ตัวจัดการอุปกรณ์ไม่แสดงอุปกรณ์ที่ไม่มีอยู่ใน Windows 2000 ในขณะนี้

บทความนี้ใช้ได้กับ Windows 2000 การสนับสนุน Windows 2000 สิ้นสุดลงในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553ศูนย์โซลูชันหลังการสนับสนุน Windows 2000 เป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนกลยุทธ์การโยกย้ายจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู นโยบาย Microsoft Support Lifecycle

อาการ

ตัวจัดการอุปกรณ์แสดงเฉพาะอุปกรณ์ โปรแกรมควบคุมและเครื่องพิมพ์ที่ไม่ใช่ Plug and Play เมื่อคุณคลิกคำสั่ง แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้ ในเมนู มุมมอง เพื่อเปิดใช้งาน อุปกรณ์ที่ได้รับการติดตั้งแต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในขณะนี้ (เช่น อุปกรณ์ Universal Serial Bus (USB) หรืออุปกรณ์ที่ถูก "โกสต์") ไม่ปรากฎขึ้นในตัวจัดการอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าคุณจะใช้คำสั่ง แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้ ก็ตาม

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ในการแก้ปัญหาของลักษณะการทำงานนี้และแสดงอุปกรณ์ที่โกสต์ เมื่อคุณใช้คำสั่ง แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้ ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. คลิก เริ่ม เลือก โปรแกรม เลือก เบ็ดเตล็ด แล้วคลิก พรอมต์คำสั่ง
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ โดยกด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด
  set devmgr_show_nonpresent_devices=1
  cd\%SystemRoot%\System32
  start devmgmt.msc
  โดยที่ %SystemRoot% เป็นโฟลเดอร์ที่ติดตั้ง Windows 2000


 3. ทำการแก้ไขอุปกรณ์และโปรแกรมควบคุมในตัวจัดการอุปกรณ์ตามที่ต้องการ

  หมายเหตุ: คุณจะต้องเลือก แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้ ในเมนู มุมมอง ของตัวจัดการอุปกรณ์ ก่อนที่คุณจะเห็นอุปกรณ์ที่ไม่มีอยู่แล้วในระบบ
 4. เมื่อคุณทำการแก้ไขปัญหาเสร็จแล้ว ให้ออกจากตัวจัดการอุปกรณ์ แล้วปิดหน้าต่าง พรอมต์คำสั่ง การปิดหน้าต่างจะล้างค่าตัวแปรที่คุณได้ตั้งค่าไว้ในขั้นตอนที่ 2 และป้องกันอุปกรณ์ที่ถูกโกสต์ไม่ให้แสดงขึ้น เมื่อคุณใช้คำสั่ง แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้
หมายเหตุ: เมื่อคุณออกจากตัวจัดการอุปกรณ์และปิดหน้าต่างพรอมต์คำสั่ง ตัวแปร devmgr_show_nonpresent_devices=1 ที่ตั้งค่าไว้จะถูกปิด ดังนั้น คุณจึงไม่เห็นอุปกรณ์ที่โกสต์

อีกแนวทางหนึ่งสำหรับนักพัฒนาและผู้ใช้ชั้นสูงที่ต้องการให้คุณลักษณะนี้เปิดใช้งานเป็นประจำ คือการตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมนี้ในระดับทั่วไป

ถ้าต้องการให้เราตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมในระดับทั่วไปให้กับคุณ ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเพื่อแก้ปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกปุ่มหรือลิงก์ แก้ปัญหา ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา
หมายเหตุ
 • หลังจากที่คุณเรียกใช้แพคเกจแล้ว คุณจะต้องเลือก แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้ ในเมนู มุมมอง ของตัวจัดการอุปกรณ์ ก่อนที่คุณจะเห็นอุปกรณ์ที่ไม่มีในระบบในขณะนี้
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • หากคุณไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา ให้บันทึกวิธีแก้ปัญหาในแฟลชไดร์ฟหรือซีดี แล้วรันบนคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา

จากนั้นไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเองโดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน
 2. คลิก คุณสมบัติ
 3. คลิกแท็บ ขั้นสูง
 4. คลิกแท็บ ตัวแปรสภาพแวดล้อม
 5. ตั้งค่าตัวแปรในกล่อง ตัวแปรของระบบ
หมายเหตุ: คุณควรใช้คำสั่งนี้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ถอนการติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่มีอยู่ในปัจจุบันโดยบังเอิญ (เช่น อุปกรณ์ USB หรือแท่นวางที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปในปัจจุบัน)

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหานี้ได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากปัญหานี้ได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณเสร็จสิ้นในส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของคุณ หากต้องการส่งคำติชม หรือรายงานปัญหาใดๆ พร้อมกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดเขียนข้อคิดเห็นไว้ที่บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่ง อีเมล มาให้เรา

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้จะเป็นตามการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในตัวจัดการอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ซ่อนไว้มีอยู่สองชนิด นอกเหนือจากอุปกรณ์ปกติที่แสดง ได้แก่

 • อุปกรณ์ที่ซ่อนไว้ตามปกติ ซึ่งจะไม่แสดง (อุปกรณ์ โปรแกรมควบคุม เครื่องพิมพ์ที่ไม่ใช่ Plug and Play เป็นต้น)
 • อุปกรณ์ที่โกสต์ไว้ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน
หมายเหตุ: วิธีที่แสดงไว้ในหัวข้อ "วิธีการอื่นๆ" ควรใช้โดยเจ้าหน้าที่สนับสนุนเท่านั้น ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับลูกค้าในด้านอุปกรณ์และโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้ง

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 241257 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม