มีการแสดงแท็บ ISV ขึ้นในรูปแบบของริบบอนในช่องและฟอร์มต่างๆ หลังจากที่คุณทำการอัพเกรดจาก Microsoft Dynamics CRM 4.0 ไปเป็น Microsoft Dynamics CRM 2011


อาการ


หลังจากที่คุณทำการอัพเกรดจาก Microsoft Dynamics CRM 4.0 ไปเป็น Microsoft Dynamics CRM 2011 แท็บ tab จะแสดงขึ้นในรูปแบบของริบบอนในช่องและฟอร์มต่างๆ

สาเหตุ


ลักษณะของปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะมีการย้ายไฟล์ตั้งค่า ISV เข้าไปในริบบอนเมื่อระบบทำการอัพเกรดเรียบร้อยแล้ว ไฟล์นี้มีโครงสร้าง XML ดังนี้:
<TabDisplayRules>
<TabDisplayRule TabCommand="Mscrm.Isv.Global">
<PageRule Address="*" />
</TabDisplayRule >
</TabDisplayRules >

การแก้ไข


ลักษณะการทำงานนี้จะเป็นตามการออกแบบ

คุณสามารถอัพเดต the RibbonDiffXml ที่เป็นส่วนของไฟล์ Customizations.xml file เพื่อตั้งค่า PageRule ให้เป็นไปตามความต้องการของระบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม


หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการปรับข้อกำหนดของริบบอนและวิธีการทำงานของ RibbonDiffXml โปรดดูคู่มือ Microsoft Dynamics CRM 2011 Software Development (SDK) 

เมื่อต้องการดาวน์โหลด Microsoft Dynamics CRM 2011 SDK โปรดดูรายละเอียดในเวปไซต์ของไมโครซอฟต์ต่อไปนี้:

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ Microsoft Dynamics CRM 2011 SDK โปรดเยี่ยมชมเวปไซต์เครือข่ายผู้พัฒนาไมโครซอฟท์ (MSDN):