ข้อมูลการเปิดใช้งานและหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Office for Mac 2011

สรุป

บทความนี้จะแสดงคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน Microsoft Office for Mac 2011

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำถาม 1: การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft คืออะไร

คำตอบ 1:
การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft เป็นการพยายามที่จะลดซอฟต์แวร์ปลอม และเพื่อตรวจสอบว่าลูกค้าของ Microsoft ได้รับซอฟต์แวร์คุณภาพในระดับที่คาดหวัง เป้าหมายของการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์คือ เพื่อลดรูปแบบการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เรียกว่า "การทำสำเนาโดยผู้ใช้งาน" หรือ "การใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกันหลายเครื่อง/คน" การทำสำเนาโดยผู้ใช้งานเป็นรูปแบบของการละเมิดลิขสิทธิ์โดยใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกันหลายคน ในลักษณะที่ละเมิดข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ (EULA) ของซอฟต์แวร์

การเปิดใช้งานเป็นคุณลักษณะใหม่ใน Office Mac 2011 ทั้งนี้ Office for Mac รุ่นก่อนหน้าทั้งหมดที่ไม่ใช่รุ่นทดลองไม่จำเป็นต้องมีการเปิดใช้งาน

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แล้ว จะมีการกำหนดหมายเลขผลิตภัณฑ์เฉพาะให้กับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่คุณได้ติดตั้งผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้องมีการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ หากคุณเลือกที่จะคลิกปุ่มเปิดใช้งานในภายหลัง ผลิตภัณฑ์จะทำงานเป็นเวลา 15 วันเท่านั้น เมื่อเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมจะแจ้งเตือนให้คุณเปิดใช้งานด้วยข้อความต่อไปนี้ "คุณต้องเปิดใช้งานสำเนาของ Office for Mac ภายใน 15 วัน"

หากคุณเลือกที่จะไม่เปิดใช้งานหลังจาก 15 วัน ผลิตภัณฑ์จะไม่ถูกเรียกใช้และข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น "คุณต้องเปิดใช้งานสำเนาของ Office for Mac ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ได้" 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Microsoft โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:

http://www.microsoft.com/piracy/mpa.aspx


คำถาม 2: ข้อดีของการใช้การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft คืออะไร

คำตอบ 2:
การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft ทำให้คุณสามารถเริ่มและใช้ผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องใช้แผ่นดิสก์

คำถาม 3: ข้อมูลใดบ้างที่จะถูกเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่งในระหว่างขั้นตอนการเปิดใช้งาน

คำตอบ 3:
เมื่อคุณเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ข้อมูลหมายเลขผลิตภัณฑ์จะถูกส่งไปยัง Microsoft พร้อมกับแฮชของฮาร์ดแวร์ แฮชของฮาร์ดแวร์คือหมายเลขที่ซ้ำกันซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ แฮชของฮาร์ดแวร์ไม่ได้แสดงถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถใช้แฮชของฮาร์ดแวร์เพื่อระบุผู้ผลิตหรือรุ่นของคอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนี้ แฮชของฮาร์ดแวร์ยังไม่สามารถถูกคำนวณย้อนกลับเพื่อระบุข้อมูลดิบของคอมพิวเตอร์ได้ นอกเหนือจากข้อมูลมาตรฐานของคอมพิวเตอร์แล้ว การตั้งค่าภาษาเพิ่มเติมบางอย่างก็จะถูกเก็บรวบรวมไว้ด้วย ข้อมูลนี้ไม่ได้ถูกใช้เพื่อระบุตัวคุณ ข้อมูลนี้จะถูกใช้เพื่อยืนยันว่าคุณมีสำเนาที่ได้รับอนุญาตของผลิตภัณฑ์เท่านั้น และเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ

คำถาม 4: มีหมายเลขผลิตภัณฑ์จำนวนเท่าใดที่มาพร้อมกับ Home and Student หรือ Home and Business 

คำตอบ 4: ทั้ง Home and Student และ Home and Business มาพร้อมกับหมายเลขผลิตภัณฑ์หนึ่ง (1) หมายเลขเท่านั้น คุณสามารถใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ 1 หมายเลขเพื่อติดตั้ง/เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่องได้ จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ผลิตภัณฑ์สามารถเปิดใช้งานได้จะอธิบายไว้ใน คำถาม 5

คำถาม 5: ฉันสามารถเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ได้กี่ครั้ง 

คำตอบ 5: 
ไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งที่คุณสามารถเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเอาออกและติดตั้ง หรือเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์กี่ครั้งก็ได้ สำหรับจำนวนคอมพิวเตอร์ที่คุณสามารถเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ ให้ดูที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft ภายใต้ส่วนสำหรับรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ ให้อ่าน การติดตั้งและสิทธิ์การใช้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมี Office Home and Business 2011 ให้ดู ส่วนที่ 2 และอ่านข้อ 2. การติดตั้งและสิทธิ์การใช้ เมื่อต้องการเปิดเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft ให้ดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้: http://www.microsoft.com/About/Legal/EN/US/IntellectualProperty/UseTerms/Default.aspx:

คำถาม 6: ฉันสามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์บนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องได้หรือไม่

คำตอบ 6: ขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อมา โปรดอ่านข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ (เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนคอมพิวเตอร์ที่คุณสามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์ได้  ดูคำถาม 5 ในเอกสารนี้สำหรับขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการค้นหาเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำถาม 7: ฉันจะเปิดใช้งานได้อย่างไร

คำตอบ 7: เมื่อต้องการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ และคลิก ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ
 
2. ทบทวนข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์ และคลิก ดำเนินการต่อ 
3. คุณต้องยอมรับในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์ คลิกดำเนินการต่อ  
4. ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ และคลิก เปิดใช้งาน

้ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของ Microsoft โดยอัตโนมัติผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ เมื่อคุณเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้อินเทอร์เน็ต หมายเลขผลิตภัณฑ์จะถูกส่งไปยัง Microsoft ผ่านการถ่ายโอนแบบเข้ารหัส หากคุณตัดสินใจที่จะเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อ ตัวช่วยสร้างจะแจ้งเตือนคุณว่ายังไม่ได้มีการเชื่อมต่อ คลิกเปิดใช้งานทางโทรศัพท์ หรือเปิดใช้งานในภายหลัง 

หมายเหตุ อย่าทำหมายเลขผลิตภัณฑ์สูญหาย เก็บบรรจุภัณฑ์หรือจดหมายเลขไว้ เก็บข้อมูลหมายเลขไว้ในที่ที่ปลอดภัย

หมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นลำดับของตัวอักษรและตัวเลข 25 ตัวที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม 

หากคุณซื้อกล่องที่มีแผ่นดีวีดี: หมายเลขผลิตภัณฑ์จะอยู่ที่ด้านหลังของซองใส่ดีวีดีของ Office for Mac 

หากคุณซื้อผ่านเว็บไซต์: หมายเลขผลิตภัณฑ์จะถูกส่งให้กับคุณทางอีเมล โดยใช้ชื่อเรื่องว่า Microsoft Office for Mac – การยืนยันการสั่งซื้อ” 
 
5. หากการเปิดใช้งานสำเร็จ คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้: 

สำเนาของ <ชื่อผลิตภัณฑ์> ถูกเปิดใช้งานแล้วตอนนี้
 
หากการเปิดใช้งานล้มเหลวไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ให้คลิกที่ เปิดใช้งานทางโทรศัพท์ เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ แล้วกดหมายเลขโทรศัพท์บนหน้าจอ ตัวอย่างเช่น สำหรับสหรัฐอเมริกา: 1866-825-4797 หรือสำหรับสหราชอาณาจักร: (44)-(203)-147-4930. คุณสามารถโทรศัพท์ไปที่ศูนย์การเปิดใช้งานเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า และเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ การเปิดใช้งานผ่านทางโทรศัพท์อาจใช้เวลานานกว่าการเปิดใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต คุณควรอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อทำการโทรศัพท์ นอกจากนี้ คุณควรเตรียมหมายเลขผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้พร้อม เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะสร้าง รหัสการติดตั้ง คุณจะต้องมีรหัสการติดตั้งนี้เพื่อที่จะเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ผ่านทางโทรศัพท์สิ่งสำคัญ เมื่อคุณโทรศัพท์ไปที่ศูนย์การเปิดใช้งาน ระบบจะขอให้คุณอ่านหมายเลขรหัสการติดตั้ง

หมายเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์การเปิดใช้งานไม่ได้แสดงไว้สำหรับทุกสถานที่ตั้งในบทความนี้ เนื่องจากหมายเลขติดต่อทางโทรศัพท์จะแตกต่างกันไปตามใบอนุญาตให้ใช้งาน และยังแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะให้หมายเลขแก่คุณเพื่อให้โทรไปยังศูนย์การเปิดใช้งาน


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2391941 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 1 ต.ค. 2012 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม