คุณไม่มีตัวเลือกในการดาวน์โหลด Windows 7 SP1 เมื่อคุณใช้ Windows Update เพื่อตรวจสอบ การปรับปรุง

อาการ

เมื่อคุณใช้ Windows Update เพื่อตรวจสอบโปรแกรมปรับปรุง คุณจะไม่มีตัวเลือกสำหรับดาวน์โหลด Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

สาเหตุ

มีบางสถานการณ์ที่การติดตั้ง Windows 7 SP1 อาจไม่ประสบความสำเร็จ เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ จะไม่มี Windows 7 SP1 ใน Windows Update หากคอมพิวเตอร์ของคุณประสบปัญหาใดปัญหาหนึ่งต่อไปนี้:
 • มีการติดตั้ง Windows SP1 แล้ว หรือยังไม่มีการติดตั้ง Windows 7 SP1 รุ่นก่อนวางจำหน่าย
 • ต้องมีการปรับปรุงอื่นก่อนที่จะมี Windows 7 SP1
 • โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ของคุณป้องกันไม่ให้มีการติดตั้ง Windows 7 SP1
 • คอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีแฟ้มระบบที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง Windows 7 SP1

การแก้ปัญหา

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนวิธีการด้านล่างโดยเริ่มที่วิธีที่ 1 ถ้าวิธีที่ 1 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ไปที่วิธีที่ 2

วิธีที่ 1: ตรวจสอบว่ายังไม่ได้มีการติดตั้ง Windows 7 SP1 และคุณไม่ได้กำลังเรียกใช้ Windows 7 SP1 รุ่นก่อนวางจำหน่าย


โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก Startที่ปุ่ม Start คลิกขวา ที่ Computer และคลิกที่ Properties
 2. ตรวจสอบส่วนที่เป็น Windows edition
  1. หากปรากฏรายการ Service Pack 1 แสดงว่ามีการติดตั้ง Windows 7 SP1 ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
  2. หากหมายเลขรุ่น (เช่น v.153 หรือ v.720) แสดงรายการอยู่หลัง Service Pack 1 แล้ว Windows 7 SP1 รุ่นก่อนวางจำหน่ายจะยังคงติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องถอนการติดตั้งรุ่นดังกล่าวก่อนที่ Windows Updateจะเสนอ SP1 รุ่นวางจำหน่ายให้คุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่

   วิธีถอนการติดตั้ง Windows 7 SP1

วิธีที่ 2: การตรวจสอบหาโปรแกรมปรับปรุงที่ค้างอยู่


อาจจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง 2454826, 2534366 และ 2533552 ในคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่จะมีการเสนอ Windows 7 SP1 ใน Windows Update

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้โดยการใช้ Windows Update ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก Startที่ปุ่ม Start คลิก All Programs และคลิก Windows Update
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง และรอขณะที่ Windows ค้นหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. หากมีโปรแกรมปรับปรุงที่สำคัญใด ๆ ให้คลิก ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
   สิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้ หากคุณถูกถามให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือยืนยัน
 4. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะดำเนินการดังกล่าวเมื่อการติดตั้งสมบูรณ์
 5. ตรวจสอบ Windows Update อีกครั้งเพื่อดูว่าในขณะนี้สามารถใช้ Windows 7 SP1 ได้หรือไม่
นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมปรับปรุง 2454826, 2534366 และ 2533552 พร้อมให้ดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Download Center สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้และวิธีการติดตั้ง ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2534366การติดตั้ง Windows 7 Sp1 ล้มเหลว บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งชุดภาษาทั้งหมด ข้อผิดพลาด 0xC0000009A
2533552 โปรแกรมปรับปรุงที่ป้องกันไม่ให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด "0xC0000034" เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows 7 SP1 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 มีพร้อมให้ใช้งานแล้ว
2454826 มีโปรแกรมปรับปรุงด้านประสิทธิภาพและฟังก์ชั่นการใช้งานสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

วิธีที่ 3: ตรวจสอบว่าไม่ได้ติดตั้ง SafeCentral รุ่นที่เข้ากันไม่ได้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ


Windows SP1 อาจไม่ปรากฏใน Windows Update หากมี SafeCentral บางรุ่นติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ SafeCentral เป็นโปรแกรมระบบความปลอดภัยที่ผลิตโดย SafeCentral, Inc.

หากคอมพิวเตอร์ของคุณเรียกใช้งาน SafeCentral version 2.9.0.0 หรือรุ่นก่อนหน้า คุณต้องปรับปรุง SafeCentral ก่อน คุณจึงจะสามารถติดตั้งl Windows 7SP1 ได้

เพื่อดูว่ามีการติดตั้ง SafeCentral หรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
 1. คลิก Startที่ปุ่ม Start คลิก Control Panel คลิก Programs และคลิก Programs and Features
 2. ค้นหารายการโปรแกรมสำหรับ SafeCentral หากมีการติดตั้ง SafeCentral รุ่น 2.9.0.0 หรือรุ่นก่อนหน้า ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ SafeCentral สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีที่ 4: ตรวจสอบว่าคุณมีโปรแกรมควบคุมการแสดงผลแบบรวมของ Intel ที่มีชื่อว่า Igdkmd32.sys หรือ Igdkmd64.sys และคุณได้ปรับรุ่นโปรแกรมควบคุมนี้หรือไม่


Windows 7 SP1 จะไม่ปรากฏใน Windows Update หากคุณมีแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งต่อไปนี้อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • Igdkmd32.sys (32 บิต) รุ่น 8.15.10.2104 ถึงรุ่น 8.15.10.2141
 • Igdkmd64.sys (64 บิต) รุ่น 8.15.10.2104 ถึงรุ่น 8.15.10.2141
เป็นที่ทราบกันว่าโปรแกรมเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหากับโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ D2D (Direct2D). ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้โปรแกรมควบคุมเหล่านี้ร่วมกับ Windows Live Mail ภายใต้สภาวะบางอย่าง Windows Live Mail อาจทำงานล้มเหลว

เพื่อตรวจสอบโปรแกรมควบคุมกราฟิกรวมของ Intel และรุ่นของโปรแกรมควบคุม ให้ทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
 1. เริ่มใช้งานเครื่องมือการวินิจฉัย DirectX โดยการ คลิก เริ่มปุ่มเริ่ม พิมพ์ dxdiag ลงในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม แล้วกด Enter
 2. คลิกแท็บ จอภาพ
 3. บันทึกโปรแกรมควบคุมและรุ่นของโปรแกรมควบคุม
 4. หากคุณมีโปรแกรมควบคุมการแสดงผลแบบรวมของ Intel และรุ่นโปรแกรมควบคุมคือ 8.15.10.2104 ถึง 8.15.10.2141 ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อดูว่ามีโปรแกรมควบคุมรุ่นใหม่อยู่หรือไม่
โปรแกรมปรับปรุง 2454826 ยังพร้อมสำหรับดาวน์โหลดจาก Microsoft Download Center อีกด้วย การปรับปรุงนี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและฟังก์ชั่นการทำงานสำหรับปัญหานี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงนี้และวิธีติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความดังกล่าวใน Microsoft Knowledge Base:
2454826 โปรแกรมปรับปรุงด้านประสิทธิภาพและฟังก์ชันการทำงานมีพร้อมให้บริการแล้วสำหรับ Windows 7 และสำหรับ Windows Server 2008 R2

วิธีที่ 5: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ใช้ vLite ในการกำหนดการติดตั้ง Windows 7 ของคุณเอง


vLite คือโปรแกรมของบริษัทอื่นซึ่งใช้เพื่อกำหนดการติดตั้ง Windows 7 เอง แต่เป็นที่ทราบกันว่า vLite จะเอาคอมโพเนนต์บางตัวของระบบ Windows ออก หากคุณทราบว่าคุณใช้ vLite เพื่อกำหนดการติดตั้ง Windows 7 ของคุณ คุณไม่ควรคาดหวังให้ Windows Update เสนอตัวเลือกในการติดตั้ง Windows 7 SP1 ให้คุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ทราบว่าเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ vLite และพยายามติดตั้ง Windows 7 SP1 ให้ดูที่หัวข้อ เพราะเหตุใดฉันจึงได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่าคอมโพเนนต์ระบบสูญหายไปเมื่อติดตั้ง Windows 7 SP1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีขอรับรุ่นสแตนด์อโลนของ Windows 7 SP1 ให้ดูที่ เรียนรู้วิธีติดตั้ง Windows 7 Service Pack 1 (SP1).

ขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับปัญหา vLite

หากคุณทำตามขั้นตอนทั้งหมดที่อธิบายในบทความนี้ และ Windows Update ยังคงไม่เสนอตัวเลือกการติดตั้ง Windows 7 SP1 คุณสามารถแก้ไขปัญหา vLite โดยติดตั้ง Windows 7 SP1 จาก
Microsoft Download Center.

สิ่งสำคัญ วิธีที่แนะนำสำหรับการติดตั้ง Windows 7 SP1 คือการใช้ Windows Update สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Windows 7 SP1 โดยใช้ Windows Update ให้ดูหัวข้อ
ติดตั้ง Windows 7 SP1 หากคุณตัดสินใจที่จะแก้ปัญหานี้โดยการติดตั้ง service pack จาก Microsoft Download Center มีขั้นตอนที่คุณควรปฏิบัติก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows 7 Service Pack 1 จาก Microsoft Download Center สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
2505743 ขั้นตอนที่คุณต้องปฏิบัติก่อนติดตั้ง Windows 7 Service Pack 1 จาก Microsoft Download Center

สิ่งสำคัญ หากคุณไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนใน Knowledge Base บทความ 2505743 คุณอาจไม่ได้รับประสบการณ์ใช้งานที่ดีที่สุดเมื่อคุณติดตั้ง Service Pack จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

ผลิตภัณฑ์จากภายนอกที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

วิธีที่ 6: ดาวน์โหลด Windows 7 SP1 จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

หากคุณได้ลองใช้วิธีการข้างต้นทั้งหมดแล้วและยังคงหา Windows 7 SP1 ที่พร้อมใช้งานไม่พบใน Windows Update ให้ดาวน์โหลด Windows 7 SP1 จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft ที่:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2498452 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 31 ม.ค. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard

คำติชม