ชุดกำหนดการใช้งานได้หลายรุ่นสำหรับโปรแกรมปรับปรุงแพลตฟอร์ม Microsoft .NET Framework 4 ชุดที่ 1 พร้อมใช้งานแล้ว

บทนำ

บทความนี้อธิบายชุดกำหนดการใช้งานได้หลายรุ่น (MT Pack) สำหรับโปรแกรมปรับปรุงแพลตฟอร์ม Microsoft .NET Framework 4 ชุดที่ 1 โดย MT Pack ให้นักพัฒนาสามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่มีเป้าหมายที่ API ใหม่ได้จากโปรแกรมปรับปรุงรันไทม์สำหรับโปรแกรมปรับปรุงแพลตฟอร์ม .NET Framework 4 ชุดที่ 1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงรันไทม์สำหรับโปรแกรมปรับปรุงแพลตฟอร์ม .NET Framework 4 ชุดที่ 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:  
2478063   โปรแกรมปรับปรุงแพลตฟอร์ม .NET Framework 4 ชุดที่ 1 - โปรแกรมปรับปรุงรันไทม์
MT Pack เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมปรับปรุงขณะออกแบบสำหรับ Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงขณะออกแบบสำหรับ Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:  
2495593   โปรแกรมปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับ Visual Studio 2010 SP1 ซึ่งเพิ่มการสนับสนุนสำหรับการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับโปรแกรมปรับปรุงแพลตฟอร์ม Microsoft .NET Framework 4 ชุดที่ 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

MT Pack เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมปรับปรุงแพลตฟอร์ม Microsoft .NET Framework 4 ชุดที่ 1 - โปรแกรมปรับปรุงขณะออกแบบสำหรับ Visual Studio 2010 SP1 MT Pack เพิ่มแอสเซมบลีอ้างอิงใหม่ แฟ้ม IntelliSense และแฟ้มสนับสนุนอื่นๆ

หมายเหตุ
  • หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงขณะออกแบบสำหรับ Visual Studio 2010 SP1 แล้ว Visual Studio 2010 จะเลือก โปรแกรมปรับปรุงแพลตฟอร์มชุดที่ 1 โดยอัตโนมัติเพื่อเป็นเฟรมเวิร์กเป้าหมายสำหรับโครงการใหม่ใดๆ ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับ .NET Framework รุ่นอื่นใด คุณจะต้องเลือก .NET Framework รุ่นที่เหมาะสมในรายการ เฟรมเวิร์กเป้าหมาย
  • หากเฟรมเวิร์กเป้าหมายไม่ได้ถูกตั้งค่าเป็น โปรแกรมปรับปรุงแพลตฟอร์มชุดที่ 1 อย่างถูกต้อง คุณจะไม่สามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์ใดๆ ที่เรียก API สาธารณะใหม่ได้จากโปรแกรมปรับปรุงรันไทม์สำหรับโปรแกรมปรับปรุงแพลตฟอร์มชุดที่ 1
  • หากคุณเปลี่ยนแปลงเฟรมเวิร์กเป้าหมายเป็น .NET Framework รุ่นอื่นแทนที่จะเป็น โปรแกรมปรับปรุงแพลตฟอร์มชุดที่ 1 กล่องเครื่องมือ เครื่องแสดง จะไม่แสดง เพราะฉะนั้น จึงเกิดความไม่สอดคล้องกันในโครงการเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานอยู่ที่ใช้โปรแกรมปรับปรุงแพลตฟอร์มชุดที่ 1

ข้อมูลการปรับปรุง

วิธีขอรับการปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:  

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจหาไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณจะต้องติดตั้ง Windows Installer 3.1 หรือ Windows Installer รุ่นหลังจากนี้

ในการขอรับ Windows Installer รุ่นล่าสุด ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

สวิทช์บรรทัดคำสั่งสำหรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสวิทช์บรรทัดคำสั่งต่างๆ ที่สนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงนี้ ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Windows Installer ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่ได้กำหนดให้คุณเริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่ใช้การปรับปรุงนี้ ยกเว้นในกรณีที่แฟ้มที่กำลังปรับปรุงถูกล็อกหรือใช้งาน

ปัญหาที่ทราบสำหรับโปรแกรมปรับปรุง

ปัญหาที่ 1
หากคุณสร้างเว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์บนเว็บใน Visual Studio 2010 ที่มีเป้าหมายที่โปรแกรมปรับปรุงแพลตฟอร์ม .NET Framework 4 ชุดที่ 1 และถ้าแฟ้ม Web.config ถูกสร้างขึ้นใหม่ มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะสร้างโปรแกรมประยุกต์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากค่าที่ไม่ถูกต้องสำหรับแอตทริบิวต์ targetFramework ถูกใส่ลงในแฟ้ม Web.config

การแก้ไข

ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ให้เปิดแฟ้ม Web.config แล้วเปลี่ยนค่าแอตทริบิวต์ targetFramework ด้วยตนเองให้เป็น4.0.1 
ปัญหาที่ 2
เมื่อคุณสร้างโครงการ Add-in ใหม่สำหรับ Visual Studio คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ หากคุณเลือก โปรแกรมปรับปรุงแพลตฟอร์ม .NET Framework 4 ชุดที่ 1 ให้เป็นเฟรมเวิร์กเป้าหมาย:  
ตัวช่วยสร้าง Add-in สำหรับ Visual Studio: มีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและตัวช่วยสร้างไม่สามารถสร้างโครงการได้ ตรวจสอบให้มีการติดตั้งภาษาการเขียนโปรแกรมอย่างถูกต้อง
การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เลือก .NET Framework 4 เป็นเฟรมเวิร์กเป้าหมายเมื่อคุณสร้างโครงการ Add-in สำหรับ Visual Studio
  2. ตั้งค่า โปรแกรมปรับปรุงแพลตฟอร์ม .NET Framework 4 ชุดที่ 1 ให้เป็นเฟรมเวิร์กเป้าหมายสำหรับโครงการ Add-in หลังจากที่โครงการถูกสร้างขึ้น
ปัญหาที่ 3

หากคุณเปิดโครงการที่มีเป้าหมายที่โปรแกรมปรับปรุงแพลตฟอร์มชุดที่ 1 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Visual Studio 2010 SP1 และไม่ได้ติดตั้ง MT Pack (เนื่องจากไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงขณะออกแบบ KB2495593) คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่ได้ติดตั้งเฟรมเวิร์กเป้าหมายของโครงการ
ข้อความบ่งชี้ว่าคุณไม่มีชุดเป้าหมาย

การแก้ไข

ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงขณะออกแบบ ก่อนที่คุณจะเปิดโครงการใน Visual Studio 2010 SP1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
2495593 โปรแกรมปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับ Visual Studio 2010 SP1 เพื่อเพิ่มการสนับสนุนสำหรับการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับโปรแกรมปรับปรุงแพลตฟอร์ม Microsoft .NET Framework 4 ชุดที่ 1

ข้อมูลการลบการปรับปรุง

ในการลบโปรแกรมปรับปรุงนี้ ใช้ เพิ่มหรือลบโปรแกรม ใน แผงควบคุม

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมปรับปรุงรุ่นสากลนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงให้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

File nameFile versionFile sizeDateTime
FullTrust.xmlNot Applicable102 24-Aug-101:14
Internet.xmlNot Applicable1,751 24-Aug-101:14
LocalIntranet.xmlNot Applicable2,454 24-Aug-101:14
System.Activities.Core.Presentation.xmlNot Applicable5,480 24-Aug-102:14
System.Activities.Presentation.xmlNot Applicable265,420 24-Aug-102:14
System.Activities.DurableInstancing.xmlNot Applicable8,228 18-Feb-113:39
System.Activities.xmlNot Applicable971,148 18-Feb-113:39
System.ServiceModel.Activities.xmlNot Applicable221,404 18-Feb-113:39
FrameworkList.xmlNot Applicable1,128 18-Feb-113:39
System.Activities.Core.Presentation.dll4.0.30319.447388,488 25-Mar-117:29
System.Activities.DurableInstancing.dll4.0.30319.44728,552 25-Mar-117:29
System.Activities.Presentation.dll4.0.30319.447915,832 25-Mar-117:29
System.Activities.dll4.0.30319.447459,104 25-Mar-117:29
System.ServiceModel.Activities.dll4.0.30319.447102,776 25-Mar-117:29
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2495638 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 24 ส.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม