รวมโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Office 2010 สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2011

บทนำ

แพคเกจรวมโปรแกรมปรับปรุงสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2011 มี hotfixes ล่าสุดสำหรับโปรแกรมใช้งาน Microsoft Office 2010 core suite และเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2010


ขอแนะนำให้คุณทดสอบ hotfixes ก่อนใช้ในการทำงานเนื่องจาก builds เป็นแบบรวม แต่ละการแก้ไขใหม่จะมี hotfixes รวมทั้งหมด และมีการแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงก่อนหน้านี้ขอแนะนำให้คุณพิจารณาใช้รีลีสการแก้ไขล่าสุดที่มี hotfix ที่คุณจำเป็นต้องใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีขอรับแพคเกจรวมโปรแกรมปรับปรุงสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2011

ขณะนี้มีชุดแพคเกจรวมโปรแกรมปรับปรุงที่สนับสนุนจาก Microsoftอย่างไรก็ตาม แต่ละแพคเกจมุ่งแก้ไขโปรแกรมใช้งานที่กล่าวถึงในบทความนี้เท่านั้นใช้แพคเกจกับระบบที่เกิดปัญหาเฉพาะเหล่านี้เท่านั้นหากคุณไม่ได้รับผลกระทบร้ายแรงจากปัญหาเหล่านี้ ขอแนะนำให้คุณรอแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงถัดไปที่มี hotfixes ในแพคเกจรวมโปรแกรมปรับปรุง


หมายเหตุ หากมีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นอีกหรือหากจำเป็นต้องแก้ปัญหาใดๆ คุณอาจต้องสร้างคำขอบริการแยกต่างหากอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทั่วไปสำหรับคำถามและปัญหาที่ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดของแพคเกจรวมโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะนี้ในการสร้างคำขอบริการแยกต่างหาก โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:

แพคเกจที่ถูกรวมไว้ในรวมโปรแกรมปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ 2011

ลิงก์ไปยังบทความ Microsoft Knowledge Base ที่อธิบายแต่ละ hotfix ที่จะออกมาเมื่อมีบทความที่เกี่ยวข้องในการขอรับ hotfix เฉพาะ โปรดติดต่อแผนกสนับสนุนและขอ hotfix โดยอ้างอิงหมายเลขบทความ Knowledge Base


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาของ Office 2010 suite ที่ได้รับการแก้ไขในรวมโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base (KB)

โปรแกรมปรับปรุง Office 2010 Client

ชื่อแพคเกจ Hotfixหมายเลขบทความ Knowledge Baseผลิตภัณฑ์
ace-x-none.msp
2475874 คำอธิบายแพคเกจ Access 2010 hotfix (ace-x-none.msp):22 กุมภาพันธ์ 2011
Access 2010
access-x-none.msp
2504134 คำอธิบายแพคเกจ Access 2010 hotfix (access-x-none.msp):22 กุมภาพันธ์ 2011
Access 2010
excel-x-none.msp, graph-x-none.msp
2475875 คำอธิบายแพคเกจ Excel 2010 hotfix (excel-x-none.msp, graph-x-none.msp):22 กุมภาพันธ์ 2011
Excel 2010
excel-x-none.msp
2475876 คำอธิบายแพคเกจ Excel 2010 hotfix (excel-x-none.msp):22 กุมภาพันธ์ 2011
Excel 2010
outlook-x-none.msp
2475877 คำอธิบายแพคเกจ Outlook 2010 hotfix (outlook-x-none.msp):22 กุมภาพันธ์ 2011
Outlook 2010
infopath-x-none.msp
2483231 คำอธิบายแพคเกจ InfoPath 2010 hotfix (infopath-x-none.msp):22 กุมภาพันธ์ 2011
Infopath 2010
mso-x-none.msp
2479789 คำอธิบายแพคเกจ Office 2010 hotfix (mso-x-none.msp):22 กุมภาพันธ์ 2011
Office 2010
msoshext-x-none.msp
2483230 คำอธิบายแพคเกจ Office 2010 hotfix (msoshext-x-none.msp):22 กุมภาพันธ์ 2011
Office 2010
proof-xx-xx.msp
2483232 คำอธิบายแพคเกจ Office 2010 hotfix (proof-xx-xx.msp):22 กุมภาพันธ์ 2011
Office 2010
gfx-x-none.msp
2496952 คำอธิบายแพคเกจ Office 2010 hotfix (gfx-x-none.msp):22 กุมภาพันธ์ 2011
Office 2010
oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp
2483229 คำอธิบายแพคเกจ Office 2010 hotfix (oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp):22 กุมภาพันธ์ 2011
Office 2010
onenote-x-none.msp
2504133 คำอธิบายแพคเกจ OneNote 2010 hotfix (onenote-x-none.msp):22 กุมภาพันธ์ 2011
OneNote 2010
powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp
2496949 คำอธิบายแพคเกจ PowerPoint 2010 hotfix (powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp):22 กุมภาพันธ์ 2011
PowerPoint 2010
project-x-none.msp
2496946 คำอธิบายแพคเกจ Project 2010 hotfix (project-x-none.msp):22 กุมภาพันธ์ 2011
Project 2010
spd-x-none.msp
2496947 คำอธิบายแพคเกจ SharePoint Designer 2010 hotfix (spd-x-none.msp):22 กุมภาพันธ์ 2011
SharePoint Designer 2010
word-x-none.msp
2504130 คำอธิบายแพคเกจ Word 2010 hotfix (word-x-none.msp):22 กุมภาพันธ์ 2011
Word 2010โปรแกรมปรับปรุง Office 2010 Individual Server

ชื่อแพคเกจ Hotfixหมายเลขบทความ Knowledge Baseผลิตภัณฑ์
fsserver-x-none.msp
2504136 คำอธิบายแพคเกจ FAST Search Server 2010 for SharePoint hotfix (fsserver-x-none.msp):22 กุมภาพันธ์ 2011
FAST Search Server 2010 for SharePoint
ppsmawfe-x-none.msp, ppsmamui-xx-xx.msp
2496951 คำอธิบายแพคเกจ PerformancePoint Server 2010 hotfix (ppsmawfe-x-none.msp, ppsmamui-xx-xx.msp):22 กุมภาพันธ์ 2011
PerformancePoint Server 2010
pjsrvwfe-x-none.msp
2479792 คำอธิบายแพคเกจ Project Server 2010 hotfix (pjsrvwfe-x-none.msp):22 กุมภาพันธ์ 2011
Project Server 2010
wssmui-xx-xx.msp
2504135 คำอธิบายแพคเกจ SharePoint Foundation 2010 hotfix (wssmui-xx-xx.msp):22 กุมภาพันธ์ 2011
SharePoint Foundation 2010
osrchwfe-x-none.msp
2479795 คำอธิบายแพคเกจ SharePoint Server 2010 hotfix (osrchwfe-x-none.msp):22 กุมภาพันธ์ 2011
SharePoint Server 2010
dlc-x-none.msp
2479796 คำอธิบายแพคเกจ SharePoint Server 2010 hotfix (dlc-x-none.msp):22 กุมภาพันธ์ 2011
SharePoint Server 2010
vsrvwfe-x-none.msp
2483228 คำอธิบายแพคเกจ SharePoint Server 2010 hotfix (vsrvwfe-x-none.msp):22 กุมภาพันธ์ 2011
SharePoint Server 2010
osrchmui-xx-xx.msp
2496948 คำอธิบายแพคเกจ SharePoint Server 2010 hotfix (osrchmui-xx-xx.msp):22 กุมภาพันธ์ 2011
SharePoint Server 2010
osrchmui-ja-jp.msp
2496954 คำอธิบายแพคเกจ SharePoint Server 2010 hotfix (osrchmui-ja-jp.msp):22 กุมภาพันธ์ 2011
SharePoint Server 2010
lpsrvwfe-x-none.msp
2504132 คำอธิบายแพคเกจ SharePoint Server 2010 hotfix (lpsrvwfe-x-none.msp):22 กุมภาพันธ์ 2011
SharePoint Server 2010

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นแสดงอยู่ในบทความ KB สำหรับแต่ละแพคเกจ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2493730 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 24 เม.ย. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม