วิธีการเรียกใช้ Eseutil บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี Exchange Server

สรุป

คุณอาจจำเป็นต้องเรียกใช้ Eseutil กับฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการติดตั้ง Microsoft Exchange Server โดยปกติแล้ว สถานการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีเนื้อที่ว่างเพียงพอบนคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange Server เพื่อที่จะทำงานต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น การจัดเรียงข้อมูลแบบออฟไลน์ของแฟ้มฐานข้อมูล Exchange Server ในสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดเหล่านี้ คุณอาจคัดลอกไบนารีที่จำเป็นของ Exchange ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี Exchange Server เป็นการชั่วคราว หรืออาจเรียกใช้ไบนารีที่จำเป็นของ Exchange จากเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน สำหรับการแก้ไขปัญหาแบบถาวร คุณจะต้องติดตั้ง Exchange ในโหมด ผู้ดูแลระบบเท่านั้น เมื่อคุณติดตั้ง Exchange ในโหมด ผู้ดูแลระบบเท่านั้น ไบนารีที่เหมาะสมจะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทาง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการเนื้อที่ดิสก์ เมื่อคุณใช้อรรถประโยชน์ Eseutil เพื่อจัดเรียงข้อมูลบนฐานข้อมูลของคุณ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

183888 ความต้องการเนื้อที่ว่างบนดิสก์สำหรับ Eseutil.exe (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
192185 วิธีการจัดเรียงข้อมูลโดยใช้อรรถประโยชน์ Eseutil (Eseutil.exe) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
255035 วิธีการเรียกคืนเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์จากฐานข้อมูล Exchange Server (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญ สำหรับขั้นตอนต่อไปนี้ Microsoft ขอแนะนำให้คุณใช้แฟ้ม Extensible Storage Engine (ESE) รุ่นเดียวกันซึ่งอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange Server

Exchange Server 5.5

 1. สร้างโฟลเดอร์ใหม่บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี Exchange Server ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น
 2. คัดลอกอรรถประโยชน์ Eseutil.exe แฟ้ม Ese.dll และแฟ้ม Exchmem.dll จากโฟลเดอร์ที่อยู่บนไดรฟ์:\Winnt\System32 ของคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange Server (โดย ไดรฟ์ คือไดรฟ์ที่มีแฟ้มเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Windows NT) ไปยังโฟลเดอร์ใหม่ที่คุณสร้างขึ้น
 3. เปิดหน้าจอพร้อมรับคำสั่งและเปลี่ยนไดเรกทอรีไปเป็นโฟลเดอร์ใหม่ที่มีแฟ้มที่คัดลอก
 4. เรียกใช้ eseutil จากโฟลเดอร์นี้สำหรับฐานข้อมูลใดๆ ที่คัดลอกมาจากคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange Server
แฟ้มเหล่านี้ควรได้รับการคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT 4.0 Service Pack 3 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

190996 การดำเนินการยุติลงพร้อมด้วยข้อผิดพลาด -1911 โดยใช้ ESEUTIL /d (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
ถ้าคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange Server และคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี Exchange Server ไม่ได้ใช้ Windows NT รุ่นเดียวกันและ Service Pack แบบเดียวกัน คุณอาจเห็นเหตุการณ์ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ซึ่งระบุว่าดัชนีของฐานข้อมูลกำลังถูกสร้างขึ้นใหม่ในระหว่างการเริ่มบริการของฐานข้อมูลใหม่ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติและไม่ได้บ่งบอกถึงปัญหาแต่อย่างใด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

215297 การเปลี่ยนรุ่นของ WinNT อาจทำให้มีการสร้างดัชนีฐานข้อมูลของ Exchange ขึ้นมาใหม่ได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

Exchange 2000 Server

 1. สร้างโฟลเดอร์ใหม่บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี Exchange 2000 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น
 2. คัดลอกแฟ้ม Eseutil.exe, Ese.dll, Jcb.dll, Exosal.dll และ Exchmem.dll จากโฟลเดอร์ที่อยู่บนไดรฟ์:\Exchsrvr\Bin ของคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange 2000 Server ไปยังโฟลเดอร์ใหม่ที่คุณสร้างขึ้น
 3. เปิดหน้าจอพร้อมรับคำสั่งและเปลี่ยนไดเรกทอรีไปเป็นโฟลเดอร์ใหม่ที่มีแฟ้ม Eseutil.exe และ Ese.dll
 4. เรียกใช้ eseutil จากโฟลเดอร์นี้สำหรับฐานข้อมูลใดๆ ที่คัดลอกมาจากคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange 2000
หมายเหตุ หากการตั้งค่าระบบภาษาใน Exchange Server ไม่ตรงกับการตั้งค่าระบบภาษาของคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี Exchange Server ที่คุณเรียกใช้ Eseutil คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณเรียกใช้ Eseutil:
ข้อผิดพลาด -1062 (JET_errInvalidLanguageId, ID ภาษาที่ไม่รู้จักหรือไม่ถูกต้อง)

Exchange Server 2003

 1. สร้างโฟลเดอร์ใหม่บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี Exchange Server 2003 ติดตั้งอยู่
 2. คัดลอกแฟ้ม Eseutil.exe, Ese.dll, Jcb.dll, Exosal.dll และ Exchmem.dll จากโฟลเดอร์ที่อยู่บนไดรฟ์:\Exchsrvr\Bin ของคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange Server 2003 ไปยังโฟลเดอร์ใหม่ที่คุณสร้างขึ้น
 3. บนหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ให้เปลี่ยนไดเรกทอรีไปเป็นโฟลเดอร์ใหม่
 4. เรียกใช้คำสั่ง eseutil จากโฟลเดอร์นี้สำหรับฐานข้อมูลใดๆ ที่คัดลอกมาจากคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange Server 2003
หมายเหตุ หากการตั้งค่าระบบภาษาใน Exchange Server ไม่ตรงกับการตั้งค่าระบบภาษาของคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี Exchange Server ที่คุณเรียกใช้ Eseutil คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณเรียกใช้ Eseutil:
ข้อผิดพลาด -1062 (JET_errInvalidLanguageId, ID ภาษาที่ไม่รู้จักหรือไม่ถูกต้อง)

Exchange Server 2007

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 244525 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 5 ก.พ. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม