Microsoft Outlook 2007 อาจพบปัญหาเกี่ยวกับการรับ/ส่งหรือประสิทธิภาพการทำงานหลังจากติดตั้งการปรับปรุงที่ใหม่กว่าบนคอมพิวเตอร์แล้ว

สรุป

หากเครื่องของคุณดาวน์โหลดการปรับปรุง Office Outlook 2007 KB 2412171 โดยอัตโนมัติ คุณอาจพบปัญหาหนึ่งอย่างหรือทั้งหมดใน Outlook 2007 ดังนี้:
 • มีการหน่วงเวลาขณะสลับระหว่างโฟลเดอร์อีเมลในบานหน้าต่างนำทาง
 • ไม่มีคุณลักษณะที่เก็บถาวรแบบอัตโนมัติอีกต่อไป
 • คุณพบข้อผิดพลาดขณะรับส่งอีเมล
ทำตามขั้นตอนที่อยู่ในส่วนข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตอนนี้คุณควรจะ ลองค้นหาและถอนการติดตั้งการปรับปรุงโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

สำหรับ Windows 7 และ Windows Vista
 1. คลิก เริ่ม แล้วเลือก แผงควบคุม
 2. เลือกตัวเลือกสำหรับไอคอนใหญ่หรือไอคอนเล็กในส่วน แสดงตาม ที่ มุมขวาบนของหน้าจอ
 3. เลือกโปรแกรมและคุณลักษณะ
 4. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้เลือกตัวเลือก ดูการปรับปรุงที่ติดตั้งไว้
 5. ในรายชื่อการปรับปรุง ให้ค้นหาการปรับปรุง KB2412171 หากคุณพบการปรับปรุงนี้ ให้คลิกเพื่อเลือก แล้วคลิกตัวเลือก  ถอนการติดตั้ง  เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หากคุณได้รับการพร้อมท์
สำหรับ Windows XP
 1. คลิก เริ่ม และ เรียกใช้
 2. พิมพ์ appwiz.cpl แล้วคลิก ตกลง
 3. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงการปรับปรุง
 4. ในรายชื่อการปรับปรุง ให้ค้นหาการปรับปรุง KB2412171 หากคุณพบการปรับปรุงนี้ ให้คลิกเพื่อเลือก แล้วคลิกตัวเลือก  เอาออก  เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หากคุณได้รับการพร้อมท์
หมายเหตุ: หากคุณยังพบปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานใน Outlook 2007 และไม่สามารถค้นหาและเอาการปรับปรุงนี้ออกโดยทำตามขั้นตอนที่มีอยู่ในบทความฐานความรู้นี้:

940226 - วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานใน Outlook 2007

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2485531 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10 พ.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม