ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพิมพ์ชื่อแฟ้มที่จะเล่นโดยใช้ Windows Media Player: "ไม่สามารถเปิดแฟ้ม"

อาการ

หมายเหตุ เนื่องจากรหัสข้อผิดพลาดเป็นรหัสที่ใช้โดยทั่วไป รหัสที่แสดงรายการที่นี่จึงอาจอ้างถึงโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ของ Microsoft

เมื่อคุณพิมพ์ชื่อแฟ้มที่จะเล่นโดยใช้ Windows Media Player คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างน้อยหนึ่งข้อความต่อไปนี้

ไม่สามารถเปิดแฟ้ม (ข้อผิดพลาด=80040216)
ไม่สามารถเปิด 'http://Servername/Path/Filename.asf' โปรดตรวจสอบว่าเส้นทางและชื่อแฟ้มถูกต้อง แล้วลองอีกครั้ง (ข้อผิดพลาด=80070002)
ไม่สามารถเปิด '\\Server\Directory\Filename' โปรดตรวจสอบว่าเส้นทางและชื่อแฟ้มถูกต้อง แล้วลองอีกครั้ง (ข้อผิดพลาด=80070035)
ไม่สามารถเปิด '\\Server\Filename' โปรดตรวจสอบว่าเส้นทางและชื่อแฟ้มถูกต้อง แล้วลองอีกครั้ง (ข้อผิดพลาด=80070043)
ไม่สามารถเปิด 'protocol://server/directory/filename' โปรดตรวจสอบว่าเส้นทางและชื่อแฟ้มถูกต้อง แล้วลองอีกครั้ง (ข้อผิดพลาด=80070005)
เส้นทางที่ระบุไม่ถูกต้อง (ข้อผิดพลาด = 800700A1)
ไม่พบเซิร์ฟเวอร์หรือพร็อกซี (ข้อผิดพลาด=800C0005)
โพรโทคอลไม่เป็นที่รู้จักและไม่มีการป้อน Pluggable Protocol ที่ตรงกัน (ข้อผิดพลาด=800C000D)
ไม่รู้จักชนิดของกระแสข้อมูลที่ระบุ (ข้อผิดพลาด=C00D07E2)
ระบบไม่พบแฟ้มที่ระบุ (ข้อผิดพลาด=C00D001A)
คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งหรือแฟ้ม (ข้อผิดพลาด 80070005)

สาเหตุ

Windows Media Player ไม่พบชื่อแฟ้มที่ระบุ สาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ สะกดชื่อไม่ถูกต้อง หรือเส้นทางของแฟ้มไม่ถูกต้อง การสร้างเส้นทางแฟ้มทำได้หลายวิธีด้วยกัน วิธีการที่ใช้ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังพยายามจะเข้าถึงเนื้อหามัลติมีเดียอย่างไร

การแก้ไข

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้สะกดชื่อแฟ้มผิดและเส้นทางของแฟ้มถูกต้อง แล้วลองอีกครั้ง ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคลิกการเชื่อมโยงบนเว็บเพจ ให้ติดต่อผู้ให้บริการเนื้อหาสำหรับการเชื่อมโยงที่ปรับปรุงโปรดทราบว่าข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน ถ้าคุณเล่นแฟ้ม .asx และแฟ้ม .asx นั้นอ้างอิงไปยังเส้นทางที่ไม่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น เส้นทางอาจไม่มีอยู่เนื่องจากเนื้อหาถูกจัดระเบียบใหม่บนไซต์โฮสต์ เส้นทางของแฟ้ม .asx ถูกต้อง ปัญหาคือเส้นทางที่ฝังอยู่ในแฟ้ม .asx ไม่ถูกต้องอีกต่อไป ถ้าคุณพิมพ์เส้นทางของแฟ้ม .asx ใหม่ ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับ Microsoft Windows Media Player 11 for Windows Vista, Windows Media Player 11 for Windows XP, Windows Media Player 10 และ Windows Media Player รุ่นก่อนหน้า เราขอแนะนำให้คุณไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้

Windows Media Player 11 for Windows Vista

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับ Windows Media Player 11 for Windows Vista ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้

Windows Media Player 11 for Windows XP

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับ Windows Media Player 11 for Windows XP ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้

Windows Media Player 10

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับ Windows Media Player 10 ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้

Windows Media Player รุ่นก่อนหน้า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับ Windows Media Player รุ่นก่อนหน้า ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้ หมายเหตุ ถ้าคุณยังคงมีปัญหากับ Windows Media Player คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเล่นแฟ้มมัลติมีเดียที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

DriveLetter:\DirectoryName\FileName

DriveLetter คืออักษรที่สัมพันธ์กับดิสก์ที่มีแฟ้มมัลติมีเดียอยู่ (โดยปกติคือ C:\) Directory คือโฟลเดอร์ใดๆ ที่มีแฟ้มมัลติมีเดียอยู่ โปรดทราบว่าเครื่องหมายทับขวาจะใช้ระหว่างชื่อไดเรกทอรีแต่ละชื่อ และเครื่องหมายทวิภาคจะอยู่หลังอักษรไดรฟ์ Filename คือชื่อของแฟ้มมัลติมีเดีย DriveName และ FileName เป็นส่วนที่จำเป็นของเส้นทาง DirectoryName จะมีหรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเนื้อหามัลติมีเดียเก็บอยู่ที่ใด


เมื่อต้องการเล่นแฟ้มมัลติมีเดียที่อยู่บนเวิลด์ไวด์เว็บ

Protocol://DomainName/DirectoryName/FileName

Protocol คือชุดของรูปแบบและกระบวนงานที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ โพรโทคอลที่ Windows Media Player ใช้ ได้แก่ HTTP (Hypertext Transfer Protocol) และ MMS (Microsoft Media Server protocol) DirectoryName จะมีหรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าแฟ้มมัลติมีเดียเก็บอยู่ที่ใดบนเว็บไซต์ FileName คือชื่อของแฟ้มมัลติมีเดีย โปรดทราบว่าโพรโทคอลจะตามด้วยเครื่องหมายทวิภาคและเครื่องหมายทับคู่ ในขณะที่เครื่องหมายทับเดี่ยวจะใช้ระหว่างชื่อโฟลเดอร์และชื่อแฟ้มแต่ละชื่อ ทั้ง Protocol, DomainName และ FileName เป็นส่วนที่จำเป็นของเส้นทาง DirectoryName จะมีหรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเนื้อหามัลติมีเดียเก็บอยู่ที่ใด


เมื่อต้องการเล่นแฟ้มมัลติมีเดียที่อยู่บนเครือข่ายเฉพาะที่

\\ServerName\ShareName\FileName

ServerName คือชื่อของคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายเฉพาะที่ที่มีแฟ้มมัลติมีเดียอยู่ ShareName คือโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีแฟ้มมัลติมีเดียอยู่ FileName คือชื่อของแฟ้มมัลติมีเดีย โปรดทราบว่าเครื่องหมายทับขวาคู่จะอยู่ข้างหน้า ServerName และเครื่องหมายทับขวาเดี่ยวจะปรากฏระหว่างชื่อโฟลเดอร์และชื่อแฟ้มแต่ละชื่อ ทั้ง ServerName, ShareName และ FileName เป็นส่วนที่จำเป็นของเส้นทาง


เมื่อต้องการเล่นแฟ้มมัลติมีเดียที่อยู่บนเครือข่ายโดยใช้โพรโทคอล

Protocol://ServerName/ShareName/FileName

Protocol คือชุดของรูปแบบและกระบวนงานที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ โพรโทคอลที่ Windows Media Player ใช้ ได้แก่ HTTP (Hypertext Transfer Protocol) และ MMS (Microsoft Media Server protocol) ServerName คือชื่อของคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายที่มีแฟ้มมัลติมีเดียอยู่ ShareName คือชื่อของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีแฟ้มมัลติมีเดียอยู่ FileName คือชื่อของแฟ้มมัลติมีเดีย โปรดทราบว่าโพรโทคอลจะตามด้วยเครื่องหมายทวิภาคและเครื่องหมายทับคู่ ในขณะที่เครื่องหมายทับเดี่ยวจะใช้ระหว่างชื่อโฟลเดอร์และชื่อแฟ้มแต่ละชื่อ ทั้ง Protocol, ServerName, ShareName และ FileName เป็นส่วนที่จำเป็นของเส้นทาง

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 234292 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 1 ส.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม