ไอคอนจะไม่แสดงในบางแฟ้มใน Windows 7

นำไปใช้กับ: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home BasicWindows 7 Home Premium

ข้อมูลเพิ่มเติม


สรุป


บทความนี้อธิบายวิธีแก้ไขปัญหาการปรับการแสดงภาพของไอคอน รวมทั้งตำแหน่งที่ไอคอนไม่แสดงในแฟ้มบางชนิดใน Windows 7

วิธีที่ 1: ลบแฟ้มแคช


เมื่อต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เอาแคชของแฟ้มกับไอคอนต่างๆ ใน Windows 7 ออก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. คลิก เริ่ม พิมพ์ windows explorer ในกล่องค้นหา แล้วกดปุ่ม ENTER

  1

 2. ในเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์

  3

 3. บนแท็บ มุมมอง เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแฟ้ม โฟลเดอร์ และไดรฟ์ที่ซ่อนไว้ แล้วคลิก ตกลง

  4

 4. กลับไปยัง Windows Explorer ขยาย คอมพิวเตอร์ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย


 5. คลิก ดิสก์ภายในเครื่อง (C): แล้วเปิดโฟลเดอร์ ผู้ใช้
 6. คลิกสองครั้งที่ชื่อผู้ใช้ของคุณ เปิดโฟลเดอร์ AppData แล้วเปิดโฟลเดอร์ ท้องถิ่น

  5

 7. เลือกแฟ้ม IconCache.db และกด DELETE บนแป้นพิมพ์ของคุณ เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้คลิก ใช่ ปิดกระบวนการทั้งหมด และเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง

  6

วิธีที่ 2: คืนค่าการเชื่อมโยงแฟ้ม


หากยังเกิดปัญหาอยู่หลังจากเอาแฟ้มแคชออกแล้ว หรือถ้าปัญหาเกิดขึ้นเพราะการถอนการติดตั้งโปรแกรมที่เชื่อมโยงกับชนิดของแฟ้ม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อคืนค่าการเชื่อมโยงแฟ้ม:
 1. คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด และคลิก โปรแกรมเริ่มต้น
 2. คลิก เชื่อมโยงชนิดของแฟ้มหรือโพรโทคอลเข้ากับโปรแกรม


 3. รายการแฟ้มชนิดต่างๆ คำอธิบายสั้นๆ และโปรแกรมที่กำหนดค่าไว้ให้เปิด จะแสดงขึ้นมา ในตัวอย่างนี้ ชนิดของแฟ้มที่ไอคอนหายไปเป็นแฟ้มที่มีนามสกุล .doc เมื่อต้องแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ คลิก เปลี่ยนโปรแกรม


 4. ในหน้าต่าง เปิดด้วย เลือกโปรแกรมที่เชื่อมโยงกับรายการ และคลิก ตกลง  หมายเหตุ: ถ้าโปรแกรมที่คุณต้องการไม่อยู่ในรายการ "โปรแกรมที่แนะนำ" ให้คลิกที่ลูกศรในกล่อง โปรแกรมอื่นๆ เพื่อดูตัวเลือกอื่นๆ หากโปรแกรมยังคงไม่ปรากฏ ให้คลิก เรียกดู และระบุตำแหน่งแฟ้มที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

 5. ชนิดของแฟ้มจะเชื่อมโยงกับโปรแกรมที่เลือก ปิดหน้าต่าง และปัญหาจะได้รับการแก้ไข

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา
:
โปรดส่งความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับบทความนี้มายังเรา โดยเขียนความคิดเห็นของคุณในฟิลด์ข้อคิดเห็นที่ด้านล่างของเอกสารนี้ วิธีนี้จะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหา ขอขอบคุณล่วงหน้า