ข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานของ Office for Mac 2011 Ribbon

สรุป

Ribbon เป็นการแทนที่หลักสำหรับเมนูและแถบเครื่องมือใน Microsoft Office for Mac 2011 ส่วนประกอบนี้เป็นส่วนหนึ่งในส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) เชิงผลลัพธ์ของ Office for Mac ซึ่งออกแบบมาเพื่อการนำทางที่ใช้งานง่าย Ribbon ประกอบด้วยแท็บซึ่งแสดงคำสั่งที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับพื้นที่งานแต่ละพื้นที่ในโปรแกรมประยุกต์แต่ละโปรแกรม ตัวอย่างเช่น กลุ่มแท็บดังกล่าวประกอบด้วยคำสั่งสำหรับกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การแทรกวัตถุ เช่น รูปภาพและตาราง การจัดเค้าโครงหน้ากระดาษ การปฏิบัติงานกับการอ้างอิง การสร้างรายการส่งเมล และการตรวจทานเอกสาร แท็บ หน้าแรก จะประกอบไปด้วยคุณลักษณะที่ใช้งานบ่อยที่สุดมากมายเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทันทีเมื่อคุณใช้ UI แบบใหม่นี้ข้อมูลเพิ่มเติม

Ribbon ช่วยให้คุณค้นหาคำสั่งที่คุณจำเป็นต้องใช้ได้อย่างรวดเร็วในการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ มีการจัดระเบียบคำสั่งในกลุ่มแบบลอจิคัลซึ่งรวบรวมไว้ด้วยกันบนแท็บต่างๆ แต่ละแท็บจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมประเภทหนึ่งๆ อาทิเช่น การเขียนหรือการจัดเค้าโครงหน้ากระดาษ หากต้องการลดความไม่เป็นระเบียบของหน้าจอ ระบบจะแสดงบางแท็บเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องใช้แท็บดังกล่าวเท่านั้น

คุณไม่สามารถลบหรือแทนที่ Ribbon ด้วยแถบเครื่องมือและเมนูจาก Microsoft Office รุ่นก่อนหน้านี้ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถย่อขนาดของ Ribbon เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างบนหน้าจอของคุณให้มากขึ้นได้ หากต้องการดำเนินการเช่นนี้ ให้คลิก Ribbon บนเมนู มุมมอง เพื่อย่อขนาด (หรือขยายขนาด) ของ Ribbon ในโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวหากคุณไม่สามารถค้นหาคำสั่งหรือฟังก์ชันบน Ribbon ได้ ให้ใช้ วิธีใช้ ในโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวเพื่อค้นหารายการนั้น

หากคุณต้องการปิด Ribbon รวมทั้งแท็บต่างๆ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:


หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ribbon โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2395505 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 16 ธ.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม