คุณไม่สามารถกำหนดค่า SSL สำหรับการเชื่อมต่อการซิงโครไนส์ใน SharePoint Server 2010

นำไปใช้กับ: SharePoint Server 2010

อาการ


เมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อการซิงโครไนส์ในผู้ใช้ส่วนกำหนดค่าบริการแอพลิเคชัน (UPA) ใน Microsoft SharePoint Server 2010 คุณไม่สามารถกำหนดค่า การรักษาความปลอดภัย Secure Sockets Layer (SSL) สำหรับการเชื่อมต่อการทำข้อมูลให้ตรงกัน

การแก้ไข


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนต่อไปนี้:
2276339 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (spswfe x none.msp, pplwfe-x-none.msp, osrchwfe-x-none.msp): 31 สิงหาคม 2010

สถานะ


Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"