การอิมพอร์ตโซลูชั่นอาจทำใน Microsoft Dynamics CRM 2011 ได้ไม่สำเร็จ


อาการ


ในขณะที่ท่านพยายามจะอิมพอร์ตโซลูชั่นเข้ามาใน Microsoft Dynamics CRM 2011 การอิมพอร์ตอาจทำได้ไม่สำเร็จ นอกจากนี้คุณอาจได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาดต่อไปนี้:

0x80048298 - System.Web.Services.Protocols.SoapException: นิยามของการรายงานผลไม่ถูกต้อง รายละเอียด: นิยามของรายงานมีชื่อที่ไม่ถูกต้อง 'http://schemas.microsoft.com/sqlserver/reporting/2010/01/reportdefinition' ซึ่งไม่สามารถอัพเกรดได้

ที่ Microsoft.ReportingServices.WebServer.ReportingService2005Impl.CreateReport(String Report, String Parent, Boolean Overwrite, Byte[] Definition, Property[] Properties, Warning[]& Warnings)

ที่ Microsoft.ReportingServices.WebServer.ReportingService2005.CreateReport(String Report, String Parent, Boolean Overwrite, Byte[] Definition, Property[] Properties, Warning[]& Warnings)


สาเหตุ


ปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะรายงานที่สร้างเองชุดใดชุดที่สร้างจาก SQL Reporting Services 2008 R2 ข้อความแจ้งความผิดพลาด ในท่อนแรกหมายความว่ารายงานนี้ได้สร้างขึ้นใน SQL Reporting Services 2008 R2 หากท่านพยายามจะอิมพอร์ตโซลูชั่นเข้ามาในระบบซีอาร์เอ็มที่ตั้งค่าโดยใช้ SQL Reporting Services 2008 ท่านจะได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาดนี้เพราะ   ชื่อที่ใช้กับเวอร์ชั่นนี้ไม่สนับสนุนแผนการทำงานของ SQL Reporting Services 2008 R2 

การแก้ไข


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1

อิมพอร์ตโซลูชั่นเข้ามาในระบบที่ได้รับการตั้งค่าโดยใช้ SQL Reporting Services 2008 R2

วิธีที่ 2

สร้างรายงานแบบเดียวกันในระบบ SQL Reporting Services 2008 จากนั้นอัพโหลดรายงานเข้าไปในระบบ Microsoft Dynamics CRM และใส่รายงานใหม่นี้เข้าไปในโซลูชั่นของคุณด้วย