คำอธิบายของ SharePoint 2010 Indexing Connector สำหรับ Documentum SP1

บทนำ

Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector สำหรับ Documentum Service Pack 1 (SP1) มีโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับ SharePoint 2010 Indexing Connector สำหรับ Documentum Service Pack นี้มีการแก้ไขปัญหาสองประเภทหลัก:
  • การแก้ไขปัญหาก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เผยแพร่ และจัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับ Service Pack นี้ นอกจากการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ทั่วไป การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังมีการปรับปรุงในด้านเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
  • โปรแกรมปรับปรุงทั่วไปทั้งหมดที่นำออกใช้ในช่วงเดือนมิถุนายน 2554 และโปรแกรมปรับปรุงสะสมทั้งหมดที่นำออกใช้ในช่วงเดือนเมษายน 2554

การแก้ไข

วิธีขอรับและติดตั้ง Service Pack

คุณสามารถดาวน์โหลดแฟ้มต่อไปนี้ได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector สำหรับ Documentum Service Pack 1 ตอนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจหาไวรัสล่าสุดที่มี ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการแพคเกจเซิร์ฟเวอร์ SP1 ที่นำออกใช้ทั้งหมด ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2510766 รายการแพคเกจ Microsoft SharePoint 2010 และ Office server Service Pack 1 (SP1) ทั้งหมด

ภาพรวมของการปรับปรุง Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector สำหรับ Documentum SP1

โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบข่ายหลักของการปรับปรุงใน SP1:
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพของการตระเวน
  • เพิ่มการสนับสนุนสำหรับ Documentum Foundation Services (DFS) URL ที่กำหนดเอง
  • เพิ่มการสนับสนุนสำหรับ Documentum Trusted Content Services (TCS) "Access Restriction" Access Control List (ACL) สำหรับการตัดแต่งความปลอดภัย
  • เพิ่มการสนับสนุนสำหรับวิธีการตัดแต่งความปลอดภัยที่กำหนดเองสำหรับที่เก็บของ Documentum ที่เปิดใช้ TCS โดยการแยก TCS ACL ลงในคุณสมบัติที่ตระเวนของ SharePoint
  • เพิ่มการสนับสนุนสำหรับการอนุญาต “ผู้ใช้ขั้นสูง” ของ Documentum

รายการแบบดาวน์โหลดได้สำหรับปัญหาที่ Service Pack แก้ไขได้

มีสมุดงานที่แสดงปัญหาที่ได้รับการแก้ไขโดย Service Pack นี้
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Microsoft SharePoint 2010 และ Office servers Service Pack 1 Changes.xlsx ตอนนี้

หมายเหตุ สมุดงานนี้จะเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ได้แปลเป็นภาษาอื่น

ปัญหาที่ทราบและการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน
2532126 ปัญหาที่ทราบที่คุณอาจพบเมื่อติดตั้ง Microsoft Office 2010 Service Pack 1 และ Microsoft SharePoint 2010 Service Pack 1

ข้อมูลด้านเทคนิค

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Service Pack นี้ ซึ่งรวมถึงรายการแฟ้มที่ได้รับผลกระทบ ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2532120 รายละเอียดด้านเทคนิคเกี่ยวกับ Microsoft SharePoint 2010 และ Office server Service Pack 1 (SP1) ที่นำออกใช้

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2460054 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 8 ก.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม