รายงานประสิทธิภาพ SBS 2003 ระบุว่าบริการอัตโนมัติไม่ทำงาน

อาการ

รายงานประสิทธิภาพของคอนโซล SBS 2003 หรือรายงานสถานะเซิร์ฟเวอร์ที่ส่งผ่านอีเมล อาจระบุว่าบริการ Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 ไม่ได้เริ่มต้น ถึงแม้ว่าจะมีการเริ่มต้นแบบอัตโนมัติ

บริการ NGEN


สาเหตุ

สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ หากแพคเกจ Microsoft .NET Framework v4.0 ถูกติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ SBS 2003

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

ถ้าต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่การเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง
หมายเหตุ
ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี เพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ถ้าต้องการแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ค้นหาแฟ้ม C:\inetpub\monitoring\web.config แล้วสร้างแฟ้มสำรองเอาไว้
  2. ใช้ Notepad เปิดแฟ้ม C:\inetpub\monitoring\web.config เพื่อทำการแก้ไข
  3. ค้นหาบรรทัด SERVICES_TO_IGNORE ในแฟ้ม ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้:
    <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog" />
  4. แก้ไขบรรทัดดังกล่าวเพื่อเพิ่มข้อความ ;clr_optimization_v4.0.30319_32 ซึ่งเป็นการอ้างถึงบริการ Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 ตามที่แสดงด้านล่างนี้
    <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog;clr_optimization_v4.0.30319_32" />
  5. บันทึกแฟ้ม C:\inetpub\monitoring\web.config แล้วฟื้นฟูรายงานประสิทธิภาพในคอนโซล SBS

ข้อมูลเพิ่มเติม

พฤติกรรมของบริการ Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 ที่ไม่ทำงานแม้ว่าจะมีการเริ่มต้นแบบอัตโนมัติก็ตาม เป็นเรื่องปกติสำหรับบริการนี้ ถ้าไม่มีอะไรจะทำ ก็จะหยุดทำงานเองโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2290390 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ต.ค. 2010 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม