Office 2010 Cumulative Update สำหรับเดือนธันวาคม 2010

บทนำ

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมสำหรับเดือนธันวาคม 2010 มีโปรแกรมแก้ไขด่วนล่าสุดสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของชุดโปรแกรมหลัก Microsoft Office 2010 และสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2010

เราขอแนะนำให้คุณทดสอบโปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนที่คุณจะปรับใช้ในสภาพแวดล้อมการผลิต เนื่องจากรุ่นต่างๆ เป็นแบบสะสม โปรแกรมแก้ไขใหม่ต่างๆ ที่ออกมาจึงมีโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และการแก้ไขด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงก่อนหน้า เราขอแนะนำให้คุณลองใช้โปรแกรมแก้ไขที่ออกมาล่าสุด ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่คุณต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

จะได้รับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมของเดือนธันวาคม 2010 ได้อย่างไร

ขณะนี้มีชุดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมที่รองรับพร้อมให้บริการแล้วจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม แพคเกจต่างๆ มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ที่แสดงรายการอยู่ในบทความนี้เท่านั้น ใช้แพคเกจกับระบบที่มีปัญหาเฉพาะเหล่านี้เท่านั้น หากคุณไม่ได้รับผลกระทบที่ร้ายแรงเนื่องจากปัญหาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณรอแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงรุ่นถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมเหล่านี้

หมายเหตุ หากมีปัญหาเพิ่มเติมเกิดขึ้นหรือจำเป็นต้องมีการแก้ไขใดๆ คุณอาจต้องสร้างคำขอบริการแยกต่างหาก มีการเรียกเก็บค่าบริการสนับสนุนตามปกติสำหรับปัญหาและคำถามเกี่ยวกับการสนับสนุนเพิ่มเติมที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม ในการสร้างคำขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:

แพคเกจที่รวมอยู่ในโปรแกรมปรับปรุงสะสมเดือนธันวาคม 2010

จะมีลิงก์ไปยังบทความ Microsoft Knowledge Base ที่ให้ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนเมื่อบทความพร้อมให้อ่าน ในการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่เฉพาะ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน และขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนโดยอ้างอิงหมายเลขบทความใน Knowledge Base

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบักของชุดโปรแกรม Office 2010 suite bugs ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base (KB)

Office 2010 Client Updates

ชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหมายเลขบทความ Knowledge Baseผลิตภัณฑ์
ace-x-none.msp
2459110 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Access 2010 (ace-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Access 2010
access-x-none.msp
2466280 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Access 2010 (access-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Access 2010
accessde-x-none.msp
2466284 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Access 2010 (accessde-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Access 2010
excel-x-none.msp
2459118 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Excel 2010 (excel-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Excel 2010
excelintl-nl-nl.msp
2459120 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Excel 2010 (excelintl-nl-nl.msp): 14 ธันวาคม 2010
Excel 2010
excel-x-none.msp, graph-x-none.msp
2466275 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Excel 2010 (excel-x-none.msp, graph-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Excel 2010
excelintl-pl-pl.msp
2466276 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Excel 2010 (excelintl-pl-pl.msp): 14 ธันวาคม 2010
Excel 2010
mso-x-none.msp
2459116 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (mso-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Office 2010
convintl.msp
2459117 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (convintl.msp): 14 ธันวาคม 2010
Office 2010
exppdf-x-none.msp
2466269 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (exppdf-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Office 2010
osc-x-none.msp
2466271 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (osc-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Office 2010
gfx-x-none.msp
2466272 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (gfx-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Office 2010
msointl-en-us.msp, msointl-pl-pl.msp
2466286 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (msointl-en-us.msp, msointl-pl-pl.msp): 14 ธันวาคม 2010
Office 2010
oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp
2466274 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Office 2010
outlook-x-none.msp
2459115 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Outlook 2010 (outlook-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Outlook 2010
powerpoint-x-none.msp
2466273 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน PowerPoint 2010 (powerpoint-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
PowerPoint 2010
powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp
2466282 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน PowerPoint 2010 (powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
PowerPoint 2010
pptview-x-none.msp
2466283 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน PowerPoint 2010 (pptview-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
PowerPoint 2010
project-x-none.msp
2466263 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Project 2010 (project-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Project 2010
searchdctm-x-none.msp
2459111 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum (searchdctm-x-none.msp ): 14 ธันวาคม 2010
SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum
Word-x-none.msp
2459114 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Word 2010 (Word-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Word 2010

Office 2010 Individual Server Updates

ชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหมายเลขบทความ Knowledge Baseผลิตภัณฑ์
wacwfe-x-none.msp
2459107 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office Online (wacwfe-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Office Online
ppsmamui-xx-xx.msp, ppsmawfe-x-none.msp
2466270 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน PerformancePoint Server 2010 (ppsmamui-xx-xx.msp, ppsmawfe-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
PerformancePoint Server 2010
pjsrvwfe-x-none.msp
2459112 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Project Server 2010 (pjsrvwfe-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Project Server 2010
pjsrvmui-en-us.msp, pjsrvwfe-x-none.msp
2459113 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Project Server 2010 (pjsrvmui-en-us.msp, pjsrvwfe-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
Project Server 2010
dlc-x-none.msp
2459119 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน SharePoint Server 2010 (dlc-x-none.msp): 14 ธันวาคม 2010
SharePoint Server 2010
sts-x-none.msp
2459108 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน SharePoint Foundation 2010 (sts-x-none.msp): 31 ธันวาคม 2010
SharePoint Foundation 2010 

Office 2010 Server Rollup Updates for Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) and SharePoint Foundation Servers

ชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหมายเลขบทความ Knowledge Baseผลิตภัณฑ์
Project server-package
2459258 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Project Server 2010 Cumulative Update Server (Project server-package): 14 ธันวาคม 2010
Project Server 2010
SharePoint Foundation server-package
2459125 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน SharePoint Foundation 2010 Cumulative Update Server (SharePoint Foundation server-package): 14 ธันวาคม 2010
SharePoint Foundation 2010 
MOSS server-package
2459257 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน SharePoint Server 2010 Cumulative Update Server (MOSS server-package): 14 ธันวาคม 2010
SharePoint Server 2010

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นจะแสดงในบทความ KB ของแพคเกจต่างๆ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2479673 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 24 เม.ย. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม