ขั้นตอนก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1 จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

สรุป

Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1 คือโปรแกรมปรับปรุงของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้สำหรับปัญหาความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และความเข้ากันได้ มีบางขั้นตอนที่ควรนำมาปฏิบัติก่อนการติดตั้ง Windows 7 SP1 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 เพื่อช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตั้งจะสำเร็จ ขั้นตอนในการเตรียมการที่แนะนำมีดังนี้:

 1. สำรองข้อมูลที่สำคัญไว้ (ขั้นตอนนี้ควรนำมาปฏิบัติก่อนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่สำคัญของซอฟต์แวร์ทุกชนิด)
 2. ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์ของคุณ (โปรแกรมควบคุมหลักที่จะปรับปรุงคือ โปรแกรมควบคุมวิดีโอ โปรแกรมควบคุมของเครื่องพิมพ์ โปรแกรมควบคุมการ์ดเครือข่าย)
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Windows Updates ทั้งหมดได้รับการติดตั้ง(นอกเหนือจาก Windows 7 SP1 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1) เพื่อให้แน่ใจว่าคอมโพเนนต์อื่นๆ ทั้งหมดทันสมัยอยู่เสมอ
  ติดตั้ง Windows Updates KB2454826, KB2534366 และ KB2533552 (โปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้จะปรับปรุงการติดตั้ง service pack ที่สำเร็จ)
 4. ตรวจหาไวรัสและมัลแวร์
 5. เรียกใช้ Windows Update และติดตั้ง Windows 7 SP1 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1
  หรือ
  ติดตั้ง Windows 7 SP1 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 จาก ศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดดูที่ขั้นตอนโดยละเอียดที่แสดงอยู่ในส่วน ข้อมูลเพิ่มเติม ของบทความของฐานความรู้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญ: ก่อนที่คุณจะติดตั้ง SP1 ต้องแน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ 

ขั้นตอนที่ 1: สำรองข้อมูลแฟ้มที่สำคัญของคุณ

สำรองข้อมูลแฟ้มของคุณไปยังฮาร์ดดิสก์ภายนอก ดีวีดี หรือซีดี USB แฟลชไดรฟ์ หรือโฟลเดอร์เครือข่าย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลแฟ้มของคุณ โปรดดูที่ การสำรองข้อมูลแฟ้มของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ


ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่จำเป็น คุณสามารถทำการปรับปรุงได้โดยใช้ Windows Update ใน แผงควบคุม หรือโดยการไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์ 

สิ่งสำคัญ: หากคุณใช้อุปกรณ์แสดงผลแบบรวมของ Intel มีปัญหาซึ่งเป็นที่ทราบกันดีเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์แสดงผลแบบรวมของ Intel บางรุ่นและโปรแกรมประยุกต์ที่เปิดใช้งาน D2D เช่นใน Windows Live Mail บางรุ่น

ขั้นตอนที่ 3: ไปที่ Windows Update และติดตั้ง Windows Updates KB2454826, KB2534366 หรือ KB2533552 ถ้ามี

เรียกใช้ Windows Update และหากคุณมีตัวเลือกให้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง KB2454826, KB2534366 หรือ KB2533552 ให้ติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้ หากคุณติดตั้ง Service Pack จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft และไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้ คุณอาจพบข้อผิดพลาดที่ทำให้หยุดชะงักใน Windows  ในบางกรณีแต่น้อยมาก

โปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้จะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้ง Service Pack โดยใช้ Windows Update อย่างไรก็ตาม โปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้จะไม่ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้ง Service Pack จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจหาไวรัสและมัลแวร์

ตรวจหามัลแวร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหรือมัลแวร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณในขณะนี้ Microsoft ขอเสนอ Microsoft Security Essentials ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสฟรีซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Security Essentials

นอกจากนี้ คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บเพจ Consumer security software providers เพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของบริษัทอื่นได้

สิ่งสำคัญ หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีมัลแวร์และคุณติดตั้ง SP1 คุณอาจพบปัญหาหน้าจอสีน้ำเงินหรือข้อผิดพลาดของ Windows Update เช่น 8007f0f4 หรือ FFFFFFFF หากตรวจพบมัลแวร์ Windows Update จะไม่สามารถติดตั้ง SP1 ได้ 

ขั้นตอนที่ 5: ติดตั้ง Windows 7 SP1 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1


ไปที่ Windows Update และติดตั้ง Windows 7 SP1 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 หาก Windows Update ไม่มีตัวเลือกให้คุณติดตั้ง Service Pack ให้ดูที่บทความ 2498452 ใน Microsoft Knowledge Base หากคุณประสบปัญหาเมื่อติดตั้ง Service Pack จาก Windows Update ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาในการติดตั้ง Service Pack สำหรับ Windows 7 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง SP1 โดยใช้ Windows Update โปรดดูที่ วิธีการติดตั้ง Windows 7 SP1

หรือ

ติดตั้ง Windows 7 SP1 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 จาก ศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft ศูนย์ดาวน์โหลดเสนอแพ็คเกจติดตั้งเครือข่าย SP1 ของ Windows 7 สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และผู้พัฒนา

หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง

 • หากคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์พกพา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าแล้ว และอย่าถอดปลั๊กหรือเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ระหว่างการติดตั้ง
 • คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้บันทึกงานและปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมดแล้วก่อนที่จะเริ่ม
 • การติดตั้ง Service Pack จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft จะต้องใช้เนื้อที่ว่างฮาร์ดดิสก์มากกว่าการติดตั้ง Service Pack จาก Windows Update เล็กน้อย หากคุณมีเนื้อที่ว่างฮาร์ดดิสก์ไม่เพียงพอสำหรับการติดตั้ง Service Pack คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เพิ่มเนื้อที่ว่างฮาร์ดดิสก์

ปัญหาที่ทราบ

โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์แสดงผลแบบรวมของ Intel รุ่นของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์แสดงผลแบบรวมของ Intel ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีปัญหาคือ Igdkmd32.sys และ Igdkmd64.sys รุ่น 8.15.10.2104 ถึง 8.15.10.2141 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ทราบสำหรับโปรแกรมควบคุมเหล่านี้และ Windows Mail โปรดดูที่ Microsoft Knowledge Base บทความ 2505524 (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์แสดงผลแบบรวมของ Intel ชื่อ Igdkmd32.sys หรือ Igdkmd64.sys รุ่น 8.15.10.2104 ถึง 8.15.10.2141 หรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่มใช้งานเครื่องมือการวินิจฉัย DirectX โดยการคลิก เริ่ม พิมพ์ dxdiag ในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม แล้วกด Enter
 2. คลิกแท็บ จอภาพ
 3. บันทึกโปรแกรมควบคุมและรุ่นของโปรแกรมควบคุม
 4. หากคุณมีโปรแกรมควบคุมการแสดงผลแบบรวมของ Intel ชื่อ Igdkmd32.sys หรือ Igdkmd64.sys รุ่น 8.15.10.2104 ถึง 8.15.10.2141 ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อดูว่ามีโปรแกรมควบคุมรุ่นใหม่อยู่หรือไม่ จากนั้นให้ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุมนั้น

ทรัพยากรเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
971759 วิธีการสำรองหรือถ่ายโอนข้อมูลของคุณบนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบน Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาด 8007f0f4 หรือ FFFFFFFF ของ Windows Update โปรดดูที่ ข้อผิดพลาด 8007f0f4 หรือ FFFFFFFF ของ Windows Update


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2505743 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 30 เม.ย. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม