ไม่มีตัวเลือกให้เพิ่ม entity ของ Microsoft Dynamics CRM ในเมนูโปรดของ Microsoft Office Outlook 2010


ข้อมูลสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรี โปรดตรวจสอบว่าคุณได้สำรองรีจิสทรีไว้ก่อนที่จะแก้ไข โปรดทำความเข้าใจกับการเรียกคืนรีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล เรียกคืน และแก้ไขรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

อาการ


ไม่มีตัวเลือกให้เพิ่ม entity ของ Microsoft Dynamics CRM ในเมนูโปรดของ Microsoft Outlook เมื่อคุณใช้ Microsoft Dynamics CRM Client for Outlook กับ Microsoft Office Outlook 2010

สาเหตุ


อันเป็นผลมาจากข้อจำกัดของโมดูลโซลูชั่นในโปรแกรม Outlook

การแก้ไข


คำเตือน อาจเกิดปัญหาร้ายแรง หากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้องโดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีหรือโดยใช้วิธีอื่น ซึ่งคุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่อาจรับประกันได้ว่าปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการแก้ไขรีจิสทรีด้วยตนเอง

หากต้องการแก้ปัญหาข้อจำกัดนี้ คุณต้องปิดการทำงานของโมดูลโซลูชั่นในโปรแกรม Outlook เสียก่อน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิก Start คลิก Run พิมพ์ regedit แล้วคลิก OK
  2. ค้นหา HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
  3. คลิกขวาที่ MSCRMClient, ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิกค่า DWORD (32 บิต)
  4. ใส่ DisableSolutionsModule ลงไปใน ชื่อ
  5. คลิกขวาที่ DisableSolutionsModule REG_DWORD จากนั้นเลือก Modify และตั้ง value ให้เป็น 1
  6. ออกจากโปรแกรมและเปิดการทำงานของโปรแกรม Outlook อีกครั้ง