เว็บเพจอาจแสดงอักขระที่อ่านไม่ออกหรือผิดเพี้ยนหรือแสดงสีไม่ถูกต้องบน Internet Explorer 9 รุ่นเบต้า

บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ Microsoft ในรุ่นเบต้า ข้อมูลในบทความนี้มีให้ตามสภาพ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ไม่มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการจาก Microsoft สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นเบต้านี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับการสนับสนุนสำหรับรุ่นเบต้า โปรดดูเอกสารที่รวมมากับแฟ้มผลิตภัณฑ์รุ่นเบต้า หรือตรวจสอบตำแหน่งทางเว็บที่คุณดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์

อาการ

เมื่อคุณใช้ Windows Internet Explorer 9 รุ่นเบต้า ในการเรียกดูเว็บเพจ เว็บเพจแสดงอักขระที่อ่านไม่ออกหรือผิดเพี้ยนหรือแสดงสีบนเว็บเพจไม่ถูกต้อง 

นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาดต่อไปนี้:
โปรแกรมควบคุมจอแสดงผลหยุดตอบสนองและกู้คืนได้แล้ว
โปรแกรมควบคุมจอแสดงผล <filename> หยุดตอบสนองและกู้คืนได้สำเร็จ
หมายเหตุ ปัญหานี้อาจปรากฏขึ้นบนบางเว็บเพจ โดยที่เว็บเพจอื่นแสดงได้อย่างถูกต้อง 


สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเพราะการ์ดแสดงผลหรือโปรแกรมควบคุมการแสดงผลปัจจุบันของคุณ ไม่สนับสนุนการเร่งฮาร์ดแวร์หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU)

Internet Explorer 9 รุ่นเบต้า เร่งประสิทธิภาพกราฟิกและการแสดงเว็บเพจโดยเปลี่ยนการแสดงผลกราฟฟิกและข้อความจาก CPU ไปที่ GPU เพราะฉะนั้น หากโปรแกรมควบคุมการแสดงผลของคุณไม่สนับสนุนการเร่งฮาร์ดแวร์ GPU เว็บเพจบางหน้าอาจแสดงได้ไม่ถูกต้องบน Internet Explorer 9 รุ่นเบต้า

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้การแสดงซอฟต์แวร์แทนการแสดง GPU ในการดูเว็บเพจ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer 9 รุ่นเบต้า
  2. คลิก Internet Options ในเมนู Tools
    หมายเหตุ หากไม่แสดงเมนู Tools ให้กดปุ่ม ALT เพื่อแสดงเมนู Tools
  3. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วเรียกดูส่วน กราฟฟิกเร่งความเร็ว
  4. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การแสดงซอฟต์แวร์แทนการแสดง GPU
  5. คลิก Apply และคลิก OK
  6. ปิดหน้าต่าง Internet Explorer 9 รุ่นเบต้า ที่เปิดอยู่ทั้งหมด แล้วเริ่มโปรแกรม Internet Explorer 9 รุ่นเบต้าใหม่
  7. ดูเว็บเพจบน Internet Explorer 9 รุ่นเบต้า
หมายเหตุ คุณยังสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการปรับรุ่นโปรแกรมควบคุมการแสดงผลของคุณให้เป็นรุ่นที่สนับสนุนการเร่งฮาร์ดแวร์ GPU
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2396576 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 15 ก.ย. 2010 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม