ไอคอนตัวควบคุมระดับเสียงจะไม่แสดงบนแถบงานอีกต่อไป


อาการ


ไอคอนตัวควบคุมระดับเสียงจะไม่แสดงบนแถบงาน

สาเหตุ


ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากถาดระบบไม่ได้โหลดเมื่อเริ่มต้น

การแก้ไข


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้:
  1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์msconfigในกล่องเปิดแล้วคลิกตกลง
  2. บนแท็บ เริ่มต้น ให้คลิก ถาดระบบ (SysTray) เพื่อให้เครื่องหมายถูกปรากฏถัดจากรายการนี้
  3. คลิก ตกลงแล้วคลิก ใช่ เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวควบคุมระดับเสียงให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๑๖๘๙๑๖ ไอคอนตัวควบคุมระดับเสียงไม่ปรากฏบนแถบงานอีกต่อไป