คำอธิบายเกี่ยวกับ Microsoft SharePoint Foundation 2010 Language Pack SP1

บทนำ

Microsoft SharePoint Foundation 2010 Language Pack Service Pack 1 (SP1) เป็นโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับ SharePoint Foundation 2010 Language Pack Service Pack นี้รวมการแก้ไขปัญหาสองประเภทหลัก:
  • การแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้นำออกใช้ก่อนหน้านี้ซึ่งจัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับ Service Pack นี้ นอกจากการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ทั่วไปแล้ว การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังรวมการปรับปรุงด้านเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยอีกด้วย
  • โปรแกรมปรับปรุงแบบสาธารณะทั้งหมดที่นำออกใช้ในเดือนมิถุนายน 2011 และโปรแกรมปรับปรุงแบบสะสมทั้งหมดที่นำออกใช้ในเดือนเมษายน 2011

การแก้ไข

วิธีการขอรับและติดตั้ง Service Pack นี้

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ต่อไปนี้ได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Microsoft SharePoint Foundation 2010 Language Pack Service Pack 1 ตอนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจหาไวรัสใหม่ล่าสุดที่พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ที่มีการติดประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้จะจัดเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อแฟ้มนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่สมบูรณ์ของแพคเกจเซิร์ฟเวอร์ SP1 ที่นำออกใช้ทั้งหมด ให้คลิกหมายเลขบทความดังต่อไปนี้เพื่อดูบทความดังกล่าวในฐานความรู้ของ Microsoft:
2510766 รายการแพคเกจ Microsoft SharePoint 2010 และ Office server Service Pack 1 (SP1) ทั้งหมด


รายการที่สามารถดาวน์โหลดได้ของปัญหาที่ Service Pack นี้แก้ไข

สมุดงานมีพร้อมให้บริการโดยแสดงรายการปัญหาที่ได้รับการแก้ไขโดย Service Pack นี้
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Microsoft SharePoint 2010 and Office servers Service Pack 1 Changes.xlsx ตอนนี้

หมายเหตุ สมุดงานนี้เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ได้มีการแปลเป็นภาษาอื่นๆ

ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานที่ทราบ
2532126 ปัญหาที่ทราบซึ่งคุณอาจจะพบเมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Office 2010 Service Pack 1 และ Microsoft SharePoint 2010 Service Pack 1

ข้อมูลด้านเทคนิค

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Service Pack นี้ซึ่งรวมถึงรายการของแฟ้มที่ได้รับผลกระทบด้วย ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2532120 รายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับรุ่นที่นำออกใช้ของ Microsoft SharePoint 2010 และ Office server Service Pack 1 (SP1)

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2460059 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 4 ก.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม