ชุดโปรแกรมปรับปรุงสะสม Office 2010 สำหรับเดือนสิงหาคม 2553

บทนำ

ชุดโปรแกรมปรับปรุงสะสมสำหรับเดือนสิงหาคม 2553 ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนล่าสุดสำหรับโปรแกรมประยุกต์ชุดโปรแกรมหลัก Microsoft Office 2010 และสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2010


เราขอแนะนำให้คุณทดสอบโปรแกรมแก้ไขด่วน ก่อนที่จะนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง เพราะว่าการสร้างเป็นแบบสะสม ชุดโปรแกรมแก้ไขใหม่แต่ละตัวจะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดและโปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่ในชุดโปรแกรมปรับปรุงก่อนหน้านี้ เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาใช้โปรแกรมแก้ไขชุดล่าสุดที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่คุณต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีขอรับชุดโปรแกรมปรับปรุงสะสมสำหรับเดือนสิงหาคม 2553

ชุดโปรแกรมปรับปรุงสะสมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้วในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม แต่ละชุดก็มีจุดมุ่งหมายให้แก้ไขเฉพาะโปรแกรมประยุกต์ืที่แสดงในบทความนี้เท่านั้น นำชุดโปรแกรมไปใช้กับระบบที่พบปัญหาเฉพาะเท่านั้น หากคุณได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัญหาใดๆ เหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณรอชุดโปรแกรมการปรับแปรุงหน้าที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนอยู่ในชุดโปรแกรมปรับปรุงสะสม

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่นๆ หรือจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในชุดโปรแกรมปรับปรุงสะสมเฉพาะ เมื่อต้องการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ชุดโปรแกรมที่รวมอยู่ในโปรแกรมปรับปรุงสะสมของเดือนสิงหาคม 2553

การเชื่อมโยงไปยังบทความใน Microsoft Knowledge Base ซึ่งอธิบายโปรแกรมแก้ไขด่วนแต่ละตัว จะออกมาในทันทีที่มีบทความนั้น ในการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนแต่ละตัว กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนและขอโปรแกรมแก้ไขด่วนโดยการอ้างถึงหมายเลขบทความใน Knowledge Base

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบกพร่องของชุดโปรแกรม Office 2010 คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base (KB)

การปรับปรุงไคลเอ็นต์ Office 2010

ชื่อชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนหมายเลขบทความใน Knowledge Baseผลิตภัณฑ์
Stslist-x-none.msp, Owc11-x-none.msp, Offowc-x-none.msp, Ace-x-none.msp
2281465 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Access 2010 (Stslist-x-none.msp, Owc11-x-none.msp, Offowc-x-none.msp, Ace-x-none.msp): 31 สิงหาคม 2553
Access 2010
Graph-x-none.msp, excelc-x-none.msp, excel-x-none.msp
2345345 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Excel 2010 (Graph-x-none.msp, Excelc-x-none.msp, Excel-x-none.msp): 31 สิงหาคม 2553
Excel 2010
Excelc-x-none.msp, Excel-x-none.msp
2345338 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Excel 2010 (excelc-x-none.msp, excel-x-none.msp): 31 สิงหาคม 2553
Excel 2010
Excel-x-none.msp
2345339 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Excel 2010 (Excel-x-none.msp): 31 สิงหาคม 2553
Excel 2010
Stsupldintl-fr-fr.msp
2266424 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Office 2010 (stsupldintl-fr-fr.msp): 31 สิงหาคม 2553
Office 2010
Outlookintl-da-dk.msp, Msointl-da-dk.msp
2266428 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2010 (Outlookintl-da-dk.msp, Msointl-da-dk.msp): 31 สิงหาคม 2553
Outlook 2010
Outlookintl-de-de.msp
2345346 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2010 (Outlookintl-de-de.msp): 31 สิงหาคม 2553
Outlook 2010
Outlook-x-none.msp
2281463 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2010 (outlook-x-none.msp): 31 สิงหาคม 2553
Outlook 2010
Powerpoint-x-none.msp
2345341 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint 2010 (Powerpoint-x-none.msp): 31 สิงหาคม 2553
PowerPoint 2010
Groove-x-none.msp, Csi-x-none.msp
2345343 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Workspace 2010 (Groove-x-none.msp, Csi-x-none.msp): 31 สิงหาคม 2553
SharePoint Workspace 2010
Csi-x-none.msp
2299050 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Workspace 2010 (Csi-x-none.msp ): 31 สิงหาคม 2553
SharePoint Workspace 2010
Spdcoreintl-ja-jp.msp
2276347 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Designer 2010 (spdcoreintl-ja-jp.msp): 31 สิงหาคม 2553
Sharepoint Designer 2010
Wordc-x-none.msp, Word-x-none.msp
2345340 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Word 2010 (Wordc-x-none.msp, Word-x-none.msp): 31 สิงหาคม 2553
Word 2010

โปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัว Office 2010

ชื่อชุดโปรแกรมแก้ไขด่วน
หมายเลขบทความใน Knowledge Base
ผลิตภัณฑ์
Fsserver-x-none.msp
2308915 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ FAST Search Server 2010 สำหรับ SharePoint (fsserver-x-none.msp): 31 สิงหาคม 2553
FAST Search Server 2010 สำหรับ SharePoint
Fsserver-x-none.msp
2281366 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ FAST Search Server 2010 สำหรับ SharePoint (fsserver-x-none.msp): 19 กรกฎาคม 2553
FAST Search Server 2010 สำหรับ SharePoint
Wdsrv-x-none.msp, Wacwfe-x-none.msp, Wacmui-en-us.msp
2281461 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint Online (wdsrv-x-none.msp, wacwfe-x-none.msp, wacmui-en-us.msp): 31 สิงหาคม 2553
PowerPoint Online
Wosrv-x-none.msp, Wacwfe-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp, Ulscommoncore-en-us.msp
2276344 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Project Server 2010 (wosrv-x-none.msp, wacwfe-x-none.msp, pjsrvwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp, ulscommoncore-en-us.msp): 31 สิงหาคม 2553
Project Server 2010
Wosrv-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp
2276341 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Project Server 2010 (Wosrv-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp): 31 สิงหาคม 2553
Project Server 2010
Pplwfe-x-none.msp
2266425 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (Pplwfe-x-none.msp): 31 สิงหาคม 2553
SharePoint Server 2010
Dlc-x-none.msp
2266426 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (dlc-x-none.msp): 31 สิงหาคม 2553
SharePoint Server 2010
Dlcmui-ja-jp.msp
2266427 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (dlcmui-ja-jp.msp): 31 สิงหาคม 2553
SharePoint Server 2010
Osrchwfe-x-none.msp
2276336 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): 31 สิงหาคม 2553
SharePoint Server 2010
Acsrvwfe-x-none.msp
2276338 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (acsrvwfe-x-none.msp): 31 สิงหาคม 2553
SharePoint Server 2010
Spswfe-x-none.msp, Pplwfe-x-none.msp, Osrchwfe-x-none.msp
2276339 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (spswfe-x-none.msp, pplwfe-x-none.msp, osrchwfe-x-none.msp): 31 สิงหาคม 2553
SharePoint Server 2010
Spswfe-x-none.msp, Osrchwfe-x-none.msp
2276342 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (spswfe-x-none.msp, osrchwfe-x-none.msp): 31 สิงหาคม 2553
SharePoint Server 2010
Wosrv-x-none.msp, Pplwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp
2276346 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (wosrv-x-none.msp, pplwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp): 31 สิงหาคม 2553
SharePoint Server 2010
Wosrv-x-none.msp, Pplwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp
2281364 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (wosrv-x-none.msp, pplwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp): 21 กรกฎาคม 2553
SharePoint Server 2010
Osrchmui-fr-fr.msp
2299049 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (osrchmui-fr-fr.msp): 31 สิงหาคม 2553
SharePoint Server 2010
Spsmui-fr-fr
2352452 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (spsmui-fr-fr): 31 สิงหาคม 2553
SharePoint Server 2010
Sts-x-none.msp
2266423 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Foundation 2010 (Sts-x-none.msp): 31 สิงหาคม 2553
SharePoint Foundation 2010
Wssmui-XX-XX.msp
2276343 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Foundation 2010 (Wssmui-XX-XX.msp): 31 สิงหาคม 2553
SharePoint Foundation 2010

โปรแกรมปรับปรุงเพื่อการใช้งาน Office 2010 Server สำหรับ Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) และ SharePoint Foundation Servers

ชื่อชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนหมายเลขบทความใน Knowledge Base

ผลิตภัณฑ์
WSS Server Package
2352346 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Foundation 2010 Cumulative Update Server (WSS server-package): 31 สิงหาคม 2553
SharePoint Foundation 2010
MOSS Server Package
2352342 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 Cumulative Update Server (MOSS server-package): 31 สิงหาคม 2553
SharePoint Server 2010
ชุดโปรแกรม MOSS Server และ Project Server
2352345 คำอธิบายชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 และ Project Server 2010 Cumulative Update Server (MOSS server-package): 31 สิงหาคม 2553
SharePoint Server 2010 และ Project Server 2010

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นแสดงอยู่ในบทความ KB สำหรับแพคเกจแต่ละตัว
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2396341 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 เม.ย. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม