ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "บริการ Security Center ไม่สามารถเริ่มทำงานได้" ใน Windows 7 หรือใน Windows Vista

นำไปใช้กับ: Windows 7 Home PremiumWindows 7 Home BasicWindows 7 Enterprise

อาการ


คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ใน Windows 7 หรือใน Windows Vista

บริการ Security Center ไม่สามารถเริ่มทำงานได้

สาเหตุ


ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:

 • Security Center ไม่ได้รับการกำหนดค่าให้เริ่มทำงานอย่างถูกต้อง
 • "ผู้ใช้ที่เข้าระบบ" ใน Security Center ได้รับการกำหนดค่าผิดพลาด
 • การติดมัลแวร์ส่งผลให้บริการไม่เริ่มทำงานหรือปิดใช้บริการหลังเริ่มทำงาน

การแก้ไข


เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้ตามลำดับที่แสดงไว้:

วิธีที่ 1: ตรวจสอบว่าได้กำหนดค่า Security Center อย่างถูกต้อง

 1. กดแป้นพิมพ์ลัด Win + R พิมพ์ services.msc แล้วกด ENTER 2. เมื่อได้รับข้อความแจ้งให้ยืนยัน คลิก ใช่ 3. ดับเบิลคลิก Security Center 4. คลิกแท็บ ทั่วไป เลือก อัตโนมัติ (เริ่มทำงานช้า) จากรายการ ประเภทการเริ่มทำงาน คลิก เริ่ม แล้วคลิก OK 5. ขณะนี้ตรวจสอบว่า Security Center สามารถเริ่มทำงานได้หรือไม่ ถ้ายังไม่สามารถเริ่มทำงานได้ เริ่มการทำงานของบริการ Remote Procedure Call (RPC) และ Windows Management Instrumentation โดยทำตามขั้นตอนที่อธิบายข้างต้น

วิธีที่ 2: เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด

 1. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ กด F8 ก่อนที่โลโก้ Windows จะปรากฎขึ้น

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ Mirosoft:
 2. ใช้ขั้นตอนในวิธีที่ 1 ในการเริ่มการทำงานของบริการ Security Center หากบริการไม่สามารถเริ่มทำงานได้ ให้เริ่มระบบแบบคลีนเพื่อแก้ไขปัญหาบริการโปรแกรมที่ขัดแย้งกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเริ่มระบบแบบคลีน ดูที่บทความใน Microsoft Knowledge Base ต่อไปนี้:
  929135 วิธีการแก้ปัญหาโดยการทำคลีนบูทใน Windows Vista หรือใน Windows 7

โปรดส่งคำติชมของคุณมาให้เรา


คำติชมของคุณมีความสำคัญต่อเรา! โปรดส่งความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับบทความนี้มายังเรา โดยเขียนความคิดเห็นของคุณในฟิลด์ข้อคิดเห็นที่ด้านล่างของเอกสารนี้ วิธีนี้จะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหา ขอขอบคุณล่วงหน้า!