คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุง Office: 11 มกราคม 2011

นำไปใช้กับ: Microsoft Outlook 2010Microsoft Office Outlook 2007

บทนำ


ในวันอังคาร 11 มกราคม 2011, Microsoft นำออกใช้การปรับปรุง nonsecurity ดังต่อไปนี้ ปรับปรุงรายเดือนเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ลูกค้าของเราปลอดภัย และทันสมัยอยู่เสมอ เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงทั้งหมดที่ตรงกับคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม


ทั้งหมดต่อไปนี้จะรวมอยู่ใน 11 มกราคม 2011 ปรับปรุง การปรับปรุง nonsecurity
  • 982726 คำอธิบายของการปรับปรุงการกรองอีเมลขยะ 2010 Outlook: 11 มกราคม 2011
  • 2483110 คำอธิบายของการปรับปรุงของ Office Outlook 2007 กรองอีเมลขยะ: 11 มกราคม 2011
  • 2412171 คำอธิบายของการปรับปรุงของ Office Outlook 2007:11 มกราคม 2011