เว็บเพจแสดงผลใน Internet Explorer 9 ได้ไม่ถูกต้อง

อาการ

เว็บเพจอาจแสดงผลได้ไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้ Windows Internet Explorer 9 เมื่อเกิดปัญหาการแสดงผลนี้ คุณอาจพบอาการต่อไปนี้:
 • รูปภาพมีความคมชัดน้อยลง
 • เว็บเพจใช้เวลาแสดงนานขึ้น
 • แสดงเว็บเพจบางหน้าที่ได้รับการปรับแต่งสำหรับมาตรฐาน HTML5 ได้ไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงเลย

สาเหตุ

ปัญหาการแสดงผลนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการ์ดแสดงผลหรือโปรแกรมควบคุมการแสดงผลปัจจุบันของคุณไม่สนับสนุน Direct2D

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องการแสดงผลนี้ ให้ใช้การแสดงผลด้วยซอฟต์แวร์แทนการแสดงผลด้วย Graphics Processing Unit (GPU) เพื่อดูเว็บเพจ


เมื่อต้องการให้เราเปิดใช้งานการแสดงผลด้วยซอฟต์แวร์ให้คุณ ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง Fix it จากนั้น คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง Fix itหมายเหตุ
 • โซลูชัน Fix it จะไม่ทำงานถ้าการ์ดแสดงผลของคุณไม่สนับสนุน Direct2D
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

จากนั้นไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่ม Internet Explorer 9
 2. คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต ในเมนู เครื่องมือ
  หมายเหตุ หากไม่แสดงเมนู เครื่องมือ ให้กดปุ่ม ALT เพื่อแสดงเมนู เครื่องมือ
 3. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วเรียกดูส่วน กราฟิกเร่งความเร็ว
 4. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การแสดงซอฟต์แวร์แทนการแสดง GPU
 5. คลิก Apply และคลิก OK
 6. ปิดหน้าต่าง Internet Explorer 9 ที่เปิดอยู่ทั้งหมด แล้วเริ่มการทำงานของ Internet Explorer 9 ใหม่
 7. ดูเว็บเพจใน Internet Explorer 9
หมายเหตุ คุณยังสามารถแก้ไขปัญหาการแสดงผลนี้ได้ด้วยการปรับรุ่นการ์ดแสดงผลของคุณให้เป็นรุ่นที่สนับสนุน Direct2D

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ถ้าปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณอาจประสบปัญหาเรื่องความเข้ากันได้ของเว็บไซต์หรือปัญหาอื่นๆ คุณอาจต้องการทดลองใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในบทความต่อไปนี้:

  เหตุใดบางเกมหรือวิดีโอบางเรื่องจึงไม่สามารถทำงานใน Internet Explorer 9 ได้
 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับคำติชมของคุณ หากต้องการส่งคำติชมหรือรายงานปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ คุณสามารถฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่ง อีเมล ถึงเรา
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2404821 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 20 ธ.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม