ข้อกำหนดเบื้องต้นก่อนติดตั้ง Internet Explorer 9

สรุป

เมื่อคุณติดตั้ง Windows Internet Explorer 9 ระบบยังจะติดตั้งซอฟต์แวร์และคอมโพเนนต์เพิ่มเติมให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าวอีกด้วย รายการเหล่านี้เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นของ Internet Explorer 9 และรายละเอียดของรายการดังกล่าวจะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่คอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ อย่างไรก็ตาม หากข้อกำหนดเบื้องต้นเหล่านี้บางรายการไม่สามารถติดตั้งได้โดยอัตโนมัติ กระบวนการติดตั้ง Internet Explorer 9 จะไม่เสร็จสิ้น ในกรณีเช่นนั้น คุณจำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเองเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์และคอมโพเนนต์ที่เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นซึ่งจะมีการอธิบายต่อไปภายหลังในบทความนี้

สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนที่คุณจะเริ่มการติดตั้งด้วยตนเอง

ต้องแน่ใจว่าไม่ได้กำลังติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงใดๆ และไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ทำงานค้างอยู่
ต้องแน่ใจว่าไม่ได้กำลังติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงใดๆ และไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ทำงานค้างอยู่

ต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้กำลังเรียกใช้ Windows รุ่นก่อนวางจำหน่าย
ต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้กำลังเรียกใช้ Windows รุ่นก่อนวางจำหน่าย


ติดตั้งข้อกำหนดเบื้องต้นของ Internet Explorer 9 ด้วยตนเอง

หากคุณไม่ยอมรับปัญหาการติดตั้งอัตโนมัติที่เราขอให้คุณพิจารณาในส่วนก่อนหน้านี้ ให้ดำเนินการต่อโดยติดตั้งซอฟต์แวร์และคอมโพเนนต์ที่เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นดังกล่าวด้วยตนเอง ในการปฏิบัติเช่นนี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ตามความเหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังเรียกใช้

สำหรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

สำหรับ Windows Vista หรือ Windows Server 2008

ปัญหาที่ทราบ

คุณอาจจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Internet Explorer 9 ปัญหาในการติดตั้งอาจมาจากสาเหตุหลายประการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ให้ดูที่ วิธีการแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Internet Explorer 9
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2399238 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 8 ม.ค. 2017 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม