แก้ไขปัญหาในการเข้าถึงเว็บเมลโดยใช้ Internet Explorer

นำไปใช้กับ: Internet Explorer 9

สรุป


เมื่อคุณพยายามเข้าถึงอีเมลของคุณ โดยใช้ Windows Live Hotmail, Yahoo! หรือ Gmail นั้น Internet Explorer อาจค้างหรือหยุดทำงาน

การแก้ไข


การตั้งค่าวันที่และเวลาที่ไม่ถูกต้องบนพีซีของคุณอาจทำให้มีปัญหาในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์อีเมลทางเว็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าวันที่และเวลาบนพีซีของคุณถูกต้อง เมื่อต้องการตรวจสอบวันที่และเวลา ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ในแผงควบคุม เปิด วันที่และเวลา โดยคลิก เริ่ม พิมพ์ วันที่และเวลาในกล่อง เริ่มค้นหา แล้วคลิก วันที่และเวลา ในรายชื่อ โปรแกรม
  2. คลิก เปลี่ยนวันที่และเวลา
  3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าวันที่และเวลา ให้ตั้งค่าวันที่และเวลาเป็นค่าที่ถูกต้อง
  4. คลิก ตกลง สองครั้ง
ถ้าการตั้งค่าวันที่และเวลาบนพีซีของคุณถูกต้อง Add-on ของ Internet Explorer ที่ไม่เข้ากันหรือบกพร่องอาจรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ ถ้าคุณปิด Add-on เหล่านี้ คุณอาจสามารถดูเว็บไซต์ต่างๆ อีกครั้ง เพื่อปิดใช้งานรายชื่อ Add-on ที่ไม่เข้ากันที่รู้จักโดยอัตโนมัติ เรียกใช้ Add-on Fix it ของ Internet Explorer เมื่อถูกถามว่าคุณต้องการเรียกใช้หรือบันทึกแฟ้มนี้หรือไม่ คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนต่างๆ ในตัวช่วยสร้าง


ถ้าการเรียกใช้ Fix it ข้างต้นไม่แก้ไขปัญหาของคุณ การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกของ Internet Explorer ของคุณอาจทำให้คุณไม่สามารถดูเว็บไซต์อีเมลได้ คุณสามารถตั้งค่า Internet Explorer ใหม่เป็นการตั้งค่าเดิมเพื่อเอาการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับ Internet Explorer ออกโดยไม่ลบรายการโปรดหรือเนื้อหาสรุปของคุณ เมื่อต้องการตั้งค่า Internet Explorer ใหม่โดยอัตโนมัติ ให้เรียกใช้ Fix it ตั้งค่าการตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ เมื่อถูกถามว่าคุณต้องการเรียกใช้หรือบันทึกแฟ้มนี้หรือไม่ คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนต่างๆ ในตัวช่วยสร้าง


ข้อมูลเพิ่มเติม


ถ้าคุณยังคงไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์บางเว็บหลังจากที่ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในบทความนี้ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม:บทความออนไลน์เพิ่มเติมของ Microsoft