ข้อผิดพลาด: "ไม่สามารถแสดงตัวควบคุม ActiveX อย่างน้อยหนึ่งตัว" ในขณะที่เปิดใช้ Microsoft Management Console (MMC)

อาการ

เมื่อคุณเริ่ม Microsoft Management Console (คอนโซล MMC) เช่น services.msc หรือ gpedit.msc คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้:
ไม่สามารถแสดงตัวควบคุม ActiveX อย่างน้อยหนึ่งตัว เนื่องจาก: 1) การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยปัจจุบันของคุณห้ามการเรียกใช้ตัวควบคุม ActiveX บนหน้านี้ หรือ 2) คุณได้บล็อกผู้เผยแพร่ของตัวควบคุมตัวใดตัวหนึ่ง เป็นผลทำให้ไม่สามารถแสดงหน้าได้อย่างถูกต้อง

นอกเหนือจากนั้น เมื่อคุณคลิก ตกลง ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

โปรแกรมเบ็ดเตล็ดแถบด้านข้างเดสก์ท็อปอาจหยุดทำงานและแสดงเป็นสี่เหลี่ยมสีดำพร้อมเส้นสีเขียวคาดกลางในแนวตั้ง


การแก้ไข

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม อาจเกิดปัญหาร้ายแรงได้หากคุณแก้ไขรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง เพื่อเพิ่มการป้องกัน ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนแก้ไข จากนั้น คุณอาจกู้คืนรีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองและกู้คืนรีจิสทรี คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามวิธีการด้านล่างนี้ โดยเริ่มที่วิธีที่ 1 ถ้าวิธีที่ 1 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ไปที่วิธีที่ 2

วิธีที่ 1:


ถ้าต้องการให้เราเปลี่ยนค่ารีจิสทรีสำหรับ ข้อมูลของค่า ในคีย์ย่อย Zones เป็น0 ให้คุณ ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนต่างๆ ในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหา
หมายเหตุ
 • แพคเกจนี้จะเปลี่ยนค่ารีจิสทรีสำหรับ ข้อมูลของค่า ในคีย์ย่อย Zones ให้เป็น0 ให้คุณ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา ให้บันทึกวิธีการ แก้ไขปัญหา ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา

จากนั้นไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

แก้ไขรีจิสทรี เพื่อเปลี่ยนข้อมูลของค่าในการตั้งค่ารีจิสทรี Zones

 1. คลิก เริ่ม แล้วพิมพ์ regedit ในกล่อง ค้นหา
 2. คลิก regedit.exe ภายใต้ โปรแกรม
 3. เรียกดูคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้ และคลิกบนคีย์ย่อย “0”
 4. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0
 5. ในบานหน้าต่างขวา คลิกขวาที่ 1200 แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 6. ในกล่อง ข้อมูลของค่า พิมพ์ 1 หรือ 0 เพื่อเขียนทับค่า 3 ที่มีอยู่ แล้วคลิก ตกลง
 7. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี
 8. เปิดใช้คอนโซล MMC เพื่อทดสอบปัญหา

ค่า 0, 1 และ 3 เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต่อไปนี้:
 • 0 = เปิดใช้งาน หรืออนุญาตให้ทำงาน
 • 1 = พร้อมทำงาน
 • 3 = ปิดใช้งาน หรือไม่อนุญาตให้ทำงาน
หมายเหตุ ถ้าคุณพิมพ์ 1 ในกล่องข้อมูลของค่า คุณจะได้รับแจ้งต่อไปนี้ เมื่อคุณเรียกใช้ Microsoft Project:
คุณต้องการอนุญาตให้ซอฟต์แวร์ เช่น ตัวควบคุม ActiveX และปลั๊กอินทำงานหรือไม่?
นอกจากนี้ คุณจะได้รับการแจ้งต่อไปนี้ในเวลาอื่น เมื่อคุณใช้ Microsoft Project
ถ้าคุณไม่ต้องการรับข้อความแจ้งนี้ ให้พิมพ์ 0 ในกล่องข้อมูลของค่า


วิธีที่ 2:


ถ้าต้องการให้เราลบโซนส่วนเกิน (ไม่จำเป็น) ออกจากคีย์ย่อย Zones ให้กับคุณ ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา


หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา ให้บันทึกวิธีการ แก้ไขปัญหา ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา

จากนั้นไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ถ้าปัญหานี้ยังคงอยู่ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 2. ขยายคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
 3. ลบโซนส่วนเกิน (ไม่จำเป็น) ออกจากคีย์ย่อย Zones
  หมายเหตุ: โซนที่ไม่จำเป็นคือหมายเลขกราฟิกเทียมที่แสดงก่อนโซนหมายเลข 0 หมายเลขกราฟิกเทียมมีลักษณะคล้ายตัว "L" ขนาดเล็ก
 4. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี
 5. เปิดใช้คอนโซล MMC เพื่อทดสอบปัญหา

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณดำเนินการส่วนนี้เสร็จสิ้นแล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับคำติชมของคุณ หากต้องการส่งคำติชม หรือรายงานปัญหาใดๆ พร้อมกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดเขียนข้อคิดเห็นไว้ที่บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่ง อีเมล มาให้เรา

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2506343 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 27 ก.พ. 2012 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม