วิธีการปิดใช้งานคุณลักษณะการตรวจจับสื่อสำหรับ TCP/IP ใน Windows

สรุป

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ที่ใช้ TCP/IP คุณสามารถใช้คุณลักษณะการตรวจจับสื่อ เพื่อตรวจจับว่ามีสื่อเครือข่ายอยู่ในสถานะเชื่อมโยงหรือไม่ ปกติ อะแดปเตอร์เครือข่ายและฮับอีเทอร์เน็ตจะมีไฟ "เชื่อมโยง" ซึ่งบ่งบอกสถานะการเชื่อมต่อ สถานะนี้เป็นเงื่อนไขเดียวกันที่ Windows ตีความว่าเป็นสถานะเชื่อมโยง เมื่อไรก็ตามที่ Windows ตรวจพบสถานะ "ไม่ทำงาน" โปรโตคอลที่ผูกไว้ก็จะถูกลบออกจากอะแดปเตอร์ดังกล่าวจนกว่าสถานะ "ทำงาน" จะถูกตรวจพบอีกครั้ง ในบางครั้ง คุณอาจจะไม่ต้องการให้อะแดปเตอร์เครือข่ายตรวจพบสถานะนี้ คุณสามารถตั้งค่าการกำหนดค่านี้ได้โดยการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี

หมายเหตุ สายอีเทอร์เน็ตหุ้มฉนวน 10B2 (RG-58) ไม่ใช่สื่อที่ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อ เพราะฉะนั้น Windows จะไม่พยายามตรวจจับสถานะเชื่อมโยง เมื่อใช้สายเคเบิลประเภทนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าต้องการให้เราช่วยป้องกันไม่ให้อะแดปเตอร์เครือข่ายตรวจพบสถานะเชื่อมโยงให้กับคุณ ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่อยู่ในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาหมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ แต่การแก้ไขปัญหาแบบอัตโนมัติจะทำงานใน Windows รุ่นที่ใช้ภาษาอื่นเช่นกัน
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่ประสบปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติไปยังแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี จากนั้นเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหา

จากนั้นไปที่หัวข้อ "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


ถ้าต้องการป้องกันไม่ให้อะแดปเตอร์เครือข่ายตรวจพบสถานะเชื่อมโยง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ ทั้งโปรโตคอล NetBEUI และโปรโตคอล IPX ไม่สนับสนุนการตรวจจับสื่อ
 1. เริ่ม Registry Editor
 2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. เพิ่มรายการรีจิสทรีต่อไปนี้ในคีย์ย่อย Parameters:
  ชื่อ: DisableDHCPMediaSense
  ชนิดข้อมูล: REG_DWORD (Boolean)
  ค่า: 1
  หมายเหตุ รายการนี้ควบคุมพฤติกรรมของการตรวจจับสื่อ ตามค่าเริ่มต้น เหตุการณ์การตรวจจับสื่อจะสั่งให้ไคลเอ็นต์ DHCP ทำงาน ตัวอย่างเช่น เมื่อเหตุการณ์การเชื่อมต่อเกิดขึ้น ไคลเอ็นต์จะพยายามขอรับการเช่า เมื่อเหตุการณ์ตัดการเชื่อมต่อเกิดขึ้น ไคลเอ็นต์อาจจะทำให้ส่วนติดต่อและเส้นทางใช้ไม่ได้ ถ้าคุณตั้งค่าข้อมูลนี้เป็น 1 ไคลเอ็นต์ DHCP และไคลเอ็นต์ที่ไม่ใช่ DHCP จะไม่รับเหตุการณ์การตรวจจับสื่อ
 4. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ Microsoft Windows Server 2003 สนับสนุนการตรวจจับสื่อ เมื่อใช้ในระบบเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ อย่างไรก็ตาม ตามค่าเริ่มต้น การตรวจจับสื่อจะถูกปิดใช้งานในเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ที่ทำงานบน Windows Server 2003 และรายการรีจิสทรี DisableDHCPMediaSense ไม่ส่งผลใดๆ ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) จะมีการใช้รายการรีจิสทรี DisableClusSvcMediaSense คุณสามารถใช้รายการรีจิสทรีนี้เพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับสื่อบนโหนดที่ใช้ Windows Server 2003 ของเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ รายละเอียดของรายการรีจิสทรี DisableClusSvcMediaSense มีดังนี้:
คีย์: HKEY_LOCAL_MACHINE\Cluster\Parameters
ชื่อ: DisableClusSvcMediaSense
ชนิดข้อมูล: REG_DWORD (Boolean)
ค่าเริ่มต้น: 0
ตามค่าเริ่มต้น รายการ DisableClusSvcMediaSense ถูกตั้งค่าเป็น 0 เมื่อรายการนี้ถูกตั้งค่าเป็น 0 การตรวจจับสื่อจะถูกปิดใช้งาน ถ้าคุณตั้งค่ารายการ DisableClusSvcMediaSense เป็น 1 คุณสามารถใช้รายการ DisableDHCPMediaSense เพื่อเปิดใช้งานการตรวจจับสื่อ พฤติกรรมนี้ตรวจกับพฤติกรรมของระบบเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ของ Microsoft Windows 2000

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณสามารถสิ้นสุดส่วนนี้ได้ หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับข้อเสนอแนะของคุณ หากต้องการส่งคำติชม หรือรายงานปัญหาใดๆ พร้อมกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดเขียนข้อคิดเห็นไว้ที่บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่ง อีเมล มาที่เรา
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 239924 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11 ก.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม