"550 5.1.3" ข้อความ NDR ที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ Exchange Server 2007 ส่งอีเมลไปยังผู้รับ

อาการ

ผู้ใช้ Microsoft Exchange Server 2007 พยายามส่งอีเมลไปยังผู้รับซึ่งใช้ที่อยู่ SMTP ในลักษณะ "user.@contoso.com" หรือ "user..lastname@contoso.com" ในสถานการณ์นี้ อีเมลจะไม่ถูกส่งออกไป นอกจากนี้ ผู้ใช้จะได้รับข้อความรายงานแจ้งการนำส่งไม่สำเร็จ (NDR) ดังนี้

#550 5.1.3 STOREDRV.Submit; invalid recipient address #SMTP#

หมายเหตุ ผู้ใช้จะไม่สามารถรับอีเมลจากที่อยู่ SMTP ในลักษณะนี้อีกด้วย

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากที่อยู่ SMTP ที่ได้รับผลกระทบเป็นที่อยู่ที่ไม่สอดคล้องกับ Request for Comment (RFC)

การแก้ไข

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ให้ติดตั้งรวมโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้
2407025 คำอธิบายเกี่ยวกับ Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 3
หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงแล้ว คุณต้องเพิ่มรายการใหม่เข้าไปในแฟ้ม Edgetransport.exe.config เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange 2007 ที่กำลังใช้งาน Hub Transport ให้เปิด Windows Explorer แล้วค้นหาแฟ้ม EdgeTransport.exe.config แฟ้มดังกล่าวจะอยู่ในไดเรกทอรีย่อย Bin ของไดเรกทอรี Exchange Server ตัวอย่าง แฟ้มอยู่ใน C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Bin
  2. สร้างแฟ้มสำรองของแฟ้ม EdgeTransport.exe.config แล้วตั้งชื่อเป็น EdgeTransport.exe.config.old
  3. เปิดแฟ้ม EdgeTransport.exe.config แล้วเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ในส่วน<appSettings>:
    <add key="AcceptAndFixSmtpAddressWithInvalidLocalPart" value="true" />
  4. บันทึกแฟ้ม
  5. เริ่มการทำงานของบริการ Exchange Transport ใหม่อีกครั้ง
หมายเหตุ
  • หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงและเพิ่มรายการลงในแฟ้ม Edgetransport.exe.config แล้ว รูปแบบที่อยู่ของผู้ส่งที่ไม่สอดคล้องกับ RFC จะเปลี่ยนเป็น "user.”@contoso.com การเปลี่ยนรูปแบบนี้จะช่วยให้คุณสามารถตอบอีเมลเหล่านี้ได้
  • โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำให้คุณสามารถส่งอีเมลฉบับใหม่ไปยังที่อยู่ที่ไม่สอดคล้องกับ RFC หากต้องการส่งอีเมล คุณจำเป็นต้องใส่ส่วนที่เป็นชื่อเฉพาะของที่อยู่อีเมลไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ (ตัวอย่างเช่น "user.”@contoso.com) อย่างไรก็ตาม เมลเซิร์ฟเวอร์บางตัวอาจไม่ทราบว่าที่อยู่ SMTP "user.”@contoso.com เป็น user.@contoso.com ในกรณีนี้ ข้อความ NDR อาจถูกส่งกลับมา

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่แสดงอยู่ในส่วน "ใช้ได้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RFC โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ของ IETF ต่อไปนี้:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2282570 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11 พ.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม