บทที่ 7: การปรับแต่งโปรแกรมผู้บรรยาย

นำไปใช้กับ: Windows 10

บทนี้กล่าวถึงวิธีในการปรับแต่งโปรแกรมผู้บรรยายเพื่อให้ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับคุณ รวมถึงวิธีการเริ่มต้นโปรแกรมผู้บรรยาย คุณต้องการฟังผลตอบกลับมากแค่ไหนในระหว่างที่คุณพิมพ์ ต้องการให้ความดังเสียงของแอปอื่นๆ ลดลงหรือไม่เมื่อโปรแกรมผู้บรรยายทำงานอยู่ และการเปลี่ยนคำสั่งของโปรแกรมผู้บรรยายเป็นแป้นพิมพ์ลัดตามที่คุณเลือก นอกจากนี้ บทนี้ยังแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ซอฟต์แวร์แปลงข้อความเป็นคำพูด (TTS) ของบริษัทอื่น เพื่อเพิ่มเสียงเพิ่มเติมลงในโปรแกรมผู้บรรยาย

คุณสามารถดูตัวเลือกส่วนใหญ่เหล่านี้ได้ในการตั้งค่าโปรแกรมผู้บรรยาย โดยกด แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + N ตัวเลือกบางตัวอยู่ในการตั้งค่าดั้งเดิม ซึ่งสามารถพบได้โดยการกดแป้น Alt + Tab หลังจากที่เปิดใช้โปรแกรมผู้บรรยาย และเลือกหน้าต่างการตั้งค่าโปรแกรมผู้บรรยาย

การตั้งค่าทั่วไป (ใช้โปรแกรมผู้บรรยาย)

 • เปิดทางลัดเพื่อเปิดโปรแกรมผู้บรรยาย เริ่มและหยุดใช้โปรแกรมผู้บรรยาย โดยใช้ แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + Enter บนแป้นพิมพ์ หรือปุ่ม Windows + เพิ่มระดับเสียง บนอุปกรณ์แบบสัมผัส

เลือกเวลาที่จะเริ่มโปรแกรมผู้บรรยาย

 • เริ่มโปรแกรมผู้บรรยายหลังจากลงชื่อเข้าใช้ โปรแกรมผู้บรรยายจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้พีซีของคุณ
 • เริ่มโปรแกรมผู้บรรยายก่อนที่จะลงชื่อเข้าใช้สำหรับทุกคน โปรแกรมผู้บรรยายจะทำงานบนพีซีของคุณก่อนที่บุคคลอื่นจะลงชื่อเข้าใช้

การตั้งค่าการซิงค์

เลือกปุ่ม ใช้การตั้งค่าปัจจุบันก่อนที่จะลงชื่อเข้าใช้ หากคุณต้องการให้ทุกคนที่ใช้พีซีของคุณใช้การตั้งค่าโปรแกรมผู้บรรยายของคุณ ขอแนะนำวิธีนี้หากคุณต้องการใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์แบบอนุกรม

ปรับแต่งเสียงของผู้บรรยาย

 • เลือกเสียง เลือกจากเสียงของผู้บรรยายต่างๆ ที่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ เสียงขอผู้บรรยายโดยเฉลี่ยที่เร็วที่สุดหรือจะอยู่ที่ประมาณ 400 คำต่อนาที อย่างไรก็ตาม เสียงภาษาอังกฤษของ Microsoft David, Microsoft Zira และ Microsoft Mark มีความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 800 คำต่อนาที
 • เรียนรู้วิธีเพิ่มเสียงเพิ่มเติม โปรแกรมผู้บรรยายสามารถใช้กับ SAPI 5 ซึ่งเป็นตัวปรับเสียงพูดได้ เมื่อติดตั้งแล้ว เสียงจะปรากฏในรายการของเสียงให้คุณเลือก ผู้ให้บริการบริษัทอื่น ได้แก่ Harpo Software, CereProc, NextUp, Eloquence และ Vocalizer Expressive เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเสียงใน ภาคผนวก A: ภาษาและเสียงที่รองรับ
 • ความเร็ว ควบคุมความเร็วที่โปรแกรมผู้บรรยายพูด
 • ระยะห่าง ปรับระยะห่างของการพูดของโปรแกรมผู้บรรยาย
 • ระดับเสียง ปรับระดับเสียงที่โปรแกรมผู้บรรยายพูด
 • เลือกอุปกรณ์เสียงออกของโปรแกรมผู้บรรยาย โปรแกรมผู้บรรยายให้คุณสามารถเลือกอุปกรณ์เสียงเริ่มต้นได้
 • เน้นข้อความที่มีการจัดรูปแบบ เสียงของโปรแกรมผู้บรรยายจะเน้นข้อความที่มีการจัดรูปแบบมากขึ้น
 • เปิดจังหวะเสียงสูงต่ำ จังหวะเสียงสูงต่ำคือ จังหวะการเว้นวรรคที่ทำให้การออกเสียงเป็นธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งจะพร้อมใช้งานสำหรับบางเสียงเท่านั้น
 • ลดระดับเสียงของแอปอื่นๆ ระดับเสียงจากแอปอื่นๆ จะถูกลดเพื่อให้คุณสามารถได้ยินโปรแกรมผู้บรรยายได้ดีขึ้น

เปลี่ยนปริมาณเนื้อหาที่คุณได้ยิน

 • ฟังอักขระขณะที่คุณพิมพ์ อักขระจะถูกประกาศทันทีหลังจากที่คุณพิมพ์ คุณยังสามารถสลับการตั้งค่านี้ได้โดยการกดแป้น ผู้บรรยาย + 2
 • ฟังคำที่คุณพิมพ์ อักขระที่พิมพ์จะถูกประกาศทันทีหลังจากที่คุณพิมพ์
 • อ่านข้อผิดพลาดของโปรแกรมผู้บรรยายออกเสียง โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศข้อผิดพลาด เช่น "ไม่มีจุดสังเกตถัดไป" หรือ "ไม่มีรายการถัดไป"
 • ฟังสัญญาณเสียง ผู้บรรยายเล่นเสียงเมื่อคุณทำสิ่งต่างๆ เช่น ดำเนินการคำสั่งโปรแกรมผู้บรรยาย หรือเมื่อคำแนะนำพร้อมใช้งาน
 • ฟังคำแนะนำการโต้ตอบ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศวิธีการโต้ตอบกับตัวควบคุม เช่น ปุ่มต่างๆ
 • เปลี่ยนระดับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความที่ผู้บรรยายจัดหา ตัวเลือกรวมถึง: ข้อความเท่านั้น ส่วนหัวและข้อผิดพลาด การจัดรูปแบบพื้นฐาน คำอธิบายประกอบอื่นๆ การจัดรูปแบบเพิ่มเติม ข้อมูลเค้าโครงและภาพเคลื่อนไหว
 • เปลี่ยนระดับของบริบทที่โปรแกรมผู้บรรยายใช้สำหรับปุ่มและตัวควบคุมอื่นๆ ตัวเลือกรวมถึง: ไม่มีบริบท เสียงเท่านั้น บริบทที่อยู่ติดกัน ชื่อและชนิดของบริบทที่อยู่ติดกัน บริบทแบบเต็มของตัวควบคุมใหม่ และบริบทแบบเต็มของตัวควบคุมเก่าและใหม่
 • ปรับลำดับการอ่านบริบทสำหรับปุ่มและตัวควบคุมอื่นๆ เลือกว่าคุณต้องการให้โปรแกรมผู้บรรยายอ่านบริบทก่อนหรือหลังรายการปัจจุบัน คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้
  • เมื่อใดก็ตามที่ต้องการได้ยินบริบทปัจจุบัน ให้กด ผู้บรรยาย + เครื่องหมายทับ (/)
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับของบริบทที่อ่าน กด ผู้บรรยาย + Alt + เครื่องหมายทับ (/)
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงว่าจะอ่านบริบทก่อนหรือหลังรายการปัจจุบัน ให้กด ผู้บรรยาย + Ctrl + เครื่องหมายทับ (/)

เลือกการตั้งค่าแป้นพิมพ์

 • เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ รูปแบบแป้นพิมพ์มาตรฐานของโปรแกรมผู้บรรยายคล้ายกับรูปแบบแป้นพิมพ์ที่คุณอาจพบในโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆ หากคุณต้องการใช้รูปแบบแป้นพิมพ์ดั้งเดิมของโปรแกรมผู้บรรยาย ให้เลือกแป้นพิมพ์แบบดั้งเดิม เรียนรู้คำสั่งสำหรับแต่ละแป้นพิมพ์ได้ใน ภาคผนวก B: รูปแบบแป้นพิมพ์และรูปแบบการสัมผัสของโปรแกรมผู้บรรยาย
 • เลือกแป้นปรับค่าของโปรแกรมผู้บรรยาย คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการใช้ Caps Lock, Insert หรือทั้งสองแป้นในคำสั่งโปรแกรมผู้บรรยาย ทั้งแป้น Caps Lock และ Insert ทำหน้าที่เป็นแป้นผู้บรรยายตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถใช้แป้นใดแป้นหนึ่งในคำสั่งที่ใช้แป้นผู้บรรยายได้
 • ล็อกแป้นผู้บรรยาย คุณไม่จำเป็นต้องกดแป้นผู้บรรยาย (Caps Lock หรือ Insert) เพื่อป้อนคำสั่ง ตัวอย่างเช่น เพื่ออ่านคำถัดไป กด L แทน ผู้บรรยาย + L คุณยังสามารล็อกแป้นผู้บรรยายได้ด้วยการกด ผู้บรรยาย + Z
 • ใช้งานแป้นต่างๆ บนแป้นพิมพ์สัมผัสเมื่อคุณยกนิ้วขึ้น อักขระจะถูกป้อนทันทีที่คุณยกนิ้วขึ้นจากแป้นพิมพ์สัมผัส

ปรับแต่งแป้นพิมพ์ลัดสำหรับผู้บรรยาย

ปรับแต่งแป้นพิมพ์ลัดของโปรแกรมผู้บรรยายเพื่อปรับปรุงการควบคุมและการใช้งาน:

 1. เลือกคำสั่งเพื่อปรับแต่ง
 2. เลือก เปลี่ยนแป้นพิมพ์ลัดของคำสั่ง
 3. ในหน้าต่าง พิมพ์แป้นพิมพ์ลัด ให้พิมพ์แป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องการใช้บนแป้นพิมพ์ของคุณ ใช้ชุดของแป้นปรับค่าใดๆ (Control, Shift, Alt, Caps lock หรือแป้นโลโก้ Windows) พร้อมกับแป้นที่ไม่ใช่แป้นปรับค่า ใช้แป้นฟังก์ชันและแป้นตัวเลขโดยไม่มีการปรับค่า

เลือก คืนค่าเริ่มต้น เพื่อคืนค่าคำสั่งทั้งหมดกลับไปใช้การตั้งค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการค้นหาการตั้งค่านี้ กด Alt + Tab หลังจากเปิดใช้โปรแกรมผู้บรรยาย เลือกหน้าต่างการตั้งค่าโปรแกรมผู้บรรยาย และเลือก คำสั่ง

ใช้เคอร์เซอร์ของโปรแกรมผู้บรรยาย

 • แสดงเคอร์เซอร์ของโปรแกรมผู้บรรยายบนหน้าจอ เคอร์เซอร์โปรแกรมผู้บรรยายจะถูกไฮไลต์ด้วยกล่องโฟกัสสีน้ำเงิน
 • ให้จุดแทรกข้อความติดตามเคอร์เซอร์โปรแกรมผู้บรรยาย เมื่อเปิดใช้งาน โปรแกรมผู้บรรยายจะย้ายจุดแทรกข้อความเมื่อมีการนำทางด้วยมุมมอง เช่น อักขระและคำ
 • เคอร์เซอร์ของโปรแกรมผู้บรรยายจะติดตามโฟกัสของแป้นพิมพ์ เมื่อเปิดใช้งาน เคอร์เซอร์โปรแกรมผู้บรรยายและเคอร์เซอร์ระบบจะถูกซิงค์หากเป็นไปได้
 • อ่านและโต้ตอบกับหน้าจอโดยใช้เมาส์ เมื่อเปิดใช้งาน โปรแกรมผู้บรรยายจะอ่านสิ่งที่อยู่ใต้เคอร์เซอร์เมาส์ ใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขเพื่อเลื่อนเมาส์
 • เลือกโหมดการเคลื่อนไหวเคอร์เซอร์ของโปรแกรมผู้บรรยาย มีสองโหมดที่สามารถใช้งานได้: โหมดปกติและโหมดขั้นสูง โหมดปกติอนุญาตให้โปรแกรมผู้บรรยายย้ายไปมาระหว่างรายการต่างๆ เช่น ลิงก์ ตาราง และองค์ประกอบอื่นๆ ได้ โหมดขั้นสูงอนุญาตให้คุณใช้แป้นลูกศรทั้งสี่เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ของโปรแกรมผู้บรรยายผ่านตัวแทนทางโปรแกรมของแอปพลิเคชันได้ เมื่อต้องการค้นหาการตั้งค่านี้ กด Alt + Tab หลังจากเปิดใช้โปรแกรมผู้บรรยาย เลือกหน้าต่างการตั้งค่าโปรแกรมผู้บรรยาย และเลือก การนำทาง

ใช้อักษรเบลล์ (ตัวอย่าง)

เมื่อต้องการใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์กับโปรแกรมผู้บรรยาย ให้เลือกปุ่ม ดาวน์โหลดและติดตั้งอักษรเบรลล์ ไปที่ ภาคผนวก C: จอแสดงผลอักษรเบรลล์ที่รองรับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ช่วยให้โปรแกรมผู้บรรยายทำงานได้ดีขึ้น

เปิดแป้นสลับเพื่อส่งข้อมูลการวินิจฉัยและประสิทธิภาพการทำงานเมื่อคุณใช้โปรแกรมผู้บรรยาย เมื่อต้องการให้คำติชมเกี่ยวกับผู้บรรยาย ให้กด ผู้บรรยาย + Alt + F.

 

ถัดไป: บทที่ 8: การใช้โปรแกรมผู้บรรยายด้วยอักษรเบรลล์

ย้อนกลับไปที่ สารบัญ