KB2510668-ตอนนี้คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งแพคเกจ (Dtsinstall) เพื่อเรียกใช้ไฟล์รายการการปรับใช้ของแพคเกจ SSIS เมื่อ SSIS ๒๐๐๘หรือ SSIS ๒๐๐๘ R2 ไม่ได้ถูกติดตั้ง

นำไปใช้กับ: SQL Server 2008 R2 Service Pack 1SQL Server 2008 R2

Microsoft เผยแพร่ Microsoft SQL Server ๒๐๐๘ Service Pack 2 (SP2) หรือ Microsoft SQL Server ๒๐๐๘ R2 แก้ไขเป็นไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้หนึ่งไฟล์ เนื่องจากการแก้ไขจะสะสมแต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดและการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่ใน SQL Server ๒๐๐๘ Service Pack 2 (SP2) ก่อนหน้านี้หรือ SQL Server ๒๐๐๘ R2 การแก้ไขรุ่นที่วางจำหน่าย

บทนำ


บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ช่วยให้คุณสามารถใช้ ตัวช่วยสร้างการติดตั้งแพคเกจ (Dtsinstall) เพื่อเรียกใช้ไฟล์รายการการปรับใช้ของแพคเกจ SQL Server การรวมบริการ๒๐๐๘ (ssis ๒๐๐๘) บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ติดตั้ง SSIS ๒๐๐๘

ข้อมูลเพิ่มเติม


สมมติว่าคุณติดตั้ง Business ข่าวกรองพัฒนา Studio ๒๐๐๘ (BIDS ๒๐๐๘) บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ติดตั้ง SSIS ๒๐๐๘ ก่อนที่คุณจะติดตั้งแพคเกจการอัปเดตที่สะสมนี้คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามปรับใช้แพคเกจ SSIS โดยการดับเบิลคลิกที่ไฟล์การปรับใช้รายการที่มี ส่วนขยาย SSISDeploymentManifest เพื่อเปิดตัวช่วยสร้างการติดตั้งแพคเกจหรือโดยการเรียกใช้ Dtsinstall จากบรรทัดคำสั่ง:
ข้อผิดพลาด: ตัวช่วยสร้างการติดตั้งแพคเกจจำเป็นต้องมีการติดตั้งบริการการรวมโดยหนึ่งในเวอร์ชันเหล่านี้ของ SQL Server ๒๐๐๘: มาตรฐาน, องค์กร, นักพัฒนาหรือการประเมิน เมื่อต้องการติดตั้งบริการการรวมให้เรียกใช้การตั้งค่า SQL Server แล้วเลือกการรวมบริการ
หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ข้อผิดพลาดนี้จะไม่เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ไฟล์รายการการปรับใช้ของแพคเกจ SSIS ๒๐๐๘บันทึกย่อ ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้งานไฟล์การปรับใช้ของแพคเกจ SQL Server การรวมบริการ๒๐๐๕ (SSIS ๒๐๐๕) บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ติดตั้ง SSIS ๒๐๐๕

วิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้

ข้อมูลโปรแกรมอัปเดตสะสม

SQL Server ๒๐๐๘ R2 Service Pack 1

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน1การอัปเดตที่สะสมสำหรับ SQL Server ๒๐๐๘ R2 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๒๕๔๔๗๙๓ แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม1สำหรับ SQL Server ๒๐๐๘ R2 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสมแต่ละรุ่นของการแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดและการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่ในการแก้ไขรุ่นก่อนหน้าของ SQL Server ๒๐๐๘ R2 เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาใช้การแก้ไขการแก้ไขล่าสุดที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
๒๕๖๗๖๑๖ รุ่นของ SQL Server ๒๐๐๘ R2 รุ่นที่เผยแพร่หลังจาก SQL Server ๒๐๐๘ R2 Service Pack 1 ได้รับการเผยแพร่แล้ว

SQL Server 2008 R2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน7การอัปเดตที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้สำหรับ SQL Server ๒๐๐๘ R2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๒๕๐๗๗๗๐ แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม7สำหรับ SQL Server ๒๐๐๘ R2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสมแต่ละรุ่นของการแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดและการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่ในการแก้ไขรุ่นก่อนหน้าของ SQL Server ๒๐๐๘ R2 เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาใช้การแก้ไขการแก้ไขล่าสุดที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
๙๘๑๓๕๖ รุ่นของ SQL Server ๒๐๐๘ R2 รุ่นที่เผยแพร่หลังจาก SQL Server ๒๐๐๘ R2 ถูกเผยแพร่
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม3สำหรับ SQL Server ๒๐๐๘ SP2 การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน3การอัปเดตที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้สำหรับ SQL Server ๒๐๐๘ SP2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๒๔๙๘๕๓๕ แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม3สำหรับ SQL Server ๒๐๐๘ SP2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสมแต่ละรุ่นของการแก้ไขใหม่จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดและการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่ในการแก้ไขการเผยแพร่ SQL Server ๒๐๐๘ก่อนหน้านี้ เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาใช้การแก้ไขการแก้ไขล่าสุดที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
๒๔๐๒๖๕๙ SQL Server ๒๐๐๘รุ่นที่เผยแพร่หลังจากที่มีการเผยแพร่ SQL Server ๒๐๐๘ SP2

อ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้แพคเกจ SSIS ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างโปรแกรมอรรถประโยชน์การปรับใช้สำหรับโครงการที่มีบริการการรวมแวะไปที่เว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้: