Microsoft Dynamics CRM 2011 การปรับปรุงค่าสะสม 2

นำไปใช้กับ: Microsoft Dynamics CRM 2011

บทนำ


Update Rollup 2 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 จะพร้อมใช้งาน บทความนี้อธิบายการแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงที่รวมอยู่ในการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้ ยกเลิกการปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับภาษาทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน โดย Microsoft Dynamics CRM 2011

ข้อมูลเพิ่มเติม


สร้างหมายเลขและชื่อไฟล์สำหรับการยกเลิกการปรับปรุงนี้

หมายเลขรุ่นของแพคเกจการปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์ต่อไปนี้คือ 5.0.9688.1155
 • เซิร์ฟเวอร์ 2011 CRM ของ Microsoft Dynamics
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 สำหรับ Microsoft Office Outlook
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 อีเมลเราเตอร์
 • ส่วนขยายของการเขียนแก้รายงานของ Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 แพคภาษา
 • ส่วนขยายการรายงานของ Microsoft Dynamics CRM 2011

ชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจรวบรวมโปรแกรมปรับปรุงรุ่น 32 บิตจะเป็นดังนี้:
 • CRM2011-Client-KB2466086-LangID-i386.exe
 • CRM2011-Router-KB2466086-LangID-i386.exe
 • CRM2011-Bids-KB2466086-LangID-i386.exe
 • CRM2011-Mui-KB2466086-LangID-i386.exe
ชื่อแฟ้มสำหรับแพคเกจการปรับปรุงรุ่น 64 บิตมีดังนี้:
 • CRM2011-Server-KB2466086-LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Client-KB2466086-LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Mui-KB2466086-LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Router-KB2466086-LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Srs-KB2466086-LangID-amd64.3exe

ข้อมูลของชุดการปรับปรุง


แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:
Download ดาวน์โหลดแพคเกจ 2466086 ขณะนี้ วันที่วางจำหน่าย: 2 มิถุนายน 2011

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว
มีช่วงเดือน 28 มิถุนายน 2554
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแค็ตตาล็อก Microsoft Update คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
วิธีการ323166การดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงที่มีโปรแกรมควบคุมและโปรแกรมแก้ไขด่วนจากแคตาล็อก Windows Update

ข้อมูลการติดตั้ง

หลังจากที่คุณติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้ ออกจากเซสชัน CRM ใด ๆ ที่มีอยู่ และจากนั้น เริ่มเซสชัน CRM ใหม่เพื่อรวมการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft Dynamics CRM 2011 สร้าง 5.0.9688.583 ที่ติดตั้งเพื่อใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Dynamics CRM 2011 สร้าง 5.0.9688.583 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2461082การปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 Release Candidate จะพร้อมใช้งาน

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

หากคุณได้รับพร้อมท์ รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมปรับปรุง

ข้อมูลการเอาออก

คุณสามารถถอนการติดตั้งการปรับปรุงค่าสะสม 2 จากเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Dynamics CRM อย่างไรก็ตาม คุณควรสำรองฐานข้อมูลของคุณก่อนที่คุณถอนการติดตั้งการปรับปรุงค่าสะสม 2 เมื่อต้องการถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องสามารถเข้าถึงแฟ้มต้นฉบับดั้งเดิมที่ใช้ในการติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 2011 ถ้าคุณไม่มีแฟ้มการติดตั้งเดิม คุณสามารถแวะไปที่เว็บไซต์ดาวน์โหลดของ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดแฟ้มการติดตั้ง:

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงค่าสะสม 2 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011

Update Rollup 2 มีการปรับปรุงสะสมที่ประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดสำหรับการตัดสินค้าจากคลังที่มีในการปรับปรุง Rollup 1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Update Rollup 1 และการตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2466084 update Rollup 1 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 จะพร้อมใช้งาน

Update Rollup 2 ประกอบด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปนี้ ไม่มีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะถูกจัดทำเอกสารในบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้แยกต่างหาก
 • สมมติว่า คุณดำเนินการโยกย้าย POC กับองค์กร Microsoft Dynamics CRM 2011 มีข้อผิดพลาดการตรวจสอบหลายเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งในสถานการณ์ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • สร้างเรกคอร์ดสำหรับเอนทิตีใหม่เมื่อมีการเปิดใช้งานการตั้งค่าการตรวจสอบ
  • คุณเปลี่ยนแปลงระเบียนที่มีอยู่สำหรับเอนทิตีเมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าการตรวจสอบ
  • คุณปิดใช้งานการตั้งค่าการตรวจสอบ
 • สมมติว่า คุณเรียกดูไปหน้าบัญชี จากนั้น คุณคลิกบัญชีบนแถบการนำทาง ในสถานการณ์นี้ การเพิ่มการใช้หน่วยความจำเกิดขึ้น
 • ถ้าคุณได้สร้างเวิร์กโฟลว์ที่มี wait condition เวิร์กโฟลว์มีความล่าช้าอย่างไม่ถูกต้องใน Microsoft Dynamics CRM 2011
 • เมื่อคุณอัพเกรด Microsoft Dynamics CRM 4.0 Microsoft Dynamics CRM 2011 โดยใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  'XPKLocalizedLabel' ไม่สามารถแทรกคีย์ที่ซ้ำกันในวัตถุ 'MetadataSchema.LocalizedLabel'
 • ถ้าคุณเปิดหน้าการสร้างกลุ่มทรัพยากร โดยใช้ Internet Explorer 9 ใน Microsoft Dynamics CRM 2011 คุณไม่สามารถปิดหน้าตามที่คาดไว้
 • สมมติว่า คุณมีเอนทิตีแบบกำหนดเองจำนวนมากที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมในการปรับใช้ Microsoft Dynamics CRM 2011 เมื่อคุณพยายามที่จะตั้งค่าฟิลด์สำหรับกิจกรรมเกี่ยวข้องคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  หน้าไม่พบ
  นอกจากนี้ เมื่อคุณคลิกปุ่มการค้นหาที่เกี่ยวข้องกล่องโต้ตอบ'ค้นหา'ไม่ให้ตรงกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • เมื่อคุณติดตั้ง หรือลบข้อมูลตัวอย่างใน Microsoft Dynamics CRM 2011 ข้อผิดพลาดข้อยกเว้นที่ไม่สามารถจัดการได้เกิดขึ้น
 • สมมติว่า คุณติดตั้ง Update Rollup 1 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 ถ้าการปรับปรุงล้มเหลว ข้อมูลรุ่นในรีจิสทรีถูกปรับปรุงอย่างไม่ถูกต้อง
 • เมื่อคุณใช้ Microsoft Dynamics CRM 2011 สำหรับภาษาญี่ปุ่น Dynamics marketplace ได้ไม่รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น
 • ไม่มีกลไกการควบคุมปริมาณสำหรับการส่งการร้องขอที่ถูกส่งจากไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 2011 สำหรับ Microsoft Office Outlook ใน Microsoft Dynamics CRM 2011 อยู่ ดังนั้น คำขอส่งพื้นหลังมากเกินไปสามารถส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ในเวลาเดียวกัน ในสถานการณ์นี้ คุณพบประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ที่ลดลง
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ใน Microsoft Dynamics CRM 2011:
  • คุณสร้างอีเมลข้อความแบบใหม่ที่มีการเชื่อมโยงยกเลิกสมาชิก
  • คุณสามารถสร้างข้อความอีเมลใหม่ใน Microsoft Office Outlook
  • คุณสามารถแทรกแม่แบบลงในข้อความอีเมล
  • คุณส่งข้อความอีเมล
  • คุณคลิกยกเลิกสมาชิกการเชื่อมโยงในข้อความอีเมล
  ในสถานการณ์สมมตินี้ ฟิลด์ถึงและฟิลด์หัวเรื่องถูกเติมข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง
 • สมมติว่า คุณกำหนดแอตทริบิวต์ของโหมดการเข้าถึงสำหรับ systemuser นี้ต้องมีค่าเริ่มต้นของการอ่านหรือการดูแล เมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้ โดยใช้ตัวช่วยสร้างการเชิญผู้ใช้ ตัวช่วยสร้างล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดข้อยกเว้น
 • สมมติว่า คุณเปิดใช้งานการสืบค้นกลับ Verbose ในองค์กรใน Microsoft Dynamics CRM 2011 เมื่อคุณรันงานUpdateContractStatesบริการต่างเวลาล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดข้อยกเว้น
 • สมมติว่า คุณสร้างงานการซิงค์ที่รายงานถึงคุณเมื่อเสร็จงานใน Microsoft Dynamics CRM 2011 เมื่องานเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณได้รับข้อความอีเมลที่ประกอบด้วย URL ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม URL ควรเชื่อมโยงกับองค์กรของคุณ
 • สมมติว่า คุณมีหลายองค์กรใน Microsoft Dynamics CRM 2011 แต่ละองค์กรมีเอนทิตีแบบกำหนดเองที่แตกต่างกัน ในสถานการณ์นี้ ถ้าแต่ละองค์กรได้แบบเดียวกับรหัสชนิดออบเจ็กต์ ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับพารามิเตอร์การกรอง
 • สมมติว่า คุณมีหลายเอนทิตีที่มีชื่อที่แสดงที่เหมือนกันใน Microsoft Dynamics CRM 2011 และจะตรวจหารายการซ้ำเปิดใช้งาน ในสถานการณ์นี้ คุณไม่สามารถเปิดแบบฟอร์มกฎการตรวจหารายการซ้ำ
 • สมมติว่า คุณมีเอนทิตีที่มีกฎการตรวจหารายการซ้ำที่ประกาศใน Microsoft Dynamics CRM 2011 เมื่อคุณบันทึกเรกคอร์ดในเอนทิตี คุณได้รับข้อผิดพลาดบางข้อยกเว้นที่ไม่สามารถจัดการได้
 • หลังจากที่คุณติดตั้ง Update Rollup 1 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 "โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011" แทน "Update Rollup 1 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011" จะแสดงในรายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
 • หลังจากที่คุณติดตั้งไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 2011 สำหรับภาษาฟินแลนด์ "Microsoft Dynamics CRM 5.0 สำหรับ Microsoft Office Outlook" และไม่ "Microsoft Dynamics CRM 2011 สำหรับ Microsoft Office Outlook" จะแสดงในรายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
 • การแปลภาษาฝรั่งเศสของการแสดงตัวอย่างฟอร์มไม่ถูกต้องใน Microsoft Dynamics CRM 2011 สำหรับภาษาฝรั่งเศส
 • ไม่มีกลไกการโหลดชุดสำหรับการโหลดแคช ribbon ในโครงสร้างพื้นฐานใน Microsoft Dynamics CRM 2011 แคชอยู่
 • API ไคลเอ็นต์ไม่สามารถเข้าถึง subgrids ใน Microsoft Dynamics CRM 2011
 • การแปลภาษาฝรั่งเศสสำหรับชนิดการอ้างอิง การลบในตัวเลือกลักษณะการทำงานในรูปแบบ "ความสัมพันธ์แบบ 1: n" ไม่ถูกต้องใน Microsoft Dynamics CRM 2011 สำหรับภาษาฝรั่งเศส ชนิดถูกแปลเป็น "ลบข้อจำกัด" แทนที่เป็น "จำกัดการลบ"
 • สมมติว่า คุณมีบางบทบาทที่สนับสนุนหลายชนิดของเรกคอร์ดใน Microsoft Dynamics CRM 2011 เมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อที่ใช้โดยบทบาท คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่มีกำหนดชนิดของเรกคอร์ดสำหรับใช้กับบทบาทการเชื่อมต่อที่เลือก
 • หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Microsoft Dynamics CRM 2011 แฟ้มบางแฟ้ม Microsoft Dynamics CRM 4.0 เก่าจะไม่ถูกลบตามที่คาดไว้
 • เมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้ในโดเมนหลายไซต์ใน Microsoft Dynamics CRM 2011 บันทึกการประมวลผลจะนานกว่าที่คาดไว้
 • เมื่อคุณอัพเกรด หรือนำเข้าฐานข้อมูลที่มีชื่อที่ประกอบด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ใน Microsoft Dynamics CRM 2011 ปรับรุ่นหรือการนำเข้าล้มเหลว
 • สมมติว่า คุณมีเส้นตารางย่อยที่มีตัวควบคุมขยายอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้ใน Microsoft Dynamics CRM 2011 มีกำหนดตัวควบคุมขยายอัตโนมัติอื่นสำหรับแบบตารางย่อย--เคียงข้างกัน ในสถานการณ์นี้ ขนาดของคอนเทนเนอร์ของเส้นตารางย่อยที่ไม่ปฏิบัติตามขนาดที่ระบุไว้ในตัวแก้ไขฟอร์ม ช่องว่างสีขาวจะปรากฏภายใต้ข้อมูลในตารางย่อยคอนเทนเนอร์โดยไม่คาดคิดขึ้น
 • สมมติว่า คุณสร้างระเบียนที่ไม่ซ้ำ ของเรกคอร์ดอื่น แต่ไม่ มีการเน้นสัญลักษณ์ใน Microsoft Dynamics CRM 2011 ในสถานการณ์นี้ ถูกตรวจพบเรกคอร์ดที่ซ้ำกัน อย่างไรก็ตาม เรกคอร์ดซ้ำจะไม่แสดงขึ้น
 • หลังจากที่คุณถอนการติดตั้ง Update Rollup 1 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 หมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง
 • สมมติว่า คุณติดตั้ง Update Rollup 1 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 จากนั้น คุณเริ่มต้นกระบวนการถอนการติดตั้งสำหรับ Update Rollup 1 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 เมื่อคุณยกเลิกกระบวนการถอนการติดตั้ง กล่องโต้ตอบที่ว่างเปล่าที่ปรากฏขึ้นอย่างไม่คาดคิด
 • สมมติว่า คุณนำเข้า และปรับปรุงองค์กรจาก Microsoft Dynamics CRM 4.0 กับ Microsoft Dynamics CRM 2011 ถ้าความยาวของแอตทริบิวต์ระบบเกินกว่าค่า 100 การนำเข้าล้มเหลว
 • เมื่อคุณเผยแพร่กฎในกล่องโต้ตอบใน Microsoft Dynamics CRM 2011กฎการตรวจหารายการที่ซ้ำกันสำหรับภาษาญี่ปุ่น ฟิลด์คำอธิบายรายการของสถานะจะแสดงอย่างไม่ถูกต้อง
 • Severitycodeฟิลด์และฟิลด์Prioritycodeจะแปลเป็นคำภาษาญี่ปุ่นเดียวกันใน Microsoft Dynamics CRM 2011 สำหรับภาษาญี่ปุ่น
 • เมื่อคุณลบข้อมูลตัวอย่างใน Microsoft Dynamics CRM 2011 ข้อผิดพลาดข้อยกเว้นที่ไม่สามารถจัดการได้เกิดขึ้น
 • สมมติว่า คุณสร้างแม่แบบจดหมายเวียนใหม่ใน Microsoft Dynamics CRM 2011 โดยใช้ Internet Explorer 9 แล้ว คุณสามารถเปิดแม่แบบจดหมายเวียน ในสถานการณ์นี้ เมื่อคุณบันทึกแม่แบบจดหมายเวียน คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่า มีชื่อเขตข้อมูลต้องมีค่า อยู่
 • ถ้าฟิลด์ข้อมูลในการดำเนินการต่างเวลาการลบจำนวนมากเป็น null บริการต่างเวลาล้มเหลว
 • คุณไม่สามารถดำเนินการปลั๊กอินใน Sandbox ที่มีขนาดใหญ่กว่า 6750 KB


โปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง

การปรับปรุงค่าสะสม 2 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนต่อไปนี้และโปรแกรมปรับปรุงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง เมื่อต้องการเปิดใช้งาน หรือการตั้งค่าคอนฟิกโปรแกรมแก้ไขด่วนหรือโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Dynamics CRM 2011 ทำตามคำแนะนำในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้ บทความนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่คุณสามารถปฏิบัติตามก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงค่าสะสม 2 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 ถ้าคุณต้องการรักษาฟังก์ชันการทำงานของรุ่นที่วางจำหน่ายของ Microsoft Dynamics CRM 2011:

2535245คุณพบกับประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าเมื่อคุณดำเนินการแบบสอบถาม RetrieveMultiple ในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ใน Microsoft Dynamics CRM 2011

แฟ้มข้อมูล

คลิกที่นี่เพื่อดู หรือซ่อนข้อมูลแฟ้มเวอร์ชันภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่านี้) ซึ่งแสดงรายการไว้ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

Microsoft Dynamics CRM เซิร์ฟเวอร์


ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
addlicense.aspxไม่มีข้อมูล1532003-Jun-201112:28
x64
addlicensecomplete.aspxไม่มีข้อมูล693503-Jun-201112:28
x64
addon.css.aspxไม่มีข้อมูล848503-Jun-201112:28
x64
addonbase.jsไม่มีข้อมูล227803-Jun-201112:28
x64
addstorage.aspxไม่มีข้อมูล1653703-Jun-201112:28
x64
addstoragecomplete.aspxไม่มีข้อมูล721003-Jun-201112:28
x64
ADODB.dll5.0.9688.115710839203-Jun-201101:34
x64
adpick.dll5.0.9688.1157219888803-Jun-201101:40
x64
AdvancedFind.htcไม่มีข้อมูล2493703-Jun-201112:28
x64
AntiXssLibrary.dll3.1.3524.1687376170403-Jun-201101:39
x64
AppGrid.htcไม่มีข้อมูล1876603-Jun-201112:28
x64
AppGrid_DefaultData.htcไม่มีข้อมูล3139203-Jun-201112:28
x64
ApplicationComponents.Microsoft.Crm.Sdk.Reserved.dll5.0.9688.11578996003-Jun-201101:34
x64
Async.AntiXssLibrary.dll3.1.3524.1687376170403-Jun-201101:39
x64
Async.Microsoft.Crm.Extensibility.Converters.dll5.0.9688.11573005603-Jun-201101:34
x64
Async.Microsoft.Crm.Extensibility.dll5.0.9688.115712477603-Jun-201101:35
x64
Async.Microsoft.Crm.MetadataService.dll5.0.9688.115753898403-Jun-201101:34
x64
Async.Microsoft.Crm.SafeHtml.dll5.0.9688.11574285603-Jun-201101:34
x64
Async.Microsoft.Crm.Sdk.Reserved.dll5.0.9688.11578996003-Jun-201101:34
x64
Async.Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll5.0.9688.115764189603-Jun-201101:34
x64
bar_Top.aspx1ไม่มีข้อมูล255403-Jun-201112:28
x64
CDOSYS.dll5.0.9688.11576743203-Jun-201101:34
x64
ClientSetup.dll5.0.9688.115744682402-Jun-201107:39
x64
cmd_adduserteam.aspxไม่มีข้อมูล15203-Jun-201112:29
x64
CompositeControl.jsไม่มีข้อมูล1045103-Jun-201112:41
x64
config.5.0.SchemaXml_Deployment.xmlไม่มีข้อมูล5667824-May-201105:59
x64
config.5.0.SchemaXml_Offer.xmlไม่มีข้อมูล434613-May-201105:49
x64
config.5.0.SchemaXml_Organization.xmlไม่มีข้อมูล2883413-May-201105:49
x64
config.5.0.SchemaXml_ServerSettings.xmlไม่มีข้อมูล8255713-May-201105:49
x64
config.5.0.Scripts_Constants.sqlไม่มีข้อมูล4796703-Jun-201112:27
x64
config.5.0.Scripts_Constraints.sqlไม่มีข้อมูล289803-Jun-201112:27
x64
config.5.0.Scripts_LiveConstants.sqlไม่มีข้อมูล5385003-Jun-201112:27
x64
config.5.0.Scripts_LiveConstraints.sqlไม่มีข้อมูล946503-Jun-201112:27
x64
config.xmlไม่มีข้อมูล55102-Jun-201108:56
x64
config_install.xmlไม่มีข้อมูล11603-Jun-201112:27
x64
CRM2011.cab.cabไม่มีข้อมูล3965048701-Dec-201109:52
x64
CrmAsyncService.exe5.0.9688.115716573603-Jun-201101:34
x64
CrmAsyncService.exe.configไม่มีข้อมูล55213-May-201105:57
x64
CRMCore.dll5.0.9688.11578279203-Jun-201101:38
x64
CRMErrors.dll5.0.9688.11577818403-Jun-201101:38
x64
CrmOfflineSync.dll5.0.9688.11571725603-Jun-201101:38
x64
CrmUnzipService.exe5.0.9688.11572647203-Jun-201101:34
x64
CrmUpdateWrapper.exe5.0.9688.115744170402-Jun-201107:34
x64
CrmUpdateWrapper.exe.configไม่มีข้อมูล14812-May-201111:49
x64
CrmVerServer.dll5.0.9688.11572442403-Jun-201101:51
x64
CrmVerServer.dll15.0.9688.11572442403-Jun-201101:51
x64
CRMWatson.dll5.0.9688.11572493603-Jun-201101:40
x64
DefaultAddonFilter.dll5.0.9688.11573108003-Jun-201101:39
x64
dialogs.htcไม่มีข้อมูล187303-Jun-201112:28
x64
dlg_BulkEdit.aspxไม่มีข้อมูล185003-Jun-201112:29
x64
dlg_uninstall.aspxไม่มีข้อมูล222903-Jun-201112:28
x64
DocumentLocationHelper.jsไม่มีข้อมูล2250703-Jun-201112:41
x64
DragDrop.jsไม่มีข้อมูล16550403-Jun-201112:41
x64
edit.aspx50ไม่มีข้อมูล2274803-Jun-201112:28
x64
EDWNative.dll5.0.9688.11571981603-Jun-201101:39
x64
Eula.rtfไม่มีข้อมูล3728312-May-201111:51
x64
fields.jsไม่มีข้อมูล6346903-Jun-201112:28
x64
form.crm.htcไม่มีข้อมูล2824303-Jun-201112:28
x64
Form.jsไม่มีข้อมูล14176503-Jun-201112:41
x64
formeditor.aspxไม่มีข้อมูล1634303-Jun-201112:28
x64
FormEditorUtils.jsไม่มีข้อมูล8375303-Jun-201112:41
x64
formProperties.aspxไม่มีข้อมูล995403-Jun-201112:28
x64
global.js1ไม่มีข้อมูล27859003-Jun-201112:41
x64
global1.aspxไม่มีข้อมูล26945203-Jun-201112:29
x64
Global_static_common.jsไม่มีข้อมูล27859003-Jun-201112:41
x64
grid.htcไม่มีข้อมูล2893603-Jun-201112:28
x64
GridControl.jsไม่มีข้อมูล3015703-Jun-201112:41
x64
Help.AntiXssLibrary.dll3.1.3524.1687376170403-Jun-201101:39
x64
help.bin.Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll5.0.9688.115727172003-Jun-201101:34
x64
help.bin.Microsoft.Crm.ADUtility.dll5.0.9688.11574746403-Jun-201101:34
x64
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll5.0.9688.1157147287203-Jun-201101:35
x64
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll5.0.9688.1157137456803-Jun-201101:34
x64
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll5.0.9688.115712938403-Jun-201101:35
x64
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Shared.dll5.0.9688.11573364003-Jun-201101:34
x64
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll5.0.9688.1157178416803-Jun-201101:35
x64
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll5.0.9688.115732036003-Jun-201101:35
x64
Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Pages.dll5.0.9688.1157198948003-Jun-201101:35
x64
help.bin.Microsoft.Crm.Audit.dll5.0.9688.11574951203-Jun-201101:34
x64
help.bin.Microsoft.Crm.dll5.0.9688.1157205962403-Jun-201101:34
x64
help.bin.Microsoft.Crm.Entities.dll5.0.9688.11575770403-Jun-201101:34
x64
help.bin.Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll5.0.9688.115737156003-Jun-201101:34
x64
help.bin.Microsoft.Crm.MetadataService.dll5.0.9688.115753898403-Jun-201101:34
x64
help.bin.Microsoft.Crm.ObjectModel.dll5.0.9688.1157224240803-Jun-201101:35
x64
help.bin.Microsoft.Crm.Platform.Passport.dll5.0.9688.11572647203-Jun-201101:34
x64
help.bin.Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll5.0.9688.115797162403-Jun-201101:35
x64
help.bin.Microsoft.Crm.Platform.Server.dll5.0.9688.115794756003-Jun-201101:34
x64
help.bin.Microsoft.Crm.Reporting.dll5.0.9688.11579866403-Jun-201101:34
x64
help.bin.Microsoft.Crm.ReportingServices.dll5.0.9688.115735005603-Jun-201101:35
x64
help.bin.Microsoft.Crm.ReportObjectModel.dll5.0.9688.11571520803-Jun-201101:34
x64
Help.Bin.Microsoft.Crm.SafeHtml.dll5.0.9688.11574285603-Jun-201101:34
x64
help.bin.Microsoft.Crm.Sandbox.Client.dll5.0.9688.11575719203-Jun-201101:34
x64
help.bin.Microsoft.Crm.Sdk.dll5.0.9688.115719440803-Jun-201101:34
x64
help.bin.Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll5.0.9688.115718519203-Jun-201101:35
x64
help.bin.Microsoft.Crm.Sdk.XmlSerializers.dll5.0.9688.115717034403-Jun-201101:34
x64
help.bin.Microsoft.Crm.ServiceBus.dll5.0.9688.11576692003-Jun-201101:34
x64
help.bin.Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll5.0.9688.115710429603-Jun-201101:34
x64
Help.Bin.Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll5.0.9688.11572135203-Jun-201101:34
x64
help.bin.Microsoft.Crm.VisualizationModules.dll5.0.9688.11574439203-Jun-201101:34
x64
help.bin.Microsoft.Crm.WebStore.dll5.0.9688.11572698403-Jun-201101:34
x64
help.bin.Microsoft.Crm.Workflow.dll5.0.9688.115729732003-Jun-201101:34
x64
help.bin.Microsoft.Xrm.Sdk.dll5.0.9688.115732343203-Jun-201101:35
x64
help.bin.Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow.dll5.0.9688.11573978403-Jun-201101:34
x64
help.bin.osafehtm.dll5.0.9688.115712272803-Jun-201101:38
x64
Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll5.0.9688.11575463203-Jun-201101:35
x64
Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll5.0.9688.11573671203-Jun-201101:34
x64
Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll5.0.9688.115725482403-Jun-201101:34
x64
Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SysCust.dll5.0.9688.11576077603-Jun-201101:34
x64
Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll5.0.9688.11576743203-Jun-201101:34
x64
home_solution.aspxไม่มีข้อมูล169003-Jun-201112:28
x64
IFRAME.htcไม่มีข้อมูล266503-Jun-201112:28
x64
IMG.lu.htcไม่มีข้อมูล6266003-Jun-201112:28
x64
inpagehelpiframe.jsไม่มีข้อมูล429803-Jun-201112:28
x64
Installer.Microsoft.Crm.Setup.Common.dll5.0.9688.115774327203-Jun-201101:34
x64
LangSelection.aspxไม่มีข้อมูล782403-Jun-201112:28
x64
Lookup.jsไม่มีข้อมูล1152603-Jun-201112:28
x64
main.aspxไม่มีข้อมูล448103-Jun-201112:28
x64
Main.jsไม่มีข้อมูล5069703-Jun-201112:41
x64
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll5.0.9688.115727172002-Jun-201107:34
x64
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll15.0.9688.115727172003-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.ADUtility.dll5.0.9688.11574746402-Jun-201107:34
x64
Microsoft.Crm.ADUtility.dll15.0.9688.11574746403-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll5.0.9688.1157147287203-Jun-201101:35
x64
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll5.0.9688.1157137456803-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll5.0.9688.115712938403-Jun-201101:35
x64
Microsoft.Crm.Application.Components.Shared.dll5.0.9688.11573364003-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll5.0.9688.1157178416803-Jun-201101:35
x64
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll5.0.9688.115732036003-Jun-201101:35
x64
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll5.0.9688.11575463203-Jun-201101:35
x64
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll5.0.9688.11573671203-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll5.0.9688.115725482403-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SystemCustomization.dll5.0.9688.11576077603-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll5.0.9688.11576743203-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Application.Pages.dll5.0.9688.1157198948003-Jun-201101:35
x64
Microsoft.Crm.Asynchronous.BusinessManagement.dll5.0.9688.11575463203-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll5.0.9688.115728452003-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Asynchronous.HandlerUtility.dll5.0.9688.11572852003-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Asynchronous.System.dll5.0.9688.115713757603-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll5.0.9688.11575104803-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll5.0.9688.115738026403-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll15.0.9688.115738026403-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.DeploymentManager.exe5.0.9688.11574695203-Jun-201101:35
x64
Microsoft.Crm.DeploymentService.dll5.0.9688.115711658403-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.DiscoveryService.dll5.0.9688.11574541603-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.dll5.0.9688.1157205962402-Jun-201107:34
x64
Microsoft.Crm.dll15.0.9688.1157205962403-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Entities.dll5.0.9688.11575770402-Jun-201107:34
x64
Microsoft.Crm.Entities.dll15.0.9688.11575770403-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Extensibility.Converters.dll5.0.9688.11573005603-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Extensibility.dll5.0.9688.115712477603-Jun-201101:35
x64
Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll5.0.9688.115737156002-Jun-201107:34
x64
Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll15.0.9688.115737156003-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.MetadataService.dll5.0.9688.115753898402-Jun-201107:34
x64
Microsoft.Crm.MetadataService.dll.25.0.9688.115753898403-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.MetadataService.dll.35.0.9688.115753898403-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.MetadataService.dll.45.0.9688.115753898403-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Mobile.Application.Components.dll5.0.9688.11578176803-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Mobile.Application.Pages.dll5.0.9688.11575565603-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Monitoring.dll5.0.9688.11576077603-Jun-201101:35
x64
Microsoft.Crm.Monitoring.Engine.dll5.0.9688.11572442403-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Monitoring.Report.dll5.0.9688.11571776803-Jun-201101:35
x64
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.APIServer.dll5.0.9688.11572237603-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Async.dll5.0.9688.11572647203-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Common.dll5.0.9688.11572032803-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.DiscoveryServer.dll5.0.9688.11571264803-Jun-201101:35
x64
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.HelpContent.dll5.0.9688.11571418403-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.ReportServer.dll5.0.9688.11572647203-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Sandbox.exe5.0.9688.11573876003-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.WebApp.dll5.0.9688.11571367203-Jun-201101:35
x64
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll5.0.9688.1157224240802-Jun-201107:35
x64
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll5.0.9688.115797162402-Jun-201107:35
x64
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll15.0.9688.115797162403-Jun-201101:35
x64
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll5.0.9688.115794756002-Jun-201107:34
x64
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll15.0.9688.115794756003-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.PowerShell.dll5.0.9688.115710020003-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.PowerShell.Strings.dll5.0.9688.11571162403-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Reporting.dll15.0.9688.11579866403-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll15.0.9688.115735005603-Jun-201101:35
x64
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll25.0.9688.115735005603-Jun-201101:35
x64
Microsoft.Crm.ReportObjectModel.dll15.0.9688.11571520803-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.SafeHtml.dll5.0.9688.11574285603-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Sandbox.Helper.dll5.0.9688.11572493603-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Sandbox.HostService.exe5.0.9688.11579303203-Jun-201101:35
x64
Microsoft.Crm.Sandbox.WorkerProcess.exe5.0.9688.11573876003-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Sdk.dll5.0.9688.115719440802-Jun-201107:34
x64
Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll5.0.9688.115718519203-Jun-201101:35
x64
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy40.dll4.0.7333.107094807203-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy40.XmlSerializers.dll4.0.7333.1070316400803-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.SE.DatabaseActions.dll5.0.9688.115720976802-Jun-201107:34
x64
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll5.0.9688.115774327203-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll5.0.9688.115744631203-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll15.0.9688.115744631203-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll5.0.9688.11572186403-Jun-201101:35
x64
Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll15.0.9688.11572186403-Jun-201101:35
x64
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll5.0.9688.11578176803-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll15.0.9688.11578176803-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll5.0.9688.11576180003-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll15.0.9688.11576180003-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll5.0.9688.115717546403-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll15.0.9688.115717546403-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe5.0.9688.115779140003-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe15.0.9688.115779140003-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll5.0.9688.115730653603-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll15.0.9688.115730653603-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Setup.StatsDatabaseInstaller.dll5.0.9688.11571469603-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Setup.StatsDatabaseInstaller.dll15.0.9688.11571469603-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.SqlClr.Helper.dll5.0.9688.11571162403-Jun-201101:35
x64
Microsoft.Crm.Test.Pages.dll5.0.9688.11571111203-Jun-201101:35
x64
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll5.0.9688.115710429602-Jun-201107:34
x64
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapin.dll5.0.9688.115781853603-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll5.0.9688.115740023203-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinRes.dll5.0.9688.11572544803-Jun-201101:51
x64
Microsoft.Crm.Tools.ADSIWrapper.dll5.0.9688.11571469603-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Tools.ClientPatchConfigurator.exe5.0.9688.11571776803-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Tools.ComAdminWrapper.dll5.0.9688.11572442403-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Tools.EDW.EDWLib.dll5.0.9688.11573620003-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll5.0.9688.115716778403-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Tools.EncryptPwd.exe5.0.9688.11571469603-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.25.0.9688.115764189603-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.35.0.9688.115764189603-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Tools.ISWrapper.dll5.0.9688.11571776803-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll5.0.9688.11572135203-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Tools.WRPCKeyRenewal.exe5.0.9688.11571572003-Jun-201101:35
x64
Microsoft.Crm.Transformations.dll5.0.9688.11575207203-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Transformations.Helper.dll5.0.9688.11571316003-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Transformations.Strings.dll5.0.9688.11574132003-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Unzip.Common.dll5.0.9688.11571418403-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.Unzip.exe5.0.9688.11572391203-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.WebServices.dll5.0.9688.115720925603-Jun-201101:34
x64
Microsoft.Crm.WebStore.dll5.0.9688.11572698402-Jun-201107:34
x64
Microsoft.Crm.WebStore.dll15.0.9688.11572698403-Jun-201101:34
x64
microsoft.managementconsole.dll6.0.6000.1638425175203-Jun-201101:34
x64
Microsoft.WindowsInstaller.dll5.0.9688.115710429602-Jun-201107:34
x64
Microsoft.Xrm.Sdk.dll5.0.9688.115732343202-Jun-201107:35
x64
MMCFxCommon.dll6.0.6000.1638411658403-Jun-201101:34
x64
MonAntiXssLibrary.dll3.1.3524.1687376170403-Jun-201101:39
x64
MonMicrosoft.Crm.DiscoveryService.dll5.0.9688.11574541603-Jun-201101:34
x64
MonMicrosoft.Crm.dll5.0.9688.1157205962403-Jun-201101:34
x64
MonMicrosoft.Crm.Passport.IdCrl.dll5.0.9688.11573005603-Jun-201101:34
x64
MonMicrosoft.Crm.Sdk.Reserved.dll5.0.9688.11578996003-Jun-201101:34
x64
MonMicrosoft.Crm.WebStore.dll5.0.9688.11572698403-Jun-201101:34
x64
MonMicrosoft.Xrm.Sdk.dll5.0.9688.115732343203-Jun-201101:35
x64
MonMSCRMEventMessages5.0.9688.115710532003-Jun-201101:40
x64
Monmsidcrl40.dll5.0.819.1170020003-Jun-201101:40
x64
MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll5.0.9688.11575104803-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.Audit.dll5.0.9688.11574951203-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.DuplicateDetection.dll5.0.9688.11574644003-Jun-201101:35
x64
MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.ObjectModel.dll5.0.9688.1157224240803-Jun-201101:35
x64
MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.Sandbox.Client.dll5.0.9688.11575719203-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.Sandbox.dll5.0.9688.11579098403-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.Scheduling.dll5.0.9688.115730090403-Jun-201101:35
x64
MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.Sdk.dll5.0.9688.115719440803-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll5.0.9688.115718519203-Jun-201101:35
x64
MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.Sdk.Reserved.dll5.0.9688.11578996003-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.Sdk.XmlSerializers.dll5.0.9688.115717034403-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.ServiceBus.dll5.0.9688.11576692003-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.VisualizationModules.dll5.0.9688.11574439203-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.Workflow.dll5.0.9688.115729732003-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Setup.Microsoft.SE.DatabaseActions.dll5.0.9688.115720976803-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Setup.Microsoft.Xrm.Sdk.dll5.0.9688.115732343203-Jun-201101:35
x64
MSCRM.Setup.Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow.dll5.0.9688.11573978403-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll5.0.9688.115727172003-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.ADUtility.dll5.0.9688.11574746403-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll5.0.9688.11575104803-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Audit.dll5.0.9688.11574951203-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.dll5.0.9688.1157205962403-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.DuplicateDetection.dll5.0.9688.11574644003-Jun-201101:35
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Entities.dll5.0.9688.11575770403-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Faxes.FxsComWrapper.dll5.0.9688.11579968803-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll5.0.9688.115737156003-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.ObjectModel.dll5.0.9688.1157224240803-Jun-201101:35
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Platform.Passport.dll5.0.9688.11572647203-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll5.0.9688.115797162403-Jun-201101:35
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Platform.Server.dll5.0.9688.115794756003-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.dll5.0.9688.11572647203-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.Fetch.dll5.0.9688.11575463203-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Reporting.dll5.0.9688.11579866403-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Reporting.Shim.CrmReportingInterfaces.dll5.0.9688.11571520803-Jun-201101:35
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.ReportingServices.dll5.0.9688.115735005603-Jun-201101:35
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.ReportObjectModel.dll5.0.9688.11571520803-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Sandbox.Client.dll5.0.9688.11575719203-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Sandbox.dll5.0.9688.11579098403-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Scheduling.dll5.0.9688.115730090403-Jun-201101:35
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Sdk.dll5.0.9688.115719440803-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll5.0.9688.115718519203-Jun-201101:35
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Sdk.Reserved.dll5.0.9688.11578996003-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Sdk.XmlSerializers.dll5.0.9688.115717034403-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.ServiceBus.dll5.0.9688.11576692003-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll5.0.9688.115710429603-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.VisualizationModules.dll5.0.9688.11574439203-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.WebStore.dll5.0.9688.11572698403-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Workflow.dll5.0.9688.115729732003-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.SE.DatabaseActions.dll5.0.9688.115720976803-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.SE.DatabaseActions.dll25.0.9688.115720976803-Jun-201101:34
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Xrm.Sdk.dll5.0.9688.115732343203-Jun-201101:35
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow.dll5.0.9688.11573978403-Jun-201101:34
x64
MSCRMEventMessages5.0.9688.115710532003-Jun-201101:40
x64
MSCRMMonitoringService.exe5.0.9688.11571879203-Jun-201101:34
x64
objects.js1ไม่มีข้อมูล525503-Jun-201112:28
x64
osafehtm.dll5.0.9688.115712272803-Jun-201101:38
x64
OutlookRibbonContextGrid.aspxไม่มีข้อมูล526603-Jun-201112:29
x64
PidGenX.dll6.0.5469.139109399203-Jun-201101:38
x64
Policy.4.0.Microsoft.Crm.Sdk.dll5.0.9688.1157957603-Jun-201101:34
x64
Policy.4.0.Microsoft.Crm.Sdk.dll.configไม่มีข้อมูล52003-Jun-201112:18
x64
PublishReports.exe5.0.9688.11571316003-Jun-201101:34
x64
quickFindControl.htcไม่มีข้อมูล678503-Jun-201112:28
x64
removestorage.aspxไม่มีข้อมูล1705003-Jun-201112:28
x64
removestoragecomplete.aspxไม่มีข้อมูล722403-Jun-201112:28
x64
Ribbon.jsไม่มีข้อมูล41599503-Jun-201112:41
x64
RibbonActions.jsไม่มีข้อมูล10903803-Jun-201112:41
x64
ScriptResources.xmlไม่มีข้อมูล3280913-May-201105:49
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll5.0.9688.115727172003-Jun-201101:34
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.ADUtility.dll5.0.9688.11574746403-Jun-201101:34
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll5.0.9688.11575104803-Jun-201101:34
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.Audit.dll5.0.9688.11574951203-Jun-201101:34
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.dll5.0.9688.1157205962403-Jun-201101:34
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.DuplicateDetection.dll5.0.9688.11574644003-Jun-201101:35
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.Entities.dll5.0.9688.11575770403-Jun-201101:34
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.Faxes.FxsComWrapper.dll5.0.9688.11579968803-Jun-201101:34
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll5.0.9688.115737156003-Jun-201101:34
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.ObjectModel.dll5.0.9688.1157224240803-Jun-201101:35
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.Platform.Passport.dll5.0.9688.11572647203-Jun-201101:34
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll5.0.9688.115797162403-Jun-201101:35
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.Platform.Server.dll5.0.9688.115794756003-Jun-201101:34
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.dll5.0.9688.11572647203-Jun-201101:34
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.Fetch.dll5.0.9688.11575463203-Jun-201101:34
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.Reporting.dll5.0.9688.11579866403-Jun-201101:34
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.Reporting.Shim.CrmReportingInterfaces.dll5.0.9688.11571520803-Jun-201101:35
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.ReportingServices.dll5.0.9688.115735005603-Jun-201101:35
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.ReportObjectModel.dll5.0.9688.11571520803-Jun-201101:34
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.Sandbox.Client.dll5.0.9688.11575719203-Jun-201101:34
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.Sandbox.dll5.0.9688.11579098403-Jun-201101:34
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.Scheduling.dll5.0.9688.115730090403-Jun-201101:35
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.Sdk.dll5.0.9688.115719440803-Jun-201101:34
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll5.0.9688.115718519203-Jun-201101:35
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.Sdk.XmlSerializers.dll5.0.9688.115717034403-Jun-201101:34
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.ServiceBus.dll5.0.9688.11576692003-Jun-201101:34
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll5.0.9688.115710429603-Jun-201101:34
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll5.0.9688.115740023203-Jun-201101:34
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.VisualizationModules.dll5.0.9688.11574439203-Jun-201101:34
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.WebServices.dll5.0.9688.115720925603-Jun-201101:34
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.WebStore.dll5.0.9688.11572698403-Jun-201101:34
x64
Server.bin.Microsoft.Crm.Workflow.dll5.0.9688.115729732003-Jun-201101:34
x64
Server.bin.Microsoft.Xrm.Sdk.dll5.0.9688.115732343203-Jun-201101:35
x64
Server.bin.Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow.dll5.0.9688.11573978403-Jun-201101:34
x64
Server.EnvironmentDiagnostics.chmไม่มีข้อมูล8667913-May-201105:51
x64
Server.Pfiles.MSCRM.Tools.DMSnapin.chmไม่มีข้อมูล6307113-May-201105:51
x64
Server.wwwroot._grid.RenderGridView.aspxไม่มีข้อมูล8903-Jun-201112:29
x64
ServerSetup.dll5.0.9688.115755536803-Jun-201101:38
x64
Server_KB2466086_amd64_1033.mspไม่มีข้อมูล4046028802-Jun-201109:04
x64
Setup.AntiXssLibrary.dll3.1.3524.1687376170403-Jun-201101:39
x64
Setup.Interop.WUApiLib.dllไม่มีข้อมูล8791203-Jun-201101:34
x64
Setup.Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll4.0.7333.313296803-Jun-201101:35
x64
Setup.Microsoft.Crm.Extensibility.Converters.dll5.0.9688.11573005603-Jun-201101:34
x64
Setup.Microsoft.Crm.Extensibility.dll5.0.9688.115712477603-Jun-201101:35
x64
Setup.Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll5.0.9688.115730653603-Jun-201101:34
x64
Setup.Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll5.0.9688.115710429603-Jun-201101:34
x64
Setup.Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll5.0.9688.115740023203-Jun-201101:34
x64
Setup.Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.35.0.9688.115764189603-Jun-201101:34
x64
Setup.Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll5.0.9688.11572135203-Jun-201101:34
x64
Setup.Microsoft.Crm.WebServices.dll5.0.9688.115720925603-Jun-201101:34
x64
SetupResources.dll5.0.9688.11578740003-Jun-201101:51
x64
SetupServer.exe5.0.9688.115747447203-Jun-201101:39
x64
SmokeTests.exe5.0.9688.11571674403-Jun-201101:34
x64
SolutionHandler.jsไม่มีข้อมูล773503-Jun-201112:41
x64
sqmapi.dll6.1.7600.1638524100003-Jun-201101:38
x64
systemaddons.aspxไม่มีข้อมูล342703-Jun-201112:28
x64
systemsettings.aspxไม่มีข้อมูล5630403-Jun-201112:29
x64
team_record.jsไม่มีข้อมูล101003-Jun-201112:28
x64
Tool.CrmSvcUtil.exe5.0.9688.115712170403-Jun-201101:34
x64
Tools.AntiXssLibrary.dll3.1.3524.1687376170403-Jun-201101:39
x64
Tools.Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll4.0.7333.313296803-Jun-201101:35
x64
Tools.Microsoft.Crm.Extensibility.dll5.0.9688.115712477603-Jun-201101:35
x64
Tools.Microsoft.Crm.SqlClr.Helper.dll5.0.9688.11571162403-Jun-201101:35
x64
Tools.Microsoft.Crm.Tools.EDW.EDWLib.dll5.0.9688.11573620003-Jun-201101:34
x64
Tools.Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll5.0.9688.115716778403-Jun-201101:34
x64
Tools.Microsoft.Crm.Unzip.Common.dll5.0.9688.11571418403-Jun-201101:34
x64
util.jsไม่มีข้อมูล4856603-Jun-201112:28
x64
V4FileList.xmlไม่มีข้อมูล130112-May-201111:49
x64
VisualizationPane.jsไม่มีข้อมูล12498203-Jun-201112:41
x64
web.configไม่มีข้อมูล1072903-Jun-201112:27
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll5.0.9688.115727172003-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.ADUtility.dll5.0.9688.11574746403-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll5.0.9688.11575104803-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll4.0.7333.313296803-Jun-201101:35
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Audit.dll5.0.9688.11574951203-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.dll5.0.9688.1157205962403-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.DuplicateDetection.dll5.0.9688.11574644003-Jun-201101:35
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Entities.dll5.0.9688.11575770403-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Faxes.FxsComWrapper.dll5.0.9688.11579968803-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll5.0.9688.115737156003-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.ObjectModel.dll5.0.9688.1157224240803-Jun-201101:35
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Platform.Passport.dll5.0.9688.11572647203-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll5.0.9688.115797162403-Jun-201101:35
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Platform.Server.dll5.0.9688.115794756003-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.dll5.0.9688.11572647203-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.Fetch.dll5.0.9688.11575463203-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Reporting.dll5.0.9688.11579866403-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Reporting.Shim.CrmReportingInterfaces.dll5.0.9688.11571520803-Jun-201101:35
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.ReportingServices.dll5.0.9688.115735005603-Jun-201101:35
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.ReportObjectModel.dll5.0.9688.11571520803-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Sandbox.Client.dll5.0.9688.11575719203-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Sandbox.dll5.0.9688.11579098403-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Scheduling.dll5.0.9688.115730090403-Jun-201101:35
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Sdk.dll5.0.9688.115719440803-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll5.0.9688.115718519203-Jun-201101:35
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Sdk.XmlSerializers.dll5.0.9688.115717034403-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.ServiceBus.dll5.0.9688.11576692003-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll5.0.9688.115710429603-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.VisualizationModules.dll5.0.9688.11574439203-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.WebStore.dll5.0.9688.11572698403-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Workflow.dll5.0.9688.115729732003-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Xrm.Sdk.dll5.0.9688.115732343203-Jun-201101:35
x64
wwwroot.bin.Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow.dll5.0.9688.11573978403-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin_Crm.Setup.DiffBuilder.dll5.0.9688.115717546403-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin_Crm.Tools.Logging.dll5.0.9688.11572135203-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin_Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll5.0.9688.115738026403-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin_Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll5.0.9688.115740023203-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin_Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll5.0.9688.115716778403-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin_Setup.Common.dll15.0.9688.115774327203-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin_Setup.Common.Interop.dll15.0.9688.115744631203-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin_Setup.Database.Common.dll5.0.9688.11578176803-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin_Setup.DatabaseInstaller.dll5.0.9688.11576180003-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin_Setup.Server.exe5.0.9688.115779140003-Jun-201101:34
x64
wwwroot.bin_Setup.Server.Utility.dll5.0.9688.115730653603-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Crm.Reporting.DataExtension.Common.dll5.0.9688.11572647203-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Crm.Reporting.DataExtension.Common.Fetch.dll5.0.9688.11575463203-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Crm.Tools.Logging.dll5.0.9688.11572135203-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll5.0.9688.115727172003-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.ADUtility.dll5.0.9688.11574746403-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll5.0.9688.11575104803-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Audit.dll5.0.9688.11574951203-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.DeploymentService.dll5.0.9688.115711658403-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.dll5.0.9688.1157205962403-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Entities.dll5.0.9688.11575770403-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Extensibility.dll5.0.9688.115712477603-Jun-201101:35
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll5.0.9688.115737156003-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.MetadataService.dll5.0.9688.115753898403-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.ObjectModel.dll5.0.9688.1157224240803-Jun-201101:35
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll5.0.9688.115797162403-Jun-201101:35
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Platform.Server.dll5.0.9688.115794756003-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Reporting.dll5.0.9688.11579866403-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.ReportingServices.dll5.0.9688.115735005603-Jun-201101:35
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.ReportObjectModel.dll5.0.9688.11571520803-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Sandbox.Client.dll5.0.9688.11575719203-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Sandbox.dll5.0.9688.11579098403-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Sdk.dll5.0.9688.115719440803-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll5.0.9688.115718519203-Jun-201101:35
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Sdk.XmlSerializers.dll5.0.9688.115717034403-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.ServiceBus.dll5.0.9688.11576692003-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll5.0.9688.115717546403-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.SqlClr.Helper.dll5.0.9688.11571162403-Jun-201101:35
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll5.0.9688.115710429603-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll5.0.9688.115740023203-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll5.0.9688.115716778403-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll25.0.9688.115716778403-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll5.0.9688.115764189603-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.VisualizationModules.dll5.0.9688.11574439203-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.WebServices.dll5.0.9688.115720925603-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Xrm.Sdk.dll5.0.9688.115732343203-Jun-201101:35
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Reporting.Shim.ReportingInterfaces.dll5.0.9688.11571520803-Jun-201101:35
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Setup.Common.dll15.0.9688.115774327203-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Setup.Common.Interop.dll15.0.9688.115744631203-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Setup.Database.Common.dll5.0.9688.11578176803-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Setup.DatabaseInstaller.dll5.0.9688.11576180003-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Setup.Server.exe5.0.9688.115779140003-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin.Setup.Server.Utility.dll5.0.9688.115730653603-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin_AntiXssLibrary.dll3.1.3524.1687376170403-Jun-201101:39
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin_Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll4.0.7333.313296803-Jun-201101:35
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin_Microsoft.Crm.Scheduling.dll5.0.9688.115730090403-Jun-201101:35
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin_Microsoft.Crm.Sdk.Reserved.dll5.0.9688.11578996003-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin_Microsoft.Crm.SE.DatabaseActions.dll5.0.9688.115720976803-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin_Microsoft.Crm.SE.DatabaseActions.dll25.0.9688.115720976803-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin_Microsoft.Crm.Workflow.dll5.0.9688.115729732003-Jun-201101:34
x64
wwwroot.xrmdeployment.bin_Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow.dll5.0.9688.11573978403-Jun-201101:34
x64
DBUpdate_Client.xmlไม่มีข้อมูล46202-Jun-201108:56
x64
DBUpdate_Config_OnPremise.xmlไม่มีข้อมูล49202-Jun-201108:56
x64
DBUpdate_Config_ScaleGroup.xmlไม่มีข้อมูล49502-Jun-201108:56
x64
DBUpdate_Config_SiteWide.xmlไม่มีข้อมูล48902-Jun-201108:56
x64
DBUpdate_Org.xmlไม่มีข้อมูล45602-Jun-201108:56
x64
DBUpdate_Client.xmlไม่มีข้อมูล46202-Jun-201108:56
x64
DBUpdate_Config_OnPremise.xmlไม่มีข้อมูล49202-Jun-201108:56
x64
DBUpdate_Config_ScaleGroup.xmlไม่มีข้อมูล49502-Jun-201108:56
x64
DBUpdate_Config_SiteWide.xmlไม่มีข้อมูล48902-Jun-201108:56
x64
DBUpdate_Org.xmlไม่มีข้อมูล45602-Jun-201108:56
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล5112-May-201111:49
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล5112-May-201111:49
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล5312-May-201111:49
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล5312-May-201111:49
x64
DBUpdate_17834.sqlไม่มีข้อมูล137412-May-201111:49
x64
DBUpdate_18759.sqlไม่มีข้อมูล93012-May-201111:49
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล64124-May-201111:59
x64
DBUpdate_17834.sqlไม่มีข้อมูล137412-May-201111:49
x64
DBUpdate_18759.sqlไม่มีข้อมูล93012-May-201111:49
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล64124-May-201111:59
x64
DBUpdate_17834.sqlไม่มีข้อมูล98612-May-201111:49
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล34424-May-201111:59
x64
DBUpdate_17834.sqlไม่มีข้อมูล98612-May-201111:49
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล34424-May-201111:59
x64
DBUpdate_18187.sqlไม่มีข้อมูล181912-May-201111:49
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล36412-May-201111:49
x64
DBUpdate_18187.sqlไม่มีข้อมูล181912-May-201111:49
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล36412-May-201111:49
x64
DBUpdate_18187.sqlไม่มีข้อมูล25712-May-201111:49
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล35012-May-201111:49
x64
DBUpdate_18187.sqlไม่มีข้อมูล25712-May-201111:49
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล35012-May-201111:49
x64
DBUpdate_120374.sqlไม่มีข้อมูล275012-May-201111:49
x64
DBUpdate_122709.sqlไม่มีข้อมูล502112-May-201111:49
x64
DBUpdate_123071.sqlไม่มีข้อมูล312712-May-201111:49
x64
DBUpdate_125451.sqlไม่มีข้อมูล547012-May-201111:49
x64
DBUpdate_16734.sqlไม่มีข้อมูล168412-May-201111:49
x64
DBUpdate_17273.sqlไม่มีข้อมูล303012-May-201111:49
x64
DBUpdate_17834.sqlไม่มีข้อมูล162212-May-201111:49
x64
DBUpdate_18067.sqlไม่มีข้อมูล159612-May-201111:49
x64
DBUpdate_18077.sqlไม่มีข้อมูล28712-May-201111:49
x64
DBUpdate_18187.sqlไม่มีข้อมูล2302212-May-201111:49
x64
DBUpdate_18759.sqlไม่มีข้อมูล93012-May-201111:49
x64
DBUpdate_18981.sqlไม่มีข้อมูล127812-May-201111:49
x64
DBUpdate_Inactive.sqlไม่มีข้อมูล131012-May-201111:49
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล395324-May-201111:59
x64
DBUpdate_120374.sqlไม่มีข้อมูล275012-May-201111:49
x64
DBUpdate_122709.sqlไม่มีข้อมูล502112-May-201111:49
x64
DBUpdate_123071.sqlไม่มีข้อมูล312712-May-201111:49
x64
DBUpdate_125451.sqlไม่มีข้อมูล547012-May-201111:49
x64
DBUpdate_16734.sqlไม่มีข้อมูล168412-May-201111:49
x64
DBUpdate_17273.sqlไม่มีข้อมูล303012-May-201111:49
x64
DBUpdate_17834.sqlไม่มีข้อมูล162212-May-201111:49
x64
DBUpdate_18067.sqlไม่มีข้อมูล159612-May-201111:49
x64
DBUpdate_18077.sqlไม่มีข้อมูล28712-May-201111:49
x64
DBUpdate_18187.sqlไม่มีข้อมูล2302212-May-201111:49
x64
DBUpdate_18759.sqlไม่มีข้อมูล93012-May-201111:49
x64
DBUpdate_18981.sqlไม่มีข้อมูล127812-May-201111:49
x64
DBUpdate_Inactive.sqlไม่มีข้อมูล131012-May-201111:49
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล395324-May-201111:59
x64
DBUpdate_120374.sqlไม่มีข้อมูล168312-May-201111:49
x64
DBUpdate_122709.sqlไม่มีข้อมูล517812-May-201111:49
x64
DBUpdate_123071.sqlไม่มีข้อมูล216712-May-201111:49
x64
DBUpdate_125451.sqlไม่มีข้อมูล519612-May-201111:49
x64
DBUpdate_16734.sqlไม่มีข้อมูล117912-May-201111:49
x64
DBUpdate_17273.sqlไม่มีข้อมูล288212-May-201111:49
x64
DBUpdate_17834.sqlไม่มีข้อมูล116612-May-201111:49
x64
DBUpdate_18067.sqlไม่มีข้อมูล96612-May-201111:49
x64
DBUpdate_18077.sqlไม่มีข้อมูล24312-May-201111:49
x64
DBUpdate_18187.sqlไม่มีข้อมูล98812-May-201111:49
x64
DBUpdate_18981.sqlไม่มีข้อมูล116112-May-201111:49
x64
DBUpdate_Inactive.sqlไม่มีข้อมูล111012-May-201111:49
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล367024-May-201111:59
x64
DBUpdate_120374.sqlไม่มีข้อมูล168312-May-201111:49
x64
DBUpdate_122709.sqlไม่มีข้อมูล517812-May-201111:49
x64
DBUpdate_123071.sqlไม่มีข้อมูล216712-May-201111:49
x64
DBUpdate_125451.sqlไม่มีข้อมูล519612-May-201111:49
x64
DBUpdate_16734.sqlไม่มีข้อมูล117912-May-201111:49
x64
DBUpdate_17273.sqlไม่มีข้อมูล288212-May-201111:49
x64
DBUpdate_17834.sqlไม่มีข้อมูล116612-May-201111:49
x64
DBUpdate_18067.sqlไม่มีข้อมูล96612-May-201111:49
x64
DBUpdate_18077.sqlไม่มีข้อมูล24312-May-201111:49
x64
DBUpdate_18187.sqlไม่มีข้อมูล98812-May-201111:49
x64
DBUpdate_18981.sqlไม่มีข้อมูล116112-May-201111:49
x64
DBUpdate_Inactive.sqlไม่มีข้อมูล111012-May-201111:49
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล367024-May-201111:59
x64
DBUpdate_119139.sqlไม่มีข้อมูล745112-May-201111:49
x64
DBUpdate_121673.sqlไม่มีข้อมูล24812-May-201111:49
x64
DBUpdate_122849.sqlไม่มีข้อมูล483512-May-201111:49
x64
DBUpdate_16062.sqlไม่มีข้อมูล25212-May-201111:49
x64
DBUpdate_17166_install.sqlไม่มีข้อมูล2203012-May-201111:49
x64
DBUpdate_18083.sqlไม่มีข้อมูล363412-May-201111:49
x64
DBUpdate_18187.sqlไม่มีข้อมูล110912-May-201111:49
x64
DBUpdate_18360.sqlไม่มีข้อมูล2028112-May-201111:49
x64
DBUpdate_18629.sqlไม่มีข้อมูล86612-May-201111:49
x64
DBUpdate_19037.sqlไม่มีข้อมูล2997712-May-201111:49
x64
DBUpdate_19040.sqlไม่มีข้อมูล58712-May-201111:49
x64
DBUpdate_19051.sqlไม่มีข้อมูล407112-May-201111:49
x64
DBUpdate_19612.sqlไม่มีข้อมูล201312-May-201111:49
x64
DBUpdate_CRM_121056.sqlไม่มีข้อมูล762312-May-201111:49
x64
DBUpdate_CRM_124473.sqlไม่มีข้อมูล50012-May-201111:49
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล500124-May-201111:59
x64
DBUpdate_119139.sqlไม่มีข้อมูล745112-May-201111:49
x64
DBUpdate_121673.sqlไม่มีข้อมูล24812-May-201111:49
x64
DBUpdate_122849.sqlไม่มีข้อมูล483512-May-201111:49
x64
DBUpdate_16062.sqlไม่มีข้อมูล25212-May-201111:49
x64
DBUpdate_17166_install.sqlไม่มีข้อมูล2203012-May-201111:49
x64
DBUpdate_18083.sqlไม่มีข้อมูล363412-May-201111:49
x64
DBUpdate_18187.sqlไม่มีข้อมูล110912-May-201111:49
x64
DBUpdate_18360.sqlไม่มีข้อมูล2028112-May-201111:49
x64
DBUpdate_18629.sqlไม่มีข้อมูล86612-May-201111:49
x64
DBUpdate_19037.sqlไม่มีข้อมูล2997712-May-201111:49
x64
DBUpdate_19040.sqlไม่มีข้อมูล58712-May-201111:49
x64
DBUpdate_19051.sqlไม่มีข้อมูล407112-May-201111:49
x64
DBUpdate_19612.sqlไม่มีข้อมูล201312-May-201111:49
x64
DBUpdate_CRM_121056.sqlไม่มีข้อมูล762312-May-201111:49
x64
DBUpdate_CRM_124473.sqlไม่มีข้อมูล50012-May-201111:49
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล500124-May-201111:59
x64
DBUpdate_119139.sqlไม่มีข้อมูล844012-May-201111:49
x64
DBUpdate_121673.sqlไม่มีข้อมูล25212-May-201111:49
x64
DBUpdate_122849_uninstall.sqlไม่มีข้อมูล415212-May-201111:49
x64
DBUpdate_17166_uninstall.sqlไม่มีข้อมูล2192412-May-201111:49
x64
DBUpdate_18187.sqlไม่มีข้อมูล901012-May-201111:49
x64
DBUpdate_18360.sqlไม่มีข้อมูล1999612-May-201111:49
x64
DBUpdate_19037.sqlไม่มีข้อมูล2997912-May-201111:49
x64
DBUpdate_19040.sqlไม่มีข้อมูล58912-May-201111:49
x64
DBUpdate_19612.sqlไม่มีข้อมูล22212-May-201111:49
x64
DBUpdate_CRM_121056.sqlไม่มีข้อมูล747612-May-201111:49
x64
DBUpdate_CRM_124473.sqlไม่มีข้อมูล53512-May-201111:49
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล293024-May-201111:59
x64
DBUpdate_119139.sqlไม่มีข้อมูล844012-May-201111:49
x64
DBUpdate_121673.sqlไม่มีข้อมูล25212-May-201111:49
x64
DBUpdate_122849_uninstall.sqlไม่มีข้อมูล415212-May-201111:49
x64
DBUpdate_17166_uninstall.sqlไม่มีข้อมูล2192412-May-201111:49
x64
DBUpdate_18187.sqlไม่มีข้อมูล901012-May-201111:49
x64
DBUpdate_18360.sqlไม่มีข้อมูล1999612-May-201111:49
x64
DBUpdate_19037.sqlไม่มีข้อมูล2997912-May-201111:49
x64
DBUpdate_19040.sqlไม่มีข้อมูล58912-May-201111:49
x64
DBUpdate_19612.sqlไม่มีข้อมูล22212-May-201111:49
x64
DBUpdate_CRM_121056.sqlไม่มีข้อมูล747612-May-201111:49
x64
DBUpdate_CRM_124473.sqlไม่มีข้อมูล53512-May-201111:49
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล293024-May-201111:59
x64
CrmUpdateWrapper.exe5.0.9688.115744170402-Jun-201107:34
x64
Microsoft.Crm.dll5.0.9688.1157205962402-Jun-201107:34
x64
Microsoft.Crm.SE.WebConfigManagerTool.exe5.0.9688.11571418402-Jun-201107:35
x64
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll5.0.9688.115774327202-Jun-201107:34
x64
web.configไม่มีข้อมูล1072902-Jun-201106:27
x64
web.config_5-0-9688-1157ไม่มีข้อมูล156106-May-201109:49
x64
webconfigmanagerpatches.xmlไม่มีข้อมูล124002-Jun-201108:56
x64
CrmUpdateWrapper.exe5.0.9688.115744170402-Jun-201107:34
x64
Microsoft.Crm.dll5.0.9688.1157205962402-Jun-201107:34
x64
Microsoft.Crm.SE.WebConfigManagerTool.exe5.0.9688.11571418402-Jun-201107:35
x64
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll5.0.9688.115774327202-Jun-201107:34
x64
web.configไม่มีข้อมูล1072902-Jun-201106:27
x64
web.config_5-0-9688-1157ไม่มีข้อมูล156106-May-201109:49
x64
webconfigmanagerpatches.xmlไม่มีข้อมูล124002-Jun-201108:56
x64


Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Microsoft Office Outlook


ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
ADODB.dll5.0.9688.115510839226-May-201101:12
x64
AdvancedFind.htcไม่มีข้อมูล2493725-May-201111:43
x64
AntiXssLibrary.dll3.1.3524.1687376170426-May-201101:13
x64
AppGrid.htcไม่มีข้อมูล1876625-May-201111:43
x64
AppGrid_DefaultData.htcไม่มีข้อมูล3139225-May-201111:43
x64
bar_Top.aspx1ไม่มีข้อมูล255425-May-201111:43
x64
CDOSYS.dll5.0.9688.11556743226-May-201101:12
x64
Client.msiไม่มีข้อมูล983244826-May-201102:06
x64
ClientSetup.dll5.0.9688.115544682426-May-201101:49
x64
ClientSetup2.dll5.0.9688.115544682426-May-201101:49
x64
ClientSetupResources.dll5.0.9688.1155111754426-May-201101:49
x64
ClientSetupResources2.dll5.0.9688.1155111754426-May-201101:49
x64
Client_KB2466086_amd64_1033.mspไม่มีข้อมูล3474636825-May-201109:20
x64
cmd_adduserteam.aspxไม่มีข้อมูล15225-May-201111:43
x64
CompositeControl.jsไม่มีข้อมูล1045126-May-201112:26
x64
config.xmlไม่มีข้อมูล53725-May-201108:55
x64
ConfigWizard.Microsoft.Crm.dll5.0.9688.1155205962426-May-201101:12
x64
ConfigWizard.Microsoft.Xrm.Sdk.dll5.0.9688.115532343226-May-201101:13
x64
CRM2011.cab.cabไม่มีข้อมูล2687657501-Dec-201109:52
x64
crmaddin.dll5.0.9688.1155196080826-May-201101:13
x64
CRMCore.dll5.0.9688.11558279226-May-201101:13
x64
CRMErrors.dll5.0.9688.11557818426-May-201101:13
x64
crmexceladdin.dll5.0.9688.115513092026-May-201101:13
x64
CrmForOutlookInstaller.exe5.0.9688.11554080826-May-201101:13
x64
CRMMS32.dll5.0.9688.11558228026-May-201101:13
x64
CrmSqlStartupSvc.exe5.0.9688.11552596026-May-201101:13
x64
CrmUpdateWrapper.exe5.0.9688.115544170425-May-201107:12
x64
CrmUpdateWrapper.exe.configไม่มีข้อมูล14824-May-201111:14
x64
CrmVerClient.dll5.0.9688.11552442426-May-201101:49
x64
CRMWatson.dll5.0.9688.11552493626-May-201101:13
x64
CrmWinFormsHost.dll5.0.9688.115510890426-May-201101:13
x64
dialogs.htcไม่มีข้อมูล187325-May-201111:43
x64
dlg_BulkEdit.aspxไม่มีข้อมูล185025-May-201111:43
x64
edit.aspx50ไม่มีข้อมูล2274825-May-201111:43
x64
Eula.rtfไม่มีข้อมูล3728324-May-201111:21
x64
form.crm.htcไม่มีข้อมูล2824325-May-201111:43
x64
Form.jsไม่มีข้อมูล14176526-May-201112:26
x64
Global.jsไม่มีข้อมูล27859026-May-201112:26
x64
global.js1ไม่มีข้อมูล27859026-May-201112:26
x64
global1.aspxไม่มีข้อมูล26945225-May-201111:43
x64
grid.htcไม่มีข้อมูล2893625-May-201111:43
x64
GridControl.jsไม่มีข้อมูล3015726-May-201112:26
x64
IFRAME.htcไม่มีข้อมูล266525-May-201111:43
x64
IMG.lu.htcไม่มีข้อมูล6266025-May-201111:43
x64
inpagehelpiframe.jsไม่มีข้อมูล429825-May-201111:43
x64
Lookup.jsไม่มีข้อมูล1152625-May-201111:43
x64
main.aspxไม่มีข้อมูล448125-May-201111:43
x64
Main.jsไม่มีข้อมูล5069726-May-201112:26
x64
mfc100u.dll10.0.30319.1552279226-May-201101:13
x64
mfc100u1.dll10.0.30319.1552279226-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll5.0.9688.115527172025-May-201107:13
x64
Microsoft.Crm.ADUtility.dll5.0.9688.11554746425-May-201107:13
x64
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll5.0.9688.1155147287226-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll5.0.9688.1155137456826-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.XmlSerializers.dll5.0.9688.115557584826-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll5.0.9688.115512938426-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Application.Components.Shared.dll5.0.9688.11553364026-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll5.0.9688.1155178416826-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll5.0.9688.115532036026-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll5.0.9688.11555463226-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll5.0.9688.11553671226-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll5.0.9688.115525482426-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SystemCustomization.dll5.0.9688.11556077626-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll5.0.9688.11556743226-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe5.0.9688.11554439226-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll5.0.9688.1155389719226-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.XmlSerializers.dll5.0.9688.115530192826-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ConfigWizard.exe5.0.9688.11554848826-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll5.0.9688.115516420026-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll5.0.9688.1155113290426-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Application.Outlook.SearchInterop.dll5.0.9688.115514986426-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.dll5.0.9688.1155205962425-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Entities.dll5.0.9688.11555770425-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Extensibility.Converters.dll5.0.9688.11553005626-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Extensibility.dll5.0.9688.115512477626-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.MapiShared.dll5.0.9688.11554746426-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll5.0.9688.115537156025-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.MetadataService.dll5.0.9688.115553898425-May-201107:13
x64
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll5.0.9688.1155224240825-May-201107:13
x64
Microsoft.Crm.Outlook.Diagnostics.exe5.0.9688.115535517626-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Outlook.Sdk.dll5.0.9688.11551674426-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.OutlookReporting.RdlHelper.dll5.0.9688.11553927226-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll5.0.9688.11553005626-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll5.0.9688.115597162425-May-201107:13
x64
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll5.0.9688.115594756025-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.dll5.0.9688.11552647226-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.Fetch.dll5.0.9688.11555463226-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Reporting.DataExtensionShim.CrmReportingInterfaces.dll5.0.9688.11551520826-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll5.0.9688.115535005626-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.SafeHtml.dll5.0.9688.11554285626-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Sdk.dll5.0.9688.115519440825-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy40.dll4.0.7333.107094807226-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.SdkTypeProxy40.XmlSerializers.dll4.0.7333.1070316400826-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.SE.DatabaseActions.dll5.0.9688.115520976825-May-201107:13
x64
Microsoft.Crm.Setup.Client.Common2.dll5.0.9688.115565572026-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll5.0.9688.115574327225-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll5.0.9688.115544631226-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll5.0.9688.11552186425-May-201107:13
x64
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll5.0.9688.11558176825-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll25.0.9688.11558176826-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll5.0.9688.11556180025-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll25.0.9688.11556180026-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll5.0.9688.115517546425-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll25.0.9688.115517546426-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll5.0.9688.115530653625-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll5.0.9688.115510429625-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.25.0.9688.115564189626-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll5.0.9688.11552135225-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Tools.Logging2.dll5.0.9688.11552135226-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.WebServices.dll5.0.9688.115520925626-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.WebStore.dll5.0.9688.11552698425-May-201107:12
x64
Microsoft.ExceptionHelper.dll1.0.0.01418426-May-201101:12
x64
Microsoft.Interop.Mapi.Impl.dll5.0.9688.115556100026-May-201101:12
x64
Microsoft.Interop.Mapi.Interfaces.dll5.0.9688.11556845626-May-201101:13
x64
Microsoft.Interop.Mapi.PropTags.dll5.0.9688.11558228026-May-201101:13
x64
Microsoft.WindowsInstaller.dll5.0.9688.115510429625-May-201107:12
x64
Microsoft.Xrm.Sdk.dll5.0.9688.115532343225-May-201107:13
x64
MSCRM.Client.Microsoft.Crm.dll5.0.9688.1155205962426-May-201101:12
x64
MSCRM.Client.Microsoft.Crm.Sdk.dll5.0.9688.115519440826-May-201101:12
x64
MSCRM.Client.Microsoft.Xrm.Sdk.dll5.0.9688.115532343226-May-201101:13
x64
MSCRMEventMessages5.0.9688.115510532026-May-201101:13
x64
MSCRMRes.dll15.0.9688.11558637626-May-201101:49
x64
objects.jsไม่มีข้อมูล525525-May-201111:42
x64
osafehtm.dll5.0.9688.115512272826-May-201101:13
x64
OutlookRibbonContextGrid.aspxไม่มีข้อมูล526625-May-201111:43
x64
quickFindControl.htcไม่มีข้อมูล678525-May-201111:43
x64
Ribbon.jsไม่มีข้อมูล41599526-May-201112:26
x64
RibbonActions.jsไม่มีข้อมูล10903826-May-201112:26
x64
ScriptResources.xmlไม่มีข้อมูล3280925-May-201105:12
x64
SetupClient.exe5.0.9688.115548778426-May-201101:49
x64
SetupClient1.exe5.0.9688.115548778426-May-201101:49
x64
SetupEnvironmentDiagnostics.chmไม่มีข้อมูล8667925-May-201105:21
x64
sqmapi.dll6.1.7600.1638524100026-May-201101:13
x64
team_record.jsไม่มีข้อมูล101025-May-201111:42
x64
V4FileList.xmlไม่มีข้อมูล130124-May-201111:14
x64
VisualizationPane.jsไม่มีข้อมูล12498226-May-201112:26
x64
Web.bin.Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll5.0.9688.115527172026-May-201101:13
x64
Web.bin.Microsoft.Crm.ADUtility.dll5.0.9688.11554746426-May-201101:13
x64
Web.bin.Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll5.0.9688.11555104826-May-201101:12
x64
Web.bin.Microsoft.Crm.dll5.0.9688.1155205962426-May-201101:12
x64
Web.bin.Microsoft.Crm.Entities.dll5.0.9688.11555770426-May-201101:12
x64
Web.bin.Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll5.0.9688.115537156026-May-201101:12
x64
Web.bin.Microsoft.Crm.MetadataService.dll5.0.9688.115553898426-May-201101:13
x64
Web.bin.Microsoft.Crm.ObjectModel.dll5.0.9688.1155224240826-May-201101:13
x64
Web.bin.Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll5.0.9688.115597162426-May-201101:13
x64
Web.bin.Microsoft.Crm.Platform.Sdk.XmlSerializers.dll5.0.9688.115557482426-May-201101:12
x64
Web.bin.Microsoft.Crm.Platform.Server.dll5.0.9688.115594756026-May-201101:12
x64
Web.bin.Microsoft.Crm.Reporting.dll5.0.9688.11559866426-May-201101:12
x64
Web.bin.Microsoft.Crm.ReportObjectModel.dll5.0.9688.11551520826-May-201101:12
x64
Web.bin.Microsoft.Crm.Sandbox.Client.dll5.0.9688.11555719226-May-201101:12
x64
Web.bin.Microsoft.Crm.Sandbox.dll5.0.9688.11559098426-May-201101:12
x64
Web.bin.Microsoft.Crm.Sdk.dll5.0.9688.115519440826-May-201101:12
x64
Web.bin.Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll5.0.9688.115518519226-May-201101:13
x64
Web.bin.Microsoft.Crm.Sdk.Reserved.dll5.0.9688.11558996026-May-201101:12
x64
Web.bin.Microsoft.Crm.Sdk.XmlSerializers.dll5.0.9688.115517034426-May-201101:13
x64
Web.bin.Microsoft.Crm.VisualizationModules.dll5.0.9688.11554439226-May-201101:13
x64
Web.bin.Microsoft.Crm.Workflow.dll5.0.9688.115529732026-May-201101:12
x64
Web.bin.Microsoft.Crm.XmlSerializers.dll5.0.9688.115572842426-May-201101:13
x64
Web.bin.Microsoft.Xrm.Sdk.dll5.0.9688.115532343226-May-201101:13
x64
web.configไม่มีข้อมูล649525-May-201111:43
x64
WinFormsRegions.dll5.0.9688.115511965626-May-201101:13
x64
DBUpdate_Client.xmlไม่มีข้อมูล46225-May-201108:56
x64
DBUpdate_Config_OnPremise.xmlไม่มีข้อมูล49225-May-201108:56
x64
DBUpdate_Config_ScaleGroup.xmlไม่มีข้อมูล49525-May-201108:56
x64
DBUpdate_Config_SiteWide.xmlไม่มีข้อมูล48925-May-201108:56
x64
DBUpdate_Org.xmlไม่มีข้อมูล45625-May-201108:55
x64
DBUpdate_Client.xmlไม่มีข้อมูล46225-May-201108:56
x64
DBUpdate_Config_OnPremise.xmlไม่มีข้อมูล49225-May-201108:56
x64
DBUpdate_Config_ScaleGroup.xmlไม่มีข้อมูล49525-May-201108:56
x64
DBUpdate_Config_SiteWide.xmlไม่มีข้อมูล48925-May-201108:56
x64
DBUpdate_Org.xmlไม่มีข้อมูล45625-May-201108:55
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล5124-May-201111:14
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล5124-May-201111:14
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล5324-May-201111:14
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล5324-May-201111:14
x64
DBUpdate_17834.sqlไม่มีข้อมูล137424-May-201111:14
x64
DBUpdate_18759.sqlไม่มีข้อมูล93024-May-201111:14
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล64124-May-201111:14
x64
DBUpdate_17834.sqlไม่มีข้อมูล137424-May-201111:14
x64
DBUpdate_18759.sqlไม่มีข้อมูล93024-May-201111:14
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล64124-May-201111:14
x64
DBUpdate_17834.sqlไม่มีข้อมูล98624-May-201111:14
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล34424-May-201111:14
x64
DBUpdate_17834.sqlไม่มีข้อมูล98624-May-201111:14
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล34424-May-201111:14
x64
DBUpdate_18187.sqlไม่มีข้อมูล181924-May-201111:14
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล36424-May-201111:14
x64
DBUpdate_18187.sqlไม่มีข้อมูล181924-May-201111:14
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล36424-May-201111:14
x64
DBUpdate_18187.sqlไม่มีข้อมูล25724-May-201111:14
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล35024-May-201111:14
x64
DBUpdate_18187.sqlไม่มีข้อมูล25724-May-201111:14
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล35024-May-201111:14
x64
DBUpdate_120374.sqlไม่มีข้อมูล275024-May-201111:14
x64
DBUpdate_122709.sqlไม่มีข้อมูล502124-May-201111:14
x64
DBUpdate_123071.sqlไม่มีข้อมูล312724-May-201111:14
x64
DBUpdate_125451.sqlไม่มีข้อมูล547024-May-201111:14
x64
DBUpdate_16734.sqlไม่มีข้อมูล168424-May-201111:14
x64
DBUpdate_17273.sqlไม่มีข้อมูล303024-May-201111:14
x64
DBUpdate_17834.sqlไม่มีข้อมูล162224-May-201111:14
x64
DBUpdate_18067.sqlไม่มีข้อมูล159624-May-201111:14
x64
DBUpdate_18077.sqlไม่มีข้อมูล28724-May-201111:14
x64
DBUpdate_18187.sqlไม่มีข้อมูล2302224-May-201111:14
x64
DBUpdate_18759.sqlไม่มีข้อมูล93024-May-201111:14
x64
DBUpdate_18981.sqlไม่มีข้อมูล127824-May-201111:14
x64
DBUpdate_Inactive.sqlไม่มีข้อมูล131024-May-201111:14
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล395324-May-201111:14
x64
DBUpdate_120374.sqlไม่มีข้อมูล275024-May-201111:14
x64
DBUpdate_122709.sqlไม่มีข้อมูล502124-May-201111:14
x64
DBUpdate_123071.sqlไม่มีข้อมูล312724-May-201111:14
x64
DBUpdate_125451.sqlไม่มีข้อมูล547024-May-201111:14
x64
DBUpdate_16734.sqlไม่มีข้อมูล168424-May-201111:14
x64
DBUpdate_17273.sqlไม่มีข้อมูล303024-May-201111:14
x64
DBUpdate_17834.sqlไม่มีข้อมูล162224-May-201111:14
x64
DBUpdate_18067.sqlไม่มีข้อมูล159624-May-201111:14
x64
DBUpdate_18077.sqlไม่มีข้อมูล28724-May-201111:14
x64
DBUpdate_18187.sqlไม่มีข้อมูล2302224-May-201111:14
x64
DBUpdate_18759.sqlไม่มีข้อมูล93024-May-201111:14
x64
DBUpdate_18981.sqlไม่มีข้อมูล127824-May-201111:14
x64
DBUpdate_Inactive.sqlไม่มีข้อมูล131024-May-201111:14
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล395324-May-201111:14
x64
DBUpdate_120374.sqlไม่มีข้อมูล168324-May-201111:14
x64
DBUpdate_122709.sqlไม่มีข้อมูล517824-May-201111:14
x64
DBUpdate_123071.sqlไม่มีข้อมูล216724-May-201111:14
x64
DBUpdate_125451.sqlไม่มีข้อมูล519624-May-201111:14
x64
DBUpdate_16734.sqlไม่มีข้อมูล117924-May-201111:14
x64
DBUpdate_17273.sqlไม่มีข้อมูล288224-May-201111:14
x64
DBUpdate_17834.sqlไม่มีข้อมูล116624-May-201111:14
x64
DBUpdate_18067.sqlไม่มีข้อมูล96624-May-201111:14
x64
DBUpdate_18077.sqlไม่มีข้อมูล24324-May-201111:14
x64
DBUpdate_18187.sqlไม่มีข้อมูล98824-May-201111:14
x64
DBUpdate_18981.sqlไม่มีข้อมูล116124-May-201111:14
x64
DBUpdate_Inactive.sqlไม่มีข้อมูล111024-May-201111:14
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล367024-May-201111:14
x64
DBUpdate_120374.sqlไม่มีข้อมูล168324-May-201111:14
x64
DBUpdate_122709.sqlไม่มีข้อมูล517824-May-201111:14
x64
DBUpdate_123071.sqlไม่มีข้อมูล216724-May-201111:14
x64
DBUpdate_125451.sqlไม่มีข้อมูล519624-May-201111:14
x64
DBUpdate_16734.sqlไม่มีข้อมูล117924-May-201111:14
x64
DBUpdate_17273.sqlไม่มีข้อมูล288224-May-201111:14
x64
DBUpdate_17834.sqlไม่มีข้อมูล116624-May-201111:14
x64
DBUpdate_18067.sqlไม่มีข้อมูล96624-May-201111:14
x64
DBUpdate_18077.sqlไม่มีข้อมูล24324-May-201111:14
x64
DBUpdate_18187.sqlไม่มีข้อมูล98824-May-201111:14
x64
DBUpdate_18981.sqlไม่มีข้อมูล116124-May-201111:14
x64
DBUpdate_Inactive.sqlไม่มีข้อมูล111024-May-201111:14
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล367024-May-201111:14
x64
DBUpdate_119139.sqlไม่มีข้อมูล745124-May-201111:14
x64
DBUpdate_121673.sqlไม่มีข้อมูล24824-May-201111:14
x64
DBUpdate_122849.sqlไม่มีข้อมูล483524-May-201111:14
x64
DBUpdate_16062.sqlไม่มีข้อมูล25224-May-201111:14
x64
DBUpdate_17166_install.sqlไม่มีข้อมูล2203024-May-201111:14
x64
DBUpdate_18083.sqlไม่มีข้อมูล363424-May-201111:14
x64
DBUpdate_18187.sqlไม่มีข้อมูล110924-May-201111:14
x64
DBUpdate_18360.sqlไม่มีข้อมูล2028124-May-201111:14
x64
DBUpdate_18629.sqlไม่มีข้อมูล86624-May-201111:14
x64
DBUpdate_19037.sqlไม่มีข้อมูล2997724-May-201111:14
x64
DBUpdate_19040.sqlไม่มีข้อมูล58724-May-201111:14
x64
DBUpdate_19051.sqlไม่มีข้อมูล407124-May-201111:14
x64
DBUpdate_19612.sqlไม่มีข้อมูล201324-May-201111:14
x64
DBUpdate_CRM_121056.sqlไม่มีข้อมูล762324-May-201111:14
x64
DBUpdate_CRM_124473.sqlไม่มีข้อมูล50024-May-201111:14
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล500124-May-201111:14
x64
DBUpdate_119139.sqlไม่มีข้อมูล745124-May-201111:14
x64
DBUpdate_121673.sqlไม่มีข้อมูล24824-May-201111:14
x64
DBUpdate_122849.sqlไม่มีข้อมูล483524-May-201111:14
x64
DBUpdate_16062.sqlไม่มีข้อมูล25224-May-201111:14
x64
DBUpdate_17166_install.sqlไม่มีข้อมูล2203024-May-201111:14
x64
DBUpdate_18083.sqlไม่มีข้อมูล363424-May-201111:14
x64
DBUpdate_18187.sqlไม่มีข้อมูล110924-May-201111:14
x64
DBUpdate_18360.sqlไม่มีข้อมูล2028124-May-201111:14
x64
DBUpdate_18629.sqlไม่มีข้อมูล86624-May-201111:14
x64
DBUpdate_19037.sqlไม่มีข้อมูล2997724-May-201111:14
x64
DBUpdate_19040.sqlไม่มีข้อมูล58724-May-201111:14
x64
DBUpdate_19051.sqlไม่มีข้อมูล407124-May-201111:14
x64
DBUpdate_19612.sqlไม่มีข้อมูล201324-May-201111:14
x64
DBUpdate_CRM_121056.sqlไม่มีข้อมูล762324-May-201111:14
x64
DBUpdate_CRM_124473.sqlไม่มีข้อมูล50024-May-201111:14
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล500124-May-201111:14
x64
DBUpdate_119139.sqlไม่มีข้อมูล844024-May-201111:14
x64
DBUpdate_121673.sqlไม่มีข้อมูล25224-May-201111:14
x64
DBUpdate_122849_uninstall.sqlไม่มีข้อมูล415224-May-201111:14
x64
DBUpdate_17166_uninstall.sqlไม่มีข้อมูล2192424-May-201111:14
x64
DBUpdate_18187.sqlไม่มีข้อมูล901024-May-201111:14
x64
DBUpdate_18360.sqlไม่มีข้อมูล1999624-May-201111:14
x64
DBUpdate_19037.sqlไม่มีข้อมูล2997924-May-201111:14
x64
DBUpdate_19040.sqlไม่มีข้อมูล58924-May-201111:14
x64
DBUpdate_19612.sqlไม่มีข้อมูล22224-May-201111:14
x64
DBUpdate_CRM_121056.sqlไม่มีข้อมูล747624-May-201111:14
x64
DBUpdate_CRM_124473.sqlไม่มีข้อมูล53524-May-201111:14
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล293024-May-201111:14
x64
DBUpdate_119139.sqlไม่มีข้อมูล844024-May-201111:14
x64
DBUpdate_121673.sqlไม่มีข้อมูล25224-May-201111:14
x64
DBUpdate_122849_uninstall.sqlไม่มีข้อมูล415224-May-201111:14
x64
DBUpdate_17166_uninstall.sqlไม่มีข้อมูล2192424-May-201111:14
x64
DBUpdate_18187.sqlไม่มีข้อมูล901024-May-201111:14
x64
DBUpdate_18360.sqlไม่มีข้อมูล1999624-May-201111:14
x64
DBUpdate_19037.sqlไม่มีข้อมูล2997924-May-201111:14
x64
DBUpdate_19040.sqlไม่มีข้อมูล58924-May-201111:14
x64
DBUpdate_19612.sqlไม่มีข้อมูล22224-May-201111:14
x64
DBUpdate_CRM_121056.sqlไม่มีข้อมูล747624-May-201111:14
x64
DBUpdate_CRM_124473.sqlไม่มีข้อมูล53524-May-201111:14
x64
DBUpdate_release.xmlไม่มีข้อมูล293024-May-201111:14
x64
CrmUpdateWrapper.exe5.0.9688.115544170425-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.dll5.0.9688.1155205962425-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.SE.WebConfigManagerTool.exe5.0.9688.11551418425-May-201107:13
x64
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll5.0.9688.115574327225-May-201107:12
x64
web.configไม่มีข้อมูล1072925-May-201105:37
x64
web.config_5-0-9688-1155ไม่มีข้อมูล156106-May-201107:34
x64
webconfigmanagerpatches.xmlไม่มีข้อมูล115625-May-201108:56
x64
CrmUpdateWrapper.exe5.0.9688.115544170425-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.dll5.0.9688.1155205962425-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.SE.WebConfigManagerTool.exe5.0.9688.11551418425-May-201107:13
x64
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll5.0.9688.115574327225-May-201107:12
x64
web.configไม่มีข้อมูล1072925-May-201105:37
x64
web.config_5-0-9688-1155ไม่มีข้อมูล156106-May-201107:34
x64
webconfigmanagerpatches.xmlไม่มีข้อมูล115625-May-201108:56
x64


Microsoft Dynamics CRM หลายแพคภาษา


ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
AntiXssLibrary.dll3.1.3524.1687376170425-May-201107:13
x64
ClientSetup.dll5.0.9688.115544682425-May-201107:13
x64
config.xmlไม่มีข้อมูล53125-May-201109:00
x64
CRM2011.cab.cabไม่มีข้อมูล1726626501-Dec-201109:52
x64
CrmUpdateWrapper.exe5.0.9688.115544170425-May-201107:12
x64
CrmUpdateWrapper.exe.configไม่มีข้อมูล14824-May-201111:14
x64
Eula.rtfไม่มีข้อมูล3728324-May-201111:21
x64
install.xml.2ไม่มีข้อมูล35425-May-201111:33
x64
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll5.0.9688.115527172025-May-201107:13
x64
Microsoft.Crm.ADUtility.dll5.0.9688.11554746425-May-201107:13
x64
Microsoft.Crm.dll5.0.9688.1155205962425-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Entities.dll5.0.9688.11555770425-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll5.0.9688.115537156025-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.MetadataService.dll5.0.9688.115553898425-May-201107:13
x64
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll5.0.9688.1155224240825-May-201107:13
x64
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll5.0.9688.115597162425-May-201107:13
x64
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll5.0.9688.115594756025-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Sdk.dll5.0.9688.115519440825-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.SE.DatabaseActions.dll5.0.9688.115520976825-May-201107:13
x64
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll5.0.9688.115574327225-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll5.0.9688.11552186425-May-201107:13
x64
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll5.0.9688.11558176825-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll5.0.9688.11556180025-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll5.0.9688.115517546425-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll5.0.9688.115530653625-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll5.0.9688.115510429625-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll5.0.9688.11552135225-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.WebStore.dll5.0.9688.11552698425-May-201107:12
x64
Microsoft.WindowsInstaller.dll5.0.9688.115510429625-May-201107:12
x64
Microsoft.Xrm.Sdk.dll5.0.9688.115532343225-May-201107:13
x64
MSCRMRes.dll5.0.9688.11558637626-May-201101:49
x64
MSDE_MSCRM.mdf.1ไม่มีข้อมูล6841958426-May-201102:00
x64
Mui_KB2466086_amd64_1033.mspไม่มีข้อมูล1876275225-May-201109:20
x64
V4FileList.xmlไม่มีข้อมูล130124-May-201111:14
x64
Microsoft Dynamics CRM อีเมลเราเตอร์


ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
ADODB.dll5.0.9688.115510839226-May-201101:12
x64
AntiXssLibrary.dll3.1.3524.1687376170426-May-201101:13
x64
CDOSYS.dll5.0.9688.11556743226-May-201101:12
x64
ClientSetup.dll5.0.9688.115544682425-May-201107:13
x64
config.xmlไม่มีข้อมูล53725-May-201109:19
x64
CRM2011.cab.cabไม่มีข้อมูล557924101-Dec-201109:52
x64
CrmCompression.dll5.0.9688.11553005626-May-201101:13
x64
CrmUpdateWrapper.exe5.0.9688.115544170425-May-201107:12
x64
CrmUpdateWrapper.exe.configไม่มีข้อมูล14824-May-201111:14
x64
CrmVerExchange.dll5.0.9688.11552442426-May-201101:49
x64
EmailRouter.EnvironmentDiagnostics.chmไม่มีข้อมูล8667925-May-201105:21
x64
EmailRouterSetup.dll5.0.9688.115550365626-May-201101:13
x64
Eula.rtfไม่มีข้อมูล3728324-May-201111:21
x64
MapiTest.exe5.0.9688.11552084026-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll5.0.9688.115527172025-May-201107:13
x64
Microsoft.Crm.ADUtility.dll5.0.9688.11554746425-May-201107:13
x64
Microsoft.Crm.dll5.0.9688.1155205962425-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.dll15.0.9688.1155205962426-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Entities.dll5.0.9688.11555770425-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll5.0.9688.115537156025-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.MetadataService.dll5.0.9688.115553898425-May-201107:13
x64
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll5.0.9688.1155224240825-May-201107:13
x64
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll5.0.9688.11553005626-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll15.0.9688.11553005626-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll5.0.9688.115597162425-May-201107:13
x64
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll5.0.9688.115594756025-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Sdk.dll5.0.9688.115519440825-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll5.0.9688.115518519226-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll15.0.9688.115518519226-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Sdk.Reserved.dll5.0.9688.11558996026-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Sdk.Reserved.dll15.0.9688.11558996026-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.SE.DatabaseActions.dll5.0.9688.115520976825-May-201107:13
x64
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll5.0.9688.115574327226-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll5.0.9688.115544631226-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll5.0.9688.11552186425-May-201107:13
x64
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll5.0.9688.11558176825-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll5.0.9688.11556180025-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll5.0.9688.115517546425-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Setup.Exchange.exe5.0.9688.115511402426-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll5.0.9688.115530653625-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll5.0.9688.115510429625-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll5.0.9688.115516778426-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Tools.Email.Management.exe5.0.9688.115599671226-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.exe5.0.9688.11554080826-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll5.0.9688.115551492026-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll15.0.9688.115551492026-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Tools.EmailRouterConnectorSnapin.dll5.0.9688.11551879226-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Tools.ExchangeConnectorDeployment.dll5.0.9688.11554285626-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Tools.ExchangeConnectorWizard.exe5.0.9688.115587127226-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll5.0.9688.11552135226-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.WebStore.dll5.0.9688.11552698425-May-201107:12
x64
Microsoft.Exchange.WebServices.dll14.2.51.078423226-May-201101:12
x64
Microsoft.WindowsInstaller.dll5.0.9688.115510429625-May-201107:12
x64
Microsoft.Xrm.Sdk.dll5.0.9688.115532343226-May-201101:13
x64
Microsoft.Xrm.Sdk.dll15.0.9688.115532343226-May-201101:13
x64
Microsoft.Xrm.Sdk.dll25.0.9688.115532343226-May-201101:13
x64
Microsoft.Xrm.Sdk.dll35.0.9688.115532343226-May-201101:13
x64
MSCRM.Service.Microsoft.Crm.dll5.0.9688.1155205962426-May-201101:12
x64
MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.dll5.0.9688.1155205962426-May-201101:12
x64
MSCRM.Wizard.Microsoft.Crm.dll5.0.9688.1155205962426-May-201101:12
x64
Router_KB2466086_amd64_1033.mspไม่มีข้อมูล607232025-May-201109:20
x64
Rules.exe5.0.9688.11553005626-May-201101:13
x64
Setup.Interop.WUApiLib.dllไม่มีข้อมูล8791226-May-201101:12
x64
SetupEmailRouter.exe5.0.9688.115547447226-May-201101:13
x64
SetupResources.dll5.0.9688.11558740026-May-201101:49
x64
V4FileList.xmlไม่มีข้อมูล130124-May-201111:14
x64
Wizard_Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll5.0.9688.115510429626-May-201101:12
x64


ตัวเชื่อมต่อข้อมูลบริการรายงาน SQL CRM Microsoft Dynamics


ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
AntiXssLibrary.dll3.1.3524.1687376170425-May-201107:13
x64
ClientSetup.dll5.0.9688.115544682425-May-201107:13
x64
config.xmlไม่มีข้อมูล53125-May-201109:20
x64
CRM2011.cab.cabไม่มีข้อมูล974690401-Dec-201109:52
x64
CrmUpdateWrapper.exe5.0.9688.115544170425-May-201107:12
x64
CrmUpdateWrapper.exe.configไม่มีข้อมูล14824-May-201111:14
x64
CrmVerSrsDataConnector.dll5.0.9688.11552442426-May-201101:49
x64
Eula.rtfไม่มีข้อมูล3728324-May-201111:21
x64
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll5.0.9688.115527172026-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.ADUtility.dll5.0.9688.11554746426-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.dll5.0.9688.1155205962425-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.dll15.0.9688.1155205962426-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Entities.dll5.0.9688.11555770426-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll5.0.9688.115537156026-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.MetadataService.dll5.0.9688.115553898426-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Monitoring.dll5.0.9688.11556077626-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Monitoring.Engine.dll5.0.9688.11552442426-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Monitoring.Report.dll5.0.9688.11551776826-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Common.dll5.0.9688.11552032826-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll5.0.9688.1155224240826-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll5.0.9688.115597162426-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll5.0.9688.115594756026-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.dll5.0.9688.11552647226-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.Fetch.dll5.0.9688.11555463226-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Server.Fetch.dll5.0.9688.11551725626-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Server.Sql.dll5.0.9688.11552647226-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Reporting.DataExtensionShim.Common.dll5.0.9688.11553056826-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Reporting.DataExtensionShim.CrmReportingInterfaces.dll5.0.9688.11551520826-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Reporting.DataExtensionShim.Server.Fetch.dll5.0.9688.11551162426-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Reporting.DataExtensionShim.Server.Sql.dll5.0.9688.11551162426-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Reporting.dll5.0.9688.11559866426-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Reporting.RdlHelper.dll5.0.9688.11555104826-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.ReportingServices.dll5.0.9688.115535005626-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.ReportObjectModel.dll5.0.9688.11551520826-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Sdk.dll5.0.9688.115519440826-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll5.0.9688.115518519226-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Sdk.Reserved.dll5.0.9688.11558996026-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.SE.DatabaseActions.dll5.0.9688.115520976825-May-201107:13
x64
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll5.0.9688.115574327226-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll5.0.9688.115544631226-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll5.0.9688.11552186425-May-201107:13
x64
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll5.0.9688.11558176826-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll5.0.9688.11556180026-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll5.0.9688.115517546425-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe5.0.9688.115579140026-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll5.0.9688.115530653626-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.exe5.0.9688.115510685626-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll5.0.9688.115510429625-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll5.0.9688.115540023226-May-201101:13
x64
Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll5.0.9688.115516778426-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll5.0.9688.11552135226-May-201101:12
x64
Microsoft.Crm.WebStore.dll5.0.9688.11552698425-May-201107:12
x64
Microsoft.Crm.WebStore.dll15.0.9688.11552698426-May-201101:12
x64
Microsoft.WindowsInstaller.dll5.0.9688.115510429625-May-201107:12
x64
Microsoft.Xrm.Sdk.dll5.0.9688.115532343226-May-201101:13
x64
MonAntiXssLibrary.dll3.1.3524.1687376170426-May-201101:13
x64
MonMicrosoft.Crm.DiscoveryService.dll5.0.9688.11554541626-May-201101:12
x64
MonMicrosoft.Crm.dll5.0.9688.1155205962426-May-201101:12
x64
MonMicrosoft.Crm.Passport.IdCrl.dll5.0.9688.11553005626-May-201101:12
x64
MonMicrosoft.Crm.Sdk.Reserved.dll5.0.9688.11558996026-May-201101:12
x64
MonMicrosoft.Crm.WebStore.dll5.0.9688.11552698426-May-201101:12
x64
MonMicrosoft.Xrm.Sdk.dll5.0.9688.115532343226-May-201101:13
x64
MonMSCRMEventMessages5.0.9688.115510532026-May-201101:13
x64
Monmsidcrl40.dll5.0.819.1170020026-May-201101:13
x64
MSCRM.bin.Microsoft.Crm.dll5.0.9688.1155205962426-May-201101:12
x64
MSCRM.bin.Microsoft.Xrm.Sdk.dll5.0.9688.115532343226-May-201101:13
x64
MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.dll5.0.9688.11552647226-May-201101:12
x64
MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.Fetch.dll5.0.9688.11555463226-May-201101:12
x64
MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.Reporting.Shim.CrmReportingInterfaces.dll5.0.9688.11551520826-May-201101:13
x64
MSCRM.SrsDataConnector.AntiXssLibrary.dll3.1.3524.1687376170426-May-201101:13
x64
MSCRM.SrsDataConnector.Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll5.0.9688.115527172026-May-201101:13
x64
MSCRM.SrsDataConnector.Microsoft.Crm.ADUtility.dll5.0.9688.11554746426-May-201101:13
x64
MSCRM.SrsDataConnector.Microsoft.Crm.dll5.0.9688.1155205962426-May-201101:12
x64
MSCRM.SrsDataConnector.Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll5.0.9688.115597162426-May-201101:13
x64
MSCRM.SrsDataConnector.Microsoft.Crm.Platform.Server.dll5.0.9688.115594756026-May-201101:12
x64
MSCRM.SrsDataConnector.Microsoft.Crm.Sandbox.dll5.0.9688.11559098426-May-201101:12
x64
MSCRM.SrsDataConnector.Microsoft.Crm.Sdk.dll5.0.9688.115519440826-May-201101:12
x64
MSCRM.SrsDataConnector.Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll5.0.9688.115518519226-May-201101:13
x64
MSCRM.SrsDataConnector.Microsoft.Crm.Sdk.Reserved.dll5.0.9688.11558996026-May-201101:12
x64
MSCRM.SrsDataConnector.Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll5.0.9688.115510429626-May-201101:12
x64
MSCRM.SrsDataConnector.Microsoft.Crm.WebStore.dll5.0.9688.11552698426-May-201101:12
x64
MSCRM.SrsDataConnector.Microsoft.Xrm.Sdk.dll5.0.9688.115532343226-May-201101:13
x64
MSCRMEventMessages5.0.9688.115510532026-May-201101:13
x64
MSCRMMonitoringService.exe5.0.9688.11551879226-May-201101:13
x64
Mui.SrsDataConnector.EnvironmentDiagnostics.chmไม่มีข้อมูล8667925-May-201105:21
x64
PidGenX.dll6.0.5469.139109399226-May-201101:13
x64
Setup.AntiXssLibrary.dll3.1.3524.1687376170426-May-201101:13
x64
Setup.Interop.WUApiLib.dllไม่มีข้อมูล8791226-May-201101:12
x64
Setup.Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll5.0.9688.115510429626-May-201101:12
x64
SetupResources.dll5.0.9688.11558740026-May-201101:49
x64
SetupSrsDataConnector.exe5.0.9688.115547447226-May-201101:13
x64
SmokeTests.exe5.0.9688.11551674426-May-201101:12
x64
SRSDataConnectorBootstrapper.dll5.0.9688.11551623226-May-201101:13
x64
SrsDataConnectorSetup.dll5.0.9688.115549341626-May-201101:13
x64
Srs_KB2466086_amd64_1033.mspไม่มีข้อมูล1027840025-May-201109:20
x64
V4FileList.xmlไม่มีข้อมูล130124-May-201111:14
x64


Microsoft Dynamics CRM Business Intelligence Development Studio

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
AntiXssLibrary.dll3.1.3524.1687376170425-May-201106:04
x86
BIDSExtensions.EnvironmentDiagnostics.chmไม่มีข้อมูล8667906-May-201101:21
x86
BIDSExtensionsSetup.dll5.0.9688.115531472826-May-201112:08
x86
Bids_KB2466086_i386_1033.mspไม่มีข้อมูล448102425-May-201106:48
x86
ClientSetup.dll5.0.9688.115535005625-May-201106:04
x86
ClientSetupResources.dll5.0.9688.1155111908026-May-201112:08
x86
config.xmlไม่มีข้อมูล53225-May-201106:51
x86
CRM2011.cab.cabไม่มีข้อมูล401811101-Dec-201109:51
x86
CrmUpdateWrapper.exe5.0.9688.115544170425-May-201106:04
x86
CrmUpdateWrapper.exe.configไม่มีข้อมูล14806-May-201107:18
x86
CrmVerBidsExtensions.dll5.0.9688.11552186426-May-201112:08
x86
Eula.rtfไม่มีข้อมูล3728306-May-201107:22
x86
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll5.0.9688.115527172025-May-201106:04
x86
Microsoft.Crm.ADUtility.dll5.0.9688.11554746425-May-201106:04
x86
Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll5.0.9688.1155178416826-May-201112:04
x86
Microsoft.Crm.dll5.0.9688.1155205962426-May-201112:04
x86
Microsoft.Crm.Entities.dll5.0.9688.11555770425-May-201106:04
x86
Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll5.0.9688.115537156025-May-201106:04
x86
Microsoft.Crm.MetadataService.dll5.0.9688.115553898425-May-201106:04
x86
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll5.0.9688.1155224240825-May-201106:04
x86
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll5.0.9688.115597162425-May-201106:04
x86
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll5.0.9688.115594756025-May-201106:04
x86
Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Client.Fetch.dll5.0.9688.11552237626-May-201112:05
x86
Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.dll5.0.9688.11552647226-May-201112:04
x86
Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.Fetch.dll5.0.9688.11555463226-May-201112:04
x86
Microsoft.Crm.Reporting.DataExtensionShim.Client.Fetch.dll5.0.9688.11551264826-May-201112:04
x86
Microsoft.Crm.Reporting.DataExtensionShim.Common.dll5.0.9688.11553056826-May-201112:04
x86
Microsoft.Crm.Reporting.DataExtensionShim.CrmReportingInterfaces.dll5.0.9688.11551520826-May-201112:04
x86
Microsoft.Crm.Reporting.RdlHelper.dll5.0.9688.11555104826-May-201112:04
x86
Microsoft.Crm.Sdk.dll5.0.9688.115519440825-May-201106:04
x86
Microsoft.Crm.SE.DatabaseActions.dll5.0.9688.115520976825-May-201106:04
x86
Microsoft.Crm.Setup.BIDSExtensions.exe5.0.9688.11557255226-May-201112:04
x86
Microsoft.Crm.Setup.Client.Common.dll5.0.9688.115565572026-May-201112:04
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.dll5.0.9688.115574327225-May-201106:04
x86
Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll5.0.9688.115533469626-May-201112:04
x86
Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll5.0.9688.11552186425-May-201106:04
x86
Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll5.0.9688.11558176825-May-201106:04
x86
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll5.0.9688.11556180025-May-201106:04
x86
Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll5.0.9688.115517546425-May-201106:04
x86
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll5.0.9688.115530653625-May-201106:04
x86
Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll5.0.9688.115510429625-May-201106:04
x86
Microsoft.Crm.Tools.Client.EDW.Framework.dll5.0.9688.115515856826-May-201112:05
x86
Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll5.0.9688.11552135226-May-201112:05
x86
Microsoft.Crm.WebStore.dll5.0.9688.11552698425-May-201106:04
x86
Microsoft.WindowsInstaller.dll5.0.9688.115510429625-May-201106:04
x86
Microsoft.Xrm.Sdk.dll5.0.9688.115532343226-May-201112:04
x86
MSCRM.BidsExtensions.AntiXssLibrary.dll3.1.3524.1687376170426-May-201112:04
x86
MSCRM.BidsExtensions.Microsoft.Crm.ADUtility.dll5.0.9688.11554746426-May-201112:04
x86
MSCRM.BidsExtensions.Microsoft.Crm.dll5.0.9688.1155205962426-May-201112:04
x86
MSCRM.BidsExtensions.Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll5.0.9688.11553005626-May-201112:05
x86
MSCRM.BidsExtensions.Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll5.0.9688.115597162426-May-201112:04
x86
MSCRM.BidsExtensions.Microsoft.Crm.Platform.Server.dll5.0.9688.115594756026-May-201112:04
x86
MSCRM.BidsExtensions.Microsoft.Crm.Sdk.dll5.0.9688.115519440826-May-201112:04
x86
MSCRM.BidsExtensions.Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll5.0.9688.115518519226-May-201112:04
x86
MSCRM.BidsExtensions.Microsoft.Crm.Sdk.Reserved.dll5.0.9688.11558996026-May-201112:04
x86
MSCRM.BidsExtensions.Microsoft.Xrm.Sdk.dll5.0.9688.115532343226-May-201112:04
x86
MSCRMEventMessages5.0.9688.115510583226-May-201112:04
x86
Setup.Interop.WUApiLib.dllไม่มีข้อมูล8791226-May-201112:04
x86
SetupBidsExtensions.exe5.0.9688.115538487226-May-201112:08
x86
SRSDataConnectorBootstrapper.dll5.0.9688.11551469626-May-201112:04
x86
V4FileList.xmlไม่มีข้อมูล130106-May-201107:18
x86