วิธีถอนการติดตั้ง Microsoft Security Essentials 2.0.1963 ด้วยตนเองหากคุณไม่สามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมนี้ได้โดยใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

อาการ

บทความนี้จะอธิบายวิธีถอนการติดตั้ง Microsoft Security Essentials หากคุณไม่สามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมนี้ได้ในแผงควบคุมโดยใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก หรือรายการ โปรแกรมและคุณลักษณะ ใน Windows Vista และ Windows 7 เราแนะนำให้คุณตรวจสอบว่าคุณไม่สามารถถอนการติดตั้งได้โดยใช้ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ก่อน

หมายเหตุ รุ่นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Security Essentials เริ่มด้วยเลข 2 ใช้บทความฐานความรู้นี้เฉพาะในกรณีที่คุณกำลังใช้งาน Microsoft Security Essentials รุ่น 2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า ห้ามใช้บทความฐานความรู้นี้สำหรับรุ่นเบต้าหรือรุ่นที่เริ่มด้วยเลข 1 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการถอนการติดตั้ง Microsoft Security Essentials รุ่น 1 โปรดไปที่:

http://support.microsoft.com/kb/2435760/th วิธีถอนการติดตั้ง Microsoft Security Essentials 1.0.1963 ด้วยตนเองหากคุณไม่สามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมนี้ได้โดยใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

การแก้ไข

หมายเหตุ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากไวรัสต่างๆ คุณต้องไม่ดาวน์โหลดหรือเปิดไฟล์จากแหล่งที่คุณไม่ไว้วางใจ ไม่เข้าไปที่เว็บไซต์ที่คุณไม่เชื่อถือ หรือไม่เปิดสิ่งที่แนบมากับอีเมลขณะที่ปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในMicrosoft Knowledge Base:  
129972 ไวรัสคอมพิวเตอร์: คำอธิบาย การป้องกันและการแก้ไข

บทความนี้จะอธิบายวิธีถอนการติดตั้ง Microsoft Security Essentials หากคุณไม่สามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมนี้ได้ในแผงควบคุมโดยใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก หรือรายการ โปรแกรมและคุณลักษณะ ใน Windows Vista และ Windows 7 เราแนะนำให้คุณตรวจสอบว่าคุณไม่สามารถถอนการติดตั้งได้โดยใช้ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ก่อน

ขอแนะนำให้คุณพิมพ์บทความนี้ออกมาเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

ขั้นแรก ให้ตรวจสอบว่าคุณไม่สามารถถอนการติดตั้ง Microsoft Security Essentials ได้โดยใช้ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ใน Windows XP หรือรายการ โปรแกรมและคุณลักษณะ ใน Windows Vista และ Windows 7 ในการดำเนินการ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

Windows XP
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ appwiz.cpl ในกล่องข้อความ เรียกใช้ แล้วคลิก ตกลง
 2. เลือก Microsoft Security Essentials แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง
 3. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วไปที่ส่วน "ขั้นที่ 3: ติดตั้ง Microsoft Security Essentials ใหม่"
Windows Vista หรือ Windows 7
 1. คลิก ยุบปุ่ม เริ่ม แล้วในกล่องข้อความ ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม ให้พิมพ์ Appwiz.cpl จากนั้นกด ENTER
 2. คลิกขวาที่ Microsoft Security Essentials แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง
 3. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วไปที่ส่วน "ขั้นที่ 3: ติดตั้ง Microsoft Security Essentials ใหม่"
หากคุณสามารถถอนการติดตั้ง Microsoft Security Essentials ได้โดยใช้ขั้นตอนก่อนหน้านี้ แสดงว่าคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หากคุณไม่สามารถถอนการติดตั้ง Microsoft Security Essentials ได้ แสดงว่าคุณอาจจะมีปัญหากับกล่องโต้ตอบ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก และคอมโพเนนต์บางอย่างของ Microsoft Security Essentials อาจจะถอนการติดตั้งไม่ได้ ในกรณีเหล่านี้ คุณอาจจะไม่สามารถติดตั้ง Microsoft Security Essentials ใหม่ได้

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

หมายเหตุ คุณต้องเข้าสู่ระบบ Windows โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินวิธีการนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ อาจเป็นไปได้ว่าคุณได้เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบอยู่แล้ว หากคอมพิวเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย คุณอาจต้องขอให้ผู้ดูแลระบบช่วยเหลือ ในการตรวจสอบว่าคุณได้เข้าสู่ระบบ Windows โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบของคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=th

เมื่อต้องการถอนการติดตั้ง Microsoft Security Essentials หากคุณไม่สามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมนี้ได้โดยใช้ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก หรือรายการ โปรแกรมและคุณลักษณะ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

ขั้นตอนที่ 1: สำรองรีจิสทรี

ข้อสำคัญ ส่วนนี้ วิธีการนี้ หรืองานนี้ ประกอบด้วย ขั้นตอนต่างๆ ที่อธิบายถึงวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft หรือวิธีใช้และวิธีการของ Windows:

http://support.microsoft.com/kb/322756/th วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows (Windows XP)

สำรองรีจิสทรี (Windows Vista)

สำรองรีจิสทรี (Windows 7)

ในการสำรองข้อมูลรีจิสทรี ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ตามความเหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้งาน

Windows XP
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit ในกล่องข้อความ แล้วกด ENTER
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างด้านซ้าย) ของตัวแก้ไขรีจิสทรี ให้คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก ส่งออก

Windows Vista หรือ Windows 7
 1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วพิมพ์ regedit ในกล่องข้อความ ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม คลิก Regedit
 2. คลิก Regedit
 3. ในบานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างด้านซ้าย) ของตัวแก้ไขรีจิสทรี ให้คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก ส่งออก
ขั้นตอนที่ 2:ลบคีย์ย่อยของรีจิสทรีสำหรับ Microsoft Security Essentials

ถ้าต้องการให้เราลบคีย์ย่อยของรีจิสทรีสำหรับ Microsoft Security Essentials ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา

จากนั้น คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหา
หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • หากคุณไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา ให้บันทึกวิธีแก้ปัญหาในแฟลชไดร์ฟหรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา

จากนั้นไปที่หัวข้อ "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเองหยุดกระบวนการของ Microsoft Security Essentials:
 1. เปิดตัวจัดการงาน ในการดำเนินการนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ตามความเหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้งานต่อไปนี้
  1. สำหรับ Windows XP:
   1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ taskmgr แล้วคลิก ตกลง
  2. สำหรับ Windows 7 และสำหรับ Windows Vista:
   1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วพิมพ์ taskmgr ในกล่องข้อความ ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม
 2. คลิกแท็บ กระบวนการ
 3. ค้นหารายการแฟ้ม msseces.exe คลิกขวาที่รายการนี้ แล้วคลิก จบกระบวนการ หากหน้าต่างยืนยันปรากฏขึ้น ให้คลิก จบกระบวนการ
หยุดและปิดใช้บริการ Microsoft Security Essentials:
 1. บน Windows XP ให้คลิก เริ่ม หรือบน Windows Vista หรือบน Windows 7 ให้คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. พิมพ์ net stop msmpsvc แล้วกด ENTER
 3. บน Windows XP ให้คลิก เริ่ม หรือบน Windows Vista หรือบน Windows 7 ให้คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 4. พิมพ์ sc config msmpsvc start= disabled แล้วกด ENTER
ลบแป้นการเรียกใช้ Microsoft Security Essentials:
 1. บน Windows XP ให้คลิก เริ่ม หรือบน Windows Vista หรือบน Windows 7 ให้คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง หากหน้าต่าง การควบคุมบัญชีผู้ใช้ ปรากฏขึ้น ให้คลิก ตกลง
 3. ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. ในบานหน้าต่างรายละเอียด (บานหน้าต่างด้านขวา) ให้คลิก Microsoft Security Essentials แล้วคลิก ลบ
ลบคีย์ย่อยของรีจิสทรี MSE ที่เหลือ:
 1. บน Windows XP ให้คลิก เริ่ม หรือบน Windows Vista หรือบน Windows 7 ให้คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง หากหน้าต่าง การควบคุมบัญชีผู้ใช้ ปรากฏขึ้น ให้คลิก ตกลง
 3. ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current version\Uninstall\Microsoft Security Client
 4. ในบานหน้าต่างรายละเอียด (บานหน้าต่างด้านขวา) ให้คลิก Microsoft Security Essentials แล้วคลิก ลบ
 5. ภายใต้คีย์ตัวอักษรและตัวเลข ให้ค้นหารายการดังต่อไปนี้ คลิกขวาที่แต่ละรายการนั้น แล้วคลิก ลบ สำหรับแต่ละอินสแตนซ์ที่คุณค้นหา:
  • ชุดภาษาของบริการ Microsoft Antimalware XX-XX (โปรดทราบว่าแท้จริงแล้วตัวยึด XX-XX ก็คือ id ของตำแหน่งที่ตั้งที่ติดตั้งแล้ว เช่น DE-DE สำหรับ MSE ภาษาเยอรมัน ดังนั้นจึงไม่มีคีย์นี้ในชุดการติดตั้ง en-us)
  • Microsoft Antimalware
  • Microsoft Security Client
 6. ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Security Client
 7. ในบานหน้าต่างรายละเอียด (บานหน้าต่างด้านขวา) ให้คลิกขวาที่ Microsoft Security Client แล้วคลิก ลบ
 8. ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Antimalware
 9. ในบานหน้าต่างรายละเอียด (บานหน้าต่างด้านขวา) ให้คลิก Microsoft Antimalware แล้วคลิก ลบ
ลบคีย์ย่อยของตัวติดตั้ง:
 1. บน Windows XP ให้คลิก เริ่ม หรือบน Windows Vista หรือบน Windows 7 ให้คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง หากหน้าต่าง การควบคุมบัญชีผู้ใช้ ปรากฏขึ้น ให้คลิก ตกลง
 3. ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้: HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products
 4. ภายใต้คีย์ตัวอักษรและตัวเลขในฟิลด์ ProductName ให้ค้นหารายการดังต่อไปนี้ บันทึกหมายเลขสำหรับแต่ละอินสแตนซ์ที่คุณค้นหา จากนั้นคลิกขวาที่แต่ละรายการ แล้วคลิก ลบ สำหรับแต่ละอินสแตนซ์ที่คุณค้นหา:
  • Microsoft Security Client
  • Microsoft Antimalware
  • ชุดภาษาของบริการ Microsoft Antimalware XX-XX (โปรดทราบว่าแท้จริงแล้วตัวยึด XX-XX ก็คือ id ของตำแหน่งที่ตั้งที่ติดตั้งแล้ว เช่น DE-DE สำหรับ MSE ภาษาเยอรมัน ดังนั้นจึงไม่มีคีย์นี้ในชุดการติดตั้ง en-us)
ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้ง Microsoft Security Essentials ใหม่

 1. ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: http://windows.microsoft.com/th-th/windows/products/security-essentials
 2. คลิก ดาวน์โหลดฟรี*
 3. คลิก เรียกใช้ แล้วปฏิบัติตามพร้อมท์บนหน้าจอจนกว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 4. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่


วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับคำติชมของคุณ เมื่อต้องการแสดงคำติชมหรือรายงานปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งข้อความอีเมลถึงเรา


ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Security Essentials โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: http://windows.microsoft.com/th-th/windows/products/security-essentials

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนสำหรับ Microsoft Security Essentials โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://windows.microsoft.com/th-th/windows/products/security-essentials/support

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2483120 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 23 ม.ค. 2012 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม