วิธีรับเซอร์วิสแพ็คล่าสุดสำหรับกลไกจัดการฐานข้อมูล Microsoft Jet 4.0

ระดับปานกลาง: ต้องมีทักษะแมโคร การเขียนโค้ด และการทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐาน

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการตรวจสอบระดับการนำออกใช้กลไกจัดการฐานข้อมูล Microsoft Jet 4.0 ในปัจจุบัน บทความนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดสำหรับกลไกจัดการฐานข้อมูล Jet 4.0 ซึ่งช่วยให้ีคำแนะนำในการตั้งค่า รายการไฟล์ที่มาพร้อมกับเซอร์วิสแพ็คของ Jet ล่าสุด และกระดานข่าวความปลอดภัย Jet และจากนั้นยังกล่าวถึงประวัติของเซอร์วิสแพ็คของ Jet 4.0 อีกด้วย

สิ่งสำคัญ คุณต้องติดตั้งการปรับปรุง Jet ล่าสุด เพื่อให้ฐานข้อมูล Jet ของคุณมีสภาพการทำงานที่ดี
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดอื่นๆ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

303528 วิธีการดูแลให้ฐานข้อมูล Jet 4.0 อยู่ในสภาพการทำงานที่ดีที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการตรวจสอบระดับการนำออกใช้ของ Jet 4.0 ในปัจจุบัน

เมื่อต้องการตรวจสอบระดับการนำออกใช้ของ Jet 4.0 ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้หมายเหตุ เนื่องจาก Microsoft Windows มีหลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้จึงอาจจะแตกต่างออกไปบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หากเป็นเช่นนั้น ให้ดูเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก ค้นหา
 2. ในบานหน้าต่าง ผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิก แฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมด ใน ตัวช่วยค้นหา
 3. ในกล่อง ชื่อแฟ้มทั้งหมดหรือบางส่วน ให้พิมพ์ Msjet40.dll แล้วคลิก ค้นหา
 4. ในรายการของแฟ้ม คลิกขวาที่แฟ้ม Msjet40.dll ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ Windows\System32 หรือในโฟลเดอร์ Windows\System แล้วคลิก คุณสมบัติ

  หมายเหตุ ในรุ่น 64 บิต ของระบบปฏิบัติการ Windows แฟ้ม Msjet40.dll จะอยู่ในโฟลเดอร์ Windows\SysWOW64
 5. คลิกที่แท็บ รุ่น แล้วใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบระดับเซอร์วิสแพ็คของ Jet 4.0 ในปัจจุบัน:

รุ่นของ Msjet40.dll ระดับการนำออกใช้ของ Jet 4.0
4.0.2927.4เซอร์วิสแพ็ค 3 (SP3)
4.0.3714.7เซอร์วิสแพ็ค 4 (SP4)
4.0.4431.1 หรือ 4.0.4431.3เซอร์วิสแพ็ค 5 (SP5)
4.0.6218.0เซอร์วิสแพ็ค 6 (SP6)
4.0.6807.0เซอร์วิสแพ็ค 6 (SP6) ให้มาพร้อมกับ Windows Server 2003 เท่านั้น
4.0.7328.0เซอร์วิสแพ็ค 7 (SP7)
4.0.8015.0เซอร์วิสแพ็ค 8 (SP8)
4.0.8618.0Windows XP SP2 และกระดานข่าวความปลอดภัย MS04-014
4.0.9025.0Windows Server 2003 SP1 และโปรแกรมปรับปรุงรวม 1 สำหรับ Windows 2000 SP4
4.0.9505.0Windows Server 2003 SP2
4.0.9511.0Windows XP SP3 และกระดานข่าวความปลอดภัย MS08-028
4.0.9635.0Windows Vista
4.0.9704.0Windows VistaSP1 และ Windows Server 2008
หมายเหตุ หากคุณมีรุ่นของ Msjet40.dll ที่ไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ คุณอาจจะมีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนแล้ว หากเป็นกรณีนี้ ให้ย้อนกลับไปที่หน้าหมายเลขรุ่นก่อนหน้านี้ เพื่อตรวจสอบระดับการนำออกใช้ของคุณ

ดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็คของ Jet 4.0 ล่าสุด

มีการดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็ค 8 (SP8) ของ Jet 4.0 ทั้งหมดห้ารุ่น

 • การดาวน์โหลดแรกมีไว้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 เท่านั้น
 • การดาวน์โหลดที่สองมีไว้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP เท่านั้น
 • การดาวน์โหลดที่สามมีไว้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 เท่านั้น
 • การดาวน์โหลดที่สี่มีไว้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 95, Windows 98 หรือ Windows NT 4.0 เท่านั้น
 • การดาวน์โหลดที่ห้ามีไว้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Millennium Edition เท่านั้น
ีการดาวน์โหลดแต่ละรายการจะมีแฟ้ม .dll รุ่นที่ปรับปรุงแล้วหลายแฟ้ม ซึ่งประกอบด้วย Windows 2000 และรุ่นใหม่กว่า, Access 2000, Access 2002, Microsoft Office 2000 Developer, Microsoft Office XP Developer, Microsoft Visual Basic รุ่น 6.0 และรุ่นใหม่กว่า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ Microsoft อื่นๆ ที่รวมมากับกลไกจัดการฐานข้อมูล Microsoft Jet 4.0โปรแกรมตั้งค่า Access 2002 จะปรับปรุงเฉพาะแฟ้มระบบใน Windows บางรุ่น และปรับปรุงเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น โปรแกรมตั้งค่า Access 2003 ไม่ได้ปรับปรุงแฟ้มระบบใดๆ ดังนั้นหลังจากที่คุณติดตั้ง Access คุณอาจไม่มีกลไกจัดการฐานข้อมูล Jet 4.0 รุ่นล่าสุด ใช้ลิงก์ในบทความนี้เพื่อขอรับเซอร์วิสแพ็คสำหรับกลไกจัดการฐานข้อมูล Jet 4.0หากก่อนหน้าคุณมีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค Jet ล่าสุดไว้แล้วสำหรับ Access หรือแอปพลิเคชันอื่นที่ใช้กลไกจัดการฐานข้อมูล Jet 4.0 คุณก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค Jet ล่าสุดสำหรับ Access อีก ถ้าคุณติดตั้ง Access รุ่นที่ใหม่กว่า

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista และรุ่นใหม่กว่า

ถ้าคุณใช้ Windows Vista หรือรุ่นใหม่กว่า  ก็แสดงว่าคุณมีรุ่นใหม่กว่าของ Jet 4.0 ซึ่งไม่ใช่รุ่นที่มาพร้อมกับ Jet 4.0 SP8

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 และรุ่นใหม่กว่า

ถ้าคุุณใช้ Windows Server 2008 หรือรุ่นใหม่กว่า ก็แสดงว่าคุณมีรุ่นที่ใหม่กว่าของ Jet 4.0 ซึ่งไม่ใช่รุ่นที่มาพร้อมกับ Jet 4.0 SP8 

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP

ถ้าคุณใช้ Windows XP SP2 ก็แสดงว่าคุณมีรุ่นที่ใหม่กว่าของ Jet 4.0 ซึ่งไม่ใช่รุ่นที่มาพร้อมกับ Jet 4.0 SP8 เราขอแนะนำให้คุณติดตั้งเซอร์วิสแพ็คล่าสุดสำหรับ Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดสำหรับ Windows XP โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft

322389 วิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดของ Windows XP

ถ้าคุณไม่สามารถติดตั้ง Windows XP SP2 ได้ คุณก็สามารถใช้ WindowsXP-KB829558-x86-ENU.exe เพื่อติดตั้ง Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 8 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP คลิกที่ลิงก์ต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเพื่อติดตั้ง Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 8 รุ่นที่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานตามรุ่นภาษาของ Windows XP ซึ่งกำลังเรียกใช้อยู่บนคอมพิวเตอร์

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003

ถ้าคุณใช้ Windows Server 2003 SP1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า แสดงว่าคุณมี Jet 4.0 รุ่นที่ใหม่กว่า ซึ่งไม่ใช่รุ่นที่มาพร้อมกับ Jet 4.0 SP8 เราขอแนะนำให้คุณติดตั้งเซอร์วิสแพ็คล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็คล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

889100 วิธีรับเซอร์วิสแพ็คล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ถ้าคุณไม่สามารถติดตั้ง Windows Server 2003 SP1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าได้ คุณก็สามารถใช้ WindowsServer2003-KB829558-x86-ENU.exe เพื่อติดตั้ง Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 8 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 คลิกที่ลิงก์ต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 8 รุ่นที่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานตามรุ่นภาษาของ Windows Server 2003 ซึ่งกำลังเรียกใช้อยู่บนคอมพิวเตอร์

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000

ถ้าคุณใช้ Windows 2000 เซอร์วิสแพ็ค 4 โปรแกรมปรับปรุงรวม 1 แสดงว่าคุณมี Jet 4.0 รุ่นที่ใหม่กว่า ซึ่งไม่ใช่รุ่นที่มาพร้อมกับ Jet 4.0 SP 8 เราขอแนะนำให้คุณติดตั้งเซอร์วิสแพ็คล่าสุดสำหรับ Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดสำหรับ Windows 2000 โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft

260910 วิธีรับเซอร์วิสแพ็คล่าสุดของ Windows 2000

ถ้าคุณไม่สามารถติดตั้ง Windows 2000 เซอร์วิสแพ็ค 4 โปแกรมปรับปรุงรวม 1 ได้ คุณก็สามารถใช้ Windows2000-KB829558-x86-ENU.exe เพื่อติดตั้ง Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 8 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 คลิกที่ลิงก์ต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 8 รุ่นที่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานตามรุ่นภาษาของ Windows 2000 ซึ่งกำลังเรียกใช้อยู่บนคอมพิวเตอร์

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 หรือ Microsoft Windows NT 4.0

ให้ใช้ Jet40SP8_9xNT.exe เพื่อติดตั้ง Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 8 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 95, Windows 98 หรือ Windows NT 4.0 แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Jet40SP8_9xNT.exe ทันที

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Millennium Edition

ให้ใช้ Jet40SP8_WMe.exe เพื่อติดตั้ง Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 8 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Millennium Edition ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Jet40SP8_WMe.exe ทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจหาไวรัสล่าสุดที่มี ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มนี้จะเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อแฟ้มนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

วิธีการติดตั้ง Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 8 ล่าสุด

เซอร์วิสแพ็คของ Jet 4.0 เป็นข้อมูลเก็บถาวรที่มีการขยายในตัวเอง ซึ่งจะขยายแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ที่เหมาะสม เมื่อต้องการติดตั้งเซอร์วิสแพ็คของ Jet 4.0 ล่าสุด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. ดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็คของ Jet รุ่นที่เหมาะสมสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. ใน Windows Explorer ดับเบิลคลิกที่แฟ้มที่คุณดาวน์โหลดในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเริ่มต้นการตั้งค่าเซอร์วิสแพ็คของ Jet
 3. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

แฟ้มใน Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 8

Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 8 ซึ่งเป็นเซอร์วิสแพ็ครุ่นที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด มีแฟ้มต่อไปนี้ แฟ้มเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 15 ตุลาคม 2003:

File name Version Size
-----------------------------------------
Dao360.dll 3.60.8025.0 561,424
Expsrv.dll 6.0.72.9589 380,957
Msexch40.dll 4.0.6807.0 512,272
Msexcl40.dll 4.0.8015.0 319,760
Msjet40.dll 4.0.8015.0 1,507,600
Msjetoledb40.dll 4.0.8015.0 348,432
Msjint40.dll       4.0.6508.0    151,824
Msjter40.dll 4.0.6508.0 53,520
Msjtes40.dll 4.0.8015.0 241,936
Msltus40.dll 4.0.6508.0 213,264
Mspbde40.dll 4.0.8015.0 348,432
Msrd2x40.dll 4.0.7328.0 422,160
Msrd3x40.dll 4.0.6508.0 315,664
Msrepl40.dll 4.0.8015.0 553,232
Mstext40.dll 4.0.8015.0 258,320
Mswdat10.dll 4.0.6508.0 831,760
Mswstr10.dll 4.0.6508.0 614,672
Msxbde40.dll 4.0.8025.0 348,432
Vbajet32.dll 6.0.1.9431 30,749
หมายเหตุขนาดแฟ้มอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ขนาดแฟ้มขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows ที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ รุ่นของแฟ้มไม่มีการเปลี่ยนแปลง

หากคุณได้รับการดาวน์โหลด Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 8 สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 และ Microsoft Windows NT รุ่น 4.0 คุณก็จะได้รับโปรแกรมควบคุม ODBC Desktop Driver Pack ด้วย โปรแกรมควบคุมเหล่านี้จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows 2000 ระบบปฏิบัติการ Windows XP และระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 โปรแกรมควบคุม ODBC Desktop Driver Pack รวมถึงแฟ้มต่อไปนี้
File nameVersionSize
Odbcji32.dll4.0.6205.060,224
Odbcjt32.dll4.0.6205.0285,224
Oddbse32.dll4.0.6205.027,464
Odexl32.dll4.0.6205.027,464
Odfox32.dll4.0.6205.027,464
Odpdx32.dll4.0.6205.027,464
Odtext32.dll4.0.6205.027,464
หมายเหตุ การดาวน์โหลด Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 8 สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 และ Microsoft Windows NT รุ่น 4.0 มีโปรแกรมควบคุม ODBC Desktop Driver Pack ด้วย แต่ไม่มีการติดตั้งที่ครบถ้วน เพื่อให้ลงทะเบียนโปรแกรมควบคุม ODBC บนคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถูกต้อง คุณต้องติดตั้ง Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.6 หรือรุ่นใหม่กว่าด้วย MDAC จะไม่มีแฟ้มโปรแกรมควบคุมเหล่านี้ แต่ MDAC จะมีที่ ODBC DLL หลักที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งโปรแกรมควบคุมและการใช้โปรแกรมควบคุม คุณต้องติดตั้ง MDAC หลังจากที่คุณติดตั้ง Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 8 เพื่อให้ลงทะเบียนแฟ้มเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับกระดานข่าวความปลอดภัยของ Microsoft Jet MS04-014

Microsoft นำออกใช้กระดานข่าวความปลอดภัยของ Jet MS04-014 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2004 ซึ่งเป็นการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับกลไกจัดการฐานข้อมูล Jet 4.0 การนำออกใช้ครั้งนี้เป็นการแทนที่ Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 8 อย่างสมบูรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กระดานข่าวความปลอดภัยของ Microsoft Jet MS04-014 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

837001 MS04-014: ช่องโหว่ในกลไกจัดการฐานข้อมูล Microsoft Jet อาจอนุญาตให้มีการเรียกใช้รหัส

หมายเหตุ: กระดานข่าวความปลอดภัยมีผลเฉพาะกับรายการต่อไปนี้:

 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 6a
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 6a
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition เซอร์วิสแพ็ค 6
 • Microsoft Windows 2000 เซอร์วิสแพ็ค 2, Microsoft Windows 2000 เซอร์วิสแพ็ค 3 และ Microsoft Windows 2000 เซอร์วิสแพ็ค 4
 • Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP เซอร์วิสแพ็ค 1
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition เซอร์วิสแพ็ค 1
 • Microsoft Windows XP, 64-Bit Edition Version 2003
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 64-Bit Edition

