รายการแพคเกจ Office 2010 SP1 ทั้งหมด

สรุป

บทความนี้แสดงรายการแพคเกจไคลเอ็นต์ Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) ทั้งหมดและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีขอรับแพคเกจเหล่านั้น

การแก้ไข

หากต้องการขอรับแพคเกจ SP1 เหล่านี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้


วิธีที่ 1: Microsoft Update (แนะนำ)

หากต้องการดาวน์โหลด Service Pack นี้จาก Microsoft Update ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ดังต่อไปนี้: การลงทะเบียนใน Microsoft Update เป็นวิธีการที่แนะนำในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็น SP1 Microsoft Update จะตรวจหาว่าผลิตภัณฑ์ใดที่คุณได้ติดตั้งไว้แล้ว จากนั้นจะนำโปรแกรมปรับปรุงทั้งหมดไปใช้กับผลิตภัณฑ์เหล่านั้น


วิธีที่ 2: ดาวน์โหลดแพคเกจ SP1 จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

แพคเกจ SP1 พร้อมให้บริการดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Service Pack ดังต่อไปนี้ได้สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ติดตั้งแล้ว
หมายเหตุ ในการพิจารณาว่าคุณควรดาวน์โหลดและติดตั้งรุ่นใด เช่น รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เปิดผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ของ Office 2010 ตัวอย่างเช่น Word 2010, Excel 2010, Powerpoint 2010 เป็นต้น
  2. คลิก แฟ้ม บนเมนู
  3. เลือก วิธีใช้ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย
  4. การค้นหารุ่นของ office ในบานหน้าต่างด้านขวา


ชื่อแพคเกจ วิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
Microsoft Office 2010 Service Pack 1ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจรุ่น 32 บิตทันที
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจรุ่น 64 บิตทันที
2460049 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office 2010 SP1
Microsoft Office 2010 Language Pack Service Pack 1ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจรุ่น 32 บิตทันที
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจรุ่น 64 บิตทันที
2460043 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office 2010 Language SP1
Microsoft SharePoint Designer 2010 Service Pack 1ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจรุ่น 32 บิตทันที
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจรุ่น 64 บิตทันที
2460057 คำอธิบายเกี่ยวกับ SharePoint Designer 2010 SP1
Microsoft Project 2010 Service Pack 1ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจรุ่น 32 บิตทันที
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจรุ่น 64 บิตทันที
2460052 คำอธิบายเกี่ยวกับ Project 2010 SP1
Microsoft Visio 2010 Service Pack 1ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจรุ่น 32 บิตทันที
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจรุ่น 64 บิตทันที
2460061 คำอธิบายเกี่ยวกับ Visio 2010 SP1
Microsoft Visio 2010 Viewer Service Pack 1ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจรุ่น 32 บิตทันที
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจรุ่น 64 บิตทันที
2460065 คำอธิบายเกี่ยวกับ Visio 2010 Viewer SP1
Microsoft PowerPoint Viewer Service Pack 1ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจรุ่น 32 บิตทันที
2460050 คำอธิบายเกี่ยวกับ PowerPoint 2010 Viewer SP1
Microsoft Office 2010 Proofing Tools Kit Service Pack 1ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจรุ่น 32 บิตทันที
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจรุ่น 64 บิตทันที
2460053 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office 2010 Proofing Tools Kit SP1
Microsoft Office 2010 Filter Pack Service Pack 1ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจรุ่น 32 บิตทันที
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจรุ่น 64 บิตทันที
2460041 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office 2010 Filter Pack SP1
Microsoft Access 2010 Runtime Service Pack 1ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจรุ่น 32 บิตทันที
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจรุ่น 64 บิตทันที
2460015 คำอธิบายเกี่ยวกับ Access 2010 Runtime SP1
Microsoft Access Database Engine 2010 Service Pack 1ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจรุ่น 32 บิตทันที
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจรุ่น 64 บิตทันที
2460011 คำอธิบายเกี่ยวกับ Access Database Engine 2010 SP1
Microsoft SharePoint Foundation 2010 Client Object Model Redistributable Service Pack 1ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจรุ่น 32 บิตทันที
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจรุ่น 64 บิตทันที
2508825 คำอธิบายเกี่ยวกับ SharePoint Foundation 2010 Client Object Model Redistributable SP1
Microsoft Office Language Interface Pack 2010 Service Pack 1ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจบาสก์แบบ 32 บิต (eu-es) ทันที
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจบาสก์แบบ 64 บิต (eu-es) ทันที
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจคาตาลันแบบ 32 บิต (ca-es) ทันที
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจคาตาลันแบบ 64 บิต (ca-es) ทันที
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจเกลิเซียนแบบ 32 บิต (gl-es) ทันที
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจเกลิเซียนแบบ 64 บิต (gl-es) ทันที
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจเซอร์เบียน-ซิริลลิก (sr-sp-cyrl) แบบ 32 บิตทันที
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจเซอร์เบียน-ซิริลลิก (sr-sp-cyrl) แบบ 64 บิตทันที
2460044 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Language Interface Pack 2010 SP1 (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณประสบปัญหาในการติดตั้ง Office 2010 SP1 ให้อ่านบทความใน Microsoft knowledge Base ต่อไปนี้:


2553092 คำอธิบายของการอัพเดท Office 2010: 13 กันยายน 2554


หมายเหตุ: หากคุณติดตั้ง Office 2010 SP1 ก่อนวันที่ 17 ตุลาคม 2011 บนระบบที่ติดตั้งหลายภาษา ในบางกรณีอาจมีเพียงภาษาเดียวใน SP1 ที่ถูกปรับปรุง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2011 มีการประกาศวิธีการแก้ไขการตรวจหาหลายภาษาบนเครื่องเดียวกัน หากคุณติดตั้ง SP1 แล้วและไปที่ Microsoft Update คุณอาจเห็น SP1 แสดงขึ้นอีกครั้งว่าพร้อมสำหรับดาวน์โหลด ซึ่งเกิดขึ้นได้ถ้าคุณติดตั้ง Office 2010 หลายภาษา ไว้

ผู้ดูแลระบบ Windows Server Update Services (WSUS) จะเห็น Office 2010 SP1 ที่เสนอในคอนโซล Windows Admin ที่พร้อมสำหรับการอนุมัติ

ไม่มีโปรแกรมปรับปรุงแฟ้ม/ไบนารีในการเปลี่ยนแปลงนี้ มีเฉพาะการตรวจสอบบริการ Microsoft Update เพื่อกำหนดเป้าหมายไปที่ทุกภาษาที่ติดตั้งในเครื่อง

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2510690 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 22 ก.พ. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม