งานที่ขาดหายไปหรืองานที่มอบหมายในงานหรือรายงานการใช้งาน

นำไปใช้กับ: Office ProductsMicrosoft Office Project Professional 2003Microsoft Office Project Standard 2003

อาการ


ใน Microsoft Project เมื่อคุณพิมพ์หรือแสดงตัวอย่างรายงานงานบางงานหรืองานที่มอบหมายอาจไม่สามารถแสดงได้ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าคุณจะใช้งานทั้งหมดหรือตัวกรองทรัพยากรทั้งหมดกับรายงาน

สาเหตุ


ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อย่อยหรืองานที่มอบหมายถูกซ่อนไว้ (ยุบ) ในมุมมองงานหรือทรัพยากร เมื่อย่อยถูกซ่อนอยู่ในมุมมองงานเช่นแผนภูมิแกนต์การย่อยเหล่านั้นจะไม่แสดงในรายงานงานหรือรายงานแบบแท็บไขว้ที่แสดงรายละเอียดของงาน เมื่องานที่มอบหมายของทรัพยากรถูกซ่อนอยู่ในมุมมองการใช้งานหรืองานที่มอบหมายงานจะถูกซ่อนอยู่ในมุมมองการใช้งานทรัพยากรงานที่มอบหมายเหล่านั้นจะไม่แสดงในรายงานแท็บไขว้ที่แสดงงานที่มอบหมาย

วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราว


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้แสดงย่อยที่ซ่อนอยู่ (ยุบ) หรืองานที่มอบหมาย เมื่อต้องการแสดงย่อยที่ซ่อนอยู่ในมุมมองงานเช่นแผนภูมิแกนต์ใน Project ๒๐๑๐ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. บนแท็บมุมมองให้คลิกแผนภูมิแกนต์
 2. คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ ชื่อ งานเพื่อเลือกงานทั้งหมด
 3. บนแท็บมุมมองให้คลิกเค้าร่างแล้วคลิกย่อยทั้งหมด
เมื่อต้องการแสดงย่อยที่ซ่อนอยู่ในมุมมองงานเช่นแผนภูมิแกนต์ใน Project ๒๐๐๗และเวอร์ชันก่อนหน้าให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. บนเมนูมุมมองให้คลิกแผนภูมิแกนต์
 2. คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ ชื่องาน เพื่อเลือกงานทั้งหมด
 3. บนเมนูProjectให้ชี้ไปที่เค้าร่างชี้ไปที่แสดงจากนั้นคลิกย่อยทั้งหมด
เมื่อต้องการแสดงงานที่ได้รับมอบหมายงานที่ซ่อนอยู่ในมุมมองการใช้งานทรัพยากรหรือ resourve งานที่มอบหมายในมุมมองการใช้งานใน Project ๒๐๑๐ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. บนแท็บมุมมองให้คลิกการใช้ทรัพยากรหรือการใช้งาน
 2. คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ ชื่อ ทรัพยากรหรือคอลัมน์ ชื่อ งานเพื่อเลือกแถวและงานที่มอบหมายทั้งหมด
 3. บนเมนูProjectให้คลิกเค้าร่างแล้วคลิกย่อยทั้งหมด
เมื่อต้องการแสดงงานที่ได้รับมอบหมายงานที่ซ่อนอยู่ในมุมมองการใช้งานทรัพยากรหรืองานที่มอบหมายทรัพยากรในมุมมองการใช้งานใน Project ๒๐๐๗และเวอร์ชันก่อนหน้าให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. บนเมนูมุมมองให้คลิกการใช้ทรัพยากรหรือการใช้งาน
 2. คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ ชื่อทรัพยากร หรือคอลัมน์ ชื่องาน เพื่อเลือกแถวและงานที่มอบหมายทั้งหมด
 3. บนเมนู Project ให้ชี้ไปที่ เค้าร่างแล้วคลิก แสดงงานที่มอบหมาย