แฟ้มใน Windows XP SP2 และกระดานข่าวความปลอดภัย Microsoft Jet MS04-014

Windows XP SP2 และกระดานข่าวความปลอดภัย Microsoft Jet MS04-014: ช่องโหว่ในกลไกจัดการฐานข้อมูล Microsoft Jet อาจอนุญาตให้มีการเรียกใช้รหัสซึ่งประกอบด้วยแฟ้มต่อไปนี้ แฟ้มเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงครั้งแรกเมื่อ 13 เมษายน 2004:

File name Version Size
-----------------------------------------
Dao360.dll 3.60.8618.0 561,424
Expsrv.dll 6.0.72.9589 380,957
Msexch40.dll 4.0.8313.0 512,272
Msexcl40.dll 4.0.8618.0 319,760
Msjet40.dll 4.0.8618.0 1,507,600
Msjetoledb40.dll 4.0.8227.0 352,528
Msjter40.dll 4.0.6508.0 53,520
Msjtes40.dll 4.0.8618.0 241,936
Msltus40.dll 4.0.6508.0 213,264
Mspbde40.dll 4.0.8015.0 348,432
Msrd2x40.dll 4.0.7328.0 422,160
Msrd3x40.dll 4.0.6508.0 315,664
Msrepl40.dll 4.0.8015.0 553,232
Mstext40.dll 4.0.8015.0 258,320
Mswdat10.dll 4.0.6508.0 831,760
Mswstr10.dll 4.0.6508.0 614,672
Msxbde40.dll 4.0.8025.0 348,432
Vbajet32.dll 6.0.1.9431 30,749
หมายเหตุขนาดแฟ้มอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ขนาดแฟ้มขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows ที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ รุ่นของแฟ้มไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แฟ้มใน Windows Server 2003 SP1 และ Windows 2000 เซอร์วิสแพ็ค 4 โปรแกรมปรับปรุงรวม 1

Windows Server 2003 SP1 และ Windows 2000 เซอร์วิสแพ็ค 4 โปรแกรมปรับปรุงรวม 1 มีแฟ้มต่อไปนี้

File name Version Size
------------------------------------------
Dao360.dll 3.60.8618.0 561,179
Expsrv.dll 6.0.72.9589 380,957
Msexch40.dll 4.0.6807.0 512,029
Msexcl40.dll 4.0.9025.0 319,519
Msjet40.dll 4.0.9025.0 1,507,358
Msjetoledb40.dll 4.0.8227.0 358,976
Msjint40.dll 4.0.6508.0 151,583
Msjter40.dll 4.0.6508.0 53,279
Msjtes40.dll 4.0.9025.0 241,695
Msltus40.dll 4.0.6508.0 213,023
Mspbde40.dll 4.0.9025.0 348,189
Msrd2x40.dll 4.0.7328.0 421,919
Msrd3x40.dll 4.0.6508.0 315,423
Msrepl40.dll 4.0.9025.0 552,991
Mstext40.dll 4.0.9401.0 258,077
Mswdat10.dll 4.0.6508.0 831,519
Mswstr10.dll 4.0.6508.0 614,431
Msxbde40.dll 4.0.9025.0 348,191
Vbajet32.dll 6.0.1.9431 30,749

หมายเหตุ ขนาดแฟ้มอาจจะแตกต่างกัน ขนาดแฟ้มขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows ที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ รุ่นของแฟ้มไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ประวัติเซอร์วิสแพ็คของ Jet 4.0

มีการปรับปรุงก่อนหน้านี้สำหรับ Jet 4.0 ทั้งหมดหกรายการ Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 8 ซึ่งเป็นการปรับปรุงของ Jet ในปัจจุบัน มีการปรับปรุงจากเซอร์วิสแพ็คของ Jet 4.0 ก่อนหน้า Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 3 ซึ่งเป็นการนำออกใช้ที่สำคัญครั้งแรก มีแฟ้มต่อไปนี้

File name Version Size
------------------------------------------
Dao360.dll 3.60.2927.4 557,328
Jetcomp.exe 4.0.1532.0 65,536
Msjet40.dll 4.00.2927.4 1,495,312
Msjetoledb40.dll 4.00.2927.2 348,342
Msjtes40.dll 4.00.2927.6 237,840
Msrd3x40.dll 4.00.2927.4 315,664
Msrepl40.dll 4.00.2927.2 557,056
Mstext40.dll 4.00.2927.6 241,936
การนำออกใช้ครั้งที่สองเป็นการปรับปรุงเล็กน้อยใน Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 3 (11 ตุลาคม 1999) และมีแฟ้มต่อไปนี้

File name Version Size
-----------------------------------------
Dao360.dll 03.60.2927.4 557,328
Jetcomp.exe 4.0.1532.0 65,536
Msexcl40.dll 4.00.2927.9 323,856
Msjet40.dll 4.00.2927.4 1,495,312
Msjetoledb40.dll 4.00.2927.2 348,432
Msjtes40.dll 4.00.2927.6 237,840
Msltus40.dll 4.00.2927.9 209,168
Msrd3x40.dll 4.00.2927.4 315,664
Msrepl40.dll 4.00.2927.2 553,232
Mstext40.dll 4.00.2927.11 250,128
Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 4 ซึ่งเป็นการนำออกใช้ครั้งที่สาม (26 เมษายน 2000) มีแฟ้มต่อไปนี้

File name Version Size
-----------------------------------------
Dao360.dll 3.60.3714.5 557,328
Jetcomp.exe 4.0.1532.0 65,536
Msexcl40.dll 4.0.3714.0 323,856
Msjet40.dll 4.0.3714.7 1,499,408
Msjetoledb40.dll 4.0.3714.0 348,432
Msjtes40.dll 4.0.3714.5 241,936
Msltus40.dll 4.0.3714.0 213,264
Msrd3x40.dll 4.0.3714.0 315,664
Msrepl40.dll 4.0.3714.0 553,232
Msrpfs40.dll 4.0.3714.0 74,000
Mstext40.dll 4.0.3714.5 250,128
Mstrai40.exe 4.0.3714.0 37,136
Mstran40.exe 4.0.3714.0 45,328
Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 5 ซึ่งเป็นการนำออกใช้ครั้งที่สี่ (26 ตุลาคม 2000) มีแฟ้มต่อไปนี้

File name Version Size
-----------------------------------------
Dao360.dll 3.60.3714.5 557,328
Msexch40.dll 4.0.4331.7 512,272
Msexcl40.dll 4.0.4331.3 319,760
Msjet40.dll 4.0.4431.1 1,503,504
Msjetoledb40.dll 4.0.4331.4 348,432
Msjtes40.dll 4.0.4229.0 241,936
Msltus40.dll 4.0.4331.3 213,264
Mspbde40.dll 4.0.4331.6 348,432
Msrd3x40.dll 4.0.4325.0 315,664
Msrepl40.dll 4.0.4331.0 553,232
Msrpfs40.dll 4.0.4314.0 74,000
Mstext40.dll 4.0.4331.5 254,224
Mstrai40.exe 4.0.3714.0 37,136
Mstran40.exe 4.0.3714.0 45,328
Msxbde40.dll 4.0.4331.6 344,336
Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 6 ซึ่งเป็นการนำออกใช้ครั้งที่ห้า (15 เมษายน 2002) มีแฟ้มต่อไปนี้

File name Version Size
-----------------------------------------
Dao360.dll 3.60.3714.5 557,328
Expsrv.dll 6.0.72.9414 397,072
Msexch40.dll 4.0.5325.0 512,272
Msexcl40.dll 4.0.5919.0 319,760
Msjet40.dll 4.0.6218.0 1,503,504
Msjetoledb40.dll 4.0.5919.0 348,432
Msjtes40.dll 4.0.5914.0 241,936
Msltus40.dll 4.0.5325.0 213,264
Mspbde40.dll 4.0.5325.0 348,432
Msrd2x40.dll 4.0.4910.0 422,160
Msrd3x40.dll 4.0.4325.0 315,664
Msrepl40.dll 4.0.6226.0 553,232
Mstext40.dll 4.0.5325.0 254,224
Msxbde40.dll 4.0.5427.0 344,336
Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 7 ซึ่งเป็นการนำออกใช้ครั้งที่หก (11 มิถุนายน 2003) มีแฟ้มต่อไปนี้

File name Version Size
-----------------------------------------
Dao360.dll 3.60.6508.2 561,424
Expsrv.dll 6.0.72.9589 380,957
Msexch40.dll 4.0.6807.0 512,272
Msexcl40.dll 4.0.6726.0 319,760
Msjet40.dll 4.0.7328.0 1,507,600
Msjetoledb40.dll 4.0.6807.0 348,432
Msjint40.dll 4.0.6508.0 151,824
Msjter40.dll 4.0.6508.0 53,520
Msjtes40.dll 4.0.7328.0 241,936
Msltus40.dll 4.0.6508.0 213,264
Mspbde40.dll 4.0.6726.0 348,432
Msrd2x40.dll 4.0.7328.0 422,160
Msrd3x40.dll 4.0.6508.0 315,664
Msrepl40.dll 4.0.6726.0 553,232
Mstext40.dll 4.0.7328.0 258,320
Mswdat10.dll 4.0.6508.0 831,760
Mswstr10.dll 4.0.6508.0 614,672
Msxbde40.dll 4.0.6726.0 348,432
Vbajet32.dll 6.0.1.9431 30,749

ข้อมูลอ้างอิง

การปรับปรุงก่อนหน้านี้สำหรับกลไกจัดการฐานข้อมูลของ Jet มียูทิลิตี้ Jet Compact (JetComp) รวมอยู่ด้วย ยูทิลิตี้นี้ไม่ได้รวมอยู่ใน Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 5 และรุ่นใหม่กว่า
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับ JetComp โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

273956 ยูทิลิตี้ Jet Compact มีอยู่ในศูนย์ดาวน์โหลด

แฟ้มการจำลองแบบ Jet 4.0 ต่อไปนี้ได้รับการปรับปรุงด้วยเช่นกัน
 • Msreclr40.dll
 • Msrecr40.dll
 • Msrpfs40.dll
 • Mstrai40.exe
 • Mstran40.exe
หากคุณวางแผนจะใช้ตัวจัดการการจำลองแบบ Jet กับ Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 7 หรือรุ่นใหม่กว่า และคุณไม่มี Mstran40.exe รุ่น 4.0.6508.0 คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง Jet4Repl.exe ด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับ Jet4Repl.exe โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

320805 รุ่นปรับปรุงแล้วของแฟ้มการจำลองแบบ Microsoft Jet 4.0 มีอยู่ในศูนย์ดาวน์โหลด

ตั้งแต่ Microsoft Data Access Components (MDAC) รุ่น 2.6 เป็นต้นไป MDAC จะไม่มีคอมโพเนนต์ Jet อีกแล้ว ถ้าคุณพยายามติดตั้งคอมโพเนนต์ Jet บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี Jet 4.0 อยู่ก่อนแล้ว คุณจะต้องขอรับคอมโพเนนต์จากบทความต่อไปนี้
271908 MDAC รุ่น 2.6 และรุ่นใหม่กว่าไม่มี Jet หรือโปรแกรมควบคุม Desktop ODBC (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่มีอยู่ซึ่งได้รับการแก้ไขแล้วโดยเซอร์วิสแพ็ค Microsoft Jet ล่าสุด ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base

829558 ข้อมูลเกี่ยวกับ Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค 8

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 239114 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 24 มิ.ย. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม