MS10-079: คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Office เว็บแอพลิเคชัน๒๐๑๐:12 ตุลาคม๒๐๑๐

นำไปใช้กับ: Excel Web AppIIS Media Services 3.0PowerPoint Web App

บทนำ


ไมโครซอฟท์ได้นำออกใช้บูเลทีนรักษาความปลอดภัย079 หากต้องการดูบูเลทีนรักษาความปลอดภัยทั้งหมดให้แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

วิธีใช้การติดตั้งการปรับปรุง:การสนับสนุนสำหรับโซลูชันการรักษาความปลอดภัย Microsoft Update สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน it: การแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของ TechNet และการสนับสนุนช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้ Windows จากไวรัสและมัลแวร์:โซลูชันไวรัส และการสนับสนุนท้องถิ่นของศูนย์รักษาความปลอดภัยตามประเทศของคุณ:การสนับสนุนสากล

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

เริ่มข้อมูลใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ข้อมูลไฟล์

รุ่นภาษาอังกฤษของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น หากต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และในท้องถิ่นให้ใช้แท็บโซนเวลาในรายการวันที่และเวลาในแผงควบคุม
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บของ Microsoft Office ๒๐๑๐
ชื่อไฟล์รุ่นของไฟล์ขนาดไฟล์วันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Bootedit.jsNot Applicable๗๓๘,๘๖๘13-Jul-201015:39Not Applicable
Bootview.jsNot Applicable๖๒๙,๗๘๔13-Jul-201015:39Not Applicable
Ewa.jsNot Applicable๕๕๒,๒๓๓25-Aug-201013:39Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.interface.shared.dll14.0.5119.5000๖๓,๓๖๐13-Jul-201015:47x86
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.core.dll14.0.5119.5000๑๖๙,๘๕๖13-Jul-201015:47x86
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.interface.dll14.0.5119.5000๔๒,๘๘๐13-Jul-201015:47x86
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.web.dll14.0.5119.5000๗๙,๗๔๔13-Jul-201015:47x86
Microsoft.office.server.powerpoint.web.mobileui.dll14.0.5119.5000๑๒๘,๘๙๖13-Jul-201015:47x86
Microsoft.office.server.powerpoint.web.mosshost.dll14.0.5119.5000๑๒๐,๗๐๔13-Jul-201015:47x86
Microsoft.office.server.powerpoint.web.services.dll14.0.5119.5000๑๐๘,๔๑๖13-Jul-201015:47x86
Microsoft.office.server.powerpoint.web.ui.dll14.0.5119.5000๕๙,๒๖๔13-Jul-201015:47x86
Microsoft.office.web.environment.sharepoint.dll14.0.5119.5000๘๔๑,๖๐๐13-Jul-201015:35x86
Microsoft.office.web.nativeutils.dll14.0.5123.5000๑๓๖,๕๖๐10-Aug-201012:30x64
Mpptbroadcast.jsNot Applicable๒๐,๗๘๒13-Jul-201015:39Not Applicable
Powerpointbroadcasthost_1_0wsdl.aspxNot Applicable๑๕,๖๐๙13-Jul-201015:39Not Applicable
Powerpointbroadcasthostwsdl.aspxNot Applicable๖,๙๙๙13-Jul-201015:39Not Applicable
Ppt.edit.msoserver.dll14.0.5120.5000๒๑,๔๒๓,๔๘๘20-Jul-201018:04x64
Ppt.edit.oartserver.dll14.0.5123.5003๒๖,๕๙๓,๖๔๘14-Sep-201007:01x64
Ppt.gkpowerpoint.dll14.0.5123.5003๒,๗๗๘,๔๙๖14-Sep-201023:07x64
Ppt.office.msoserver.dll14.0.5120.5000๒๑,๔๒๓,๔๘๘20-Jul-201007:01x64
Ppt.office.oartserver.dll14.0.5123.5003๒๖,๕๙๓,๖๔๘14-Sep-201019:28x64
Presentwsdl.aspxNot Applicable๑๐,๙๑๑13-Jul-201015:39Not Applicable
Wac.box4.jsNot Applicable๑,๕๒๖,๓๖๙08-Jun-201015:41Not Applicable
Wac.office.msoserver.dll14.0.5120.5000๒๑,๔๒๓,๔๘๘20-Jul-201018:04x64
Wac.office.oartserver.dll14.0.5123.5003๒๖,๕๙๓,๖๔๘14-Sep-201007:01x64
Wac.word.gkword.dll14.0.5123.5003๓,๑๗๘,๓๖๘14-Sep-201023:07x64
Wac.word.sword.dll14.0.5123.5000๗,๔๘๗,๓๒๐10-Aug-201012:48x64