คำอธิบายของ Project 2010 SP1

บทนำ

Microsoft Project 2010 Service Pack 1 (SP1) มีโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Project 2010 โดย Service Pack นี้มีการแก้ไขปัญหาสองประเภทหลัก:
  • การแก้ไขปัญหาก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เผยแพร่ และจัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับ Service Pack นี้ นอกจากการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ทั่วไป การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังมีการปรับปรุงในด้านเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
  • โปรแกรมปรับปรุงทั่วไปทั้งหมดที่นำออกใช้ในช่วงเดือนมิถุนายน 2554 และโปรแกรมปรับปรุงสะสมทั้งหมดที่นำออกใช้ในช่วงเดือนเมษายน 2554

การแก้ไข

วิธีขอรับและติดตั้ง Service Pack

วิธีที่ 1: Microsoft Update (แนะนำ)

เมื่อต้องการดาวน์โหลด Service Pack จาก Microsoft Update ให้ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:การลงทะเบียนใน Microsoft Update เป็นวิธีที่แนะนำในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็น SP1 Microsoft Update จะตรวจหาผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ติดตั้ง แล้วใช้โปรแกรมปรับปรุงทั้งหมดกับผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

วิธีที่ 2: ดาวน์โหลดแพคเกจ SP1 จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

คุณสามารถดาวน์โหลดแฟ้มต่อไปนี้ได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:
Download ดาวน์โหลดแพคเกจ Microsoft Project 2010 Service Pack 1 แบบ 32 บิตเดี๋ยวนี้

Download ดาวน์โหลดแพคเกจ Microsoft Project 2010 Service Pack 1 แบบ 64 บิตเดี๋ยวนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจหาไวรัสล่าสุดที่มี ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการแพคเกจเดสก์ท็อป SP1 ที่นำออกใช้ทั้งหมด ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2510690 รายการแพคเกจ Microsoft Office 2010 Service Pack 1 ทั้งหมด

ภาพรวมของการปรับปรุง Project 2010 SP1

โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบข่ายหลักของการปรับปรุงใน SP1:
  • ตอนนี้ Project Professional จะทำข้อมูลงานที่กำหนดเวลาไว้โดยอัตโนมัติให้ตรงกันกับรายการงานของ SharePoint
  • ตอนนี้ งานที่กำหนดเวลาไว้ด้วยตนเองจะสนับสนุนการแก้ไขเป็นช่วงเวลาในมุมมองแผ่นเวลาและมุมมองการใช้งานใน Project Web Application และใน Project 2010
รายการแบบดาวน์โหลดได้สำหรับปัญหาที่ Service Pack แก้ไขได้

มีสมุดงานที่แสดงปัญหาที่ได้รับการแก้ไขโดย Service Pack นี้
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Microsoft Office 2010 Service Pack 1 Changes.xlsx ตอนนี้

หมายเหตุ สมุดงานนี้จะเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ได้แปลเป็นภาษาอื่น

ปัญหาที่ทราบและการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน
2532126 ปัญหาที่ทราบที่คุณอาจพบเมื่อติดตั้ง Microsoft Office 2010 Service Pack 1 และ Microsoft SharePoint 2010 Service Pack 1

ข้อมูลด้านเทคนิค

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Service Pack นี้ ซึ่งรวมถึงรายการแฟ้มที่ได้รับผลกระทบ ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2532118 รายละเอียดด้านเทคนิคเกี่ยวกับ Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) ที่นำออกใช้

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2460052 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 4 ก.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม