คุณจะไม่สามารถเข้าเวปไซต์ Microsoft Dynamics CRM ได้หลังจากที่คุณทำการซ่อมแซม Microsoft Dynamics CRM server

อาการ

หลังจากที่คุณทำการซ่อมแซม Microsoft Dynamics CRM server คุณจะไม่สามารถเข้าเวปไซต์ Microsoft Dynamics CRM ได้ นอกจากนี้ คุณจะได้รับข้อความเตือนการล็อคออน IFD เมื่อคุณพิมพ์ URL ภายในเพื่อเข้า CRM ดังนี้: 

HTTP 404 Not Found page 
นอกจากนี้ คุณจะได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาดใน Microsoft Dynamics CRM Client for Outlook หลังจากที่คุณได้เลือกองค์กรที่ต้องการตั้งค่าแล้ว: 
มีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารกับ Microsoft Dynamics CRM server เซิร์ฟเวอร์ไม่ทำงาน ลองอีกครั้งในภายหลัง หากยังเกิดปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

สาเหตุ

เมื่อคุณทำการซ่อมแซม Microsoft Dynamics CRM server เวปแอดเดรส URLs ภายในที่บันทึกเอาไว้ในเซิร์ฟเวอร์จะเปลี่ยนกลับไปเป็นชื่อพอร์ทเซิร์ฟเวอร์ <เดิม>

ลูกค้าเวปอาจจะพยายามแก้ไข URL ที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบของคุณ อย่างไรก็ดี มีแนวโน้มที่จะเกิดการล้มเหลวของ Microsoft Dynamics CRM Client for Outlookได้ในระหว่างการตั้งค่า

การแก้ไข

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เปลี่ยนเวปแอดเดรส URLs ภายในกลับไปเป็นค่าดั้งเดิม ( URLs นี้ควรเป็น URL ที่คุณพิมพ์เข้าไประหว่างที่เข้าเวปไซต์ CRM ก่อนที่จะทำการซ่อมแซม URLs นี้จะต้องสัมพันธ์กับ UR: ของคุณในเวปไซต์ Microsoft Dynamics CRM) โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. บน Microsoft Dynamics CRM server ให้คลิก Start คลิก All Programs คลิก Microsoft Dynamics CRM 2011 และคลิก Deployment Manager
  2. คลิกขวา Microsoft Dynamics CRM และคลิก Properties
  3. ใต้แท็บ Web Address ให้ทำการอัพเดต URLs ให้ตรงกับ IIS สำหรับเวปไซต์ Microsoft Dynamics CRM

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2498257 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 16 พ.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม