.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:11
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_sv-se_6ca4a4f2eff1d5b8.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:18
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_tr-tr_997eeba90e4eb90f.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:19
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_zh-cn_aa2105e7c1d6be28.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๓๐
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)08:27
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_zh-tw_a9bfd6e1c21f8938.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๓๐
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_ef31b41a7af3747f.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๖๓๑
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:18
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ar-sa_801b75067db4a968.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:11
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_cs-cz_d9e3b2ccba5e6b76.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:20
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_da-dk_07deb346d7e4ddaf.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:10
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_de-de_082393f6d7b09b65.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:20
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_el-gr_3508e1a6f6038fc7.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:12
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_en-us_35002ce2f609b688.manifest
File versionNot applicable
File size๔๕๙
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:16
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_es-es_35050ff4f60562cb.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:03
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_fi-fi_62d2032313ad2b71.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:12
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_fr-fr_6279b67113ee0af9.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:20
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_he-il_bd8341d14fa8d1fb.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:11
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_hu-hu_bd31f53f4fe365bd.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:19
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_it-it_eaa69bbb6dcc0deb.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:19
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ja-jp_1829acc78bac9a28.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ko-kr_458ce7d5a9a01242.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_nb-no_cde0d86603630d66.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:11
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_nl-nl_ce0b4b0e0341b6f9.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:19
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_pl-pl_28e0f8c23f2171e5.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:19
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_pt-br_28a800f63f4b0c21.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๙๕
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_pt-pt_28927bb23f5b1c25.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๙๒
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:19
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ru-ru_835e59c47b420c59.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:12
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_sv-se_b1772fa898af4416.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:19
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_tr-tr_de51765eb70c276d.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:19
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_zh-cn_eef3909d6a942c86.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๙๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)08:27
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_zh-tw_ee9261976adcf796.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๙๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_3f599fe01f468907.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๖๐๗
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:19
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size๑๕,๖๖๐
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_00ef2254e9f368dd742101885ac6450b_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_d211cb06835929b3.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_0944c848efdfca6b56ae84c223c0020e_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_2b1034d7a1fe78a9.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_0c891ac51f5cf70c48dcab7055645d01_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_7f41e91e881b2083.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_1ac85d1d9c80291997207a7a39f6c8ff_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_7b63661363f62504.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_2978b60842d6860594ce057a28c7bbcf_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_b064a8fa4925519d.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_3908474aae05998f3eeedf4cb95d51fb_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_40d7b73789e4db1b.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_3c0512d4f4b18aeca41d8220f5140931_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_35fb58d214c5b230.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_3dd978107f368ab4840953982b385ed7_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_7ab4ef1d430bc11c.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_3ddc4fba612bd63ea64528f5b4f6d06c_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_91ae3ee5a6dbafd3.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_40d085eb793a6bce4d3b799c35a0f9c6_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_a5ecfe7fe9ce9ded.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_40e9e1ba34f80b80a8a42d3eb0da5277_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_ae3969f2dd44bbc9.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_4cda21be5c1335ddd3950c38bdea9285_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_eb7f9a7738ca6b40.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_4d757ffec6c0a083a994c3951390d6f7_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_4c3931dba087b4b0.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_52e7d7bfd83884a864738cca2f393a97_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_2d545465240bb506.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_535483bc50c7649f2fb63925497779a1_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_f2cced6c9b3ba99c.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_579877d274edb619cc1cf68302a72f6d_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_8f4f8acd8bb908a3.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_607ec24bffc0e4370c9bf43d84b0496e_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_089e51baa9ef016b.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_6b514a3a846411e402c89c374d04a466_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_9bc39328bda75e09.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_6d78d335bd58400ee94f492ab1990791_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_45969c0665226e27.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_72398fe5f40c7453b1e245208961fa5e_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_ebfa77ff12182c6c.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_7d21d22ab5722f565fce0c92a5f7b3f1_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_ce584826ce55071b.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_80ec8d253f8afeacc255affebbd0e539_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_98014d37ea142a18.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_895311ba7dbaa96817405d06fc2ccae8_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_f594654f759104ef.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_8c5290d9d62582a139fa1e89a3918638_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_64c57229227ab791.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_91b0a0db768bb0121e0e890cdb8863cf_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_f70195dfc418e455.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_960abeed989f9f1cb02b83d717523862_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_1f9b561430f1f138.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_a19c537a3e2e1d20d52ae20581bc4364_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_4ceeb1f1c9f34652.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_a9cc5377aba8441f707e8b327419ce0c_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_aced49acd73dccb8.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_affe8d976c8c983214b614a2b145b556_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_069e69bae1868b08.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_b317cf2c3c86b6a7eda09c451427c6e8_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_65ac18cc5c316e3f.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_b74818b6e8b7b494cb8c72b677698943_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_0802faef73b790e4.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_b93c570636bb9f9e46d019b27044b3ec_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_363a416081c01eb2.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_bcf36bd2c848ec5d1eff28129060f004_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_b3f2cf052c2b4b4b.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_bd05bbd04a5a112a3068ce8d3d041265_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_a6adc828680cd500.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_c1720ec894fc5ef2382bb7b671f7fbbe_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_14e95c61b8f349c0.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_c34654a10b116427279ba05b140fef7a_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_f0c4130590194da9.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_c928512621f1fe69192dc2960102096c_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_6e86595582b96474.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_cc4854512c6f4ac53f9b7fa46d075604_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_669105fbf3d9c42e.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_d8b5581999ce353d687b7ae6738d0bbf_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_a43d508437364dec.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_e4ff892cec114169b1fdf523e2e69c9e_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_5c1cc60359322633.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_e93ed1e104e40a1a47030a6691ee5691_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_0ad6a6eb81538150.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_eeef09fe5e5754429af4bb7cd713da42_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_273c0444a22ff5d9.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_ef0c1205d3a72391f715a7e0513bb845_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_e37a68c65fa92881.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_f067b0ae6a51a7b0a039d9dc15c037d6_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_906dcb589ef04a73.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_f091d82c97d2c0c9fb145dd4479084e0_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_939ee2b43830b912.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_f6ca8f7abda96ae6a0f42712e2e99636_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_35cee6d0aab846af.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_f70f488d088bbc45560c906fcf75c7b5_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_1ebee6d87fa13c85.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_f84f30775070770a045860d16e2ba826_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_3d358e5ff4ad9fc5.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_fb896dba214e087f70b7a42461302b89_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_ebdf00ab077eb792.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๕
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameX86_ffc2ab1317e10c0934926d94e104ff5f_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_61da388957d2e209.manifest
File versionNot applicable
File size๖๑๙
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
ไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 รุ่น x64 และ Windows Server 2008 R2 ที่รองรับทั้งหมด
File nameAmd64_00ef2254e9f368dd742101885ac6450b_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_2e30668a3bb69ae9.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_0944c848efdfca6b56ae84c223c0020e_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_872ed05b5a5be9df.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_0c891ac51f5cf70c48dcab7055645d01_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_db6084a2407891b9.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_1a23598331bd9277a189dee719d80046_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.20787_none_2ede281517fe9432.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๖
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_1ac85d1d9c80291997207a7a39f6c8ff_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_d78201971c53963a.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_2978b60842d6860594ce057a28c7bbcf_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_0c83447e0182c2d3.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_3908474aae05998f3eeedf4cb95d51fb_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_9cf652bb42424c51.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_3c0512d4f4b18aeca41d8220f5140931_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_9219f455cd232366.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_3dd978107f368ab4840953982b385ed7_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_d6d38aa0fb693252.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_3ddc4fba612bd63ea64528f5b4f6d06c_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_edccda695f392109.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_40d085eb793a6bce4d3b799c35a0f9c6_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_020b9a03a22c0f23.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_40e9e1ba34f80b80a8a42d3eb0da5277_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_0a58057695a22cff.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_4cda21be5c1335ddd3950c38bdea9285_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_479e35faf127dc76.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_4d757ffec6c0a083a994c3951390d6f7_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_a857cd5f58e525e6.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_52e7d7bfd83884a864738cca2f393a97_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_8972efe8dc69263c.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_535483bc50c7649f2fb63925497779a1_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_4eeb88f053991ad2.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_579877d274edb619cc1cf68302a72f6d_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_eb6e2651441679d9.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_607ec24bffc0e4370c9bf43d84b0496e_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_64bced3e624c72a1.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_6b514a3a846411e402c89c374d04a466_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_f7e22eac7604cf3f.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_6d78d335bd58400ee94f492ab1990791_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_a1b5378a1d7fdf5d.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_72398fe5f40c7453b1e245208961fa5e_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_48191382ca759da2.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_7d21d22ab5722f565fce0c92a5f7b3f1_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_2a76e3aa86b27851.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_80ec8d253f8afeacc255affebbd0e539_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_f41fe8bba2719b4e.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_895311ba7dbaa96817405d06fc2ccae8_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_51b300d32dee7625.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_8c5290d9d62582a139fa1e89a3918638_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_c0e40dacdad828c7.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_91b0a0db768bb0121e0e890cdb8863cf_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_532031637c76558b.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_960abeed989f9f1cb02b83d717523862_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_7bb9f197e94f626e.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_a19c537a3e2e1d20d52ae20581bc4364_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_a90d4d758250b788.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_a9cc5377aba8441f707e8b327419ce0c_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_090be5308f9b3dee.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_affe8d976c8c983214b614a2b145b556_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_62bd053e99e3fc3e.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b317cf2c3c86b6a7eda09c451427c6e8_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_c1cab450148edf75.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b74818b6e8b7b494cb8c72b677698943_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_642196732c15021a.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b93c570636bb9f9e46d019b27044b3ec_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_9258dce43a1d8fe8.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_bcf36bd2c848ec5d1eff28129060f004_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_10116a88e488bc81.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_bd05bbd04a5a112a3068ce8d3d041265_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_02cc63ac206a4636.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_c1720ec894fc5ef2382bb7b671f7fbbe_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_7107f7e57150baf6.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_c34654a10b116427279ba05b140fef7a_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_4ce2ae894876bedf.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_c928512621f1fe69192dc2960102096c_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_caa4f4d93b16d5aa.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_cc4854512c6f4ac53f9b7fa46d075604_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_c2afa17fac373564.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_d8b5581999ce353d687b7ae6738d0bbf_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_005bec07ef93bf22.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e4ff892cec114169b1fdf523e2e69c9e_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_b83b6187118f9769.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e93ed1e104e40a1a47030a6691ee5691_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_66f5426f39b0f286.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_eeef09fe5e5754429af4bb7cd713da42_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_835a9fc85a8d670f.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_ef0c1205d3a72391f715a7e0513bb845_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_3f99044a180699b7.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f067b0ae6a51a7b0a039d9dc15c037d6_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_ec8c66dc574dbba9.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f091d82c97d2c0c9fb145dd4479084e0_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_efbd7e37f08e2a48.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f39739fc8fcef6cccb722303cd214bf7_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.20787_none_092d67f4f7efbdbc.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๘
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f6ca8f7abda96ae6a0f42712e2e99636_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_91ed82546315b7e5.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f70f488d088bbc45560c906fcf75c7b5_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_7add825c37feadbb.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๙
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f84f30775070770a045860d16e2ba826_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_995429e3ad0b10fb.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_fb896dba214e087f70b7a42461302b89_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_47fd9c2ebfdc28c8.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๗
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_ffc2ab1317e10c0934926d94e104ff5f_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_bdf8d40d1030533f.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๑
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_netfx-system.data.sqlxml_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.20787_none_fd7838d23d01fb2c.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๑๔๔
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)01:45
PlatformNot applicable
File nameAmd64_netfx-system.xml_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.20787_none_4aaeeacc557aad14.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๑๑๒
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)01:48
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ar-sa_3b48ea50d4f73b0a.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:45
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_cs-cz_9511281711a0fd18.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:54
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_da-dk_c30c28912f276f51.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:44
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_de-de_c35109412ef32d07.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)01:21
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_el-gr_f03656f14d462169.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:45
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_en-us_f02da22d4d4c482a.manifest
File versionNot applicable
File size๔๗๕
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)01:22
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_es-es_f032853f4d47f46d.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:34
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_fi-fi_1dff786d6aefbd13.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:45
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_fr-fr_1da72bbb6b309c9b.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)01:23
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_he-il_78b0b71ba6eb639d.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:44
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_hu-hu_785f6a89a725f75f.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:54
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_it-it_a5d41105c50e9f8d.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:54
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ja-jp_d3572211e2ef2bca.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)02:20
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ko-kr_00ba5d2000e2a3e4.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)02:21
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_nb-no_890e4db05aa59f08.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:45
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_nl-nl_8938c0585a84489b.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:54
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_pl-pl_e40e6e0c96640387.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:54
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_pt-br_e3d57640968d9dc3.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๒๗
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:34
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_pt-pt_e3bff0fc969dadc7.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๒๔
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:54
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ru-ru_3e8bcf0ed2849dfb.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:46
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_sv-se_6ca4a4f2eff1d5b8.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:54
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_tr-tr_997eeba90e4eb90f.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:54
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_zh-cn_aa2105e7c1d6be28.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๓๐
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)02:18
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_zh-tw_a9bfd6e1c21f8938.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๓๐
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)02:22
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_ef31b41a7af3747f.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๖๓๑
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:18
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ar-sa_801b75067db4a968.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:45
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_cs-cz_d9e3b2ccba5e6b76.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:54
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_da-dk_07deb346d7e4ddaf.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:44
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_de-de_082393f6d7b09b65.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)01:21
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_el-gr_3508e1a6f6038fc7.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:45
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_en-us_35002ce2f609b688.manifest
File versionNot applicable
File size๔๕๙
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)01:22
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_es-es_35050ff4f60562cb.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:34
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_fi-fi_62d2032313ad2b71.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:45
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_fr-fr_6279b67113ee0af9.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)01:23
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_he-il_bd8341d14fa8d1fb.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:44
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_hu-hu_bd31f53f4fe365bd.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:54
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_it-it_eaa69bbb6dcc0deb.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:55
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ja-jp_1829acc78bac9a28.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)02:21
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ko-kr_458ce7d5a9a01242.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)02:22
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_nb-no_cde0d86603630d66.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:45
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_nl-nl_ce0b4b0e0341b6f9.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:55
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_pl-pl_28e0f8c23f2171e5.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:54
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_pt-br_28a800f63f4b0c21.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๙๕
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:34
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_pt-pt_28927bb23f5b1c25.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๙๒
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:54
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ru-ru_835e59c47b420c59.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:46
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_sv-se_b1772fa898af4416.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:55
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_tr-tr_de51765eb70c276d.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:54
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_zh-cn_eef3909d6a942c86.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๙๘
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)02:19
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_zh-tw_ee9261976adcf796.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๙๘
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)02:23
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_3f599fe01f468907.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๖๐๗
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:19
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size๓๑,๘๐๒
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
ไฟล์เพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-๖๔เวอร์ชันที่ใช้ Windows Server ๒๐๐๘ R2
File nameIa64_0944c848efdfca6b56ae84c223c0020e_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_2b11d8cda1fc81a5.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๘
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameIa64_1ac85d1d9c80291997207a7a39f6c8ff_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_7b650a0963f42e00.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๖
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameIa64_3dd978107f368ab4840953982b385ed7_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_7ab693134309ca18.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๖
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameIa64_3ddc4fba612bd63ea64528f5b4f6d06c_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_91afe2dba6d9b8cf.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๘
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameIa64_40d085eb793a6bce4d3b799c35a0f9c6_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_a5eea275e9cca6e9.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๘
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameIa64_579877d274edb619cc1cf68302a72f6d_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_8f512ec38bb7119f.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๘
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameIa64_6d78d335bd58400ee94f492ab1990791_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_45983ffc65207723.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๖
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameIa64_72398fe5f40c7453b1e245208961fa5e_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_ebfc1bf512163568.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๘
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameIa64_7d21d22ab5722f565fce0c92a5f7b3f1_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_ce59ec1cce531017.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๘
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameIa64_8f9c3848f60dbf38033dd8ee049d0569_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.20787_none_df6deaea1739a268.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๔
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameIa64_91b0a0db768bb0121e0e890cdb8863cf_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_f70339d5c416ed51.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๖
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameIa64_bcf36bd2c848ec5d1eff28129060f004_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_b3f472fb2c295447.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๖
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameIa64_bd05bbd04a5a112a3068ce8d3d041265_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_a6af6c1e680addfc.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๘
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameIa64_d8b5581999ce353d687b7ae6738d0bbf_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_a43ef47a373456e8.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๘
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameIa64_e59dbccd77b5befed353d52d9810379c_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.20787_none_4ff7457b918a0a6d.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๖
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameIa64_e93ed1e104e40a1a47030a6691ee5691_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_0ad84ae181518a4c.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๖
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameIa64_fb896dba214e087f70b7a42461302b89_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_ebe0a4a1077cc08e.manifest
File versionNot applicable
File size๖๓๖
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameIa64_ffc2ab1317e10c0934926d94e104ff5f_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_61dbdc7f57d0eb05.manifest
File versionNot applicable
File size๖๒๐
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameIa64_netfx-system.data.sqlxml_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.20787_none_45254d6b517e5c16.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๑๔๓
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)08:13
PlatformNot applicable
File nameIa64_netfx-system.xml_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.20787_none_925bff6569f70dfe.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๑๑๑
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)08:14
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_de-de_c35109412ef32d07.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:44
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_en-us_f02da22d4d4c482a.manifest
File versionNot applicable
File size๔๗๕
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:43
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_fr-fr_1da72bbb6b309c9b.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:46
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ja-jp_d3572211e2ef2bca.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ko-kr_00ba5d2000e2a3e4.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๑๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:42
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_zh-cn_aa2105e7c1d6be28.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๓๐
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:44
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_zh-tw_a9bfd6e1c21f8938.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๕๓๐
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:44
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_ef31b41a7af3747f.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๖๓๑
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:18
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_de-de_082393f6d7b09b65.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_en-us_35002ce2f609b688.manifest
File versionNot applicable
File size๔๕๙
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:43
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_fr-fr_6279b67113ee0af9.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:47
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ja-jp_1829acc78bac9a28.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ko-kr_458ce7d5a9a01242.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๘๖
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:42
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_zh-cn_eef3909d6a942c86.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๙๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:44
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_zh-tw_ee9261976adcf796.manifest
File versionNot applicable
File size๑,๔๙๘
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:44
PlatformNot applicable
File nameMsil_system.xml_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_3f599fe01f468907.manifest
File versionNot applicable
File size๒,๖๐๗
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:19
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size๖,๐๓๔
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable