วิธีแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Internet Explorer 9

นำไปใช้กับ: Internet Explorer 9

ขณะทำการติดตั้ง Windows Internet Explorer 9 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างเช่น “0x800F081E” ในสถานการณ์นี้ กระบวนการติดตั้งทำได้ไม่สมบูรณ์ หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ไปที่หัวข้อต่อไปนี้

วิธีการติดตั้ง Internet Explorer 9


 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณตรงตาม ข้อกำหนดของระบบ Internet Explorer 9
 2. ใช้ Windows Update เพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เรียกใช้ การอัปเดต Windowsจากนั้นคลิก ตรวจสอบสำหรับการอัปเดต
  2. คลิก <หมายเลข> การอัปเดตที่สำคัญพร้อมใช้งาน ในหน้าต่างการอัปเดต Windows เพื่อตรวจสอบว่ามี Internet Explorer 9 รวมอยู่ในรายการอัปเดตที่มีหรือไม่ หาก Internet Explorer 9 มีชื่ออยู่ในรายการ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเอาออกไปก่อนที่คุณจะติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอื่นๆ
  3. เริ่มระบบคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
 3. ติดตั้ง Internet Explorer 9 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • หากคุณเอา Internet Explorer 9 ออกในขั้นตอนที่ 2 ให้เรียกใช้ Windows Update แล้วติดตั้ง Internet Explorer 9
  • ติดตั้ง Internet Explorer 9 จากเว็บไซต์ ดาวน์โหลด Internet Explorer 9
  หากคุณยังไม่สามารถติดตั้ง Internet Explorer 9 ไปที่ขั้นตอนที่ 4
 4. ติดตั้ง ส่วนประกอบที่จำเป็นต้องมี ด้วยตนเอง
 5. หากคุณยังประสบปัญหา ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติม


ค้นหาข้อแนะนำ เคล็ดลับ และโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ Microsft Business Center