ใน Outlook เหตุใดบางครั้งสิ่งที่แนบมาจึงปรากฏในเนื้อความ และบางครั้งก็ปรากฏในส่วนหัว

คำโฆษณาสั้น

ขณะที่คุณเขียนข้อความอีเมล และแนบแฟ้มไปกับข้อความนั้น ในบางครั้งสิ่งที่แนบมาอาจปรากฏในเนื้อความ แต่ในบางครั้งก็อาจปรากฏในกล่องสิ่งที่แนบมาที่อยู่ใต้บรรทัดเรื่อง บทความนี้จะอธิบายว่าเพราะเหตุใด

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-panic.gif

ฉันลากแล้วปล่อยแฟ้มเพื่อให้แนบไปกับข้อความอีเมลใน Outlook 2010 แต่อย่างไรก็ตาม แฟ้มก็ยังแนบอยู่ในเนื้อความ ปกติแล้ว แฟ้มควรไปปรากฏในส่วนหัวไม่ใช่หรือ? เกิดอะไรขึ้น?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-notice.gif

สิ่งที่แนบมาปรากฏในเนื้อความเนื่องจากรูปแบบข้อความคือ Rich Text Format (RTF) หากคุณใช้ RTF แฟ้มที่แนบมาจะแสดงอยู่ในเนื้อความ

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif

RTF คืออะไร? สิ่งที่แนบมาเคยปรากฏในส่วนหัว แต่ตอนนี้กลับไปปรากฏในเนื้อความแทน เป็นเพราะฉันเลือก RTF หรือ?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif

คุณสามารถดูได้ว่าข้อความเขียนในรูปแบบ RTF หรือไม่ด้วยการดูที่รูปแบบ ในแท็บจัดรูปแบบข้อความ คุณจะเห็นได้ว่าข้อความของคุณถูกเขียนใน Rich Text Format คุณยังสามารถตรวจสอบได้อีกว่ามีการใช้รูปแบบใด ด้วยการดูที่แถบชื่อเรื่อง 

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-sad.gif

อย่างที่บอก ฉันไม่ได้เลือก RTF 

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif

Outlook จะใช้ HTML เป็นรูปแบบเริ่มต้น แต่เมื่อคุณตอบกลับข้อความที่เขียนในรูปแบบ RTF ข้อความที่ตอบกลับนั้นจะถูกเขียนในรูปแบบ RTF โดยอัตโนมัติ

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-exclamation.gif

เข้าใจแล้ว ในกรณีของฉัน ผู้ส่งเขียนข้อความโดยใช้ RTF และฉันตอบกลับข้อความในรูปแบบเดียวกัน

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif

จะเป็นประโยชน์มากที่ทราบว่ามีรูปแบบอยู่สามชนิด เมื่อจะเขียนข้อความใน Outlook วิธีการที่แฟ้มถูกแนบนั้นจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของรูปแบบ
  • ใน Rich Text Format สิ่งที่แนบมาจะแสดงในเนื้อความ ข้อดีประการหนึ่งของ RTF ก็คือ คุณสามารถเปลี่ยนขนาดและสีของแบบอักษรได้ Microsoft Outlook ก็สามารถทำรูปแบบนี้ได้
  • ในรูปแบบ HTML และรูปแบบข้อความ สิ่งที่แนบมาจะแสดงในส่วนหัวของข้อความ รูปแบบ HTML อนุญาตให้คุณเปลี่ยนขนาดและสีของแบบอักษรได้ ซอฟต์แวร์อีเมลส่วนใหญ่จะสามารถเขียนข้อความ HTML ได้ รูปแบบข้อความคือแบบฟอร์มที่ง่ายที่สุด และไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนขนาดและสีของแบบอักษร ในทางกลับกัน ซอฟต์แวร์อีเมลทั้งหมดสามารถจัดการกับเรื่องรูปแบบนี้ได้


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-question.gif

ดังนั้น ความแตกต่างจึงอยู่เพียงแค่เรื่องที่ว่าสิ่งที่แนบมาจะแสดงในเนื้อความหรือส่วนหัวเท่านั้นหรือ?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif

RTF มีประโยชน์มากเนื่องจากอนุญาตให้คุณเน้นจุดของสิ่งที่แนบมาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคุณจะส่งสิ่งที่แนบมาจำนวนมาก คุณสามารถที่จะเพิ่มคำอธิบายสำหรับสิ่งที่แนบมาแต่ละรายการได้

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-exclamation.gif

เข้าใจแล้ว ฟังดูแล้ว RTF มีประโยชน์จริงๆ บางที ฉันควรที่จะใช้รูปแบบนี้ในอนาคต

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-wonder.gif

แต่คุณต้องทราบว่า หากผู้รับข้อความใช้ซอฟต์แวร์อีเมลอื่นที่ไม่ใช่ Outlook ข้อความก็อาจกลายเป็นข้อความที่ไม่สามารถอ่านได้ จึงเป็นการดีที่สุดที่ทั้งฝ่ายผู้ส่งและผู้รับจะใช้ Outlook 

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-soursmile.gif

โอ้! หลังจากนี้ ฉันควรจะเขียนข้อความโดยใช้รูปแบบ HTML หรือ?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif

หากคุณแน่ใจว่าผู้รับใช้ Outlook ก็สามารถทำได้ แต่คุณก็สามารถสลับรูปแบบได้อย่างง่ายดายเช่นกัน คุณต้องการส่งในรูปแบบ HTML เพียงเพื่อความปลอดภัยเท่านั้นหรือ?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif

แน่นอน บอกหน่อยได้ไหมว่าต้องทำอย่างไร

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-wonder.gif

คลิกแท็บ จัดรูปแบบข้อความ และคลิก HTML ใน รูปแบบ คุณยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบของข้อความในขณะที่คุณเขียนข้อความได้


หากคุณต้องการสลับจาก HTML เป็น RTF คุณก็สามารถทำได้ด้วยวิธีการเดียวกัน เมื่อคุณสลับจาก HTML เป็น RTF แฟ้มจะถูกแนบไว้ที่ด้านล่างของข้อความ ดังนั้น คุณจะต้องวางสิ่งที่แนบมาไว้ที่ใดที่หนึ่งที่คุณชอบในข้อความ  

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif

เมื่อฉันสลับเป็นรูปแบบ HTML แล้ว สิ่งที่แนบมาแสดงอยู่ในส่วนหัว ขอบคุณมาก ฉันจะสลับระหว่าง HTML และ RTF ขึ้นอยู่กับว่าฉันส่งข้อความให้ใคร
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2462816 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 ต.ค. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003

คำติชม