ข้อผิดพลาด 0x800CCC33 เมื่อคุณซิงโครไนซ์ Hotmail กับ Outlook

สรุป

บางครั้งในระหว่างการซิงโครไนซ์บัญชี Hotmail กับ Outlook 2010 มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในโพรโทคอลการสื่อสาร บทความนี้อธิบายถึงวิธีการแก้ไขปัญหานี้

การแก้ไข

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง Outlook Connector และแก้ไขปัญหาการซิงโครไนซ์

  1. เมื่อต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง Outlook Hotmail Connector โปรดเยี่ยมชมเว็บเพจของ Microsoft นี้: Outlook Hotmail Connector 32 บิต หรือ Outlook Hotmail Connector 64 บิต    หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Outlook Connector โปรดดูที่บทความ ใช้บัญชี Windows Live Hotmail ใน Outlook

  2. คลิก เรียกใช้  3. ในหน้าต่าง การติดตั้ง Microsoft Office Outlook Connector ให้เลือก ฉันยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน แล้วคลิก ติดตั้ง  4. รอจนเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้ง  5. คลิก เสร็จสมบูรณ์  6. เปิด Outlook และจากนั้น ในหน้าต่างยืนยันสำหรับ Microsoft Outlook Hotmail Connector คลิก ใช่  7. ในฟิลด์ต่างๆ ให้ใส่ ชื่อของคุณ (ชื่อที่จะปรากฏในกล่องจดหมายขาเข้าของผู้รับข้างๆ อีเมลของคุณ) ที่อยู่อีเมล ของ Hotmail ของคุณและ รหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง  8. กล่องขาเข้าของ Hotmail ซิงโครไนซ์กับ Outlook แล้ว คุณสามารถส่ง รับ และลบข้อความอีเมลได้ง่ายขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง

ใช้บัญชี Windows Live Hotmail ใน Outlook

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญต่อเรา:ส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความเหล่านี้โดยใช้ฟิลด์ข้อคิดเห็นที่ด้านล่าง คุณจะสามารถช่วยเราปรับปรุงเนื้อหา ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2509979 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 2 มิ.ย. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม