บทที่ 3: การใช้โหมดการสแกน

บทนี้อธิบายการนำทางและโหมดการอ่านที่เรียกว่าโหมดการสแกน โหมดการสแกนช่วยคุณนำทางในแอป อีเมล และเว็บเพจโดยใช้แป้นลูกศรพร้อมกับแป้นพิมพ์ลัดทั่วไปเพื่ออ่านข้อความ และข้ามไปที่ส่วนหัว ลิงก์ ตาราง และจุดสังเกตได้โดยตรง

ข้อมูลพื้นฐานของโหมดการสแกน

เมื่อต้องการเปิดและปิดโหมดการสแกน ให้กด Caps lock + Spacebar

เมื่อเปิดอยู่ ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและแป้นลูกศรลงเพื่อนำทางในแอปและเว็บเพจ กด Spacebar เพื่อเรียกใช้รายการที่คุณต้องการใช้ เช่นปุ่มในแอป ลิงก์ในเว็บเพจ หรือกล่องข้อความ

การนำทาง

เมื่อเปิดโหมดการสแกน ให้ใช้แป้นต่อไปนี้เพื่อนำทางในแอปและเว็บเพจ:

กดแป้นนี้เมื่อต้องการทำเช่นนี้
ลูกศรขึ้นและลูกศรลงย้ายไปยังบรรทัดข้อความถัดไปหรือก่อนหน้าในแอปหรือเว็บเพจ
ลูกศรขวาและลูกศรซ้ายย้ายไปยังอักขระถัดไปหรือก่อนหน้าในแอปหรือเว็บเพจ
Spacebarเปิดใช้งานรายการที่คุณต้องการใช้ เช่น ปุ่มหรือกล่องข้อความ
Enterหากรองรับ จะทำการดำเนินการรองในรายการ
Ctrl+ ลูกศรซ้าย และ Ctrl + ลูกศรขวาเลื่อนไปที่คำถัดไปหรือก่อนหน้า
Ctrl + ลูกศรขึ้น และ Ctrl + ลูกศรลงเลื่อนไปยังย่อหน้าถัดไปหรือก่อนหน้า
H หรือ Shift + H และ Alt + ลูกศรลง หรือ Alt + ลูกศรขึ้น
เลื่อนไปยังส่วนหัวถัดไปหรือก่อนหน้า
T หรือ Shift + Tเลื่อนไปยังตารางถัดไปหรือก่อนหน้า
P หรือ Shift + Pเลื่อนไปยังย่อหน้าถัดไปหรือก่อนหน้า
K หรือ Shift + K และ Alt + ลูกศรขวา หรือ Alt + ลูกศรซ้าย
เลื่อนไปยังลิงก์ถัดไปหรือก่อนหน้า
D หรือ Shift + Dเลื่อนไปยังจุดสังเกตถัดไปหรือก่อนหน้า
Ctrl + Rเริ่มอ่าน

เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัดส่วนใหญ่ของ Windows ให้ปิดโหมดการสแกน

โหมดการสแกนจะปิดเมื่อคุณสลับไปยังแอปอื่น คุณจะได้ยินเสียงจากพีซีของคุณที่ระบุว่าปิดโหมดการสแกนแล้ว กด Caps lock + Spacebar เพื่อเปิดอีกครั้ง

การทำงานกับตาราง

โหมดการสแกนสามารถช่วยให้เลื่อนผ่านตารางได้ง่ายขึ้นและสนับสนุนแป้นทั่วๆ ไปที่พบในโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆ สำหรับการนำทางตาราง กด T หรือ Shift + T เพื่อค้นหาตารางโดยใช้โหมดสแกน จากนั้นใช้แป้นต่อไปนี้เพื่อโต้ตอบกับตาราง:

กดแป้นนี้เมื่อต้องการทำเช่นนี้
Ctrl+ Alt + ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายเลื่อนไปยังเซลล์ในแถวเซลล์ถัดไปหรือก่อนหน้า
Ctrl+ Alt + ลูกศรขึ้น หรือ ลูกศรลงเลื่อนไปยังเซลล์ในคอลัมน์เซลล์ถัดไปหรือก่อนหน้า
Caps Lock + F5ประกาศตำแหน่งในตาราง
Caps Lock + F9ประกาศส่วนหัวของคอลัมน์
Caps Lock + F10 ประกาศส่วนหัวของแถว
Caps Lock + F7อ่านคอลัมน์ในตารางปัจจุบันตั้งแต่ต้นจนจบ
Caps Lock + F8อ่านแถวในตารางปัจจุบันตั้งแต่ต้นจนจบ


ถัดไป: บทที่ 4: การอ่านข้อความ

ย้อนกลับไปที่ สารบัญ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 22809 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม