"การเปิดใช้งานออนไลน์ไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากหมายเลขผลิตภัณฑ์มีการใช้ถึงจำนวนครั้งสูงสุดที่อนุญาต" พร้อมกับ Office for Mac 2011

อาการ

เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งาน Microsoft Office for Mac 2011 คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

การเปิดใช้งานออนไลน์ไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากหมายเลขผลิตภัณฑ์มีการใช้ถึงจำนวนครั้งสูงสุดที่อนุญาต
คลิกย้อนกลับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง และจากนั้นคลิก เรียกใช้ อีกครั้ง ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถเปิดใช้งานทางโทรศัพท์

สาเหตุ

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ เมื่อเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:

  • คุณกำลังพยายามใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์เดียวกันบนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง และคุณได้ใช้เกินขีดจำกัดที่ระบุในเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft จะอยู่ในโฟลเดอร์การติดตั้งผลิตภัณฑ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับบางผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขอนุญาตให้เปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง โปรดดูที่ เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้งจำนวนคอมพิวเตอร์ที่สามารถเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ได้
  • คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น การติดตั้งการ์ด RAM ใหม่, การ์ดวิดีโอ หรือฮาร์ดแวร์อื่นๆ
  • คุณได้ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ใหม่

การแก้ไขข้อมูลสิทธิ์การใช้งาน:
Home and Business 1PK – ให้สิทธิ์ใช้งานเครื่องแมค 1 เครื่อง (ผู้ใช้ 1 คน)
Home and Business 2PK – ให้สิทธิ์ใช้งานผู้ใช้ 1 คนติดตั้งบนเครื่องแมค 2 เครื่อง
Home and Student 1PK – ให้สิทธิ์ใช้งาน Home and Student บนเครื่องแมค 1 เครื่อง
Home and Student Family Pack - ให้สิทธิ์ใช้งาน Home and Student บนเครื่องแมค 3 เครื่องต่อบ้านหนึ่งหลัง
รุ่น Academic – ให้สิทธิ์ใช้งาน Academic ที่ตรงตามคุณสมบัติบนเครื่องแมค 1 เครื่อง
การซื้อการ์ดที่มีรหัส PIN 27 หลัก:
Home and Business 2 Pack – ให้สิทธิ์ใช้งานผู้ใช้ 1 คนติดตั้งบนเครื่องแมค 2 เครื่อง

หากจำนวนการเปิดใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์เกินขีดจำกัดจำนวนการเปิดใช้งาน (ดูที่ตารางด้านบน) ที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft อนุญาต คุณต้องซื้อชุดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม หากต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:


ดูเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft สำหรับข้อมูลจำนวนครั้งที่คุณสามารถเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ อ่านข้อมูลการติดตั้งและสิทธิ์การใช้งานได้ที่หัวข้อของรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมี Office Home and Business 2011 โปรดดูที่หัวข้อที่ 2 และอ่านข้อ 2. การติดตั้งและสิทธิ์การใช้งาน หากต้องการดูเงื่อนไข โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

หากจำนวนครั้งในการเปิดใช้งานของคุณไม่เกินขีดจำกัดที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft อนุญาต ให้คลิกที่ปุ่ม เปิดใช้งานทางโทรศัพท์ แล้วเลือกตำแหน่งและโทรออกตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏ ตัวอย่างเช่น สำหรับสหรัฐอเมริกา หมายเลขคือ (866) 825-4797 สำหรับสหราชอาณาจักร คือ (44) (203) 147-4930


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2390723 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 2 ธ.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม